Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : nederlands meisje met marokkaanse vriendPagina's : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12

solovely19
16-04-2006, 22:35


:eek: Salaam Alaikoum, onzinkletsende en duidelijk onwetend persoon. Alhamdoullilah ben ik sinds vorig jaar bekeert tot de Islam. Voor mijzelf. Ik heb geen vriend, ken geen Marokkaanse jongens (of meisjes). Ben niet verliefd, ben niet op zoek. Het enige wat ik zocht was de waarheid en rust... En dat heb ik Alhamdoullilah gevonden toen ik de Islam leerde kennen. Wat je zegt over dat een Nederlander altijd een Christen/Katholiek zal blijven in haar hart. Is 1. al onzin, ik was hiervoor Atheist. Ben niet gelovig opgevoed, evenals mijn ouders. Een Christen of Katholiek zal ik in mijn hart dus zoiezo nooit zijn. Halfbloed kinderen zouden het geloof niet zo serieus nemen? Hahaha... En die volbloed Marokkaanse dames, die in de pauze met hun hoofddoek staan te roken, of op de bovenste verdieping met hun volbloed Marokkaanse vriend staan te vozen, of bijvoorbeeld die volbloed Marokkaanse jongens die dus een nietgelovig Nederlands meisje hebben... Ja... Die nemen hun geloof zeer serieus, want die zijn immers 100 procent Marokkaans... ? In de Koran staat dat de Islam voor iedereen is. Dat Allah(swt) niet kijkt naar de kleur van jou huid, dat Allah(swt) niet kijkt naar jou afkomst... Maar naar jou hart. En hij zal in jou hart zien, dat je een egoistisch persoon bent die de waarheid voor zichzelf wilt houden, hij zal in jou hart zien dat jij jou Nederlandse zusters en broers niet respecteert, hij zal in jou hart zien dat jij vieze woorden hebt gebruikt en dat jij de Islam niet verspreid zoals Allah(swt) dat graag ziet, maar voor jou 'eigen volk' wilt houden. Misschien moet jij dit boek. De Koran. Het boek van de Moslims, zoals jij jezelf noemt 'de echte moslimbroerder' dit boek eens gaan lezen... Want voor een echte moslimbroeder doe je al erg veel niet zoals het in de Koran staat. En dat kun je alleen al concluderen uit jou bovenstaande getypte stukje... Ga daar maar is over nadenken... Wa Salaam Alaikoum, jou zuster in de Islam. Noura Zo jij hebt gesproken :goedzo: :goedzo: :goedzo: XXX

Nouraa
16-04-2006, 23:21
Juist ja... En ik ben nog steeds niet afgekoeld! Haha.

solovely19
16-04-2006, 23:29
Juist ja... En ik ben nog steeds niet afgekoeld! Haha. :hihi:

ikrammetje
18-04-2006, 21:59
ik vind zelf dat je je wel een beetje moet aanpassen zodat je later geen problemen krijgt in je relatie ( en met zijn familie ) maar je moet vooral niet vergetn jezelf te blijven. veel suc 6 nog meid

