Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Jami wil het voorbeeld van zijn moeder volgenaplat
28-08-2007, 23:02


Jami wil het voorbeeld van zijn moeder volgen Youssef Azghari Toen een collega mij vroeg of ik het comité van ex-moslims met Ehsan Jami aan het hoofd een warm hart toedraag, hoefde ik daar geen seconde over na te denken. „Nee”, was mijn korte antwoord. „Maar hij verdient toch steun van liberale moslims zoals jij. Volgens de Koran staat op geloofsafval de doodstraf”, zei ze op strenge toon. Deze onzin irriteert mij ongelooflijk. Zulke idiote uitspraken staan haaks op de boodschap van de Koran. Behalve het vaak aangehaalde vers ’er is geen dwang in het geloof’ is er in de Koran een apart hoofdstuk gewijd aan vrijheid van geloof. Daarin wordt onderstreept dat godsdienstvrijheid één van de pijlers is waarop de islam is gebouwd. De Nederlandse Grondwet staat op dit punt dichter bij de Koran dan de daarvan afgeleide sharia. Vrijheid van geloven is in de loop van de tijd door toedoen van islamitische despoten schaars geworden. Dat komt doordat de ijtihad, het recht om de Koran te interpreteren, bijna zeven eeuwen geleden op slot ging. Sindsdien stopte het denken abrupt en trad onmiddellijk verval in. Met als gevolg dat er verdwaalde geradicaliseerde moslims rondlopen, zoals de taliban, die in hun ogen afvallige moslims en niet-moslims bedreigen met de dood. Nu Jami de strengste beveiliging geniet zou je haast denken dat ook hier de islam afzweren gelijk staat aan je doodsvonnis tekenen. Toch ken ik veel moslims die openlijk atheïst zijn geworden maar nooit lastig zijn gevallen. Zij noemen zichzelf geen ex-moslim omdat hun identiteit deels ontleend is aan hun islamitische achtergrond. Ex-moslim klinkt net zo absurd als ex-homo. Hoe heeft het zover kunnen komen dat Ehsan Jami moet vrezen voor zijn leven? Laten we feiten op een rij zetten. Begin deze maand deed hij aangifte van mishandeling. Als we Geert Wilders mogen geloven is hij door twee Marokkanen en een Somaliër tot bloedens toe in elkaar geramd. Columnist Van Doorn plaatste in deze krant vraagtekens bij Jami’s lezing, maar er is vorige week wel een verdachte gearresteerd en die zou hebben bekend. Toch moest ik even aan de Franse Marie L.. denken. Zij strooide ons een paar jaar terug zand in de ogen door Noord-Afrikanen te beschuldigen van zware mishandeling. Heel Frankrijk sprak er schande van, maar alles bleek uit de duim gezogen. Zolang Jami niet alles vertelt wat er gebeurd is, neem ik de suggestie dat hij vanwege geloofsafval zwaar is mishandeld met een korreltje zout. Ook ik wil dat alle daders opgepakt worden en de onderste steen boven komt. Los hiervan kan niemand gebruik van fysiek geweld, hoe licht ook, rechtvaardigen. Maar welke strafmaat moeten we hanteren als een beschrijving, zoals Wilders die presenteert, zijn eigen leven gaat leiden, en het leed dat daaruit voortvloeit niet te overzien is? Het provoceren om haat te zaaien, zoals Wilders doet met zijn Koranverbod, is een ziekte die bestreden moet worden. Het leidt bij te veel mensen die alles voor zoete koek aannemen tot blikvernauwing. Jami vergeleek de profeet Mohammed met Osama bin Laden, zo ontstond gauw het idee dat de daders die hem lastig vielen radicaal waren. Een fabeltje, want geradicaliseerde pubers vatten zijn uitspraak juist op als een compliment. In dat opzicht hebben de jonge honden Samir A. en Ehsan Jami veel gemeen. Ze zijn bereid te sterven voor hun bekeringswaanzin. Samir A. wil net als zijn held Bin Laden iedereen bekeren tot fanatieke moslims. Ehsan Jami wil het voorbeeld van zijn moeder en zijn goeroe Afshin Ellian volgen. Sinds hun bekering tot het christendom willen ze de moslims hier bekeren tot fanatieke ex-moslims. Als reactie zullen liberale moslims overal steunwaardige comités van ijtihadisten opzetten. Om ondermeer de djihad te voeren tegen intolerante geesten, van moslimhaters tot potenrammers http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article782401.ece/Azghari_Jami_wil_het_voorbeeld_van_zijn_moeder_vol gen

ApolloniA
28-08-2007, 23:15
Was Jami niet het enige lid van 't ex-moslims comité? 'n comité kun je toch pas comité noemen als het meer dan 2 leden heeft?:o

aplat
28-08-2007, 23:16
Was Jami niet het enige lid van 't ex-moslims comité? 'n comité kun je toch pas comité noemen als het meer dan 2 leden heeft?:o Volgens mij wordt het pas begin september opgericht.

ApolloniA
28-08-2007, 23:19
Volgens mij wordt het pas begin september opgericht. Ahja, Mevr Berrada is inmiddels exlid van een comité dan nog moet bestaan, maar ik vraag me af of 'r veel animo zal zijn voor het comité..