Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : nederlands meisje met marokkaanse vriendPagina's : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12

Yasmina_Imane
29-10-2003, 17:01


Assalamoe aleikoem wa Rahmatoellahi wa Barakaatoeh, Wat een discriminatie zeg.. Zijn jullie vergeten dat de afkomst van een persoon er niet toe doet, maar wel de hoeveel Taqwa een persoon heeft? Enkel dat kan ons van elkaar scheiden, en niet huidskleur, ras, taal of wat dan ook. Als ik zie hoe hier gesproken wordt over elkaar.. Beseffen jullie niet dat een Nederlander evengoed Moslim kan zijn. Islam is voor iedereen! En niet alleen voor mensen die zijn opgevoed met de Islam. Ik zeg Alhamdoelilah wanneer ik hoor dat iemand zich bekeerd tot de Islaam. Hieronder een artikel, waar jullie hopelijk zullen bij nadenken. Discriminatie in de islam. Wanneer we ons de vraag stellen of er Discriminatie is in de Islam? Dan behoren wij volmondig "Neen" te zeggen. Maar jammer genoeg is de realiteit anders. Laat het duidelijk zijn dat de Islam tegen discriminatie is, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar laten we het eens hebben over de discriminatie die tegenwoordig onder Moslims heerst. Wij, Moslims durven nogal eens gemakkelijk zeggen dat we gediscrimeerd worden door de Belgen of de Nederlanders, of welk niet-islamitisch volk dan ook maar wij beseffen niet dat ook wij zelf discrimineren, en dan nog wel tegenover onze eigen moslimbroeders of zusters. Hoe vaak hoor je het niet dat een jongen met een meisje wil trouwen maar dat dit meisje niet wordt aanvaard door zijn ouders, simpelweg omdat zij een andere afkomst heeft. Terwijl, de Profeet dit soort zaken ten stelligste afkeurde en iedereen aanraadde een vrouw te trouwen omwille van haar geloof: De Profeet zei:"Een vrouw wordt om vier redenen getrouwd: haar eigendommen, afstamming, schoonheid en haar godsdienst, Jullie kunnen maar beter de godsdienstigen trouwen, want anders zijn jullie verloren." (Overgeleverd door Boechaarie & Moeslim) Waarom heeft elk volk (of zelfs stam!) zijn eigen moskee? Waarom onstaan er zoveel relletjes en gevechten tussen verschillende (moslim) volkeren? Waarom? Waarom worden bekeerde moslims nog steeds als minderwaardig gezien soor sommigen? Waarom denkt men denkt dat enkel Arabieren moslim kunnen zijn? Dat is de vraag die ik mij stel, wetende dat discriminatie in de Islam gewoonweg niet kan. En wetende dat de Islam, een religie is voor de gehele mensheid. Allah heeft ons geschapen in verschillende volkeren, kleuren, talen en we hebben elk onze eigen gebruiken maar toch zijn er zoveel dingen die ons samenbrengen, zoveel dingen die ons bindt.. Wij geloven allemaal in één God, Allah . En wij getuigen allemaal dat Mohammed zijn afgezant is. Wij bidden elke dag 5 maal tot één God, Allemaal vasten wij tijdens de maand Ramadan, en het beste voorbeeld is denk ik wel de Hadj, de bedevaart naar Mekka waar alle moslims van overal ter wereld samenkomen, ongeacht afkomst, huidskleur, taal of wat dan ook. Om mijn redenering wat kracht bij te zetten ben ik op zoek gegaan naar bewijzen uit de Koran en de Soenna, de twee bronnen die wij onmogelijk kunnen ontkennen en ons uiteindelijk zullen leiden naar een duidelijk conclusie : " "Discriminatie in de Islam is Haram!" "Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt." (Soerat Al-Ahzaab; Aya 21) Allah stelt het duidelijk in de Koran dat Hij alle volkeren heeft geschapen, zodat zij elkaar zouden ontmoeten en leren kennen, en dit als bedoeling als proef, en wij als Moslims, moeten zien dat wij slagen in deze proef. Wanneer dit Zijn intentie niet zou geweest zijn, zou Hij één volk hebben geschapen. "O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend." (Soerat Al-Hodjoraat; Aya 13) "En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt." (Soerat Al-Maidah; Aya 48) Het kan dus niet zijn dat verschillende Moslimvolkeren elkaar gaan onderdrukken, disrimeren of bespotten. O, gij die gelooft! Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. En belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldnamen. Kwaad is (het geven van) een slechte naam na de aanvaarding van het geloof, en zij die geen berouw tonen zijn de onrechtvaardigen. (Soerat Al-Hodjoraat; Aya 11) Indien twee partijen van gelovigen beginnen te vechten treft dan een schikking onder hen, maar indien één hunner tegen de andere in overtreding is, bestrijdt dan de overtredende partij totdat zij tot de verordening van Allah terugkeert. En indien zij terugkomt, sluit dan een rechtvaardige vrede en behandelt hen billijk. Voorwaar, Allah heeft de rechtvaardigen lief. (Soerat Al-Hodjoraat; Aya 9) Het is zeker geen goede eigenschap van jouw kant, indien je jouw broeder in de Islam slecht gaat behandelen en hem gaan minachten. Aboe Hoerairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei:"Een moslim is de broeder van een moslim. Hij verraadt hem niet en hij liegt hem niet voor en hij laat hem niet in de steek. Alles van een moslim is verboden voor een moslim: zijn eer, zijn eigendommen en zijn bloed. Godvrees is hier (in zijn hart). Om slecht te worden volstaat het voor een moslim om op zijn broeder neer te kijken. (Overgeleverd door Thirmidhie) Ook in de overleveringen zien we dat ook de Profeet zich fel kantte tegen discriminatie tussen Moslims. Boechaarie heeft overgeleverd dat Aboe Dharr en Bilal, de Abessijn, die beiden tot de eerste moslims behoorden, eens ruzie maakten en elkaar beledigden. In zijn woedoe zei Aboe Dharr tegen Bilal:"Jij, zoon van een zwarte vrouw." Bilal, klaagde hierover bij de Profeet. Deze keerde zich tot Aboe Dharr en zei:"Beschimp je hem vanwege zijn moeder? Je staat nog steeds enigzins onder invloed van de Jahiliyyah." (Overgeleverd door Boechaarie) De Profeet heeft ook gezegd:"Jullie zijn allen kinderen van Adam, en Adam is uit stof geschapen." (Overgeleverd door Ahmad) Toen de Profeet zijn laatste geopenbaarde toespraak hield benadrukte hij nogmaals het volgende "O mensen, uw Heer is één. Weet dat er geen superioriteit van de Arabier over de niet Arabier is, noch van de blanke over de donkere of van de donkere over de blanke, behalve in Godsbewustzijn. Waarlijk, in de ogen van Allah is de meest geeerde, degene met het meeste Taqwa." (Overgeleverd door Ahmad) Waarlijk, het enige wat ons moslims van elkaar kan scheiden is de hoeveel Taqwa (Godvrees) De Profeet zei:" Jullie afstamming is geen reden om iemand te beschimpen. Jullie zijn allen kinderen van Adam. Niemand heeft superioriteit over een ander, behalve door religie en taqwa (godvrezendheid) (Overgeleverd door Al-Bazzar) Aboe Dharr vertelde dat de Profeet zei:"Zie! Je bent niet beter dan een zwarte of een blanke man, behalve als je, je onderscheidt in vrees voor Allah." ( Overgeleverd door Boechaarie) De Islam moedigt ons juist aan om onze moslimbroeders en zusters goed te behandelen en vriendelijkheid jegens elkaar te tonen. Anas verhaalt dat de Profeet zei:"Niet één van jullie gelooft (echt) voordat hij voor zijn broeder verlangt wat hij voor zichzelf verlangt."(Overgeleverd door Boekhaarie & Moeslim) Aboe Hoerairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei:"De Moslim heeft vijf verplichtingen tegenover een moslim; Het beantwoorden van de Salaam, het bezoeken van de zieke, het volgen van een begrafenis, het aanvaarden van een uitnodiging en het zeggen van YarhamoekAllah wanneer hij niest." (Overgeleverd door Boekhaarie & Moeslim) Djarier ibn 'Abdoellah verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei:"Wie niet genadig is voor de mensen, wordt niet begenadigd door Allah." (Overgeleverd door Boekhaarie & Moeslim) Het is belangrijk voor ons Moslims, om samen te werken, zeker in deze tijd van verdeeldheid. Hierover heb ik dan ook een aantal Ahadith opgezocht om te eindigen. Aboe Moesa al-Ash'arie verhaalt: De Boodschapper van Allah zei:"De gelovige is voor een andere gelovige als de verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander." Hij verstrengelde daarop zijn vingers." (Overgeleverd door Boekhaarie & Moeslim) Noe'maan ibn Bashier verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei:"De gelovigen in hun onderlinge liefde, vriendelijkheid en compassie zijn als het menselijke lichaam:wanneer een lichaamsgedeelte een klacht heeft, is de gehele rest betrokken door slapeloosheid."(Overgeleverd door Boekhaarie & Moeslim) Allah heeft ons allemaal allemaal geschapen en wij keren allen tot Hem terug. Hoe kunnen wij dan dan een andere moslimbroeder of zuster ontkennen wetende dat wij allemaal schepsels zijn van Allah ? Onthoud dat het enige wat ons kan scheiden van elkaar, of je nu Belg, Nederlander, Marokkaan, Turk, Surinamer, Chinees, of wat dan ook bent, dat het niet je afkomst is dit je van elkaar scheid, maar de hoeveelheid Taqwa. De hoeveelheid vrees die je hebt voor Allah Alhamdoelilaah' Rabbie'l Alamien Bronvermelding Edele Koran, Nederlandse vertaling door Sofjan S. Siregar i.o.v ICCN Tuinen der Oprechten / Riyaas As-Salihien door Imam An-Nawawi Halal & Haram door Dr. Yoesoef Qardawi