SdGMC
19-04-2006, 11:10


:eek: Salaam Alaikoum, onzinkletsende en duidelijk onwetend persoon. Alhamdoullilah ben ik sinds vorig jaar bekeert tot de Islam. Voor mijzelf. Ik heb geen vriend, ken geen Marokkaanse jongens (of meisjes). Ben niet verliefd, ben niet op zoek. Het enige wat ik zocht was de waarheid en rust... En dat heb ik Alhamdoullilah gevonden toen ik de Islam leerde kennen. Wat je zegt over dat een Nederlander altijd een Christen/Katholiek zal blijven in haar hart. Is 1. al onzin, ik was hiervoor Atheist. Ben niet gelovig opgevoed, evenals mijn ouders. Een Christen of Katholiek zal ik in mijn hart dus zoiezo nooit zijn. Halfbloed kinderen zouden het geloof niet zo serieus nemen? Hahaha... En die volbloed Marokkaanse dames, die in de pauze met hun hoofddoek staan te roken, of op de bovenste verdieping met hun volbloed Marokkaanse vriend staan te vozen, of bijvoorbeeld die volbloed Marokkaanse jongens die dus een nietgelovig Nederlands meisje hebben... Ja... Die nemen hun geloof zeer serieus, want die zijn immers 100 procent Marokkaans... ? In de Koran staat dat de Islam voor iedereen is. Dat Allah(swt) niet kijkt naar de kleur van jou huid, dat Allah(swt) niet kijkt naar jou afkomst... Maar naar jou hart. En hij zal in jou hart zien, dat je een egoistisch persoon bent die de waarheid voor zichzelf wilt houden, hij zal in jou hart zien dat jij jou Nederlandse zusters en broers niet respecteert, hij zal in jou hart zien dat jij vieze woorden hebt gebruikt en dat jij de Islam niet verspreid zoals Allah(swt) dat graag ziet, maar voor jou 'eigen volk' wilt houden. Misschien moet jij dit boek. De Koran. Het boek van de Moslims, zoals jij jezelf noemt 'de echte moslimbroerder' dit boek eens gaan lezen... Want voor een echte moslimbroeder doe je al erg veel niet zoals het in de Koran staat. En dat kun je alleen al concluderen uit jou bovenstaande getypte stukje... Ga daar maar is over nadenken... Wa Salaam Alaikoum, jou zuster in de Islam. Noura :goedzo: Heel goed gesproken.

___Moslima___
19-04-2006, 11:20
Wat zijn jullie voor moslims die zeggen dat een nederlander geen moslim kan zijn.. Sorry hoor maar als ik naar de moskee ga zie ik steeds meer nederlands moslimas dan de marokaanse waar zijn de marokaanse moslimas?? En trouwens alsof de marokaanse meisjes zich zo netjes gedragen stiekem hoofddoek op maar als ze ergens zijn waar ze niemand kenne hoofddoek af doen en alle jongens naroepen die ze kenne.. Jullie zette islaam echt in het kwade dag licht, door dit te zeggen over nederlandse moslims , Hun vechten er wel voor, hun verlaten hun familie voor de Islaam ik heb dat nog nooit een marokaan zien doen, nee cultuur is belangrijker bij hun stel je voor dat niemand je meer mag omdat dat je niet meer naar marokko wil gaan of omdat je een te lange hoofddoek draag .. nee dan maar gwn een korte hoofdoek .. Je wilt toch zo graag erbij horen .. Jullie zijn pas rascitisch die zoiets zegge, Een vraagje wat komen jullie hier dan doen ? Jullie zijn gwn jarloers

multifatima
19-04-2006, 13:37
Johny Tampony is ten eerste GEEN Marokkaan. Waarschijnlijk Jan Maat(kaaskop) of Filip De Winter(frietkop). En ik denk een klein beetje dat hij racistisch is en zijn niet welcome op deze site. Tuurlijk zal Johny Tampony zoiets niet op het gezicht van een Marokkaan zeggen, want dan trekt die marokkaan een condoom aan en de rest,.... tja you know!! Dus ware broeders laat jullie niet doen, hier in Belgie zijn wij aan de MACHT!! Thalla dreiri's, cute4yaxxx@hotmail.com. Ik denk da ik mijn email zal aanpassen!!!! :goedzo: zou ik ook doen, moest ik jou zijn

