Bekijk volle/desktop versie : Ik Wil Graag Niqaab Dragen, Maar Mijn Man Laat Me Dat Niet Toe!! Wat Nu???Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23-07-2002, 13:11
ASALAMU 3ALAYKUM WA RA7MATU LAHI WA BARAKATUHU.

AMA BA3D:

beste zusters en broeders,

WAT MOET IK DOEN ALS MIJN MAN ME GEEN NIQAAB LAAT DRAGEN??? IK ZIT ER HEEL ERG MEE!!

WA SALAMU 3ALAYKUM WA RA7MATU LAHI WA BARAKATUHU.

23-07-2002, 13:14


EN MIJN FAMILIE VIND HET OOK MAAR "OVERDREVEN GEDOE"!!

23-07-2002, 13:14
Hey No_Doubt, zou ik je mogen vragen waarom je niqaab wil dragen?
Je bent toch bedekt neem ik aan?

thalla.

23-07-2002, 13:25
ASALAMU 3ALAYKUM WA RA7MATU LAHI WA BARAKATUHU.

AMA BA3D:

beste andalousia,

ik wil ook niqaab dragen, want er zijn genoeg bewijzen (Quran en vele shahih ahadith) die bewijzen dat moslim-vrouwen behalve het gehele lichaam (incl. voeten) ook de handen en het gezicht moeten bedekken.

Wanneer kennis uit de Quran en van de boodschapper (PBUH) tot je is gekomen, dan volg je datgene wat door Allah en zijn boodschapper aan je is opgedragen.

Ik kan niet zeggen van dit vind ik wel leuk, dus doe ik dat, en dit vind ik niet leuk , dus doe ik dat niet.

WA SALAMU 3ALAYKUM WA RA7MATU LAHI WA BARAKATUHU.

23-07-2002, 13:29


en trouwens sommigen zeggen dat ze bedekt zijn, terwijl ze eigenlijk naakt zijn. (bijv. half hoofddoekje, of hoofddoek is goed, maar de kleding is oh zo strak of doorzichtig).

Ieder voor zich.
Wat iemand doet, doet hij niet voor anderen, maar voor ALLAH SUB7ANU WA TA3ALA.

23-07-2002, 16:53
wa salaam 3likome no doubt lees een van mijn topics welke weet ik niet meer daar vind je de antwoord op je vraag je man en je familie heeft geen recht om nee te zeggen als het om het geloof gaat. je moet ze gehoorzamen in sommige dingen het dagelijkse levne maar als het om het islam of geloof gaat,, dan mogen ze je niets afnemen. en latenn verbieden gheer inshalah ta3ala
moge allah jou daarbij helpen..

oem rabi3ah

23-07-2002, 19:16

Citaat:
Origineel gepost door AbuHafs


Salam oe aleikoem wr wb wm,

Beste zuster,


Al alhamdoelilaah dat je niqaab wil gaan dragen, geen twijfel over mogelijk dat het beter is dan de normale hijaab. Maar waar de Ulama wel een meningsverschil over hebben is of het verplicht is of niet?

Nu is de vraag; mag jouw man het jouw verbieden als jij de mening neemt van de Ulama die zeggen dat het verplicht is, of gaat bij ikhtilaaf het gehoorzamen van je man voor?

Beste zuster ik probeer hier niet mijn mening over de verplichting van de niqaab naar voren te brengen ik heb hamdoelilaah al gekozen. Ik wil je graag behoeden voor veel fitna die kan voortkomen uit overhaast handelen. Mocht je een imaam hebben in de buurt leg hem dan de [B]hele situatie uit en insha Allah zal hij je een fatwa geven. Mocht je geen "betrouwbare imaam" in de buurt hebben dan kan ik je insha Allah een telefoonnummer van een imaam geven en dan kun je het aan hem vragen.

