Bekijk volle/desktop versie : wat mg je wel doen tijdens je sexuele gemeenschap met je vrouw of man volgens de koraPagina's : [1] 2

18-07-2002, 17:43
wa salaam 3llikome...

dit vraagt denk ik iedereen zich af... wat mag je wel tijdens je geslachtsgemeenschap doen met je man of vrouw.. ik heb wel een paar dingen gelezen maar bij iedere verschilt het... de ene zegt dit en de andere dat in de koran kon ik alleen dit vinden

jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie dus benader jullie akker waneeer of hoe jullie wensen sourat bakarah vers 223..

tja de rest heb ik wel gelezen... maar toch wil ik meer details en meer bewijs wat wel mag en wat niet mag..

inshallah krijg ik dat nog van jullie te horen..

wa salaam 3llikome
oem rabi3ah

18-07-2002, 18:11


Het enige wat ik weet en wat ik heb gehoord is dat je geen anale sex mag

18-07-2002, 20:01
Antwoord:

Wa alaikoem assalam warhamatoe ALLAH,

Jullie vrouwen zijn (als) akkers voor jullie, Komt dan tot jullie akkers zoals jullie wensen. Al baqarah: 223

Wat er gezegd moet worden op het tijdstip van gemeenschap hebben. Als een moslimman op het punt staat zijn vrouw te benaderen moet hij altijd eerst zeggen: Bismillah, allahoemma djannibnaa ahs-shaitaan, wa djannibie ash-shaitaana maa razaqtanaa. (In de naam van Allah, O Allah laat ons wegblijven van de duivel en houd de duivel weg van datgene dat U ons kunt schenken [nageslacht]). Hierover zei de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem): “Daarna, als Allah bepaalt dat zij een kind zullen hebben, zal de duivel nooit in staat kunnen zijn dat te schaden.” (Boekharie

Hoe de man tot zijn vrouw komt. Het is toegestaan voor een moslimman zijn vrouw te benaderen in haar geslachtsdeel van uit iedere richting hij wenst. Hierover zei Allah in de volgende aya: “Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen.” (Soerat Al-Baqarah: 223)

Er zijn verscheidene ahadieth over dit onderwerp waarvan ik er slechts één zal noemen (Sheich Al-Albaanie vermeldt in zijn boek twee ahadieth hierover): Op het gezag van Djaabir die zei: “De joden zeiden dat als een man in het geslachtsdeel van de vrouw binnengingen maar dan van achter, hun kind scheel zou worden! Toen openbaarde Allah de aya: “Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen.”

De profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) zei: “Van voren of van achter, zolang het in het geslachtsdeel is.” (Boekharie en Moeslim). Er zijn in de islam bepaalde etiketten die voor een ieder die trouwt geldt en een huwelijk wenst te voltrekken met een vrouw. De meeste moslims tegenwoordig, zelfs degenen die de ibaadah (aanbidding) van de islam uitoefenen, negeren of zijn totaal onwetend geworden over deze islamitische etiketten.

Het verbod van sodomie: Het is verboden voor een moslimman om van achter (in de anus) bij zijn vrouw naar binnen te gaan. Dit is de uitleg van de aya ‘Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen.’ (Aangezien een ‘akker’ alleen kan verwijzen naar een plaats waar iets kan groeien). Er zijn ook andere ahadieth over dit onderwerp, waaronder de volgende: Op het gezag van Oem Salama die zei: “Toen de Moehadjirien naar de Ansaar in Al-Madinah kwamen huwden sommige van hen vrouwen van de Ansaar. De vrouwen van de

Moehadjirien lagen op hun gezichten (tijdens seksuele omgang), terwijl de vrouwen van de Ansaar dit nooit deden. Toen wilde één van de mannen van de Moehadjirien dat zijn vrouw dat deed. Zij weigerde dit tot zij erover aan de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) kon vragen, maar zij was te verlegen deze vraag te stellen en dus vroeg Oem Salama het aan hem (Allahs vrede en genade zij met hem).

