Bekijk volle/desktop versie : 900 j0den geeft het recht aan j0den om Palestijnen te verstrooiing over de hele worldPagina's : [1] 2

20-07-2002, 23:51

Citaat door Rizkki:
Een van de $$-zionistische stellingen dat er altijd joden in Palestina hebben gewoond en dat is dus de j0den hun rechten op hun land op geen enkel moment in de geschiedenis geheel opgegeven hebben. De Marokkaans j00ds reiziger benjamin van Tudela bezocht Palestina omstreeks 1200 telde in ieder stad de j0den die hij er aantrof en het waren er samen negenhonderd. Wat voor gevoel moet een Palestijn hebben als hij ziet dat dit soort feitjes en weetjes moeten dienen tot rechtvaardiging van zijn verstrooiing, onderdrukking en bezetting ????????????!!!.
.

21-07-2002, 00:15


In principe is het ook zeer vreemd dat een groep mensen dat samen één geloof deelt, een claim op een stuk grond legt op basis van de geschiedenis 2000 jaar geleden.

21-07-2002, 01:46
safiridistische joden hebben altijd al in palsetina gewoond dat is waar ,
maar joden die na de 2e wereld oorlog vanuit europa en de vs naar israel zijn gedeporteerd om het zo maar te zeggen mogen dus niet claimen dat ze het recht hebben om zich in palestina te mogen vestigen

in principe hebben joden en arabieren altijd vreedzaam naast elkaar geleefd tot dat westerlingen zich ermee gingen bemoeien en de rust en evenwicht goed verstoord hebben

22-07-2002, 23:44
......$$=j00d ......

$$=Arabier

24-07-2002, 23:35


Rizki, maak je zin eens af.........

25-07-2002, 12:47
Wat ben jij toch een vreselijk dom en een losers figuur. Wordt geestelijk eens volwassen.

26-07-2002, 01:25
900 maar om een land te onteigenen!!

30-07-2002, 18:20

Citaat:
Origineel gepost door Defender


Onbegrijpelijk dat hier serieus op wordt ingegaan. Immers, gaan we NOG eens 1200 jaar terug, dan was er in Israel, wat zeg ik, in de hele wereld niet alleen geen Palestijn, maar zelfs geen Mohammeddaan te vinden..
Haha hij noemt zichzelf defender, hoe toepasselijk! Net zoals de zionisten het vernietigen van een heel dorpje "defensife shield" noemen of niet, slap aftreksel van een zionist? Weinig geloofwaardig hoor, behalve naar je eigen achterban die al net zo op de mythe Israel geilen als jijzelf.. Als we nog verder terug gaan komen we te weten dat er filistijnen en kanaaieten woonden. Dus? In spanje en midden europa woonden vroeger moslims dus hebben die het recht om nu dat land te claimen??? O nee natuurlijk, de Islam is de jongste religie dus eigenlijk moeten overal waar nu moslims wonen deze de zee ingedreven worden omdat er vroeger eerst christenen en joden gewoond hebben? Je schrijft veel maar zegt bijzonder weinig! Als je geen argumenten kent, schrijf dan niks...


"(Dat is overigens mijn grootste angst vandaag de dag, dat 'wij Nederlanders' in dezelfde valkuil trappen als de Palestijnen toen, dat wij de religies en de culturen van de immigranten niet accepteren en we daardoor zulke toestanden hier ook krijgen - maar dat terzijde.)"