Moge Allah het makkelijk voor je maken,


Salam oe aleikoem wr wb wm,Abu Hafs

P.s. Heb geduld zuster en handel met hikmah(wijsheid) [/B]
JazakAllahoe ghairan !!!! Masha Allah mooi verwoord :verliefd:

23-07-2002, 19:54
De Niqaab

De niqaab oftewel de gezichtssluier is een onderwerp waar veel meningsverschil over is onder de ‘oelema (geleerden). De ene groep geleerden claimt dat het een verplichting is van de moslimvrouw en de andere groep claimt dat het aanbevelingswaardig (moestahab) is. Beide partijen ondersteunen hun argumenten met bewijzen. Alhoewel ook beide partijen eens zijn over het feit dat het een zuivere goede daad is inshaa Allah.

Deze artikel gaat niet over of het wel of niet verplicht is in de islam, de geleerden van de Ahloe Sunnah wal Jamaa'ah, zijn er zelf nog niet over eens en discussiëren er zelf nog over.

Deze artikel heb ik samengesteld, omdat de dag van vandaag nog steeds geen begrip wordt getoond als een moslimvrouw de besluit genomen heeft om een gezichtssluier te gaan dragen.

Met deze artikel wil ik ook wel zeker aantonen dat de vrouwen in de tijd van de profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) het zeker wel gedragen hebben. De gezichtssluier is dus ook zeker geen innovatie wat ik de dag van vandaag vaak hoor en het is ook niet alléén een gewoonte van de Arabische stammen zoals velen beweren, maar van de islam.

Na het lezen van deze artikel hoop ik dat er wat meer begrip getoond wordt tegenover de moslimvrouw die graag net als de vrouwen van de tijd van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) willen zijn.

Het is algemeen bekend dat de vrouwen van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) hun gezichten bedekten op momenten waar niet-mahram mannen aanwezig waren.

De tafsier geleerden van de Qor-aan At-Tabarie en Al-Qoertoebie hebben de Jilbaab (een overjas) zoals beschouwd door de metgezellen van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) als ook de omstandigheden betreffende de openbaring van Soerat Al-Ahzab vers 59 intensief uitgelegd . Zij verklaren dat toen de gelovige vrouwen 's nachts ('s avonds) naar buiten gingen (met gewone kleding) om hun behoefte te doen sommige huichelaars hen probeerden lastig te vallen, denkende dat de vrouwen slavinnen waren
De vrouwen schreeuwden dan luid wat er voor zorgde dat deze huichelaars op de vlucht sloegen.

Daarop openbaarde Allah (Verheven en Geprezen is Hij) deze vers.
Al-Qoertoebie verklaart dat de Jilbaab een stuk stof is die het hele lichaam doet bedekken.

Ibn Abaas en Oebaidah As-Salmaanie hebben gezegd dat het volledig om het lichaam van de vrouw gewikkeld moet zijn zodat niets verschijnt of wordt getoond dan één oog waarmee ze kan zien.

At Tabi'ie en Qataadah (moge Allah tevreden over hen zijn) verklaarden dat de Jilbaab gewikkeld moet zijn van boven het voorhoofd, en zo gemaakt dat het de neus bedekt, ( de ogen mogen getoond worden) en de boezem en het merendeel van het gezicht bedekt moeten laten.

Abdoellah Ibn Mas'oed (moge Allah tevreden zijn over hem) welke bekend stond als de meest wetende metgezel in zaken wat Shari’ah betrof. Hij werd Moslim toen hij nog jong was en vanaf dat moment bleef hij bij de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en vergaarde het begrip van de Qor-aan van hem.

'Omar Ibn El-Khattab (moge Allah tevreden zijn over hem) zei over hem: "Bij Allah, ik ken niemand die beter gekwalificeerd is in het omspringen met situaties aangaande de Qor-aan dan Abdoellah Ibn Mas'oed."

