Bekijk volle/desktop versie : Uitleg over de verplichting van de JilbaabPagina's : [1] 2

22-07-2002, 15:05
Vele malen komt dit onderwerp ter sprake bij Nederlandstalige Moslimvrouwen: de Hijaab van de Moslimvrouw, bestaat het alleen uit de khimaar, of hoort daar ook de jilbaab bij?

Vele Moslimvrouwen denken vandaag de dag dat alleen de khimaar, de hoofd/boezem bedekking voldoende is. Dit is niet het geval en ik wil dit bij deze aantonen, aan de hand van bewijzen uit de Qor-aan en de Soennah.

Wat zegt de Shariah (de Islamitische wetgeving) over de jilbaab?

In de Qor-aan in Soerat al-Ahzab aya 59 zegt Allah De Verhevene het volgende: "Ya ayyoeha an-Nabiyy qoel lie azwajieka wa banatieka wa niesa al-moe'mienien yudiena alayhienna mien JALABIEB hiena; dhalieka adna an yoe'rafna fa laa yoe'dhayn. Wa kana Allahu Ghafoer Rahiem".

De Nederlandse vertaling van de Qor-aan zegt ons het volgende (uitgave van Islamitisch Cultureel Centrum Nederland): "O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig".

Sommige Nederlandse vertalingen geven niet zo duidelijk weer dat in deze Soerat duidelijk het woord Jilbaab wordt genoemd, althans in het Arabisch wordt het meervoud van het woord jilbaab genoemd, nl. Jalabieb.

Moge het dus duidelijk zijn dat Allah De Verhevene ons zegt de Jilbaab te dragen als Moslim vrouwen.

Daarnaast wil ik nog een tweetal ahadith (overleveringen) geven, waarin duidelijk over de jilbaab gesproken wordt.


Aboe Dawoed boek 32: 4090. Overgeleverd door Oem Salama, Oem al-Moe'mienien: Toen het vers, "Dat zij hun overkleden over zich heen laten hangen" werd geopenbaard, kwamen de vrouwen van de Ansaar naar buiten alsof ze kraaien op hun hoofd hadden, doordat ze de jilbaab droegen.

Het is dus duidelijk dat deze hadith aangeeft dat we de jilbaab moeten dragen, omdat de vrouwelijke metgezellen (Moge Allah tevreden over hen zijn) dit ook deden. Zij twijfelden niet noch maakten zij excuses, toen Allah De Verhevene via de bovengenoemde vers vertelde de jilbaab te dragen. Zij droegen het onmiddellijk na de openbaring van deze vers!

Dan is er nog een hadith over de jilbaab. Er waren vrouwen die nooit naar buiten gingen en zij bezaten geen jilbaab. De hadith laten ons weten dat Profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) de vrouwen aanspoorde om naar de Eid-bijeenkomsten te komen. Dit is wat hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei over de jilbaab:

Sahih Boecharie boek 8: 347. Overgeleverd door oem Atiyya: We kregen de opdracht om onze menstruerende vrouwen en onze afgeschermde vrouwen mee te nemen naar de religieuze bijeenkomsten en opkomsten van de Moslims op de twee Eid-feesten. Deze menstruerende vrouwen hoorden weg te blijven van de gebedsruimte. Een vrouw vroeg, "O Boodschapper van Allah! Wat te doen met degene die geen jilbaab heeft?" Hij zei, "Laat haar een jilbaab van een van haar metgezellen lenen".

Hier spreekt Profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) duidelijk over de verplichting van de jilbaab. Een vrouw hoort dus niet naar buiten te gaan zonder jilbaab. Het is dus ongehoorzaamheid aan Allah De Verhevene en de Profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) om zonder jilbaab naar buiten te gaan!!!

Wat zeggen de geleerden over de Jilbaab?

Het is dus duidelijk dat we als Moslimvrouwen een jilbaab moeten dragen als we naar buiten gaan, volgens de Qor-aan en de Soennah. Maar wat is nou eigenlijk een jilbaab?

De geleerden hebben hierover twee opvattingen:

1. Het is losse kleding zoals een jas of een mantel.

2. Het is een soort laken dat het hele lichaam bedekt, behalve de ogen.

Alle geleerden hebben overeenstemming over het feit dat de jilbaab kleding is voor buitenshuis. Het enige waarin ze van mening verschillen is over hoeveel de jilbaab van het lichaam moet bedekken.