Heineke, wat een onzin.. Toen de Joden steeds massaler naar Palestina emigreerden vanaf eind 19e eeuw (dit werd deels gestimuleerd door de zionistische beweging en gebeurde deels uit eigen beweging) maakten zij zich al vrij snel schuldig aan het uitmoorden van kleine dorpjes. Er was weliswaar sprake van incidenten over en weer maar de joden kregen al gauw door dat zij de Engelsen van dienst konden zijn. De Engelsen (het Britse Mandaat) hadden steeds meer moeite de arabische opstanden de kop in te drukken. De joodse doodskaders konden de Engelsen hierbij uitstekend ten dienste zijn door arabieren uit te schakelen. De arabieren aldaar waren in tegenstelling tot Hein wel mensen met gevoelens. Zij wisten al vrij snel wat hier aan de hand was en moesten zich natuurlijk verdedigen. De samenzwering tussen de extreem zionistische kaders en het Britse mandaat zorgde voor meer onrust onder de arabische bewoners en meer geweldsuitbarstingen. Het conflict was nu echt begonnen. Er was dus helemaal geen sprake van een kleine cultuurbotsing of het niet begrijpen van elkaars cultuur zoals nu in Nederland. Bovendien is de context met Palestina als heilig land voor verschillende religies, een hele andere, Hein. Een bijzonder onnozele opmerking van jouw kant!

31-07-2002, 13:04

Citaat:
Origineel gepost door Hein
Je mag me best naar een biermerk dat ik niet lust vernoemen, Rajaa, je mag me ook ongevoelig noemen of zelfs vinden dat ik onnozele opmerkingen maak, maar intussen ga je met je hele verhaal niet in op wat ik werkelijk zeg.

Maar wat ik werkelijk onnozel vind is dat je Defender denkt aan te kunnen vallen, terwijl Defender precies hetzelfde zegt als jij, namelijk dat historische claims onbegrijpelijk zijn, omdat er altijd oudere claims te vinden zijn. Vandaar dus ook mijn oproep om naar de situatie van vandaag te kijken, die jij zo knap negeert.

(Overigens stel ik je mening over andere topics meestal op prijs, Rajaa, en vaak reageer ik al niet meer in een discussie omdat jij al gezegd hebt wat ik zou willen zeggen. Alleen m.b.t. Israel/Palestina niet, en ik verdenk je van een blinde vlek t.o.v. Joden in het algemeen. Ook al om e manier waarop je mij denkt aan te mogen vallen, alleen maar omdat ik ook hun kant betrek in mijn meningsvorming.)
Ik ga hier niet te uitvoerig op in daar jij meent dat Defender en ik hetzelfde punt maakten. Dit is onjuist en voedt mijn vermoeden dat je de discussie niet helemaal kunt volgen.. Overigens was het niet mijn intentie om de situatie van vandaag te negeren, maar om de door jou gemaakte vergelijking te bekritiseren. Het feit dat jij en nog enkele individuen zich keer op keer geroepen voelen de kant van de bezetter (dat is Israel voor als je dat nog niet wist) te belichten kan duiden op twee dingen. Of jullie willen eerst beide kanten van het verhaal aanhalen om vervolgens tot een dialoog over te gaan waarin beide kanten van het conflict recht wordt aangedaan. Of, en aangezien jullie de kant van de palestijnen itt die van Israel nog niet hebben belicht is dat meer waarschijnlijk, jullie zijn gewoon bezig de misdaden die Israel pleegt in een context te plaatsen waardoor ze meer aanvaardbaar worden. Simpele pro israel retoriek dus... Ik kan het natuurlijk mis hebben dus ik hoor het wel

31-07-2002, 13:34

Citaat:
Origineel gepost door Defender

Ach, ach, lukt het niet met argumenten alleen, maar eerst maar eens even op de persoon spelen? Mr. Che Gorilla uit Tora bora...schuift me daarbij en passant nog het een en ander in de schoenen. En wat Israel betreft, bloeddorstig wannabe-guerrillaatje wat verlangt naar "de grote strijd die zijn weerga niet kent"...dat is nu eenmaal realiteit. Droom gerust verder.

Ja, jij zegt veel, heel veel, te veel, namelijk meer dan dat ik zeg. Spreek voor jezelf, man. Ik heb het niet gehad over etnische zuiveringen, dat maak jij ervan. En het idee van mensen in zee drijven is een natte droom van de arabische kant en jezelf hoor, projecteer dat effe niet op "de joden en christenen". Voor iemand met wat meer intelectuele standing moet het toch niet nodig zijn de discussie te voeren door anderen jouw verrotte ideen in de mond te leggen en daar dan tegen te keer gaan.