Hij (Abdoellah) legt het woord Jilbaab (zoals die genoemd staat in de Qor-aan in Soerat Al-Ahzab vers 59) uit als zijnde een gewaad, die het hele lichaam, met daarbij het hoofd, gezicht en handen inbegrepen, bedekt. (Geciteerd door Ibn Taymiyyah
(moge Allah hem genadig zijn) in zijn boek van Fatwaas, pagina 110, boek 2 en door Sheikh al-Uthaymeen (moge Allah hem genadig zijn) in het boek Hijaab, pagina 15).

'Oebaida bin Abou Soefyan bin al-Harith (moge Allah tevreden zijn over hem), een andere welbekende en veelwetende metgezel van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem).

Imam Mohammed bin Sirin (moge Allah tevreden zijn over hem), een van de meest veelwetende volgelingen, zei: "Toen ik 'Oebaida bin Abou Soefyan bin al-Harith (moge Allah tevreden zijn over hem) vroeg hoe de Jilbaab gedragen diende te worden, demonstreerde hij het aan mij door een kleed over zijn hoofd te trekken, die zijn hele lichaam bedekte, die alleen zijn linker oog onbedekt liet”.

Ibn Jarir citeert de mening van Ibn 'Abbaas (moge Allah hen genadig zijn): "Allah geniet ervan wanneer moslimvrouwen, wanneer zij naar buiten gaan uit noodzaak, hun gezichten bedekken door middel van een stuk van hun buitenste gewaad over hun hoofd neer te laten." (Tafseer Ibn Jarir, boek 22, pagina 29)

Verder is betrouwbaar vermeld in de Moewatta van Imam Maalik en in de Soennan van Abou Dawoed dat de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) de vrouwen als ze het gebed aan het verrichten waren hun verbood hun gezichten en handen te bedekken.

De profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd dat een moslimvrouw die de pelgrimstocht maakt, haar gezicht en haar handen niet mag bedekken. [Al Boekharie, Moeslim, Sahih Abou Dawoed #1600; authentiek verklaard door Al-Albaanee (moge Allah hen genadig zijn)].

Uit deze overlevering kan men uitmaken dat de gezichtssluier een bekend verschijnsel was onder vrouwen in de tijd van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem). Anders had de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) het niet verboden tijdens de hadjperiode. Dit staat gelijk aan dat de mannen hun hoofd onbedekt moeten laten tijdens de ihraam, maar Allah weet het beste.

Overigens mag deze hadith niet worden opgevat als vrijbrief om de gezicht geheel te ontsluieren tijdens de hadjperiode.

Als een man de vrouw kan zien, dan behoort zij haar gezicht weer te sluieren. De moeder van de gelovigen Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “pelgrim-gangers passeerden ons terwijl wij met de met de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) waren. Toen zij ons naderenden lieten we onze hoofdbedekkingen over onze gezichten vallen”. [Aboe Dawoed en Ibn Majah.

23-07-2002, 19:57
En de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) beviel de persoon die wou gaan trouwen om de bruid te bekijken. Ik vraag je bij Allah, als het tonen van het gezicht toegestaan was, waarom droeg hij hem dan op om naar haar gezicht te gaan kijken? Kon hij haar
dan niet op straat gezien hebben? Waarom droeg hij dit dan op? Vrouwen van de Ansaar hadden iets in hun ogen. Dus de opdracht was om de ogen te bekijken. Waar bevinden zich de ogen? - In het haar? Armen? Voeten? De ogen bevinden zich in het gezicht. Waarom is het dat sommige metgezellen eerst keken
voordat ze gingen trouwen? Waarom niet eerst het huwelijkscontact maken en dan kijken? Waarom niet gewoon op straat kijken? Omdat zoals we begrijpen en weten, het bedekken van het gezicht is verplicht.