Wat staat er in de Arabische woordenboeken over de jilbaab?
In de klassieke Arabische woordenboek, Lisan al-Arab door ibn al-Mandhoer, staat er over het woord jilbaab, de volgende uitleg: "De Jilbaab is kleding voor buitenshuis, een mantel of overjas. Het is afkomstig van het woord tajalbaba, wat kleden/hullen betekent. Jilbaab is het overlaken of bedekking wat de vrouw om zich heen slaat, OVER HAAR KLEDING, om zichzelf te bedekken van top tot teen. Het bedekt haar lichaam compleet". (Lisan al-Arab, volume 7, blz. 273)

Het woordenboek Al-Qamoes al-Moehiet door Aboe Tahier al-Fayroezabadie geeft de volgende omschrijving: "De jilbaab is dat WAT DE KLEDING VERBERGT, als een bedekking".

Het woordenboek Al-Siehah door Jawharie geeft de volgende omschrijving: "De jilbaab is een bedekking en sommigen zeggen dat het een laken is. Jilbaab is in de ahadith vermeld als een laken, dat de vrouw OVER HAAR KLEDING HEENSLAAT".

Ik hoop dat ik hiermee genoeg bewijzen heb geleverd over de verplichting van de jilbaab en dat de zusters die dit lezen, en nog geen jilbaab dragen, zo snel mogelijk de woorden van Allah De Verhevene Zijn Boodschapper Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zullen opvolgen.

Vrees Allah De Verhevene en wees niet ongehoorzaam aan jullie Schepper en Zijn Boodschapper. Wellicht kunnen jullie deze bewijzen verspreiden onder de zusters in de moslimgemeenschap, moge Allah De Verhevene jullie hiervoor belonen, ameen.

14-05-2005, 18:16


Djazakallah garien voor dit mooie stuk.

Weten we dat ook weer allemaal.

14-05-2005, 20:35
Djezekie Allah geiran , ik zoch heel lang dat stukje , voor zusters die dat nog niet dragen om hun te laten zien dat het verplicht was ,maar MAsha Allah dat jij heb gevonden

15-10-2007, 20:16
Shaafa’i madhhab:
Al-Nawawi (moge Allah genade op hem hebben) gezegd in al-majmoo ‘ (3/176): Als de kleur maar wordt verborgen de grootte van het ledemaat kan, zoals de knie worden gezien of de billen enz. zo, het gebed is geldig omdat ` awrah is behandeld.

15-10-2007, 20:17


Maaliki madhhab:
Het zegt in al-fawaakih al-dawaani, 1/216:

“Het is geldig als een mens in één enkel kledingstuk” bidt: dat is onderworpen aan de geadviseerde voorwaarde dat het zou moeten zijn dik genoeg zodat het om het even wat niet toont, anders is het makrooh, en het zou elk van zijn lichaam moeten omvatten. Als het slechts awrah behandelt die het meest privé is, of het de vorm van awrah toont, dan moet het makrooh daarin bidden, en het gebed zou moeten worden herhaald als er genoeg verlaten tijd is. Het citaat van het eind.

Men vermeldt dat het makrooh in een kledingstuk moet bidden dat de vorm van awrah toont, niet dat het haraam is.

Het zegt in Haashiyat al-dasooqi dat biddend in een kledingstuk dat toont de vorm van ` awrah geldig is, maar het is lichtjes makrooh, en het moet mustahabb het gebed herhalen als er genoeg verlaten tijd is.

Het zegt in Balghat al-saalik (1/283):

Het is essentieel dat het materiaal d.w.z. dik is, het niet om bij een blik trog te zijn, en het zou helemaal niet moeten trog zijn, of het kan trog zijn wanneer het staren ervan. Als het bij een blik trog is, dan is het alsof het niet daar was (d.w.z., is het alsof hij naakt bidt, omdat hij niet omvat is). Maar als het wanneer bij het staren het toen trog is zou hij het gebed moeten herhalen als er tijd is, zoals wanneer de kleding de vorm van awrah toont, omdat het bidden in een dergelijk kledingstuk makrooh volgens de correcte mening is. Het citaat van het eind.

15-10-2007, 20:18
Ibn Qudaamah (moge Allah genade op hem hebben) bovengenoemd in al-mughni (2/287): Als het verbergt de kleur maar de vorm toont, is het gebed toelaatbaar, omdat dit niet kan worden vermeden.

15-10-2007, 20:19
Shaykh Saalih al-fawzaan heeft een fatwa verklarend uitgegeven dat als een vrouw in strakke kleren die de vorm van haar awrah tonen, haar bidt het gebed geldig is, hoewel zij door deze kleren te dragen sinning is.

Hij zei:

Het is niet toelaatbaar om strakke kleren te dragen die de ledematen en de vorm van het lichaam en de billen van een vrouw tonen. De strakke kleren zijn niet toelaatbaar voor mannen of vrouwen, maar het is vooral verboden voor vrouwen, omdat fitnah in hun geval groter is.

