Bekijk volle/desktop versie : Islamitische plaatjes/foto'sV3rsace
14-05-2007, 02:21Citaat door Lowa:
Waarom hij dat beval? Omdat de man maar één blik mag werpen. In één blik zie je niet veel. Daarom beval hij hen om de vrouwen te bekijken, en zo ook hun gezichten.Proposal of marriage

It is permitted for a woman to uncover her face and hands in front of a man who wants to propose to her, so that he may see them, without being alone with her and without touching her, because the face gives an indication of ugliness or beauty, and the hands give an indication of whether the body is slender or plump (which in turn gives an impression about fertility).

Abu’l-Faraj al-Maqdisi said: “The scholars do not differ as to the permissibility of looking at the face… the focal point of beauty, the place one looks at…”

Many ahaadeeth indicate that it is permissible for a man to look at the woman to whom he is proposing marriage. Among them are the following:

Sahl ibn Sa’d (may Allaah be pleased with him) said: “A woman came to the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) and said, ‘O Messenger of Allaah, I came to give myself to you in marriage.’ So the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) looked at her, he raised his gaze and stared at her, then he lowered his head. When the woman saw that he had not made any decision, she sat down. Then a man from among his Companions stood up and said, ‘O Messenger of Allaah, if you don’t want to marry her, then marry her to me.’ …” (Reported by al-Bukhaari, 7/19; Muslim, 4/143; al-Nisaa’i bi Sharh al-Suyooti, 6/113; al-Bayhaqi, 7/84).

Abu Hurayrah (may Allaah be pleased with him) said: “I was with the Prophet , and a man came to him and told him that he had married a woman of the Ansaar. The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said, ‘Have you looked at her?’ He said, ‘No.’ He said, ‘Go and look at her, for there is something in the eyes of the Ansaar.’” (Reported by Ahmad, 2/286, 299; Muslim, 4/142; al-Nisaa’i, 2/73).

Jaabir (may Allaah be pleased with him) reported that the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “When any one of you proposes marriage to a woman, if he can look at that which will encourage him to go ahead and marry her, let him do so.” (Reported by Abu Dawood and al-Haakim. Its isnaad is hasan, and there is corroborating evidence in the hadeeth of Muhammad ibn Muslimah. It was classed as saheeh by Ibn Hibbaan and al-Haakim. It was also reported by Ahmad and Ibn Maajah, and by Ahmad and al-Bazzaar from the hadeeth of Abu Humayd. Fath al-Baari, 9/181).

Al-Zayla’i said: “It is not permissible for him to touch her face or hands – even if he feels that no desire will be aroused by doing so – because it is haraam and there is no need to do so.” In Durar al-Bihaar it says: “It is not permissible for the qaadi, the witnesses or the groom to touch her, even if they feel that no desire will be aroused by doing so, because there is no need for that.” (Radd al-Muhtaar ‘ala’l-Durr al-Mukhtaar, 5/237).

Ibn Qudaamah said: “It is not permitted for him to be alone with her because she is still forbidden for him, and only a look is permitted, therefore being alone with her remains haraam, because there is no guarantee that he will not do something haraam if he is alone with her. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “No man is alone with a [non-mahram] woman but the Shaytaan is the third one present with them.” He should not look at her in a lustful or suspicious manner. Ahmad said, according to a report narrated by Saalih: “He should look at the face, and he should not look in a lustful manner.”

The man may look at her repeatedly, checking her features, because the desired aim cannot be achieved in any other way.”


Mugheerah Bin Shu'bah zei: Ik ging naar de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ) en ik meldde dat ik
met een vrouw verloofd was waarmee ik wilde trouwen. Hij zei: Ga en kijk naar
haar, er kan hierdoor iets tussen jullie ontstaan. Dus hij ging en vertelde dit
aan haar ouders. Het was alsof de ouders het niet leuk vonden. Ze vertelden het
de vrouw. Zij zei: als de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) het heeft opgedragen, kijk dan. Dus
hij keek naar haar en trouwde met haar. Hij vermeldde haar goedheid, manieren en gehoorzaamheid.

Lowa
14-05-2007, 02:22
Ik heb hier een ander boek op me schoot, waar wat anders in staat.. :/

V3rsace
14-05-2007, 02:23
leg uit!

en daarbij, dit is islam-qa.com, dit is de enige site waarvan de fatwa's van alle geleerden worden geplaatst, dus dit is up to date!

