Bekijk volle/desktop versie : De lichtste straf in de Hel...?30-01-2007, 09:53
[Overgeleverd door Nu'maan Ibn Basjier dat de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Waarlijk de minste marteling voor de bewoners van de Hel is zoals iemand die twee schoenen aan zijn voeten draagt met twee paar veters van vuur, waardoor zijn hersenen zullen koken zoals de inhoud van een kookpot borrelend kookt. Hijzelf zal echter denken dat hij niemand anders ziet die een meer pijnlijke straf dan hij ondergaat, terwijl hij juist de lichtste bestraffing ondervindt."

Overlevering: Muslim]

30-01-2007, 09:53


Láá ilaha illa Allah!

Allahoumma hdienaa!!

30-01-2007, 10:02

Citaat door Nassira0099:
Ameen inshallah.. wat erg inderdaad.. Je zou zeggen de lichtste straf als je hersens gaan koken ? Laat staan wat voor straffen er dan nog wel niet zullen zijn.
La 7awla wa la quata illa billah.Jah preciés mijn punt...