Bekijk volle/desktop versie : Enkele van de meest gehoorde islamitische uitdrukkingen zijn!!!22-10-2003, 15:04

Citaat door NOUR_ZUSTER19:
Enkele van de meest gehoorde islamitische uitdrukkingen zijn

Bismillahir rahmanir rahiem = In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
Deze zin wordt bijna overal voor gebruikt:
lezen van de Koran, voor het slapen gaan, het eten, naar buiten gaan, enz.

Al hamdoe lillah = Alle lof en dank is voor Allah.
Dit zegt men i.p.v.: "Te gek!"; "Goed zo"; "Wat fijn"; "Gefeliciteerd".. "Al hamdoe lillah" zegt men o.a. wanneer men een complimentje krijgt of geeft en i.p.v. te applaudisseren!
Men moet zich voor alle handelingen tot Allah wenden, en geen enkel goed werk aan zichzelf toeschrijven.
Het is achteloos genoeg om een beloning te vragen voor een handeling die je niet verricht hebt.
Allah is immers de Schepper van jou en je acties.
Tevens zegt men dit als anderen bepaalde lichamelijke ‘gebreken' van je benadrukken.
Niemand vindt het leuk om tot vervelends toe op die manier onder de aandacht gebracht te worden.
Op opmerkingen als: "Wat ben je toch klein van stuk"; "Wat ben je toch lang" kan men reageren met:
"Al hamdoe lillah". Allah heeft ieder mens perfect geschapen.

Allahoe akbar = Allah is de Allergrootste..

Allahoe alim = Allah is de Alwetende, Allah weet het het best.
Dit zegt men bijv. i.p.v.: "Ik weet het niet"; of bij een discussie waar men niet uit komt; of als iemand je een vraag stelt en je wilt geen antwoord geven omdat je in verlegenheid gebracht bent of omdat het iets vertrouwelijks betreft.
En bedenkt: Mensen kunnen onbeleefde vragen stellen, maar of jij als ondervraagde dit ook wil beantwoorden, is wat anders!

"...Boven elke wetende, staat de Alwetende."
(Heilige Koran 12:76 ; Joesof)

Amien = Het woord "amien" is op zichzelf een gebed wat betekent: "O Heer, beantwoord mijn gebed"..
Dit zegt men o.a. aan het einde van een doe'aa (smeekbede).

'Aoedzoe billah (ie-mie nasj sjaitaanir radjiem) = Ik zoek mijn toevlucht bij Allah (tegen Satan, de verworpene).
Dit zegt men als men verleid wordt door de Sjaitaan (de duivel).
Bijvoorbeeld :als je woede voelt opkomen; als je de neiging krijgt om te roddelen of als je slechte jaloezie voelt opkomen. We zoeken dus bescherming bij Allah tegen onze slechte eigenschappen.

As-salamoe ‘aleikoem = Vrede zij met jou.
Dit is de vredesgroet die men geeft aan een moslim..

"En wanneer degenen die in Onze tekenen geloven, tot u komen, zeg dan: ‘As-salamoe ‘aleikoem' (Vrede zij met jou). (Heilige Koran 6:54; Al-An‘aam)
"Het is aanbevolen iedere geloofsgenoot te groeten, bekend of onbekend."

wa ‘aleikoem salam (wa rahmatullahi wa barakatoehoe)= En met jou zij de vrede (en Allah's barmhartigheid en Zijn zegeningen)..
Dit is het antwoord op de vredesgroet van een moslim.

"En wanneer gij met een groet wordt begroet, groet dan terug met een betere groet, of geeft deze althans terug." (Heilige Koran 4:86; An-Nisa)

wa ‘aleikoem = Ook zo, Voor u hetzelfde.
Dit is het antwoord op de vredesgroet van een niet-moslim.

Astagfir-allah = Moge Allah het vergeven.
Dit zegt men bijv. i.p.v.: "Shit!"; "O wat stom zeg" , " Oeps!" , " O jee!"

Bismillah = In naam van Allah..
Dit wordt gezegd als een moslim een bepaald werk begint, bijvoorbeeld als men samen begint te eten.
Ook zegt men "Bismillah" i.p.v. "alsjeblieft" en wanneer men gaat zitten..

Barak Allah = Moge Allah je zegenen..
Als moslims, na bij iemand gegeten te hebben, het huis verlaten, of als zij zich verontschuldigen niet aan de maaltijd deel te kunnen nemen.

Djazakallah = Moge Allah je belonen..
Dit zegt men bijv. i.p.v. "dankjewel". Djazakallah zegt men tegen een man/jongen..
Djazakiellah zegt men tegen een vrouw/meisje..

Fi amanillah = Moge Allah je beschermen (afscheidsgroet).
Dit zegt men bijv. i.p.v.: "Pas goed op jezelf", "Wees voorzichtig".(afscheidsgroet)

Fi sabilillah = Op Allah's weg, voor de zaak van Allah.
Iets doen op Allah's weg zonder er iets materieels voor terug te verwachten.

Inna lillahi wa inna Ilaha radjioen = We behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren.
Dit zegt men zodra men hoort dat een moslimbroeder of -zuster overleden is.

Insha Allah = Alleen als Allah het wil, met Allah's welbehagen..

"En zeg niet over iets: "Ik zal het morgen doen, zonder (erbij te zeggen): 'Insha Allah'.

La Ilaha Illa Allah = Er is geen andere god dan Allah, Er is geen godheid waard aanbeden te worden dan Allah.

La hawla wa la qoewwata iella billah = Er is geen macht en geen kracht buiten dat van Allah.
Dit zegt een moslim bij een gevoel van wrevel of verontwaardiging. Of als men met moeilijkheden te maken krijgt.

Ma'a al salama = Ga in vrede.
Dit zegt men i.p.v. "Tot kijk". Antwoord op de afscheidsgroet: "Fi amanillah" (Moge Allah je beschermen).

Marhaban = Welkom. Maak het je gemakkelijk.

Saddaq Allahoe adziem = Allah's woord is waarheid.

Sjafakallah = Moge Allah je gezondheid schenken.
Dit zegt men bijv. i.p.v. "Beterschap". Sjafakallah zegt men tegen een man/jongen.
Sjafakiellah zegt men tegen een vrouw/meisje

Soebhan allah = Heilig, zonder tekortkomingen is Allah.
Uitdrukking van verbazing of verwondering, bij het zien van iets ongewoons (moois).

Qadr Allah = het lot van Allah, het heeft zo moeten zijn.
(Al-Qadr = voorbestemming).
Aboe Hoeraira vertelde dat Allah's boodschapper zei: "...als iets (in de vorm van problemen) je overkomt, zeg dan niet: "Als ik dat niet had gedaan, was dat en dat niet gebeurd', maar zeg: " Qadr Allah " (Allah deed wat hij had bepaald om te doen)... (Gedeelte van een hadith = overlevering)
.

22-10-2003, 15:43


bedankt ik heb er veel van geleerd
wil je verder gaan

08-03-2004, 16:36
Heel mooi..dank je wel.

09-03-2004, 12:22
Erg goed!
Macha allah uitdrukkingen. Zelf gebruik ik er al heel van van, maar ik moet me er meer bewust van maken om ze meer te gebruiken.

Erg bedankt en djazakie Allahoe gairan.

Wassalaam.

15-03-2004, 15:23


Bedankt dit wou ik ook graag weten