Bekijk volle/desktop versie : Jezus en de IslamPagina's : [1] 2

28-01-2007, 18:08
kan iemand mij vertellen wat voor rol Jesu speelt in de Islam? Wat wordt er gezegd over Jezus?

29-01-2007, 09:48


Jezus ( IN de koran:Isa ) Was een profeet voor MOhammed vzmh. Hij is niet de zoon van god zoals de christenen beweren, maar gewoon een profeet net als Mohammed vzmh. Wij geloven in pricipe hetzelfde als de christene van het oude testament. Het enige verschil is dat de dingen die in het nieuwe testament staan niet in overeenstemming zijn met het oude testament en de Islam. Ik zal zo het verhaal van Isa plaatsen..

Gair InchaAllah

29-01-2007, 11:21
"Jezus in de Qor'aan"

De Christen weet niet dat de werkelijke gemoedsstemming van mildheid die de Moslim altijd aan de dag legt , ten aanzien van Jezus (Allah's vrede en zegen zij met hem) en zijn moeder Maria, voortkomen uit de bron van zijn geloof; de Heilige Qor'aan. Hij weet niet dat de Moslim de heilige naam "Jezus" niet in zijn mond neemt, zonder te zeggen "Hazrat 'Iesa" (= Eerwaardige Jezus) of "Iesa 'alai-his-Salaam" (= Jezus, Vrede zij met hem).

Telkens als de Moslim de naam Jezus noemt (Allah's vrede en zegen zij met hem) zonder deze woorden van respect, word hij als een oneerbiedig, eigenaardig of barbaars persoon beschouwd. De Christen weet niet dat in de Qor'aan Jezus (Allah's vrede en zegen zij met hem) bij naam vijf keer zo veel wordt genoemd als het aantal keren dat de Profeet van de Islam (Allah's vrede en zegen zij met hem) wordt genoemd in het boek van Allah. Om precies te zijn: 25 keer tegen 5.

Bijvoorbeeld:
"...en Wij gaven Jezus, de zoon van Maria, de duidelijke bewijzen. En Wij versterkten hem met de heilige Geest...[3]"

"O Maria, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan : zijn naam is de Messias, Jezus, zoon van Maria...[4]"

"Voorwaar, de Messias Jezus, zoon van Maria, is een boodschapper van Allah...[5]"

"En Wij lieten Jezus, zoon van Maria, in hun voetstappen volgen...[6]"

"En Zakariyya (Zacharias) en Yahya (Johannes) en 'Iesa (Jezus) en Ilyas : allen behoorden tot de oprechten[7]."

Alhoewel Jezus (Allah's vrede en zegen zij met hem) op 25 plaatsen in de Heilige Qor'aan bij naam wordt genoemd, wordt hij ook aangesproken met titels die betrekking hebben op hem, zoals "Ibne Maryam" (zoon van Maria), als "Masih" (Messias, vertaald als Christus), "Abd-ullah" (dienaar van Allah) of "Rasoel-Allah" (Boodschapper van Allah).

[3] Nederlandse vertaling van de Edele Qor'aan, 2:87
[4] Nederlandse vertaling van de Edele Qor'aan, 3:45
[5] Nederlandse vertaling van de Edele Qor'aan, 4:171
[6] (Nederlandse vertaling van de Edele Qor'aan, 5:46
[7] Nederlandse vertaling van de Edele Qor'aan, 6:85

29-01-2007, 13:01

Citaat door gwoOn_sarah:
Jezus ( IN de koran:Isa ) Was een profeet voor MOhammed vzmh. Hij is niet de zoon van god zoals de christenen beweren, maar gewoon een profeet net als Mohammed vzmh. Wij geloven in pricipe hetzelfde als de christene van het oude testament. Het enige verschil is dat de dingen die in het nieuwe testament staan niet in overeenstemming zijn met het oude testament en de Islam. Ik zal zo het verhaal van Isa plaatsen..

Gair InchaAllah


Je bedoelt dat de koran in strijd is met de gehele bijbel. De NT bevestigt het OT waar alle profetieen over Jezus bevestigd worden door het evangelie, zoals zijn dood en opstanding. Jezus die de zonde der wereld had weggenomen. De koran is in strijd met de bijbel en dient niet als gezaghebbende bron gebruikt te worden. En wat bedoel je met christenen van het oude testament?

13-02-2007, 20:04Citaat door coolest_sezs:
Je bedoelt dat de koran in strijd is met de gehele bijbel. De NT bevestigt het OT waar alle profetieen over Jezus bevestigd worden door het evangelie, zoals zijn dood en opstanding. Jezus die de zonde der wereld had weggenomen. De koran is in strijd met de bijbel en dient niet als gezaghebbende bron gebruikt te worden. En wat bedoel je met christenen van het oude testament?