Lowa
14-05-2007, 02:24

Citaat door V3rsace:
Ik zeg dat zeer zeker niet, een niet mahram die een aanzoek wil doen, mag de handen en het gezicht zien van de vrouw die hij wil huwen, maar ze blijft verboden voor hem. Alleen de situatie van het aanzoek geeft de niet mahram toestemming om dit te mogen zien, dit heeft de Profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam zelf gezegd, niet ik.
Hoe kom je erbij dat ik de niet mahram gelijk stel aan de mahram?
Ik zeg duidelijk dat de niet mahram die een aanzoek doet de handen en het gezicht mag zien, om zijn besluit te kunnen nemen, zoals Rassoel Allah salla Allahoe 3alayhi wa sallam zegt.

Tevens staat er duidelijk dat er geen ichtilaaf is onder de geleerden, dus welke geleerden bedoel jij? Alle geleerden zijn het er over eens dat het moet, en de Shar'3a verplicht het de vrouw. Er zijn alleen enkele geleerden die het verbieden in niet-islamitische landen.

Ik heb gelezen dat zo'n man dan veel meer mag zien. Simpelweg zodat hij geen "kat in de zak" koopt. Wallahoe a3lam.

Niet alle geleerden. Bovendien moet je wel weten dat er een verschil is tussen geleerden uit islamitische landen en geleerden uit niet-islamitische landen.

Lowa
14-05-2007, 02:25Citaat door V3rsace:
leg uit!

en daarbij, dit is islam-qa.com, dit is de enige site waarvan de fatwa's van alle geleerden worden geplaatst, dus dit is up to date!

Oké, wacht. Ik typ het even over, insha'Allah.

V3rsace
14-05-2007, 02:30

Citaat door Lowa:
Ik heb gelezen dat zo'n man dan veel meer mag zien. Simpelweg zodat hij geen "kat in de zak" koopt. Wallahoe a3lam.

Niet alle geleerden. Bovendien moet je wel weten dat er een verschil is tussen geleerden uit islamitische landen en geleerden uit niet-islamitische landen.Nee, ze zeggen het hier duidelijk, wa Allahoe a3lam. En daarbij, is het niet logisch, want voordat ze getrouwd zijn is de vrouw gewoon nog een niet mahram voor de man in kwestie, dus dan is ze alsnog haram voor hem. Maar omdat het dus aanzoek is, en de man zoals je zegt geen kat in de zak koopt, is het kijken naar haar gezicht en handen voldoende volgens de geleerden.

Ik weet dat er een verschil is, maar ik weet ook dat hiet duidelijk staat alle geleerden.

On this basis, the fuqaha’ (dus niet sommige, of enkele, maar "de geleerden")stated that in certain situations, women are permitted to uncover their faces in front of non-mahram men when it is necessary to do so, and it is permitted for those men to look at them, provided that this do not go beyond the bounds of what is necessary, because what is permitted on the grounds of necessity should not be exaggerated.


Although women are permitted to uncover their faces and hands in the exceptional situations described above, they are not permitted to wear make-up and visible jewellery if they do so. It is forbidden for them to display these things in front of non-mahram men, according to all the fuqaha’(ik neem aan dat je engels beheerst!), because Allaah says (interpretation of the meaning): “… and not to show off their adornment…” [al-Noor 24:31], and because there is no need to do so. (Hijaab al-Muslimah bayna Intihaal wa Ta’weel al-Jaahileen, p. 239).

Lowa
14-05-2007, 02:33
[..] Als dat het geval is, moet haar kledij haar volledige lichaam bedekken, behalve de uitzondering die gemaakt wordt in het volgende vers: "..behalve wat daarvan zichtbaar is."

Sommigen zeggen dat het hier gaat om het gezicht en de handen. Dit wordt overgeleverd door Ibn 'Umar (radiya Llaho 3anho), Ibn 'Abbâs (radiya Llaho 3anho) en een groep van de Volgelingen [al-Tâbi'ûn]. Anderen zeggen dat het gaat om de kledij zelf, en dit is de mening van Ibn Mas'ûd (radiya Llaho 3anho).

De meningen zijn dus verdeeld over dit onderwerp. De meerderheid onder de geleerden volgt de eerste mening. Maar Imam Ahmad (ra7imaho Llah) is ddan weer van mening dat de vrouw volledig naaktheid is, en dat het dus niet toegestaan is dat er ook maar iets van haar zichtbaar is. Ik heb de meest voorkomende mening aangetoond in mijn boek « Jilbâb al-Mar'a al-Muslima ». Het is dan ook niet nodig om dit hier te herhalen. [...]

Boek: Mijn Zuster van Shaykh 'Amr 'Abd al-Mun'im Salîm.

