Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Kabinet: 28 miljoen voor radicalisering onder moslims en rechts-extremistenaplat
27-08-2007, 13:41


Kabinet gelooft in lokale aanpak radicalisering Uitgegeven: 27 augustus 2007 12:33 Laatst gewijzigd: 27 augustus 2007 13:11 DEN HAAG - Het kabinet trekt de komende vier jaar 28 miljoen euro uit om de toenemende radicalisering onder moslims en rechts-extremisten te bestrijden. Het grootste deel van dat geld gaat naar gemeenten om hen te ondersteunen bij de lokale aanpak van plaatselijke problemen. Dat blijkt uit een actieplan dat minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ze presenteerde de voorstellen in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart, dat 400.000 euro subsidie krijgt om polarisatie en radicalisering in de wijk tegen te gaan. Dialoog Het stadsdeel gaat het geld gebruiken om jongeren, docenten en jeugdwerkers te trainen, voor 'interculturele' dialoog en voor het opzetten van een systeem dat radicalisering moet signaleren. Ter Horst zei bij de presentatie dat ook andere gemeenten voor subsidies in aanmerking komen. Volgens het kabinet is de aanpak van radicalisering namelijk vooral een zaak van het lokale bestuur. Stageplaatsen In wijken die ermee te maken hebben, moet een gebiedsgerichte aanpak komen die bestaat uit zachte en harde maatregelen. Daarbij kan het gaan om het organiseren van ontmoeting en debat en het creëren van stageplaatsen, maar ook om meer toezicht op straat of de vestiging van een wijkinternaat waarvoor ouders hun kind kunnen aanmelden. Omvang Volgens Ter Horst is het lastig om de omvang en eventuele toe- of afname van radicalisering te meten. Toch gaat het kabinet dit proberen, ook om te kijken of het beleid ertegen effect heeft. Op basis van de kennis van nu stelt het kabinet dat polarisatie en radicalisering in ons land in omvang, snelheid en intensiteit lijken toe te nemen. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit of roeping zijn er vatbaar voor. Boodschappen Ook op nationaal niveau zijn er tal van ideeën om problemen te voorkomen of in te dammen. Het actieplan noemt onder meer het tegengaan van haatzaaiende en radicale boodschappen in moskeeën, gevangenissen, scholen en jeugdcentra en via lectuur, televisie en internet. Sites Zo wees Ter Horst op het belang om op sites alternatieve informatie te zetten die tegenwicht moet bieden aan de vaak radicale gedachten die erop zijn te vinden. De bewindsvrouw kondigde verder aan dat de onderwijsinspectie een meldpunt opent waar scholen met signalen over radicalisering terecht kunnen http://www.nu.nl/news/1210220/11/Kabinet_gelooft_in_lokale_aanpak_radicalisering.ht ml

aplat
27-08-2007, 13:43
Dus gewoon verkapte belastingverhoging.:maf: En dat naast de bezuiniging op de ziekenzorg voor ouderen en gehandicapten.