Bekijk volle/desktop versie : Verdriet een schrijver13-06-2007, 23:35
Waarom geloofde jij niet in mij, toen ik niet meer in mijzelf geloofde?
Waarom steunde jij mij niet, toen ik mijzelf niet meer kon ondersteunen?
Waarom overtuigde jij mij niet, toen ik mijzelf niet meer kon overtuigen?
Waarom hielp jij mij niet, toen ik mijzelf niet meer kon helpen?
Waarom kalmeerde jij mij niet, toen ik mijzelf niet meer kon kalmeren?
Waarom zorgde jij niet voor mij, toen ik niet meer voor mijzelf kon zorgen?
Waarom bedaarde jij mij niet, toen ik mijzelf niet meer kon bedaren?
Waarom voedde jij mij niet, toen ik mijzelf niet meer kon voeden?

Ik zeg niet, dat het niet moeilijk was.
Ik zeg niet, dat het niet zwaar was.
Ik zeg niet, dat het niet vervelend was.

Maar of het onmogelijk was?

Ik snap dat jij het niet begrijpen kon,
maar ik snap niet, waarom jij er geen begrip voor opbrengen kon.
Wij waren toch maatjes van elkaar?
Wij hoorden toch bij elkaar?
Wij samen was toch één paar?

Wij zouden toch bij elkaar blijven?
Vanaf de eerste dag dat ik je had ontmoet
Tot de dag waarop de Engel des doods mij van mijn ziel ontdoet.
Maar het mocht niet zo zijn.
Ik weet het is de wil van Allah.
Maar daarom doet het nog wel pijn!

Ik hoop dat Allah jou en mij vergeeft!
Ik hoop dat Hij Rahma over ons heeft!
Ik hoop dat wij uiteindelijk beter af zijn zonder elkaar!
Ik hoop dat er een tijd komt dat ik niet meer moet huilen als ik naar die tijd staar!

14-06-2007, 23:25


Waarom plaats jij de gedichten van eenschrijver onder je eigen naam zuster???