Maar goed, ik zal proberen mijn opmerking voor je uit te leggen.

Wat ik bedoelde te zeggen is dat dat zielige gewauwel over hoe fijn het vroeger was niet veel zin heeft omdat je nu leeft. En dat je problemen, door wie dan ook veroorzaakt, niet kunt oplossen door te zeggen vroeger hadden we dat probleem niet. En ja, ik heb inderdaad een beetje "prikkelend" voorbeeld gekozen om het contrast wat te laten uitkomen.
Beste Dexter, aangezien jij in de veronderstelling leeft dat jouw ideeen over Israel "nu eenmaal realiteit" zijn heeft het weinig zin jou nog iets zinnigs bij proberen te brengen. Oppervlakkige generalisaties ("En het idee van mensen in zee drijven is een natte droom van de arabische kant&quot en opzettelijke misinterpretaties van mijn tekst zijn kennelijk jouw aandeel in deze discussie. Ik heb het niet over etnische zuiveringen gehad en waar jij op doelt moet je wel in de juiste context plaatsen, dus gewoon lezen wat er staat! Waarschijnlijk ben jij nog niet aan grote-mensen discussies toe kereltje, want je hebt er niks van begrepen.. Als dom lullen pudding was ben jij dokter Oetker...junior wel te verstaan!
Natuurlijk moet ik het ook bij mezelf zoeken en inzien dat je sommige figuren gewoon niet tot inkeer kunt brengen. Aal is nou eenmaal geen paling, en dat zal ik je niet kwalijk nemen..

Groetjes,
Mo

31-07-2002, 15:34

Citaat:
Origineel gepost door Hein


Ik kan niet voor anderen spreken, maar zelf voel ik me inderdaad geroepen de Israelische kant van de zaak naar voren te brengen, simpelweg omdat dat (behalve door Defender) veel te weinig gebeurt. Dat ik daarbij de Palestijnse kant niet belicht komt omdat dat onnodig is, dat doen vele anderen (jij incluis) wel voor mij.

Ik ben niet pro-Israel, ik ben niet pro-Palestina, ik ben anti-oorlog.

Kunnen we dan nu ophouden anderen te beschuldigen en gaan spreken over een oplossing?
Ja graag , maar nog een klein dingetje; op hoeveel joodse, Israelische of pro joods/israelische sites belicht jij de Palestijnse kant van de zaak?

31-07-2002, 16:31
Hein zei:.... Volgens mij kun je alleen tot een oplossing komen als je naar de situatie van vandaag kijkt, en van hieruit een plan maakt voor de toekomst. .....

De situatie van het heden kun je nooit benaderen ZONDER het te plaatsen in de context van het verleden.
Echter 2000 jaar terug redeneren is natuurlijk belachelijk, tenminste om vandaaruit een claim op een stuk grond te leggen. Natuurlijk heeft het joodse volk onnoemelijk geleden, maar met dat leed "in de achterzak" de wereld te manipuleren en een ander volk wegjagen van huis en haard om zelf een plekje te creëren is ongehoord. Natuurlijk hadden de Palestijnen in 1948 moeten instemmen met het verdelingsplan van de VN. Maar NIEMAND geeft zomaar vrijwillig zijn huis en land op, om plaats te maken voor en ander.

Wat de achtereenvolgende Israelische regeringen ons tot nu toe hebben getoond, is meer dan verschrikkelijk. En Sharon spant nu de kroon, met zijn oorlogszuchtige vriendje Bush.
De zelfmoordaanslagen zijn verschrikkelijk. Ik zou liever zien dat die alleen op militaire 'doelen' zouden plaatsvinden, edoch dat is voor de vrijheidsstrijders in de meeste gevallen erg moeilijk. Met een spijkergranaat is het moeilijk vechten tegen zo'n zware tank.