denora
03-11-2003, 05:21
Origineel gepost door elhabiba MONIQUE,JULLIE WONEN SAMEN!!!!!!!EN NIET GETROUWD!!!!!!!EN ZN OUDERS ZIJN HET ERMEE EENS!!!!!! EEN VRAAGJE ZIJN ZE MOSLIMS?????(denk het niet) http://dating.marokko.nl/rolleyes.gif WAAR GAAN DE "MOSLIMS"TOCH HEEN!!!!!!!! elhabiba waarom ben je zo kwaad op een nederlands meisje ??die gelukkig is met een marokaanse man?? :kwaad: denora

mohaha
03-11-2003, 17:20
........huh wie is deze johnie waar jullie het steeds over hebben, is het niet die drol die ik al een week geleden heb doorgespoeld, eng veel overeenkomsten.

roosendaaal22
03-11-2003, 17:42
salaam hollandse meid,als je vanbinnen moslim voelt,dan ben je moslim. hou je van je vent,en hij van jou, trouw met hem. Trouwen wel op zn islamitische wijze!!! (en islamitische naam hebben) Take care!!!

Blonde_Godin
21-01-2005, 19:31


Ja hallo gasten, waar de f..k zijn wij nou helemaal mee bezig?? Een marokkaanse jongen heeft een hollandse vriend< een hollandse griet gaat met een marokkaanse jongen, zijn we soms vergeten waar we vandaan komen??? Voldoen onze marokkaanse meisjes niet meer aan de voorwaarden dat alle marokkanen met die hollandse tr.tten gaan, want meisjes kan ik ze zeker niet noemen. Ik hoef jullie toch zeker niet te vertellen dat het Haraam is waar we nou mee bezig zijn he??? Trouwens stel dat een hollandse tr.t moslim zou worden en zoals jullie dat zeggen "ze dat voor haar eigen doet, omdat ze dat zelf wil" hoelang denken jullie dat ze dat vol zou houden he??? Je moet wat minder generaliseren, jochie. Trek je ogen eens open. Vele Hollandse meiden zijn respectabeler dan die Marokkaanse meisjes. En in een geloof wordt er geen onderscheid gemaakt tussen rassen. Een hollandse blijft in haar hart toch altijd een katholiek of christen De meeste Hollanders van vandaag hebben niets meer met het christendom van doen. Je loopt meer dan honderd jaar achter jochie, je leeft nog in de tijd van de verzuiling. Denk je nou echt dat ons geloof zo makkelijk is en dat je wel effe moslim wordt, get serieus man!!! Aan het gedrag van vele Marokkaanse jongeren zou je wel denken dat de islam de meest gemakkelijke levenswijze is van allemaal. Ik denk dat het spreekwoord: waar het hart van vol is loopt de mond van over wel op zijn plaats is!!! Ik denk dat jij niet de juiste betekenis van dit spreekwoord kent. Als die Hollanders oud worden zijn ze vies en zijn jullie toch op ze uit gekeken, maar dan is het te laat om volgens de regels te leven!!! Als jij denkt dat dit voor Hollanders geldt, dan geldt dit voor jullie ook! Oud worden we immers allemaal! Als elke marokkaan of marokkaans meisje iemand van een ander ras zou pakken, wat hebben we dan nog aan ons geloof?? op den duur zal het geloof dan ook uitsterven omdat die "halfbloed" kinderen het moslim geloof niet zo zwaar nemen. En geloof mij Allah(swt) zal jullie dan ongenadig en hard straffen. Ja, gestraft worden zullen velen van jullie zeker, maar niet omdat jullie bijvoorbeeld met een Hollander zijn getrouwd.