muskito
19-04-2006, 17:41
haha, echt erg hoe sommige mensen over elkaar denken

Nouraa
19-04-2006, 17:52
Assalamoe 'aleykoum Zelf ben ik ook een bekeerde moslima Alhamdoulillah, en het doet me veel pijn om te lezen dat velen onder jullie mij en alle andere bekeerlingen niet als moslim beschouwen. Islaam is er voor iedereen en niet alleen voor Arabieren of Marokkanen. Eventjes een klein voorbeeld, laten we eens teruggaan naar de tijd van onze Profeet Mohammed (Sallalahoe aleyhi wa salem), alle metgezellen waren aanvankelijk ook niet moslim en hadden ook een ander geloof, als ik jullie beredenering moet volgen kunnen zij ook niet "echt" moslim zijn. Soubhanallah, ik begrijp echt niet hoe je als moslim zulke uitspraken kan doen en anderen gaan discrimineren omwille van zijn of haar afkomst. Ik heb hier nog enkele prachtige ahadieth en verzen uit de Quraan die handelen over het feit dat we binnen de Islaam geen discriminatie kennen De Profeet zei:"Een vrouw wordt om vier redenen getrouwd: haar eigendommen, afstamming, schoonheid en haar godsdienst, Jullie kunnen maar beter de godsdienstigen trouwen, want anders zijn jullie verloren." (Overgeleverd door Boechaarie & Moeslim) "O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend." (Soerat Al-Hodjoraat; Aya 13) "En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt." (Soerat (Al-Maidah; Aya 48) Aboe Hoerairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei:"Een moslim is de broeder van een moslim. Hij verraadt hem niet en hij liegt hem niet voor en hij laat hem niet in de steek. Alles van een moslim is verboden voor een moslim: zijn eer, zijn eigendommen en zijn bloed. Godvrees is hier (in zijn hart). Om slecht te worden volstaat het voor een moslim om op zijn broeder neer te kijken. (Overgeleverd door Thirmidhie) Boechaarie heeft overgeleverd dat Aboe Dharr en Bilal, de Abessijn, die beiden tot de eerste moslims behoorden, eens ruzie maakten en elkaar beledigden. In zijn woedoe zei Aboe Dharr tegen Bilal:"Jij, zoon van een zwarte vrouw." Bilal, klaagde hierover bij de Profeet. Deze keerde zich tot Aboe Dharr en zei:"Beschimp je hem vanwege zijn moeder? Je staat nog steeds enigzins onder invloed van de Jahiliyyah." Toen de Profeet zijn laatste geopenbaarde toespraak hield benadrukte hij nogmaals het volgende "O mensen, uw Heer is één. Weet dat er geen superioriteit van de Arabier over de niet Arabier is, noch van de blanke over de donkere of van de donkere over de blanke, behalve in Godsbewustzijn. Waarlijk, in de ogen van Allah is de meest geeerde, degene met het meeste Taqwa." (Overgeleverd door Ahmad) Waarlijk, het enige wat ons moslims van elkaar kan scheiden is de hoeveel Taqwa (Godvrees) De Profeet zei:" Jullie afstamming is geen reden om iemand te beschimpen. Jullie zijn allen kinderen van Adam. Niemand heeft superioriteit over een ander, behalve door religie en taqwa (godvrezendheid) (Overgeleverd door Al-Bazzar) Aboe Dharr vertelde dat de Profeet zei:"Zie! Je bent niet beter dan een zwarte of een blanke man, behalve als je, je onderscheidt in vrees voor Allah." ( Overgeleverd door Boechaarie) Tot slot wil ik zeggen, wat betreft gemengde huwelijken, ik zit zelf in een gemengd huwelijk en dat gaat prima Alhamdoulillah, zolang je maar Islaam als leidraad neemt. Ik ben er wél tegen dat iemand moslim gaat worden enkel en alleen maar om te kunnen trouwen met een iemand, als je moslim wordt, doe het dan met een zuivere intentie, doe je dit niet dat hou je enkel jezelf, je partner en vooral Allah Soubhanahu wa ta'ala voor de gek. Ma'a Salama Assalaam Alaykoum Zuster, Masha'Allah. Heel mooi gesproken, en die hadiths erbij zijn helemaal goed... Moge meneer 'de ware marokkaanse moslim' en zijn aanhangers je stukje goed doorlezen... En beseffen wat ze eigenlijk (zwaar tegen hun geloof in) gezegd hebben... Assalaam Alaykoum. Nouraa