De laatste raketaanval en executie op de Hamasleider, waarbij 8 kinderen omkwamen is een misdaad op zich dat een rechtstaat als Israel claimt te zijn, NOOIT zou mogen accepteren van hun regering.

01-08-2002, 03:53Citaat:
Origineel gepost door Hein
Rajaa, op je suggestieve vraag ga ik maar niet in, dat voegt niets toe.

Andries, natuurlijk is de historische context belangrijk, en die is inmiddels op deze site overvloedig bediscussieerd. Ik citeer mezelf om aan te geven wat ik met 'de situatie van vandaag' bedoel, en als aanzet tot een echt gesprek.Een stappenplan dus:

(1) Wapenstilstand, boem, zomaar, nu.
Wederzijdse erkenning van de grenzen van 1967, zonder voorbehoud en uitruil van gebieden.
Beide staten hanteren één munt, één centrale bank, en vormen dus effectief een monetaire en economische eenheid. Wat open grenzen impliceert (behoudens aanvankelijke veiligheidscontroles beiderzijds).
Jeruzalem is neutraal gebied, onder beheer van de VN.
(2) Verkiezingen in Israel en Palestina.
(3) Als de situatie gestabiliseerd is (men is 'gewend' aan elkaar), eerste gesprekken tot de vorming van één staat, met Jeruzalem als hoofdstad.
Ik vergeef je het niet ingaan op mijn vraag.

1) een wapenstilstand lijkt me een mooi uitgangspunt.
2) zou ook nog wel bespreekbaar zijn..
3) Hoogst onwaarschijnlijk. Je weet toch wel dat geen enkele Joodse Israelier (dus zij die het voor het zeggen hebben) dit ooit zou accepteren?! Of praat je nu over een 5-eeuwen plan? Het puur joodse karakter van de staat Israel zou dan op het spel staan. Je mikt dan op een totale utopische politieke revolutie die wat totaal niet reeel is.

01-08-2002, 12:48
Rajaa21, ik ben eens wezen kijken op de website van de Pal. Nat. Auth. onder ministry of parlimentery.

Hieronder de url. Op die site staat de kaart van GEHEEL de staat Israel met een moskee in het midden. Heeft de PA dan toch een dubbele agenda v.w.b. het vernietigen van de staat Israel? Waarom staat daar niet het kaartje van de aan hen door de VN toegewezen gebieden?


http://www.mopa.gov.ps/

01-08-2002, 13:05

Citaat:
Origineel gepost door Defender

Het spijt me wel, Rajaa, maar ik ben niet degene die begonnen is met onder-de-gordel discussieren. Maar als je zo tegen me begint, sla ik wel terug hoor. Maar goed, ik zal proberen ons weer op wat meer niveau te tillen, maar niet zonder me te verdedigen.

Ik heb in mijn eerste reactie al aangegeven wat me ergerde. Volledig uit het niets scheld je me uit voor “slap aftreksel van een zionist”, breng je mijn naam in verband met de vernietiging van een dorpje
“defender, hoe toepasselijk! Net zoals de zionisten het vernietigen van een heel dorpje "defensife shield" noemen”. Vanwege die naam ben ik dan plotseling “weinig geloofwaardig” en dan noem je Israel een mythe, terwijl je maar even een krant open hoeft te slaan om te weten dat dat gewoon realiteit is. En mocht je bedoeld hebben, het oude Israel, sorry jongen, maar ook dat is wel bewezen realiteit geweest hoor. En mocht je dat willen ontkennen, hoe rijm je dat dan met je volgende zin: “Als we nog verder terug gaan komen we te weten dat er filistijnen en kanaaieten woonden”. Je zegt dus in feite niets anders dan ik: Als je een willekeurig punt in het verleden (800 jaar terug) gaat kiezen als referentie voor van wie het land nu zou moeten zijn was kom je zeker geen stap verder, want dan heeft ieder zo zijn willekeurig punt in het verleden.