Mugheerah Bin Shu'bah zei: Ik ging naar de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ) en ik meldde dat ik
met een vrouw verloofd was waarmee ik wilde trouwen. Hij zei: Ga en kijk naar
haar, er kan hierdoor iets tussen jullie ontstaan. Dus hij ging en vertelde dit
aan haar ouders. Het was alsof de ouders het niet leuk vonden. Ze vertelden het
de vrouw. Zij zei: als de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) het heeft opgedragen, kijk dan. Dus
hij keek naar haar en trouwde met haar. Hij vermeldde haar goedheid, manieren en gehoorzaamheid.

Iedere hadith die melding maakt van het tonen van het gezicht, is ofwel een zwakke hadith ofwel voor een individuele situatie; zoals huwelijk, getuigen of ahadith voor andere situaties. En we zijn met het oordeel van het Boek van Allah en met de duidelijke bewijzen, en toon jullie versiering niet”.

De hadith van 'Aisha (moge allah tevreden over haar zijn), toen Asma (moge allah tevreden over haar zijn) de
dochter van Abou Bakr naar de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ging, terwijl ze dunne kleding droeg. Hij naderde haar en zei, "O Asma! Wanneer een meisje de leeftijd bereikt waarop ze ongesteld wordt, is het
niet correct dat iets behalve dit en dit worden getoond. Hij wees naar het gezicht en handen.

Deze hadith is ZWAK (dha'ief )verklaard vanwege 2 hoofdzakelijke punten.

1. Er is geen verband/link tussen 'Aisha (moge Allah tevreden over haar zijn) en Khalid bin Dareek, welke de hadith van haar heeft overgeleverd. En in iedere keten van overleveraar wordt Khalid bin Dareek genoemd.

2. In de keten van overleveraar komt Sa'eed bin Basheer voor, welke bekend is bij de meeste van de Muhaditheen als zijnde een zwakke overleveraar. Er is hier melding van gemaakt door Imaam Ahmad bin Hanbal, An-Nasai Ibn Madeeni en Ibn Ma'een (moge Allah hen genadig zijn). Dit is ook de argument waarom Imam Boekharie en Moeslim (moge Allah hen genadig zijn) deze hadith niet accepteerden voor hun boeken. (Door Sheikh Mohammed ibn Saalih al-Uthaymeen (moge Allah genadig zijn met hem) in zijn boek "Hijaab" pagina's 17 en 18).

De geleerden die de standpunt verdedigen dat de moslimvrouw een gezichtssluier om moet zijn onder andere: Sheikh Abul A'la Maududi, Sheikh Ibn Jibreen, Sheikh Jamaal Zarabozo, Sheikh Mohammed ibn Saalih al-Uthaymeen, Imaam Ghazaali, Sheikh Sheikh 'Abdul-'Azeez bin Baaz, Sheikh-ul-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar Al-Asqalanee, Ibn Al-Mandhur, Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid (Een van de grote geleerden van onze tijd)

Tenslotte is het dragen van de gezichtssluier een zeer zuivere goede daad wat door beide groepen erkend wordt.

De twee standpunten zijn het eens over de rechtmatigheid van de niqaab: het is zeker een perfectie voor de moslimvrouw, en het is deugdzamer voor haar in overeenstemming met de bedoelingen van de Shari'ah. Daarom is het correcter zich in te spannen om het de dragen van de niqaab aan te moedigen en om de deugdelijkheden en verdiensten te laten zien, uit te leggen en mensen ertoe aan te zetten.

Het bedekken van het gezicht met de niqaab zou in feite een algemene regel zou moeten zijn en het niet bedekken van het gezicht een uitzondering.