Met betrekking tot het bidden in het bijzonder, als een persoon met zijn ` bidt awrah die in dergelijke kleren wordt behandeld, is zijn gebed op zich en uit zichzelf geldig, omdat ` awrah behandeld is, maar hij is sinning door in strakke kleren te bidden, omdat hij één van de voorgeschreven vereisten van gebed door strakke kleren te dragen overtreden.

Dit is één aspect. Een ander aspect is dat het een oorzaak van verleiding is en aandacht, vooral in het geval van vrouwen aantrekt. Zo zouden de vrouwen met losse kledingstukken moeten behandelen die hen zullen behandelen en geen van de ledematen van hun lichaam zullen tonen of geen aandacht zullen aantrekken.

Zo zou het geen dun of trog kledingstuk moeten zijn, eerder zou het een verbergend kledingstuk moeten zijn dat de vrouw volledig zal omvatten. Het citaat van het eind.

Al-Muntaqa min Fataawa al-shaykh Saalih al-fawzaan, 3/454

15-10-2007, 20:21
moge allah swt je belonen voor het plaatsen van dit stukje.. Vele zuster dragen hun ''hijaab'' niet correct, denkend dat ze hem toch correct dragen wat dus niet het geval is.

ma3a salama

15-10-2007, 20:28

Citaat door Salima54321:
moge allah swt je belonen voor het plaatsen van dit stukje.. Vele zuster dragen hun ''hijaab'' niet correct, denkend dat ze hem toch correct dragen wat dus niet het geval is.

ma3a salama

ameen

10-04-2008, 14:48
Djazaakoe Allah oe ghairan,

Bedankt voor je inbreng..

11-04-2008, 14:30
Salaam ou aleikoem warahmatulahi wabarakatoe,

Aboe dawoed heeft overgeleverd dat Aisha ra heeft gezegd: Asma bint Aboe Bakr droeg eenn dunne jurk waarop de de profeet sallalah oe alayhi wa salam zei: O, Asma, wanneer de vrouw een leeftijd heeft bereikt van menstruatie mag geen deel van haar lichaam te zien zijn behalve dit en hij wees naar zijn handen en gezicht.

Deze hadith is sahih verklaard en de conclussie die IK zou trekken (ik als simpele lerende moslima) is dat het voor mij toegestaan is om mijn gezicht en handen te laten zien. Heeft iemand hier nog meer informatie over?

Het is welkom, moge Allah 'aza wa djal jullie hier Insha'allah voor belonen.

Wa salaam ou aleikoem

11-04-2008, 17:21

Citaat door m_maghrebia:
Salaam ou aleikoem warahmatulahi wabarakatoe,

Aboe dawoed heeft overgeleverd dat Aisha ra heeft gezegd: Asma bint Aboe Bakr droeg eenn dunne jurk waarop de de profeet sallalah oe alayhi wa salam zei: O, Asma, wanneer de vrouw een leeftijd heeft bereikt van menstruatie mag geen deel van haar lichaam te zien zijn behalve dit en hij wees naar zijn handen en gezicht.

Deze hadith is sahih verklaard en de conclussie die IK zou trekken (ik als simpele lerende moslima) is dat het voor mij toegestaan is om mijn gezicht en handen te laten zien. Heeft iemand hier nog meer informatie over?

Het is welkom, moge Allah 'aza wa djal jullie hier Insha'allah voor belonen.

Wa salaam ou aleikoem


Weet je wat zo raar is? Sommige hadith worden door sommige mensen sahih verklaard en door andere da3ief. Net al het bovenstaande hadith.

Ik geloof hier helemaal niets meer van.

11-04-2008, 21:27Citaat door m_maghrebia:
Salaam ou aleikoem warahmatulahi wabarakatoe,

Aboe dawoed heeft overgeleverd dat Aisha ra heeft gezegd: Asma bint Aboe Bakr droeg eenn dunne jurk waarop de de profeet sallalah oe alayhi wa salam zei: O, Asma, wanneer de vrouw een leeftijd heeft bereikt van menstruatie mag geen deel van haar lichaam te zien zijn behalve dit en hij wees naar zijn handen en gezicht.

Deze hadith is sahih verklaard en de conclussie die IK zou trekken (ik als simpele lerende moslima) is dat het voor mij toegestaan is om mijn gezicht en handen te laten zien. Heeft iemand hier nog meer informatie over?

Het is welkom, moge Allah 'aza wa djal jullie hier Insha'allah voor belonen.

Wa salaam ou aleikoemsalaam alaykoum ,

Zuster , deze hadieth is juist daief verklaard .
Zal zoo kijken of ik het nog kan vinden.

20-08-2008, 16:51
Heeft iemand hier nog info over..

Wa salaam oe aleikoem warahmatulahi

20-08-2008, 17:44
Deze hadieth heeft Sheick AlAlbaani sahieh verklaart. En hij was dé moehadieth van deze eeuw.

Pagina's : [1] 2