En dan laat je de discussie volledig afdwalen richting spanje en midden europa en blijf je doorgaan op het punt van historische claims waarvan ik juist heb aangegeven en door jouw bevestigd is dat die onzinnig zijn. Maar om de een of andere reden moet het oud zeer wat daar zit - eens een moslim(land), altijd moslim(land) – er waarschijnlijk uit, want historische claims zijn er altijd en overal. Bekijk kaarten van de hele wereld 50 jaar na elkaar en zie wat er gebeurd in willekeurig welk tijdvak.

En dan vergalloppeer je je helemaal in een min stukje: “O nee natuurlijk, de Islam is de jongste religie dus eigenlijk moeten overal waar nu moslims wonen deze de zee ingedreven worden omdat er vroeger eerst christenen en joden gewoond hebben? “ Je neemt hier zonder meer aan dat ik dat vindt en brengt dit dan nog eens heel suggestief, zo van dat is jouw mening, en die van joden en christenen. Nou, het is toevallig precies andersom: alleen moslims geloven maar dat een land wat ooit onder islamitische heerschappij is gekomen, islamitisch moet blijven. De joden (dwz de harde kern van de zionisten), hebben dit alleen met betrekking tot Israel. De christenen hebben zo’n claim uberhaupt niet (de ontsporing door de roomse kerkvorsten daar gelaten).
Over het “In zee drijven” ga ik het straks nog hebben.

Je eindigt tenslotte met een belediging die je verder niet onderbouwd en een vertwijfelde poging me monddood te maken, waarvan het effct op andere lezers moet zijn maar niet meer naar me te luisteren.
“Je schrijft veel maar zegt bijzonder weinig! Als je geen argumenten kent, schrijf dan niks...”

Goed, mijn reactie daarop was er dan ook naar, zeker gezien het feit dat jij heus de domste niet bent haal ik dan vrij nijdig uit. En gezien je reactie heb je ze aardig begrepen, maar omdat hier meer mensen zitten even wat verdere uitleg:

Eerste zin is uitleg wat ik in deze posting ging doen, mezelf verdedigen en jouw onder de gordel aanval op gelijk niveau pareren. Dan even spiegelen van wat je met mijn naam hebt gedaan, dan een spiegeling van dingen iemand in de schoenen schuiven, overigens met meer recht wat dit is zo goed als een citaat uit een andere posting van je.
De mythe Israel: waarom ik daar op uithaal is omdat Israel nog steeds door veel arabieren niet wordt erkend en het historische Israel vaak ook niet, omdat men bang is voor de claim. Maar het erkennen van het bestaan van Israel is deel van de oplossing van het probleem.

Dan komt een echt nijdig stukje van me, waar overigens ook geen suggestie inzit of zo. Het in zee drijven van moslims vertaal ik door etnische zuivering. Dat even voor de duidelijkheid. Daar heb ik het niet over gehad, hier in de discussie, en nooit. Dat komt uitsluitend uit jouw koker. En de term is wel degelijk van arabische afkomst, al is hij niet meer zo in zwang want men heeft ontdekt dat het het in het westen niet zo’n populaire opvatting is, maar je weet heel goed dat het in de eerste oorlogen na 48 altijd de strijdkreet geweest is en kernzin uit manifesten en al die onzin van arabische kant: De joden de zee in. Dus dan moet je niet proberen de zaken om te draaien, want dan wordt ik dus echt pissig.

Over het laatste deel, mijn uitleg, heb je geen commentaar in je volgende posting, dus ik neem aan dat die is overgekomen.

Jouw antwoord op mijn antwoord is dan tenslote van een niveau waar ik niet onderdoor wil.
Aan datgene waar je mij onterecht van beschuldigd, maak je jezelf schuldig, namelijk opzettelijke misinterpretaties.