Daarna werd de aya geopenbaard die zegt: ‘Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker waneer of hoe jullie wensen.’ (Al-Baqarah: 223)

De profeet (Allahs vrede en genade zij met hem) zei: ‘nee!’ (niet op iedere manier die je wenst) Behalve in één opening! (Dit is het vrouwelijke geslachtsdeel).’ (Ahmed, At-tirmidhie en anderen; sahih) [sheich al-Albaanie vermeldt in zijn boek hierover nog vijf andere hadith]

Het verbod van gemeenschap tijdens haar menstruatie. Het is verboden voor een moslimman seksuele omgang te hebben met zijn vrouw wanneer zij haar menstruatie heeft. Dat staat duidelijk in de volgende aya van de Qor-aan: “Zij vragen jou over de menstruatie van de vrouw. Zeg: ‘Dit is een adha (schadelijk iets); blijft dus weg van vrouwen tijdens hun menstruatie en nader hen niet totdat zij schoon zijn. Maar als zij zich hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah jullie bevolen heeft. Want Allah houdt van degenen die zich voortdurend naar hem keren en Hij houd van degenen die zich voortdurend zuiver en schoon houden.” (Al-Baqarah:222) Er zijn ook hadith hierover, waaronder:

Ten eerste: “Een ieder die seksuele omgang heeft met een menstruerende vrouw, of met een vrouw van achter (de anus), of een waarzegger benadert en gelooft in wat hem verteld wordt, is ongelovig in datgene dat aan Mohammed werd geopenbaard.” (Aboe Dawoed, at-Tirmidhie en anderen: Sahih)

Ten tweede: Op het gezag van Anas ibn Malik die zei: “Als één van de vrouwen van de joden haar periode had, zetten zij haar uit haar huis en zij aten, dronken of sliepen niet met haar in het huis. De profeet (vzmh) werd hierover gevraagd en Allah openbaarde de aya: “Zij vragen jou over de menstruatie van vrouwen. Zeg: dit is een adha (schadelijk iets); blijft dus weg van vrouwen tijdens hun menstruatie, Vervolgens zei de profeet (vzmh): “Blijf met hen in het huis en doe alles behalve gemeenschap.”

De joden zeiden : ‘Deze man wil niets laten dat wij doen zonder iets anders te doen. ’ Daarna kwam Asyad ibn Hoedair en Abbaad ibn bishr naar de profeet (vzmh) en zeiden: O boodschapper van Allah, waarlijk de joden zeggen dit en dat, moeten we dan geen bij gemeenschap tijdens de menstruatie hebben?’ De profeet’s gezicht veranderde dusdanig dat wij dachten dat hij razend op hen was, dus vertrokken zij. Toen zij naar buiten kwamen, zagen zij dat een gift van melk naar de profeet (vzmh) werd gebracht. De profeet (vzmh) stuurde daarna iemand achter hen aan om hen een drank van melk te geven, aldus voelden wij dat hij niet echt boos op hen was.” (moeslim, Abou Auwaana en Aboe Dawoed)

Uit het artikel: De etiquette van het huwelijk (Zie Artikelen)

En Allah en zijn profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) weten het beste.

Cyberimam, Het team van al-Islaam.com

18-07-2002, 20:05
1) Mogen in het huwelijk voorbehoedsmiddelen worden gebruikt, met name de condoom.
2) Mag er tijdens de zwangerschap van de vrouw geslachtsgemeenschap plaatsvinden?
3) Mag er ook sprake zijn van voorspel?
4) Mag er geslachtsgemeenschap plaatsvinden zonder de bedoeling van voortplanting, m.a.w voor de lol?

18-07-2002, 20:07


Antwoord:

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Beste broeder/Zuster
Het gebruik van voorbehoedsmiddelen is verbonden aan de wensen van de partners, De pil bijvoorbeeld is niet toegestaan in de islam omdat het dezelfde werking heeft als Abortus..etc. Voor dat men een condoom gaat gebruiken dient hij dat met zijn vrouw te overleggen, pas na acceptatie van de vrouw heeft de man de mogelijkheid om een condoom te gebruiken.
Tijdens de eerste maanden van het zwangerschap is geslachtsgemeenschap toegestaan, maar zoals u weet vind de ontwikkeling van de Embryo in de baarmoeder van de vrouw. Na het opzwelling van de buik van de moeder is geslachtsgemeenschap moeilijk. Veroorzaakt het geslachtsgemeenschap geen pijn aan de vrouw en geen schade aan de Embryo dan is het toegestaan.
Vriendelijkheid jegens je vrouw wanneer je tot haar wenst te komen. Het is aan te bevelen dat wanneer een man zijn vrouw benadert, haar vriendelijkheid te tonen, zoals haar iets te drinken aanbieden, enz. In de de hadith overgeleverd door Asma bint Yazid ibn as-sakan die zei: "Ik verfraaide Aisha voor de boodschapper (Allah’s vrede en genade zij met hem), riep hem daarna te komen om haar ongesluierd te zien. Hij kwam, zat naast haar en bracht een grote beker melk waaruit hij dronk. Daarna bood hij het aan Aisha aan. Maar zij liet haar hoofd zakken en voelde zich verlegen. Ik berispte haar en zei tegen haar : ‘neem van de hand van de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem)’ Ze nam het vervolgens en dronk wat. Toen zei de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) tegen haar: ‘geef wat aan jouw metgezellin. ’Op dat moment zei ik; ‘o boodschapper van Allah, neem het liever zelf en drink, en geef het dan uit jouw hand aan mij.’ Hij nam het, dronk wat en bood het toen aan mij aan. Ik ging zitten en zette het op mijn knieën. Toen begon ik het rond te draaien en volgde en volgde het met mijn lippen teneinde de plek te raken van waar de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) had gedronken. Daarna zei de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) over sommige vrouwen die daar met mij waren : ‘geef hen wat’ Maar zij zeiden: ‘Wij willen niet (hebben er geen trek in). De profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) zei: ‘combineer geen honger met jokken.’ (Ahmad en Al-hoemaidi)
Een moslim wordt beloont voor zijn daden mits zijn intentie goed en zuiver is, zelfs wanneer hij/zij geslachtsgemeenschap hebben. Allah de Verhevene heeft de mensheid geschapen met verschillende levensbehoeftes, seks behoort tot deze behoeften die op een nette zuivere manier bevredigd moet worden. Het is niet van belang om een beperkte doel in het achterhoofd te hebben, men kan zijn lusten op ieder manier dat hij wenst bevredigen. (om meer over dit onderwerp te weten te komen, lees het artikels De etiquette van het huwelijk onder de menubalk Artikels - nieuwe Artikels). Natuurlijk is voortplanting een doel die ieder stel wil realiseren met Allah's hulp en lotbestemming.
En Allah en zijn profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) weten het beste.