Blonde_Godin
21-01-2005, 19:39
hallo allemaal ik ben een nederlands meisje en ik heb een marokkaanse vriend, ik vraag me af of dit kan vanwege de cultuurverschillen. ik heb al eens eerder een marokkaanse vriend gehad maar dit is heel anders. ik heb zijn zussen en broers ontmoet en alleen voor zijn moeder houden we het geheim.het gaat allemaal heel goed tussen ons maar ik vraag me een paar dingen af, en misschien dat jullie daar een antwoord voor hebben; hoe ver moet ik me aanpassen aan zijn cultuur in de toekomst? kunnen we eerst samenwonen en daarna trouwen? moet ik islamitisch worden als we willen trouwen? en wat als ik dat niet wil of als ik daar nog niet aan toe ben? hebben jullie tips voor mij? ik denk dat jullie het het best kunnen inschatten. bedankt. Meid, je moet nooit je tot een bepaalde levensbeschouwing bekeren, enkel en alleen om met iemand te mogen trouwen, als dit de reden is houd je het nooit vol, vroeg of laat zul je hier dan toch de prijs voor moeten betalen. En daarbij, het is een moslimman toegestaan een christenvrouw of joodse vrouw te trouwen, vele moslimmannen trouwen tegenwoordig zelfs vrouwen die helemaal geen geloof aanhangen, dus hij kan je zeker niet dwingen je tot de islam te bekeren.

Blonde_Godin
21-01-2005, 19:43
Maddog: geef ze ervan langs jongen! Mijn zegen heb je. Laat ze maar eens goed de waarheid horen! Wat jij als de waarheid beschouwt, klinkt bij anderen in de oren als gebrabbel van een dronkemansvrouw.

Blonde_Godin
21-01-2005, 19:50
Johny Tampony is ten eerste GEEN Marokkaan. Waarschijnlijk Jan Maat(kaaskop) of Filip De Winter(frietkop). En ik denk een klein beetje dat hij racistisch is en zijn niet welcome op deze site. Dan zijn ook een groot deel van de Marokkanen niet welkom op deze site, rascistische uitspraken alom. Tuurlijk zal Johny Tampony zoiets niet op het gezicht van een Marokkaan zeggen, want dan trekt die marokkaan een condoom aan en de rest,.... tja you know!! Dus hier beken je dat alle Marokkaanse jongens en mannen, inclusief jijzelf, dus niet vies zijn van homosexuele contacten. Het is trouwens niet de eerste keer dat ik dit hoor. Dus ware broeders laat jullie niet doen, hier in Belgie zijn wij aan de MACHT!! Inderdaad. In het schoonmaakwereldje wel te verstaan.

Blonde_Godin
21-01-2005, 19:57
VOOR JONNY JIJ VIEZE LELIJKE KAASKOP OF NEP-MAROKKAAN!!!! jIJ WEET BLIJKBAAR NIETS OVER ONS GELOOF DUS IK ZOU MAAR HEEL SNEL JE BEK HOUDEN!! EN WIE IS HIER DEGENE DIE OUDERWETS DENKT.....JIJ HEBT DIE FANTASIEEN IN JE HOOFD.......WANT MEN LEEFT AL LANG NIET MEER ZO!!! JE LOOPT EEN BEETJE ACHTER!! GA JE ZUSJE PAKKEN OFZO DAAR ZIJN JULLIE KAASKOPPEN TOCH ZO GOED IN In blijf-van-mijn-lijf huizen zijn er anders genoeg verhalen te horen van Marokkaanse meiden waarvan de broer z'n handjes niet thuis kon houden.

