Bekijk volle/desktop versie : Hadiths08-08-2002, 13:42

Citaat door Moslimati:
Lieve zusters en broeders,

Ik wil jullie ten eerste bedanken voor de vele hadiths die ik hier op deze site vindt. Moge Allah jullie hiervoor belonen.
Maar ik ben op zoek naar hadits over het opvoeden van kinderen. Is daar misschien iets van en zouden jullie dat op deze site willen zetten.
Ik hoop dat jullie dit voor mij kunnen opzoeken.
Alvast mijn hartelijke dank.

Liefs.
.

10-08-2002, 00:26


as salaam alaikum wa rahmathullahi wa barakathu

Anas reported Rasoolullah s.a.w. as saying:,''if anyone cares for 2 girls till they grow up, he and I will come on the day of ressurection thus'' and he joinde his fingers'' (muslim)

dus als je 2 meisjes opvoedt ben je op de dag des oordeels zo dicht bij rasoolullah als 2 vingers die gekruist zijn.

Sahl bin sa'd reported Rasoolullah s.a.w. as saying, ''I and the one who who takes care for an orphan ,whether it is his own kin or of others, will be in paradise thus, and he pointed his forefinger and middle finger with a slight space between them. '' (bhukari)

dus als iemand voor een wees zorgt komt hij in djannath vlak bij Muhammed s.a.w.

10-08-2002, 00:45
Salamaal alaykoem,

Ik had een boek dat in het nederlands vertaald was maar ik heb het uitgeleend en weet de tittel niet zeker. Ik denk dat het "Ouderschap in de Islam heet". ik heb het in Brussel gekocht maar in nederland ga je het zeker vinden want dat boek is daar geplubiceert.

Salaam alaykoem.

10-08-2002, 23:41

Citaat:
Origineel gepost door Moslimati
Lieve zusters en broeders,

Ik wil jullie ten eerste bedanken voor de vele hadiths die ik hier op deze site vindt. Moge Allah jullie hiervoor belonen.
Maar ik ben op zoek naar hadits over het opvoeden van kinderen. Is daar misschien iets van en zouden jullie dat op deze site willen zetten.
Ik hoop dat jullie dit voor mij kunnen opzoeken.
Alvast mijn hartelijke dank.

Liefs.
Er zijn twee boeken de een heet "kinderen opvoeden in de Islam" en de andere "Ouderschap", dit is waarschijnlijk het boek waar imam het over heeft.

"Ouderschap"
By Uitgeverij Noer 2001.
"Ouderschap" Is een boek van de uitgeverij Noer 2001 en vertaald door Sanija Jansen. De Islamitische manier van opvoeden van kinderen is niet cultureel bepaald. Het is wel de methode die het dichtst bij de natuurlijke aanleg van de ouders staat sinds de tijd van Adam . Zo heeft Allah de Genadevolle, de Alwetende, de relatie tussen moeder en kind bedoeld, dat het al onze fysieke, emotionele en geestelijke mogelijkheden, waar we mee zijn geschapen vervult.Het grootste deel van het boek gaat over de twee eerste levensjaren, waarin de moeder in het bijzonder, een levenslange band met het kind ontwikkelt. Als het kind twee is, dan is de moeder hopelijk begonnen om het kind familie gewoontes aan te wennen zoals het aanmoedigen van wereldlijke en geestelijke zaken en heeft een relatie met haar kind die op liefde en respect gebaseerd is. Dit is dan ook de
reden dat men zich in dit boek concentreren op de zwangerschap, de geboorte, de borstvoeding en het onderricht van de eerste twee jaren.
Uitgeverij: Noer 2001, Bilderdijkstraat 179, 3027 SH te Rotterdam
ISBN: Onbekend 010-2622719

"Kinderen opvoeden in de Islam"
By Suhaib Hasan.
"Kinderen opvoeden in de Islam" Is een boek vertaald naar de oorspronkelijke titel
"Raising children in Islam" en vertaald door: Kh. Abdur-Rahman.
Dit boekje is bedoeld voor de jonge vaders en moeders aan het begin van de lange reis van het ouderschap, in de hoop dat zij nooit de tranen van de verliezers zullen hoeven te vergieten.
Uitgeverij: Noer, Chopinlaan 24, 2625 WD te Delft
ISBN: niet bekend 015-1618188


In beide boeken staan er ook overleveringen, hoop dat je hier iets aan hebt.

Oegtikoem fie dien Selima el Adel

15-08-2002, 13:24


Kinderen gelijk behandelen

An-Noe'maan ibn Bashier verhaalt dat zijn vader hem naar de Boodschapper van Allah meenam en zei: "Ik heb deze zoon van mij die jongen (een slaaf) gegeven." De Boodschapper van Allah zei toen: "Heb je dat voor al je kinderen gedaan? Hij zei "nee"
Hij (De Boodschapper van Allah) zei: "Vrees Allah en wees rechtvaardig tegenover je kinderen" Hierop ging hij naar zijn vader terug en nam zijn Sadaqah terug.

15-08-2002, 13:26
Het gezin

Het gezin in de islam is een eenheid, waarbinnen een man en
een vrouw verenigd zijn, om samen het leven te delen in over eenstemming met de regels en normen zoals die zijn vastgelegd
in de Shari'ah. Zij benaderen even dicht als een kledingstuk het lichaam.
De eer van de echtgenoot wordt een volledig deel van de eer van zijn vrouw en omgekeerd.
Zij delen elkaars voor -en tegenspoed. Op deze manier zijn in de islam de huwelijkspartners als man en vrouw in de aanwezigheid van getuigen verenigd, strevend naar de zegeningen van Allah om hun wederzijdse liefde en medeleven te vergroten en met instemining om elkaar in ziekte en tegenspoed bij te staan.
Dit fundamenteel grondbeginsel van het islamitisch huwelijk, dat door de partners wordt aanvaard en toegepast, is de basis van het instituut van het islamitische huwelijk. In het gezin is de man belast met de taak het hoofd van het gezin te zijn en heeft de vrouw de taak toegewezen gekregen zorg te dragen voor het huishouden.
Zelfs indien de man een grotere verantwoordelijkheid draagt dan de vrouw en daarmee een streepje op haar voor heeft, maakt dat de echtgenoot daardoor niet beter dan zijn vrouw.
In de Qur'an staat een vers dat zegt:

"En begeert niet datgene, waarmede Allah sommige uwer boven anderen deed uitblinken. Mannen zullen een aandeel hebben in hetgeen zij hebben verdiend en vrouwen zullen een aandeel hebben in hetgeen zij hebben verdiend." (4:33)

17-08-2002, 18:59
salaam alaikoem wa rahmatoellah ta'ala

Opvoeding volgens de sunnah van rasoolAllah sallalahoe alayhi wa sallam.

Zie link insha Allah :

http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/2204/canan.html

wasalaam