Moge Allah elke moslimvrouw zich laten haasten om haar gezicht te bedekken met volle overtuiging en tevredenheid van haar innerlijk. En dat het verlangen naar perfectie in haar geloof de sterkste en grootste verlangen is die iemand zich maar kan voorstellen. Moge de vrouwen van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en alle andere vrouwelijke metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) voor altijd onze grote voorbeelden blijven…

23-07-2002, 19:57
Wij kunnen dus concluderen dat het bedekken van de gezicht een prioriteit was van de metgezellinnen van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Dit is zeker een karaktertrek van vrouwen die de rechte pad volgden. Zijne eminentie hooggeleerde Sheikh 'Abdul-'Azeez bin Baaz en Sheikh (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “ze moet haar gezicht bedekken in aanwezigheid van niet-mahram mannen.” Toen Soerat An Noer vers 31 neergedaald was zei Aicha (moge Allah tevreden over haar zijn): “Moge Allah Zijn genade schenken aan de eerste Moehaajiraat (emigranten). Toen Allah (Verheven en Geprezen is Hij) openbaarde: ..... en zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen,... scheurden ze hun stof en bedekten zichzelf ermee (saheeh Boekharie)

Ibn Hajar al Asqalanee zei dat, " en bedekten zichzelf ermee ", in de bovenstaande hadith betekende dat zij hun gezichten bedekten. (Fath al Bari).

De hooggeleerden Sheikh 'Abdul-'Azeez bin Baaz en Sheikh Mohammed ibn Saalih al-Uthaymeen (moge Allah hem genadig zijn), zijn van mening dat de niqaab verplicht is. Hun argumenten zijn dan ook erg sterk en overtuigend. Anderen geleerden,zoals de Muhaadith Sheikh Mohammed Nassirudeen al Albaanee (moge Allah hem genadig zijn) is juist van mening dat het niet Waajib is maar juist Moestahaab oftewel zeer aanbevolen (zijn boek"Jilbaabul Mar'atul Moeslimah&quot. Zijn argument is dan ook sterk en ook overtuigend. Overigens wil ik wel opmerken dat zijn eigen vrouw wel de gezichtssluier draagt.

Tegenwoordig horen we vandaag veel stemmen tegen de niqaab om vele redenen die nergens op slaan. Bijvoorbeeld dat de niqaab, de dawah (het verkondigen van de islam) in niet-islamitische landen tegenwerkt. Nadat we hebben kunnen bevestigen dat de niqaab een authentieke bekend verschijnsel is in de islam, kunnen we concluderen dat door het te vermijden of er niet over te spreken dat juist dat de dawah tegen zal werken.

Niemand zou het riskeren om te denken dat de metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn), de islam over land en zee verkondigden door bepaalde regels te verbergen die zij geleerd hebben van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem).

Veel mensen zeggen dat als een moslimvrouw in het westen zich geheel sluiert, dat zij op deze manier alle aandacht trekt. Men zal wel tien keer meer naar haar kijken. Tegen deze mensen wil ik zeggen dat er niets valt te zien! Ook al kijkt men twintig keer naar een moslimvrouw die geheel gesluierd is, men kan niks op of aanmerken in tegenstelling tot een vrouw waar maar één keer naar gekeken wordt. Overigens is zo een opmerking een excuses!


Overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) gewoon was het Fadjr- gebed te bidden en dat
sommige gelovige vrouwen, bedekt met hun sluiers, met hem aanwezig waren tijdens het Fadjr- gebed en dat ze vervolgens weer onderkent naar huis terugkeerden. [Sahih Boekharie, deel 1, boek 8, hadith 368]

Sheikh al-Uthaymeen (moge Allah hem genadig zijn), geeft de volgende uitleg als tafseer van deze hadith, "Deze
hadith maakt duidelijk dat de islamitische gewaad het hele lichaam verbergt, zoals in deze hadith duidelijk wordt gemaakt. Alleen met een complete bedekking van het hele lichaam, gezicht en handen kan een vrouw niet worden herkent. Dit was het begrip en praktijk van de metgezellen en zij waren de beste groep, de meest nobele in het zicht van Allah met de meest complete Imaan en de nobelste der karakters. Dus als de vrouwen van de metgezellen het dragen van
een complete bedekking tot uitvoer brachten, hoe kunnen we dan van dat pad afdwalen? (Sheikh Ibn al-Uthaymeen, in het boek "Hijaab" pagina 12 en 13)