Blonde_Godin
21-01-2005, 20:10
Salaam Maleikum mattah matta-allah... Johnny toch, mij onnozele bekrompen kaaskop, Waarschijnlijk ben je hersendood of hebben ze je een paar X laten vallen bij de geboorte???Wat kan je wazig lullen man..hier zijn een paar echte feiten>>> Kaaskoppen zijn bekrompen van gedachten en gierig, als toiletpapier uitwasbaar was, hing bij elke kaaskop meters vellen aan de waslijn. Maar ik dwaal van het onderwerp af. Deze grappen werden 20 jaar geleden verteld, wel vermakelijk dat jij daar nu nog mee komt aanzetten. WIj kunnen wel op een matje bidden maar dat is wel een teken dat wij nog iets aan ons geloof doen, wat doen jullie??? jullie plegen incest, zuipen, mannen die met elkaar kunnen trouwen, daarna gaan jullie sukkels naar de priester om te biechten, of hoe die shit ook heet, jullie gaan er dan van uit dat je weer met een schone lei alles kunt doen wat God verboden heeft, Yeah right>>> ik denk eerder dat jullie geloof een lachertje is. Jullie obsessie met incest zegt meer over jullie dan over de Hollanders. Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over! En biechten, dat werd honderd jaar geleden gedaan, vandaag de dag doet praktisch niemand dit nog, je holt dus achter de feiten aan, jongen! En het geloof van de Hollanders is dus een lachertje? Welk geloof? Het percentage christenen in Holland is tegenwoordig erg klein. Ik wil als laatste nog kwijt dat de marokkaanse meisje die met deze varkens gaan totaal geen zelfrespect en eigenwaarde hebben. De marokkaanse gasten die met hollanders gaan doen dat meestal voor de papieren. Jullie kazen worden in principie dus weer mooi gebruikt....een lekker gevoel geeft me dat....Maleikum salaam!!!! En noem jezelf geen moslim, met de uitspraken die jij doet. Hier beledig je de islam mee.

HEX
21-01-2005, 21:02
nog iets, butterfly , dump die marokkaan, die hun strontgeloof beschouwen de vrouw als minderwaardig en zo, je weet hoe het gaat he....voor je het weet mag je niet buitenkomen en moet je helemaal bedekt rondlopen, thuis blijven en koken, krijg je klop van hen....tip: verander nooit van geloof of ge kunt elke dag op zo van die matjes wat gaan liggen om naar zo ne ouwe maerokkaan hun geschreeuw te horen, groetjes en sterkte Rot op van deze site kut kaaskop.. wat doe je hier nog..kawed

lil_angel1986
22-01-2005, 14:10
Waar gaat dit toch naar toe :( Ok ik begrijp het wel dat een moslim het beste met een moslima samen is, maar waarom zegt men hier dat een bekeerde moslim in zn hart nog altijd christen blijft! Inderdaad ik vind het niet goed als je je bekeert voor iemand waar je van houdt! Het moet recht uit je hart komen anders doe je het voor niks. Maar hoe denk je dat de bekeerde moslima's zich nu gaan voelen als ze zo van die reacties lezen? Als je een keer gelooft en het komt diep uit je hart dan kan niemand dat veranderen

LaMorena
22-01-2005, 23:48


Waar gaat dit toch naar toe :( Ok ik begrijp het wel dat een moslim het beste met een moslima samen is, maar waarom zegt men hier dat een bekeerde moslim in zn hart nog altijd christen blijft! Inderdaad ik vind het niet goed als je je bekeert voor iemand waar je van houdt! Het moet recht uit je hart komen anders doe je het voor niks. Maar hoe denk je dat de bekeerde moslima's zich nu gaan voelen als ze zo van die reacties lezen? Als je een keer gelooft en het komt diep uit je hart dan kan niemand dat veranderen Hoe een bekeerde Moslima hier over zou denken? Ik vind het erg dat er mensen zijn die niet weten hoe de Islam is maar zich toch Moslim noemen, die discrimineren. Ik vind het erg dat mensen het altijd hebben over "die Marokkanen", of "die Hollanders." Gewoon niet normaal. Waarom moet dat nou? Ik praat soms met Marokkanen en die hebben het dan over die 'vieze Hollanders', ja pardon, ik ben ook een Hollander, TJA, jij bent anders!! Maar waarom ben ik dan anders? Omdat ik Moslima ben? Ik ben toch ook een mens maar ook een Hollander. Ik weet niet, ik voel me er zwaar verrot onder dat het altijd zo moet gaan. En er was een meisje die vroeg waarom je niet meer uit kan gaan en dat je neit zo moeilijk moet doen maar als je Moslima wordt, veranderd je hele manier van leven. Je kleding verandert, je manier van denken verandert, je kijk op het leven verandert, het contact met je omgeving verandert ontzettend. Mensen kijken anders naar je als je je kleding verandert, als ze horen dat je een geloof hebt gekozen dat voor hun synoniem staat aan onthoofdingen en criminelen. Je vriendinnen begrijpen je in sommige gevallen niet. Ik heb met een vriendin gepraat over dat ik Moslima was geworden, ze zei dat ze het begreep. Daarna heb ik haar ook gezegd dat ik niet meer uit zou gaan. Ze heeft het zelfs in een interview gelezen met me, maar waarom blijft ze er dan over doorgaan? Waarom ben ik raar als ik voor mijn geloof heb gekozen? Dus niemand kan zeggen dat je geen Moslima wordt voor jezelf want het is zo ingrijpend en ik voel me eigenlijk aan de ene kant zwaar beledigd door alle berichtjes hier. Omdat het gaat over mijn afkomst en omdat het gaat over mijn geloof. Mensen die niet eens weten hoe hun geloof zit, dat doet me pijn. salaam aleikum