De “mythe Israel” is nu opeens “jouw ideen over Israel” geworden, waar ik het duidelijk heb gehad over Israel – de staat dus – die realiteit is. Het in zee drijven van de joden een idee van arabische kant: geen oppervlakkige generalisatie. Het was (en is) een wijdverbreid idee in de arabische wereld. En ik hen dus pertinent NIET gezegd dat zelfs bij benadering ALLE arabieren/palestijnen/moslims er zo over denken, en dat ook niet gesuggereerd. De term etnische zuiveringen heb ik al duidelijk gemaakt.

Dan komt er nog een stukje plat beledigwerk, weer met de intentie: luister vooral niet naar deze figuur. Mijn “dom lullen” wordt ook niet onderbouwd, maar ja, het is leuk voor de lachers he, die vergelijking met een bekende fabrikant van kwaliteitspudding. (overigens, reclame is op deze site niet toegestaan, maar ja, de mods knijpen hier wel eens een oogje toe, dus ik zou me er niet te druk om maken.)

Tenslotte: als intelectueel moet je toch weten dat discussieren iets anders is dan zending, en dus niet tot doel heeft om iemand tot inkeer te brengen. De bedoeling is dat het leidt tot begrip/meenemen van andermans standpunten. Het is typisch NIET het proberen je eigen standpunten/wetenswaardigheden e.d. naar voren te brengen via persoonlijke beschadiging. Ik heb je in de eerste posting laten voelen hoe dat voelt, in deze uitgelegd waarom en ik ga er ook nu verder niet in mee.
Ook in postings aan anderen zie ik vaag genoeg denigrerende kwalificaties van dan wel neerbuigende reacties ("ik vergeef je dat je niet ingaat op mijn vraag&quot in de richting van anderen die beslist geen recht doen aan de inbreng van die persoon. Het zou je sieren als je je posting op dat punt nog eens overlas voor je ze verstuurde. Vraag verder niet aan mensen hun mond te houden, daarmee maak je je zelf belachelijk. Doe dat in ernstige gevallen via de mod’s (veel success)
Als je zo door wilt gaan, be my guest, ik zal me weinig van je aantrekken maar verwacht dan ook geen reacties meer van een ander niveau als waartoe je je verlaagt. Iedereen krijgt hier van mij antwoord op het niveau waarop hij/zij opereert.

(En dan voor de uitsmijter, dat zal ik er dan ook maar bijvertellen)
P.S. Oh ja, aal is natuurlijk WEL paling….gebruik voortaan appels en peren.

P.P.S. Ik vond Che met die sigaar beter, meer filosofisch. Deze is echt zo’n spandoek/tshirt foto. Heeft minder uitstraling.

Groeten,

Defender
He stoere bink,

Hierbij een korte reactie op bovenstaande, meer wil ik er niet aan verspillen.

Ik heb het al eerder aangegeven; Aal is nu eenmaal geen Paling (een nederlands gezegde)! Net een overmoedige wijkagent zoals jij jezelf poogt te verheerlijken door overal op dit forum de grote broek aan te trekken. Het zou je sieren wanneer je eens wat vaker op de "herstel/delete" knop zou drukken voordat je je berichten verstuurt. Zoals de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet, maak jij je steeds weer schuldig aan veel verwijten.. Als je werkelijk zo pienter was dan had je je naar jouw eerste repliek over die paar vernederingen heen gezet en voor de verandering eens een constructieve bijdrage aan de Palestina/Israel dialoog gegeven. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zeg ik altijd maar, wat weer betekend dat ik je nog een kans geef. Verman jezelf en blijf niet bij de pakken zitten kereltje..

Tegen beter weten in hoop ik op een wat volwassener reactie van jou in het vervolg. Het liefst ook nog eens gerelateerd aan het onderwerp van deze topic. Mocht je dit niet op kunnen brengen open dan een eigen topic in het "kletshoekje" op deze site.

PS: toepasselijk van je om geen avatar te plaatsten; je zegt niks en je straalt nog minder uit...

Groetjes,
Mo

Pagina's : [1] 2