Yahia verhaalde van Malik van Hisham ibn Urwa dat Fatima bint al-Mundhir heeft gezegd: "We waren gewend om onze gezichten te sluieren toen we in staat van ihraam waren in gezelschap van Asma bint Abi Bakr as-Siddiq” (Imaam Malik's MUWATTA, Boek 20, Hadith 20.5.16)

Dit bewijst dat niet alleen de vrouwen van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) de niqaab droegen.

De volgende Fatwa is van Sheikh Mohammed ibn Saalih al-Uthaymeen (moge Allah genadig zijn met hem): "De islamitische Hijaab is voor de moslimvrouw , het bedekken van dat wat verboden is voor haar om te laten zien”. Als eerste van de lichamelijke deel, dat ze haar gezicht moet bedekken. Het gezicht is de bron van verleiding en de bron van mensen die met begeerte naar haar kijken. Daarom, moet de vrouw zich bedekken in aanwezigheid van niet-mahram mannen.

Voor degenen die beweren dat de islamitische Hijaab alleen het bedekken van de hoofd, schouders,rug, voeten, kin en voorarm is, en het bedekken van het gezicht en handen er niet bij nemen, vindt ik dit een merkwaardige bewering. Het is namelijk algemeen bekend dat de gezicht de oorsprong is van verleiding en “kijken”is. Hoe kan iemand zeggen dat de Shari'ah het wel toestaat om de gezicht van een vrouw te zien maar de voeten niet? Het is onmogelijk dat de Gewaardeerde, Wijze en Indrukwekkende Shari’ah tegenstrijdig is. Iedereen weet dat de verleiding van het niet bedekken van de gezicht groter is als gevolg dan van het ontbloten van de voet.

Als men, een man die een vrouw een aanzoek doet om met hem te trouwen verteld, dat de handen of voeten niet mooi en onaantrekkelijk zijn, maar dat haar gezicht juist mooi en aantrekkelijk is, dat je die man er niet van kunt weerhouden om haar niet te vragen. Hieruit kunnen we concluderen dat de gezicht zeker bedekt moet zijn.

Er zijn ook bewijzen uit de Boek van Allah en de Soennah van onze profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem). De metgezellen hebben ook hun verklaringen afgelegd en de Imams en de grote geleerden hebben te kennen gegeven dat het een verplichting is voor de moslimvrouw om zich helemaal te bedekken in aanwezigheid van niet-mahram mannen."

Sheikh Saalih al-Fawzaan (moge Allah hem beschermen) heeft gezegd: “de juiste beoordeling van de bewijzen is dat gezicht van de moslimvrouw ‘awrah is, dat wil zeggen dat zij haar gezicht zou moeten bedekken. Het is het meest verleidelijke gedeelte van haar lichaam, men kijkt toch het meest naar de gezicht, dus het gezicht is het grootste ‘awrah van de vrouw”.

Sjeikh Moenajied (moge Allah hem beschermen) heeft gezegd: “De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei in een authentieke hadith: "Al-Mar-a-tu Awrah oftewel ‘de vrouw is‘awrah". Hier mag dus niets van getoond worden. [dit is Hakeem Al-Muhkam] Dit is duidelijk een doorslaggevende tekst welke de hukm (wijsheid),
het oordeel en het voorschrift verschaft; meer hoeft er eigenlijk niet gezegd te worden. Wie alleen al stilstaat bij deze 2 woorden (Al-Mar-a-tu Awrah) zal geen ander bewijs nodig hebben voor het bedekken van het gehele lichaam van de vrouw haar gezicht, haar, 2 handen, voeten en lichaam. Het geloof vereist het bedekken van de ‘awrah; het is verplicht en kan niet ontkent worden .