Blonde_Godin
23-01-2005, 01:20
Hoe een bekeerde Moslima hier over zou denken? Ik vind het erg dat er mensen zijn die niet weten hoe de Islam is maar zich toch Moslim noemen, die discrimineren. Ik vind het erg dat mensen het altijd hebben over "die Marokkanen", of "die Hollanders." Gewoon niet normaal. Waarom moet dat nou? Ik praat soms met Marokkanen en die hebben het dan over die 'vieze Hollanders', ja pardon, ik ben ook een Hollander, TJA, jij bent anders!! Maar waarom ben ik dan anders? Omdat ik Moslima ben? Ik ben toch ook een mens maar ook een Hollander. Ik weet niet, ik voel me er zwaar verrot onder dat het altijd zo moet gaan. En er was een meisje die vroeg waarom je niet meer uit kan gaan en dat je neit zo moeilijk moet doen maar als je Moslima wordt, veranderd je hele manier van leven. Je kleding verandert, je manier van denken verandert, je kijk op het leven verandert, het contact met je omgeving verandert ontzettend. Mensen kijken anders naar je als je je kleding verandert, als ze horen dat je een geloof hebt gekozen dat voor hun synoniem staat aan onthoofdingen en criminelen. Je vriendinnen begrijpen je in sommige gevallen niet. Ik heb met een vriendin gepraat over dat ik Moslima was geworden, ze zei dat ze het begreep. Daarna heb ik haar ook gezegd dat ik niet meer uit zou gaan. Ze heeft het zelfs in een interview gelezen met me, maar waarom blijft ze er dan over doorgaan? Waarom ben ik raar als ik voor mijn geloof heb gekozen? Dus niemand kan zeggen dat je geen Moslima wordt voor jezelf want het is zo ingrijpend en ik voel me eigenlijk aan de ene kant zwaar beledigd door alle berichtjes hier. Omdat het gaat over mijn afkomst en omdat het gaat over mijn geloof. Mensen die niet eens weten hoe hun geloof zit, dat doet me pijn. salaam aleikum Hollanders kijken jou als bekeerde moslima met de nek aan vanwege je geloof, Marokkanen kijken je met de nek aan vanwege je afkomst. Erg triest, als gelovige zou je toch wel beter moeten weten. Zo zie je maar hoe nep die Marokkanen zijn.

LaMorena
23-01-2005, 22:00
He, he eindelijk iemand die mij begrijpt. Je hebt helemaal gelijk. Wollah als ik een marokaanse jongen zie met een holandse meid, dan breekt me hart gewoon in tweeen. Ik snap het gewoon niet, ik zou nooit en dan ook nooit iets beginnen met een ongelovige man. Waarom scheer je mensen over één kam? Ik ga insha Allah ook trouwen met een Marokkaan. En zou je hart ook breken als je ons zou zien? Dat zou echt zielig zijn. Het zou je niet moeten boeien als je een Marokkaan ziet met een Nederlands meisje omdat dat jouw pakkie aan niet is. Misschien leert hij haar wel de Islam kennen. Dan kan je alleen zeggen subhanAllah. Als ik trouw met degene waar ik mee wil trouwen, dan zou ik zo blij zijn en zo trots dat wij bij elkaar zijn en samen ons geloof kunnen delen, zoals het hoort. En degene die zich rot voelt, ben jij dan. Helaas voor jou.


Pagina's : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12