V3rsace
14-05-2007, 02:34
The woman’s dress as prescribed in sharee’ah (“Islamic dress&#8221 is that which covers her head, face and all of her body.

The hijaab prescribed in sharee’ah means that a woman should cover everything that it is haraam for her to show, i.e., she should cover that which it is obligatory for her to cover, first and foremost of which is the face, because it is the focus of temptation and desire.

Lowa
14-05-2007, 02:34

Citaat door V3rsace:
Nee, ze zeggen het hier duidelijk, wa Allahoe a3lam. En daarbij, is het niet logisch, want voordat ze getrouwd zijn is de vrouw gewoon nog een niet mahram voor de man in kwestie, dus dan is ze alsnog haram voor hem. Maar omdat het dus aanzoek is, en de man zoals je zegt geen kat in de zak koopt, is het kijken naar haar gezicht en handen voldoende volgens de geleerden.

Ik weet dat er een verschil is, maar ik weet ook dat hiet duidelijk staat alle geleerden.

On this basis, the fuqaha’ (dus niet sommige, of enkele, maar "de geleerden")stated that in certain situations, women are permitted to uncover their faces in front of non-mahram men when it is necessary to do so, and it is permitted for those men to look at them, provided that this do not go beyond the bounds of what is necessary, because what is permitted on the grounds of necessity should not be exaggerated.


Although women are permitted to uncover their faces and hands in the exceptional situations described above, they are not permitted to wear make-up and visible jewellery if they do so. It is forbidden for them to display these things in front of non-mahram men, according to all the fuqaha’(ik neem aan dat je engels beheerst!), because Allaah says (interpretation of the meaning): “… and not to show off their adornment…” [al-Noor 24:31], and because there is no need to do so. (Hijaab al-Muslimah bayna Intihaal wa Ta’weel al-Jaahileen, p. 239).

Ja, dit begrijp ik. Maar geldt dit dan voor vrouwen in islamitische landen..?

V3rsace
14-05-2007, 02:44

Citaat door Lowa:
[..] Als dat het geval is, moet haar kledij haar volledige lichaam bedekken, behalve de uitzondering die gemaakt wordt in het volgende vers: "..behalve wat daarvan zichtbaar is."

Sommigen zeggen dat het hier gaat om het gezicht en de handen. Dit wordt overgeleverd door Ibn 'Umar (radiya Llaho 3anho), Ibn 'Abbâs (radiya Llaho 3anho) en een groep van de Volgelingen [al-Tâbi'ûn]. Anderen zeggen dat het gaat om de kledij zelf, en dit is de mening van Ibn Mas'ûd (radiya Llaho 3anho).

De meningen zijn dus verdeeld over dit onderwerp. De meerderheid onder de geleerden volgt de eerste mening. Maar Imam Ahmad (ra7imaho Llah) is ddan weer van mening dat de vrouw volledig naaktheid is, en dat het dus niet toegestaan is dat er ook maar iets van haar zichtbaar is. Ik heb de meest voorkomende mening aangetoond in mijn boek « Jilbâb al-Mar'a al-Muslima ». Het is dan ook niet nodig om dit hier te herhalen. [...]

Boek: Mijn Zuster van Shaykh 'Amr 'Abd al-Mun'im Salîm.


Ik weet niet wie deze Sheikh is, maar hij komt nooit in de buurt van Sheikh Abul A'la Maududi , Sheikh Ibn Jibreen , Sheikh Jamaal Zarabozo , Sheikh Mohammed ibn Saalih al-Uthaymeen , Imaam Ghazaali, Sheikh Sheikh 'Abdul-'Azeez bin Baaz , Sheikh-ul-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar Al-Asqalanee, Ibn Al-Mandhur, Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid.

Allemaal grote geleerden die zeggen dat de niqaab verplicht is. De shari'a die zegt dat de niqaab verplicht is.
De fatwa site islam-qa.com die zegt dat alle geleerden, dus alle erkende geleerden die beslissingen nemen, het er over eens dat de niqaab verplicht is. Deze sheikh valt dan blijkbaar buiten de grote erkende sheiks.

Wa Allahoe a3lam.

Lowa, ik heb mijn daliel hier geplaatst. ik heb geplaats hoe de geleerden, hoe de shari'a, de Koran, de Soenna hierover denken, en ik ben er sterk van overtuigd dat dit gewoon verplicht is. De argumenten zijn ijzersterk vind ik, en ik vind niet dat er echt één goed tegen argument is die dit kan ontkracht, geen enkele.

