Bekijk volle/desktop versie : Hijaab Verplicht?!24-01-2007, 19:29
Slm Oe Alaykoem.. Ik vroeg me af of iemand me kon helpen, ik heb een discussie gehad met een leerkracht die beweerde dat er in de Quraan niet staat dat het dragen van een Hijaab verplicht is, volgens mijn weten wel.
Zou iemand die vers hierop kunnen zetten, en ook de bron ervan.
Zodat ik haar het morgen kan laten zien ZWART OP WIT!

Alvast Bedankt.

24-01-2007, 19:46


Ewaa!
Is er dan niemand die me kan helpen het tegendeel te bewijzen..

24-01-2007, 22:47
heb dit voor je gevonden


EEN HOOFDDOEK, JE GOED RECHT?

De heilige Qor'aan als openbaring van God is de primaire bron van de islam. De soenna (levenswijze van de Profeet Mohammed) als tweede bron vult de Qor'aantekst aan en verduidelijkt hem. De religieuze plichten waaraan iedere moslim zich dient te houden zijn voornamelijk uit deze beide bronnen afkomstig.
Door de openbaring van hoofdstuk 33, vers 59 van de Qor'aan werd de bedekking van de aantrekkelijke lichaamsdelen tot een religieuze plicht. Moslima's werden vanwege de bedekking van hun lichaam (met uitzondering van gezicht, handen en voeten) als vrije, gelovige vrouwen herkenbaar, wat hen tegen aanranding door 'ongelovige' inwoners van Medinah beschermde.
"O Profeet! Zeg tegen je vrouwen en je dochters en de vrouwen van de gelovigen dat ze hun overkleden (jalabieb, enkelvoud jilbaab) over zich heen trekken. Daardoor zullen ze herkend worden en niet worden lastig gevallen."
De hoofdbedekking van islamitische vrouwen is derhalve geen culturele aangelegenheid, maar uitdrukking van haar religieuze overtuiging. Wel kan de verschijningsvorm cultureel bepaald zijn en ook de hoofddoek is onderhevig aan mode.
Binnen de familiekring en een bepaalde groep verwanten en onder vrouwen mag een moslima zich volgens hoofdstuk 24, vers 31 van de Qor'aan zonder hoofdbedekking laten zien. In het gezelschap van 'vreemde' mannen (d.w.z. mannen met wie ze theoretisch zou kunnen trouwen) mag ze alleen mét hoofdbedekking verkeren.
Er bestaat onder de geleerden van alle islamitische rechtscholen consensus over dat het dragen van een hoofddoek voor moslima's die de puberteit hebben bereikt verplicht is. Daarbij moet de vrouw er ook op letten dat haar overige kleding zo is dat haar lichaamsvormen niet worden geaccentueerd.


Ik hoop dat je er wat aan hebt

24-01-2007, 22:48

Citaat door SEMBABELLA:
Wa alaikom as salaam,

Ik heb het niet zwart op wit voor je.. Maar ik kan je inderdaad vertellen dat het woord hijaab niet in de koraan terug te vinden is. Echter vind je wel terug dat een vrouw zich moet bedekken, dat haar hals niet gezien mag worden, haar haar niet en de bedekking moet over haar boezem vallen.

Dit staat allemaal in sourat an nisa. Ik ga het voor je opzoeken insha allah. Momentje

Wa allah ou halam


Surat Nisa????

Geen hijaab in Quran???

Weet je dit zeker???

25-01-2007, 11:54


ik heb ooit een profielwerkstuk gedaan over ht hoofddoekverbod in FR
en moest vn me docent onderzoeke of een hoofddoek/hijaab verplicht is
antwoord: JAH ...... LEES

Is de hoofddoek verplicht in de islam en
hoe moet die gedragen worden?

De hijaab (hoofddoek) dragen is verplicht in de islam. In de Koran is het twee keer genoemd. In Soerat An Noer, vers 31 zegt Allah: "En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders, of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen, of slavinnen waarover zij beschikken, of mannelijke helpers die geen begeerte meer hebben, of de kinderen die nog niet op de 'Aurat' van vrouwen letten. En laat zij niet met hun voeten stampen om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen. En keert zij jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen." (Soerat an Noer, 31)

In soerat Al Ahzab 59 lezen we het volgende: "O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig." (Al Ahzab, aya 59)

De Aurat (zoals genoemd in Soerat an-Noer) betekent de lichaamsdelen van de mannen en vrouwen die niet getoond mogen worden. Welke deze lichaamdelen zijn, wordt bepaald door wie er naar wie kijkt.
De ' Aurat tussen:
- Mannen onderling: het gedeelte van het lichaam tussen knieën en navel.
- Vrouwen onderling: het gedeelte van het lichaam tussen knieën en navel.
- Vrouwen tegenover mannen, die niet in Vers 31 genoemd worden: haar gehele lichaam, behalve haar gezicht en handen. In het bijzijn van mannen die wel in dit Vers genoemd worden mogen zij hun hoofddoek of sluier afnemen.
- Mannen tegenover vrouwen: het gedeelte van het lichaam tussen knieën en navel.
Er zijn ook talloze Ahadith die het dragen van hoofddoek verplicht stellen.
Maar daar ga ik niet op in, want anders wordt het te uitgebreid.