WhiteRose
19-04-2006, 18:07
Assalamoe 'aleykoum Zelf ben ik ook een bekeerde moslima Alhamdoulillah, en het doet me veel pijn om te lezen dat velen onder jullie mij en alle andere bekeerlingen niet als moslim beschouwen. Islaam is er voor iedereen en niet alleen voor Arabieren of Marokkanen. Eventjes een klein voorbeeld, laten we eens teruggaan naar de tijd van onze Profeet Mohammed (Sallalahoe aleyhi wa salem), alle metgezellen waren aanvankelijk ook niet moslim en hadden ook een ander geloof, als ik jullie beredenering moet volgen kunnen zij ook niet "echt" moslim zijn. Soubhanallah, ik begrijp echt niet hoe je als moslim zulke uitspraken kan doen en anderen gaan discrimineren omwille van zijn of haar afkomst. Ik heb hier nog enkele prachtige ahadieth en verzen uit de Quraan die handelen over het feit dat we binnen de Islaam geen discriminatie kennen De Profeet zei:"Een vrouw wordt om vier redenen getrouwd: haar eigendommen, afstamming, schoonheid en haar godsdienst, Jullie kunnen maar beter de godsdienstigen trouwen, want anders zijn jullie verloren." (Overgeleverd door Boechaarie & Moeslim) "O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend." (Soerat Al-Hodjoraat; Aya 13) "En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt." (Soerat (Al-Maidah; Aya 48) Aboe Hoerairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei:"Een moslim is de broeder van een moslim. Hij verraadt hem niet en hij liegt hem niet voor en hij laat hem niet in de steek. Alles van een moslim is verboden voor een moslim: zijn eer, zijn eigendommen en zijn bloed. Godvrees is hier (in zijn hart). Om slecht te worden volstaat het voor een moslim om op zijn broeder neer te kijken. (Overgeleverd door Thirmidhie) Boechaarie heeft overgeleverd dat Aboe Dharr en Bilal, de Abessijn, die beiden tot de eerste moslims behoorden, eens ruzie maakten en elkaar beledigden. In zijn woedoe zei Aboe Dharr tegen Bilal:"Jij, zoon van een zwarte vrouw." Bilal, klaagde hierover bij de Profeet. Deze keerde zich tot Aboe Dharr en zei:"Beschimp je hem vanwege zijn moeder? Je staat nog steeds enigzins onder invloed van de Jahiliyyah." Toen de Profeet zijn laatste geopenbaarde toespraak hield benadrukte hij nogmaals het volgende "O mensen, uw Heer is één. Weet dat er geen superioriteit van de Arabier over de niet Arabier is, noch van de blanke over de donkere of van de donkere over de blanke, behalve in Godsbewustzijn. Waarlijk, in de ogen van Allah is de meest geeerde, degene met het meeste Taqwa." (Overgeleverd door Ahmad) Waarlijk, het enige wat ons moslims van elkaar kan scheiden is de hoeveel Taqwa (Godvrees) De Profeet zei:" Jullie afstamming is geen reden om iemand te beschimpen. Jullie zijn allen kinderen van Adam. Niemand heeft superioriteit over een ander, behalve door religie en taqwa (godvrezendheid) (Overgeleverd door Al-Bazzar) Aboe Dharr vertelde dat de Profeet zei:"Zie! Je bent niet beter dan een zwarte of een blanke man, behalve als je, je onderscheidt in vrees voor Allah." ( Overgeleverd door Boechaarie) Tot slot wil ik zeggen, wat betreft gemengde huwelijken, ik zit zelf in een gemengd huwelijk en dat gaat prima Alhamdoulillah, zolang je maar Islaam als leidraad neemt. Ik ben er wél tegen dat iemand moslim gaat worden enkel en alleen maar om te kunnen trouwen met een iemand, als je moslim wordt, doe het dan met een zuivere intentie, doe je dit niet dat hou je enkel jezelf, je partner en vooral Allah Soubhanahu wa ta'ala voor de gek. Ma'a Salama Assalaam alikoem waramtullahi wabaraktoeh, MashAllah goed gesproken. Moge Allah subhana wa taála de mensen die ontwetend zijn het rechte pad opleiden inshAllah. En hun hart vullen met liefde voor de islaam en voor hun mede mens. Gair inshAllah. Wa3 alikoem salaam.