En tevens, mensen die twijfelen, ik zou zeggen waarom zou je risico's nemen wat dien betreft. Als straks op de dag des oordeels blijkt dat je ernaast zat, en de niqaab niet droeg, wordt je ervoor verrekend. Maar als straks toch blijkt dat het niet nodig was, en je deed het wel, niks aan de hand Insha'Allah.

Wa Allahoe a3lam.

V3rsace
14-05-2007, 02:48

Citaat door Lowa:
Ja, dit begrijp ik. Maar geldt dit dan voor vrouwen in islamitische landen..?


But the niqaab or burqa’ – which shows the eyes of the woman – has become widespread among women, and some of them do not wear it properly. Some scholars have forbidden wearing it on the grounds that it is not Islamic in origin, and because it is used improperly and people treat it as something insignificant, demonstrating negligent attitudes towards it and using new forms of niqaab which are not prescribed in Islam, widening the opening for the eyes so that the cheeks, nose and part of the forehead are also visible.

Dus sommige geleerde, niet allemaal. Sommige hebben het verboden in niet Islamitische landen, omdat het dus wordt misbruikt en zo het beeld van de moslima schaadt, en tevens zeggen andere geleerden dat het zo niet uitnodigd tot de Islam, maar mensen die de Islam niet kennen afschrikt. En dit zeggen sommige geleerden, niet alle. Wa Allahoe A3lam.

Lowa
14-05-2007, 02:51

Citaat door V3rsace:
Ik weet niet wie deze Sheikh is, maar hij komt nooit in de buurt van Sheikh Abul A'la Maududi , Sheikh Ibn Jibreen , Sheikh Jamaal Zarabozo , Sheikh Mohammed ibn Saalih al-Uthaymeen , Imaam Ghazaali, Sheikh Sheikh 'Abdul-'Azeez bin Baaz , Sheikh-ul-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar Al-Asqalanee, Ibn Al-Mandhur, Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid.

Allemaal grote geleerden die zeggen dat de niqaab verplicht is. De shari'a die zegt dat de niqaab verplicht is.
De fatwa site islam-qa.com die zegt dat alle geleerden, dus alle erkende geleerden die beslissingen nemen, het er over eens dat de niqaab verplicht is. Deze sheikh valt dan blijkbaar buiten de grote erkende sheiks.

Wa Allahoe a3lam.

Lowa, ik heb mijn daliel hier geplaatst. ik heb geplaats hoe de geleerden, hoe de shari'a, de Koran, de Soenna hierover denken, en ik ben er sterk van overtuigd dat dit gewoon verplicht is. De argumenten zijn ijzersterk vind ik, en ik vind niet dat er echt één goed tegen argument is die dit kan ontkracht, geen enkele.

En tevens, mensen die twijfelen, ik zou zeggen waarom zou je risico's nemen wat dien betreft. Als straks op de dag des oordeels blijkt dat je ernaast zat, en de niqaab niet droeg, wordt je ervoor verrekend. Maar als straks toch blijkt dat het niet nodig was, en je deed het wel, niks aan de hand Insha'Allah.

Wa Allahoe a3lam.

En dat allemaal zodat de mannen niks hoeven te doen? Zodat zij zelfs die ene blik niet hoeven te werpen en alle last op de vrouw wordt gegooid. Ja, lastig om aan te nemen..

Nogmaals zou een niqaab verplicht kunnen zijn, in bepaalde landen.
En dan is deze conclusie uiteindelijk gebaseerd op een veronderstelling. Namelijk wat schoonheid nou precies is en wat er wordt bedoeld met "hetgeen wat zichtbaar mag zijn".

Maar dan weet ik nog steeds niet waarom een glimlach sadaqa is als de vrouwen elkaars gezichten niet kunt zien?

En hoe zit het dan met de niqaab die in de moskee af moet? Als het werkelijk een verplichting was, zou die ten allen tijden nageleefd moeten worden. (?)

Dit wordt allemaal opzij gegooid?

Lowa
14-05-2007, 02:55Citaat door V3rsace:
But the niqaab or burqa’ – which shows the eyes of the woman – has become widespread among women, and some of them do not wear it properly. Some scholars have forbidden wearing it on the grounds that it is not Islamic in origin, and because it is used improperly and people treat it as something insignificant, demonstrating negligent attitudes towards it and using new forms of niqaab which are not prescribed in Islam, widening the opening for the eyes so that the cheeks, nose and part of the forehead are also visible.