In Sahieh Bukhari staat de lange hadith over de leugen over Aisha . “Het verhaal over dat ze achterbleef. Safouane kwam langs, hij had me al gezien voordat Hijaab was geopenbaard en verplicht gemaakt. Hij kwam langs en zei: "Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Rajioon". (Ze werd wakker) en zei: dus ik bedekte mijn gezicht met mijn jilbaab (overjas). Zie deze uitspraak (van Aisha) als een zware uitspraak waarmee je het voor hun ogen kan duwen, prikken, steken, fixeren en porren. Zeg tegen hun: Waarlijk, Aisha zei in Boekharie; Dus ik bedekte mijn gezicht met mijn jilbaab, wat het bewijs is dat ze de verplichting van het bedekken van het gezicht volledig begreep.”

23-07-2002, 19:58
ogtie inshallah hier voldoende bewijs voor jou,, en inshallah heb ik je daarmee geholpen maar zoals broeder abu hafs zegt maak geen snelle en haastige beslissing totdat je er zeker van bent dat je er een op wilt doen en tot dat je er met iemand over hebt gepraat..

moge allah jou daarmee helpen inshallah ta3la

dikke bossa van je zuster in de islam
oem rabi3ah

23-07-2002, 21:22
Ik kan jouw man wel begrijpen. Als ik met een vrouw trouw, dan wil ik weten of ze een gezichtsluier wilt dragen. Als dat zo is, dan is dat voor mij een reden om niet met haar te trouwen. Ik weet dat het soenna is. Maar het is niet verplicht. Ik kan echter een vrouw niet verbieden om de soenna te volgen. Daarom vraag ik het dus van te voren. Als zij later toch besluit om het wel te doen, dan zal dat mij heeeel erg ongelukkig maken. En als het dan toch niet verplicht is, dan denk ik: waarom je man ongelukkig maken?

24-07-2002, 13:02Citaat:
Origineel gepost door MOELTAJEEMA
Salam Alaikum Warahatoelah Wabarakatoe Wamagfiratoe,

zuster fi dien, ik heb mijn E-mail adres op je PMS achtergelaten, inshALLAH dat we elkaar z.s.m. kunnen spreken!

Broeder Najib26, pffff SobhanALLAH, ik weet niet eens of ik er op moet in gaan of niet....denk het beter niet anders zou het nog eens een lange discussie kunnen worden en daar is deze Topic eigelijk niet voor geplaatst (Oeght fi dien vraagt nmlk. om advies), Gair InshALLAH.

Moge ALLAH swt ons leiden...amien.

Wa Salam Alaikum Warahmatoelah Wabarakatoe, Oeght Moeltajeema
hej lieverd je hebt me al toegevoegd jek ik spreek je inshhallah op msn

24-07-2002, 14:00
beste betreffende persoon

je moet soms bepaalde zaken afwegen
je ziet wat je te verliezen en wat te winnen hebt hebt
en als de balans teveel naar links uitwijkt dan draag je gewoon je normale hoofddoek of burqa verder en wees gehoorzaam, in het ander geval weet je wat je te doen staat

Allah heeft gezegd in de koran dat de islam niet moeilijk is, dus maak het ook niet moeilijk als je anders kan

24-07-2002, 14:56

Citaat:
Origineel gepost door hij
beste betreffende persoon

je moest soms bepaalde zaken afwegen
je ziet wat je te verliezen en wat te winnen hebt hebt
en als de balans teveel naar links uitwijkt dan draag je gewoon je normale hoofddoek of burqa verder en wees gehoorzaam, in het ander geval weet je wat je te doen staat

Allah heeft gezegd in de koran dat de islam niet moeilijk is, dus maak het ook niet moeilijk als je niet anders kan
juist broeder allah heeft ons bevolen om de makkelijke weg te volgen.. dus niet de moeilijke mashallah broeder mashallah

Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13