Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Jonge Marokkanen helpen ouders bij medicijngebruikRedactie
29-08-2007, 13:37


71% van de jonge Marokkanen (14 - 30 jaar) begeleidt ouders bij het innemen van medicijnen, van het lezen van de bijsluiter tot dosering. Dat blijkt uit een onderzoek van DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, en Marokko Media. Onderzocht is de bereidheid van de jongeren tot het geven van mantelzorg, de knelpunten die ze daarbij ervaren en de behoefte aan informatie en ondersteuning. Het onderzoek is in juni 2007 uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Motivaction, onder bezoekers van de internetcommunity marokko.nl waarvan Marokko Media de uitgever is. 568 jonge Marokkanen deden mee aan het onderzoek. Uit de antwoorden blijkt een grote zelfredzaamheid onder Marokkanen; 57% geeft mantelzorg en 96% is bereid mantelzorg op zich te nemen als dat nodig is. De mantelzorg bestaat vooral uit het meegaan met ouders naar afspraken met zorgverleners (82%). Daarvoor moet soms vrij worden genomen van het werk (33%) of van school (26%). Ondersteuning bij het medicijngebruik (71%) is de tweede meest voorkomende vorm van mantelzorg. Mannen en vrouwen helpen even vaak, maar de mannen moeten vaker vrij nemen van het werk dan de vrouwen. De dochters helpen met name de moeders en de zonen de vaders. De ouders gebruiken hun medicijnen onder andere voor diabetes (44%), aandoeningen aan de rug en gewrichtsproblemen (36%), migraine (24%) en hart- en vaatziekten (26%). De jonge Marokkanen zijn bescheiden in hun behoefte aan ondersteuning: 58% vindt dat ze 'wel' of 'min of meer' over voldoende informatie en middelen beschikt om zorg te kunnen dragen voor de ouder. Als er wel behoefte is aan aanvullende informatie, is dat met name aan tips bij verschillende ziektebeelden, aan ervaringsverhalen en aan informatie over bestaande regelingen. De ervaringen met de zorgverleners zijn overwegend positief; 49% vindt dat de ouder goed behandeld wordt door de zorgverlener; 31% is neutraal en geeft aan dat het soms wel en soms niet het geval is. Over de apotheek is men tevreden: 72% geeft aan geen problemen te ondervinden bij een bezoek aan de apotheek. Bij bezoek aan huisarts of specialist is dat 54%. De problemen die zich wel voordoen zijn in vrijwel alle gevallen communicatieproblemen. Moeite met vertalen van de vaktermen, zorgverleners die onvoldoende tijd nemen voor de ouder, of de mantelzorger die niet als volwaardig gesprekspartner gezien wordt maar slechts als tolk of doorgeefluik. Op een aantal punten is ondersteuning gewenst. DGV en Marokko Media werken op dit moment aan een gezamenlijk instrument om in die behoefte te voorzien. Op de internetcommunity Marokko.nl komt een aparte website waarop de gewenste informatie te vinden is. Naar verwacht gaat deze website midden september online. Zowel het onderzoek als de toekomstige website maken deel uit van het project M3 (Marokkanen, Mantelzorg en Medicijngebruik) waarmee DGV en Marokko Media in 2006 de Nationale Zorgvernieuwingsprijs wonnen. Deze stimuleringsprijs is een initiatief van ZonMw en het VSB-fonds. Het project M3 onderzoekt of het mogelijk is via jongeren de eerste generatie Marokkanen te bereiken met als doel hun gezondheidsachterstand te verminderen. Nawal Kamli en Mieke Mons, beide betrokken vanuit de community van Marokko.nl deden research op de site. Nawal zegt over haar werkzaamheden: 'Ik opende vooral topics om te kijken op welke manier er over medicijngebruik gesproken wordt en welke vragen jongeren hebben. Het viel mij op dat jongeren bij vragen over medicijnen vaak eerst te rade gaan op Marokko.nl en pas daarna een dokter bezoeken.' Nawal gaat ook een rol spelen bij de pagina die gelanceerd gaat worden. 'Ik hoop dat we met die site vooral veel informatie kunnen verzamelen en aanbieden aan jongeren.'