Hopend hiermee uw vragen duidelijk te hebben beantwoord.

Cyber-imam, Het team van al-Islaam.com

18-07-2002, 20:14
voor mij maak het niks uit wat je het je man doet als je het maar
niet van achteren doet voor de rest moet je het zelf weten hoe en wat je doet .

18-07-2002, 21:33
Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Ik hb laatst een vraag van iemand op gezocht enne de vraag was:

Of orale-sex is toegestaan??????

Ik heb op een site een antwoord gevonden maar ik weet niet wat ik ervan moet denken, ik vraag dit hier omdat ik ook niet weet wat ik haar dus die zuster als antwoord moet geven ik zal inschaallah die artikel hier als topic plaatsen inschaallah dat ik dan antwoord krijg.!

Djazakallahoe gairan.

Salaam moe3leikoemw ara7matoelahi wa barakatoe,
jullie zuster fi dien.

19-07-2002, 00:07
Bismi Allah a Rahmaan a Raheem wa sallatu wa salam 3alla ashrafil anbiya wa imaam al mursaleen,

Amma ba3d

Beste broeders en zusters,

Wat orale sex betreft hier is een meningsverschil over bij de Ulama. Op zich mag alles op het gebied van sex tenzij er een verbod op is, er is geen direct verbod op xxxxx sek, maar wel indirect.

Zo wordt er gezegd dat voorvocht onrein is, en het is niet toegestaan om iets onreins in je mond te stoppen, dit is de daleel voor de mensen die zeggen dat het niet toegestaan is. Maar toen zei een van de shabaab: "En als mijn vrouw nu alleen rondom mijn penis en op de penis maar niet op de plek waar het vocht uitkomt mij aanraakt met har mond?" Het antwoord is simpel, als men zover komt is da kans er dat men toch overgaat op de daad en ook al mocht dit niet het geval zijn dan kom je in een twijfelgeval en wie in een twijfelgeval komt is net als de herder die zijn kudde net op de grens van zijn stuk grond laat grazen, vrezend dat zij op het andere land zullen komen, en wie de twijfelgevallen vreest is beter af.

Dan nog iets broeders en zusters, hoe zou je het vinden als bij de ejaculatie de sperma op het gezicht van je vrouw zou komen?

Maar zomag je wel masturberen bij je vrouw en je vrouw bij jou, en zo is geslachtsgemeenschap in alle posities toegestaan en is het geliefd om eerst voorspel te hebben. Verder heb ik ook gehoord van een broeder dat het toegestaan is om gemeenschap te hebben met je vrouw tijdens haar menstruatie, bijvoorbeeld tussen haar borsten, maar zorg dat je uit de buurt van haar vagina blijft.

En zo zijn er nog meer dingen broeders en zuster, en er is geen schaamte in het geloof en zo leren we alles. De islaam is vrij en mooi, en laat, in tegenstelling tot wat velen mensen denken, veel toe op het gebied van sex.

Broeders en zusters Moge Allah ons leiden tot het zuivere Islaam vrij van toevoegingen.