De hijaab van de vrouw dient dik te zijn, zodat men er niet doorheen kan kijken
De hijaab dient losjes te zijn, dus niet strak, zodat het geen lichaamsdeel accentueert
De hijaab dient niet geparfumeerd te worden met bakhoer of een geurtje
De hijaab dient niet te lijken op mannelijke kledij
De hijaab dient niet op de kledij van de ongelovige vrouwen te lijken
Het dient geen kledingstuk van faam en ijdelheid te zijn
Ook mag de kleding geen versiering op zich zijn, omdat dit juist in strijd is met het bevel om haar aantrekkelijkheden te bedekken.

25-01-2007, 11:55
Wat is de straf in de koran, als een vrouw haar hoofddoek af doet voor de overheid/mensen?

Het vertonen van haar aantrekkelijkheden door de vrouw en het zich niet houden aan de correcte Islamitische kledingvoorschriften, waaronder het dragen van de hijaab, staat voor ongehoorzaamheid aan de Bevelen van Allah.

Die zegt (interpretatie):
“O Profeet, zeg tot jouw echtgenoten en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.” (Soerat al-Ahzaab: 59)

“En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun Khimaar (een kledingstuk waarmee de vrouw haar hoofd, hals, nek en oren mee bedekt) over hun Djayb (opening van de kraag) dragen.” (Soerat an-Noer: 31)

“En blijft in jullie huizen en vertoont jullie aantrekkelijkheden niet zoals in de vroegere tijd van de onwetendheid werd gedaan.”
(Soerat al-Ahzaab: 33)

Er bestaat geen twijfel over dat het niet dragen van de hidjaab behoort tot de grote zonden omdat de Profeet (vrede zij met hem) in de volgende overlevering waarschuwt voor een strenge bestraffing voor de vrouwen die hun aantrekkelijkheden openlijk tonen, hij (vrede zij met hem) zei: “Twee groepen inwoners van het Vuur heb ik (in mijn tijd nog) niet gezien: ,,Een volk met zwepen, als de staarten van de koeien, waarmee zij de mensen slaan.
En vrouwen die gekleed doch naakt zijn. Heupwiegend en anderen hiertoe (ook) brengend. Hun hoofden zijn als de bulten van wiegende kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnentreden en zij zullen haar geur niet ruiken ook al is haar geur, waarlijk, van zo en zo een afstand te ruiken.”

De betekenis van ‘gekleed doch naakt’ is dat zij kleding dragen die een deel van het lichaam bedekt en een ander deel onbedekt laat, of zij dragen doorzichtige kleding. Deze zaken worden verafschuwd door Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem).
Op basis van het voorgaande wordt het duidelijk dat het voor de volwassen moslimvrouw verplicht is om haar aantrekkelijkheden te bedekken en niet te tonen aan vreemde mannen.

Uit het bovenstaande kunnen wij zien dat de hijaab van de vrouw geen religieus symbool of politiek logo is, maar een Goddelijk gebod en een religieuze plicht waaraan de moslimvrouw zich dient te houden, ongeacht het land of de plek waar zij zich bevindt.
Dit is een persoonlijke nakoming waarmee zij niemand tot last is.
Niemand heeft dan ook het recht om haar de hijaab te ontnemen en te verbieden, onder welk voorwendsel of excuus dan ook. Het is niet toegestaan voor de moslimvrouw om hieraan gehoor te geven. Zij dient zelfs weg te blijven van die plaatsen waar zij verplicht wordt om haar hijaab af te doen, ongeacht of dit nu op school, universiteit of op de werkplek is.

25-01-2007, 19:52

Citaat door SEMBABELLA:
Letterlijk het woord hijaab niet.

Ik dacht Surat an nissa, heb dat ook aangegeven.. Maar bij nader inzien was het toch surat an noer.
Zie mij reactie die ik daarop gevolgd heb.

En Allah weet het beste (Wa allah oe halam)


Het word hijaab word wel genoemd in een samenhangende vers die terugslaat naar de verplichting van de hijaab.
Deze vers is een van de bewijzen dat vrouwen zich moeten bedekken.

Lees surat el ahzaab nog eens aya 53.

Wa salaamou 3alaikum ya oughti

25-01-2007, 20:03

Citaat door SEMBABELLA:
Sourat an noer ayaat 31

“En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun blikken neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun aantrekkelijkheden niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun Khomor (sluiers) over hun boezems dragen.”

Khomor is meervoudsvorm van Khimaar


Als je dit vertaald betekent dit toch bedekking en niet sluier of hoofddoek.
Dus bedekken van je boezem of heb ik dit verkeerd op?