lovely_zina82
28-07-2006, 11:55
Luister maddgog, ik ben half marokaans half nederlands, en wat jij nu allemaal uitkraam klopt van geen kanten, als ik jou was dan zou ik even de koran pakken en eens goed doorlezen wat er allemaal staat, want blijkbaar weet dede half bloedje meer dan jou van het geloof;) en mijn moeder is puur nederlands en is al 30jaar moslim dus hou die praatjes ook voor je dat nederlanders het niet vol kunnen houden, ik ken genoeg marokaanse meiden die met een hoofddoek van huis gaan en omde hoek lopen ze er als een kehba bij:( ] iedereen is welkom in het moslim geloof, maak niet uit welke kleur je bent maar een tip voor jou, ga jij maar eens goed de koran lezen afz dunya

Maneater
29-07-2006, 14:25
Een ding is zeker niemand zal met haar dan verkering willen hebben

L0vely_me
29-07-2006, 23:29


Mijn broer van 21 gaat met een Nederlandse en lhamdoellillh hij heeft het echt getroffen, ze komt vaak over de vloer, is er voor mijn moeder wanneer ik in Zeeland ben voor mijn studie, ze is een steun en toeverlaat... En mijn andere broer van 25, zien wij zijn Marokkaanse verloofde wel eens, ze begint hem nu al dingen te verbieden, zoals met ons op vakantie gaan etc... Sorry maar ik vind haar echt een heks, ondanks dat we haar als een prinses behandelen blijft ze lekker tegen ons in gaan.... :confused:

stylieste
30-07-2006, 18:39
hahahahahhhahahah, ik heb niet alle comments enzo gelezen maar ik keek even naar de datum wanneer het begon en zag 2001 staan, dus dit is al 5 jaar aan de gang, hahaha fihaaa, en die Johny ofzo komt hij hiero nog op? Enne Maddog je hebt op sommige dingen na wel gelijk wat de Nederlanders betreft, ben hier geboren en getogen (zoals de meesten) en ben volgens mij nog nooit een gulle Nederlandse meisje tegengekomen, het zit denk ik echt in hun bloed die gierigheid, zelfs rijke Nederlanders van me school, jallatief. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat je er ook wel goeie Nederlanders tussen hebt, diegenen die zich in de Marokkaanse cultuur en geloof verdiepen en dergelijke. En butterfly (ik weet niet of je nog op deze topic te vinden bent) maar ik zie het tegenwoordig wel vaak een Nederlandse met een Marokkaan en ik moet je eerlijk zeggen dat het na verloop van tijd bij 9 van de 10 stellen mis gaat. Zelfs stellen die al 2 kinderen hebben en heel lang getrouwd zijn. Je vraagt je of je moet aanpassen, maar ik neem aan dat als je vriend een moslim is dat hij van jou liever ook verwacht dat je je bekeerd, want ik denk niet het anders wel samen gaat, een kafir en een moslim?? Al met al, je moet verder zelf weten wat je doet Beslema

stylieste
30-07-2006, 19:45
p.s Blonde_ Godin als je hiero nog leeft op deze site: door jou gare opmerkingen en bepaalde uitlatingen is het te merken dat jij maar in een iets gelooft en dat is blijkbaar in een ''Godin'' , en wel in Paris Hilton, je plaatje én je gebruikersnaam bevestigt dat of niet. Ik moet eerlijk gezegd lachen om jou manier van 'praten' hiero, blijkbaar heb je een nare situatie meegemaakt met een Marokkaan en ben je zwaar gefrustreerd, maar meid, ga jij zelf maar lekker verder opvreten zou ik zeggen, want waar je ook gaat en kijkt al heet je Marie of Kim, overal zie je een Moslim!


Pagina's : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12