- ???

Christenen met oude testament zijn de moslims in de tijd van Isa, voordat de bijbel veranderd was.

13-02-2007, 20:36

Citaat door gwoOn_sarah:
- ???

Christenen met oude testament zijn de moslims in de tijd van Isa, voordat de bijbel veranderd was.


Die zin begrijp ik niet.

Christenen geloven in Jezus Christus en de openbaring van Jezus Christus staat in het Nieuwe Testament. Zonder het Nieuwe Testament is er geen Christendom.

Wat betreft het tweede deel van de zin... Waren er dan al moslims in de tijd van Isa?

al7qq.

14-02-2007, 13:45

Citaat door al haqieqat:

Die zin begrijp ik niet.

Christenen geloven in Jezus Christus en de openbaring van Jezus Christus staat in het Nieuwe Testament. Zonder het Nieuwe Testament is er geen Christendom.

Wat betreft het tweede deel van de zin... Waren er dan al moslims in de tijd van Isa?

al7qq.

De volgelingen van isa, in zijn tijd, waren gwn moslims.
Het boek van Isa was veranderd door romeinen en dat is toen er christenen kwamen. Vandaar dat wij wel in Isa geloven, maar op een andere manier dan christene. Want die geloven in het veranderde boek van Isa.

Ben jij moslim?

19-02-2007, 21:30

Citaat door Truebeliever:

Dat kan niet, want de islam werd pas geopenbaard ergens in het jaar 600.
De volgelingen in de tijd van Jezus waren Joods, ook Jezus zelf was geboren uit Joodse ouders.
De Joden geloofden toen al in het monotheïsme, het geloof in één God.


AstaghfirAllah,

Alle profeten en boodschappers waren muslim. Hoe kan je nou beweren dat Isa geen moslim was.

20-02-2007, 19:46

Citaat:
140. Zegt gij, dat Abraham en Ismaël en Izaäk en Jacob en de stammen Joden of Christenen waren? Zeg: "Weet gij het beter of Allah?" En wie is onrechtvaardiger, dan hij, die een getuigenis verbergt, die hij van Allah heeft? En Allah is niet onbekend met hetgeen gij doet
(surah al baqarah)

67. Abraham was noch een Jood, noch een Christen, maar hij was een oprecht Moslim. En hij behoorde niet tot de afgodendienaren.
68. Voorzeker, zij die Abraham het dichtst nabijkomen, zijn degenen, die hem volgen; en deze profeet en de gelovigen; en Allah is de Vriend der gelovigen.
(surah al imraan)

84. Zeg: "Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons.
(surah al imraan)


116. En wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: 'Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,'? zal hij antwoorden: "Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke.
Moslim is je totaal overgeven aan de wil van Allah.
Dat deden alle profeten, alle profeten waren Moslims!!!!!!!

20-02-2007, 19:54
http://www.islamproducten.nl/product_info.php/products_id/37

aub!

20-02-2007, 20:15

Citaat door Truebeliever:
Oke, wat was de afkomst van Abraham ?


Wat doet dat er nou weer toe, het gaat om je geloof niet om je afkomst.
Ibrahiem was een moslim, net zoals alle andere profeten.

Ben jij eigenljik moslim?

20-02-2007, 20:16
Ik ga niet meer met jouw in discussie. Allah weet het beste!

Zie voor meer informatie ot.

20-02-2007, 20:17


HOE KAN JE EEN SCHEPSEL VAN AlLAH ALS GOD BESCHOUWEN.

STAGHFIRALLAHHHHH

20-02-2007, 20:18

Citaat door Truebeliever:

De trinitariers geloven niet dat Maria deel uitmaakt van de zogenoemde drie-eenheid, dus hier slaat de koran de plank mis..

Wie zegt 'mijn moeder' ???

20-02-2007, 20:25

Citaat door Truebeliever:
Abraham was een Jood en de Joden geloofden toen al in de eenheid van God, dat wil niet direct zeggen dat zij moslim waren in de zin van dat zij de islam uitoefenden.

Nee, ik ben geen moslim.


http://islaam4iedereen.nl/?menu=lezingen&deel=6

Lees die bovenste lezing, daarin staan feiten die je niet kan ontkennen.

Moge Allah JOuw leiden
Moge Allah JOuw leiden
Moge Allah JOuw leiden

Amien!

Pagina's : [1] 2