Salam oe aleikoem wr wb wm,Jullie broeder Abu Hafs

19-07-2002, 00:17
Mashaallah broeder abuy hafs, maar ik heb een vraagje mbt orale sex, want als je woetho hebt gedaan ben je toch rein? dus er komt zeker iets vrij bij de man tijdens xxxxx? maare wat zal mijn advies jegens die zuster moeten zijn? Want laat ik t zo zeggen als je man het graag wilt????? wat moet je dan doen?

Salaam moe3liekoem wara7matoelahi wa barakatoe,
jullie zuster fi dien.

19-07-2002, 00:24
Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Beste broeder ik heb dit in een artikel gelezen,

The issue of oral sex is governed by two conditions:

(1) It should not cause any harm,
(2) It should not lead to any naajis (impure) substance being swallowed.

Mag je het nou het vocht niet in je mond krijgen of alleen niet inslikken?

djazakallahoe gairan.

Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe

19-07-2002, 00:48
Djazakallahoe gairan broeder, enne ik heb verder geen vragen op dit gebied, djazakallahoe gairan!

SAlaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,
julie zuster fi dien.

19-07-2002, 12:01
Salaam Alakoum,


Beste Broeder, ik zie het niet als een aanval maar zoals je het zelf zegt, een aanvulling.
En het waren mijn woorden niet maar de woorden van een cyber-imaan (van de site al-islaam).

En ik heb een vraag voor jouw, mag een vrouw meteen de pil gebruiken als ze getrouwd is, of pas na haar eerste kindje.

Alvast bedankt

Salaam Alakoum

19-07-2002, 20:38


ok nu heb ik wel antwoord op de vraag of xxxxx mag maar ik moet nog antwoord hebben over dat van met dat mond.. je weet bj... want eccht ik ken zo veel mensen die zeggen ja het mag,,, en ik weet dat ze de mist in gaan. want het mag niet radouan salih inshallah kun je me helpen of mijn muslimaa1900 of abu hafs..


djazaak allah o geirin
ik houd van jullie om wille van allah swt

oem rabi3ah :verliefd:

19-07-2002, 20:59

Citaat:
Origineel gepost door RidouanSalih
Bismi Allah a Rahmaan a Raheem wa sallatu wa salam 3alla ashrafil anbiya wa imaam al mursaleen,

Amma ba3d

Beste broeders en zusters,

Wat orale sex betreft hier is een meningsverschil over bij de Ulama. Op zich mag alles op het gebied van sex tenzij er een verbod op is, er is geen direct verbod op xxxxx sek, maar wel indirect.

Zo wordt er gezegd dat voorvocht onrein is, en het is niet toegestaan om iets onreins in je mond te stoppen, dit is de daleel voor de mensen die zeggen dat het niet toegestaan is. Maar toen zei een van de shabaab: "En als mijn vrouw nu alleen rondom mijn penis en op de penis maar niet op de plek waar het vocht uitkomt mij aanraakt met har mond?" Het antwoord is simpel, als men zover komt is da kans er dat men toch overgaat op de daad en ook al mocht dit niet het geval zijn dan kom je in een twijfelgeval en wie in een twijfelgeval komt is net als de herder die zijn kudde net op de grens van zijn stuk grond laat grazen, vrezend dat zij op het andere land zullen komen, en wie de twijfelgevallen vreest is beter af.

Dan nog iets broeders en zusters, hoe zou je het vinden als bij de ejaculatie de sperma op het gezicht van je vrouw zou komen?

Maar zomag je wel masturberen bij je vrouw en je vrouw bij jou, en zo is geslachtsgemeenschap in alle posities toegestaan en is het geliefd om eerst voorspel te hebben. Verder heb ik ook gehoord van een broeder dat het toegestaan is om gemeenschap te hebben met je vrouw tijdens haar menstruatie, bijvoorbeeld tussen haar borsten, maar zorg dat je uit de buurt van haar vagina blijft.

En zo zijn er nog meer dingen broeders en zuster, en er is geen schaamte in het geloof en zo leren we alles. De islaam is vrij en mooi, en laat, in tegenstelling tot wat velen mensen denken, veel toe op het gebied van sex.

Broeders en zusters Moge Allah ons leiden tot het zuivere Islaam vrij van toevoegingen.

Salam oe aleikoem wr wb wm,Jullie broeder Abu Hafs
mashalalh broeder abu hafs maar broeder-. kun je deze aub op mijn mail sturen en aub meer details erbij.... djazaak allah o geirin alvast

19-07-2002, 21:01
maar in sorat al baqarah staat toch als de vrouw haar menstruatie heeft dat de man ver uit haar buurt moet blijven en als ze schoon is dan mag hij haar als een kudde bennaderen.. of heb ik het mis broeder abu hafs

Pagina's : [1] 2