Dus sommige geleerde, niet allemaal. Sommige hebben het verboden in niet Islamitische landen, omdat het dus wordt misbruikt en zo het beeld van de moslima schaadt, en tevens zeggen andere geleerden dat het zo niet uitnodigd tot de Islam, maar mensen die de Islam niet kennen afschrikt. En dit zeggen sommige geleerden, niet alle. Wa Allahoe A3lam.

Als je logisch nadenkt schrikt het af in een land als Nederland. Verplaats je in zo'n niet-moslim die een vrouw met niqaab ziet.
En hoe zal diegene zich voelen als hij/zij een meisje met enkel een hijaab een stralende glimlach op haar gezicht heeft ziet? Veel aangenamer..

Een groot verschil kan ik je zeggen.

Lowa
14-05-2007, 02:57
Maar goed, Allahoe a3lam.

Ik ga slapen.
Allah ye seb7ek 3ala geer.
Wassalaam.

V3rsace
14-05-2007, 03:04

Citaat door Lowa:
En dat allemaal zodat de mannen niks hoeven te doen? Zodat zij zelfs die ene blik niet hoeven te werpen en alle last op de vrouw wordt gegooid. Ja, lastig om aan te nemen..

Nogmaals zou een niqaab verplicht kunnen zijn, in bepaalde landen.
En dan is deze conclusie uiteindelijk gebaseerd op een veronderstelling. Namelijk wat schoonheid nou precies is en wat er wordt bedoeld met "hetgeen wat zichtbaar mag zijn".

Maar dan weet ik nog steeds niet waarom een glimlach sadaqa is als de vrouwen elkaars gezichten niet kunt zien?

En hoe zit het dan met de niqaab die in de moskee af moet? Als het werkelijk een verplichting was, zou die ten allen tijden nageleefd moeten worden. (?)

Dit wordt allemaal opzij gegooid?


Sorry, maar hoe kom jij bij die veronderstelling? Zowel de man als de vrouw moeten hun blikken zowiezo neerslaan. Het bedekken van de vrouwelijkheden van de vrouw zijn daar ook een steun in. De man is nu eenmaal over het algemeen zwakker van aard dan de vrouw, zo heeft Allah tabaraka wa ta3ala ons geschapen, dus hier valt niet over te twisten. Een man is eerder verleid door de contouren, het gezicht etc van de vrouw, dan dat de vrouw dit is bij de man. Dit weten jij en ik, dit weet iedereen, zo is de natuurlijke aanleg van de man, en zo is de natuurlijke aanleg van de vrouw.
Maar dit neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid bij beide ligt.


Mijn excuses voor wat ik zeg, maar ik vind het niet passend wat jij zegt. Je noemt het een veronderstelling, wie zijn wij om tegen de conclusie's van deze geleerden in te gaan? Zij hebben jaren lang de soenna en de Koran bestudeerd, en jij noemt het een veronderstelling? Daarbij is schoonheid gewoon alles lowa, een gezicht is schoonheid voor de een, en niet voor een ander, net zoals de contouren schoonheid zijn voor de een, en niet voor de ander. Zo simpel is het. Wanneer er een kans bestaat, wordt de deur voor elke moslim gesloten, zo werkt het in de Islam, want iedereen is gelijk.

En de beslissing is niet die van mij, maar van de geleerden. En wij dienen, moeten deze opvolgen. Wij kunnen niet aan de hand van wat wij zelf vinden gaan handelen Lowa, zo werkt dit niet. Wat wij vinden doet er ten alle tijden niet toe, want wij zijn verre van geleerd, en wij kunnen niks beslissen of concluderen.

Allahoe a3lam, misschien wordt daarbij gefereerd naar plaatsen met alleen vrouwen, of plaatsen met weinig tot geen mannen, waarbij de vrouw bijvoorbeeld weet dat de kans klein is dat ze een man tegenkomt, en dus zonder niqaab kan lopen, en net als bij de bedevaart haar gezicht kan bedekken met haar djilaab indien er toch een niet mahram haar pad kruist. Verder kun je de glimlach ook tonen dmv een knikje etc, dit is vrijwel hetzelfde gebaar.

In de moskee zijn vrouwen en mannen meestal gescheiden. En als dit niet zo is, bidden de vrouwen achter de mannen, dus dan wordt er niet gekeken.
En daarbij, als mensen bidden, en in het Huis van Allah tabaraka wa ta3ala zijn, is de kans wel extreem minimaal dat zij aan zulke zaken durven te denken, ik denk niet dat er iemand rondloopt met zo weinig respect voor zijn Heer Azzawazallah. En dit is natuurlijk als het niet gescheiden is, en als dit niet het geval is, de mannen na het bidden de vrouwen achter hun toch willen bekijken.

Pagina's : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377