Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Imam Abu Hanifapoedersuiker
21-01-2007, 14:07


Imam Abu Hanifa Het zoeken naar kennis is voor iedere moslim een plicht. Deze kennis moet echter gebaseerd zijn op de ethiek en de moraal volgens de islamitische richtlijnen. De kennis behoort met bescheidenheid en nederigheid vergaard te worden om te resulteren in schoonheid, waardigheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Het doel hiervan moet o.a. het verspreiden van de waarheid en rechtvaardigheid zijn met de volgende richtlijnen: "(Zij zijn) degenen die de Boodschapper volgen, de ongeletterde Profeet, die zij bij hen, in de Torah en in de Evangelie, beschreven vinden. Hij beveelt hen het behoorlijke en hij verbiedt hen het verwerpelijke, en hij staat hen de goede dingen toe en hij verbiedt hen de slechte dingen. En hij bevrijdt hen van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (Koran) volgen dat met hem is nedergezonden: zij zijn degenen die welslagen. (7:157) De Profeet (vzmh) zei: Ik heb jullie iets nagelaten, dat wanneer jullie je daaraan houden, ervoor zal zorgen dat jullie nooit verkeerd geleid zullen worden: het Boek van Allah en dat wat jullie van mij krijgen door mij vragen te stellen. (deze overlevering is verzameld door Moslim) Om deze leringen in praktijk te brengen ontwikkelden zich vele toegewijde geleerden, die de overleveringen van de Profeet (vzmh) en de interpretaties van de Koran verzamelden, rangschikten en op hun betrouwbaarheid verifieerden. Ze gingen uiterst nauwkeurig te werk. De zelfopoffering voor hun werk ging zelfs zover dat sommigen van hen gemarteld werden door plaatselijke bevelhebbers om afstand te doen van bepaalde stellingen. Dit had echter geen enkele invloed op het werk van de geleerden. Een van deze geleerden was Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa is in het jaar 699 A.D. geboren, en stierf in het jaar 767 A.D. Hij was van Perzische afkomst en zijn volledige naam is Annuhmaan Ibnu Thabit Ibnu Zota. Hij deed zaken in zijde te Koefa, destijds een stad te Irak waar wetenschap floreerde en waar talloze geleerden leefden. De macht was in handen van de dynastie der Abbasiden, die het kalifaat van Bagdad stichtten dat uitgroeide tot een metropool met een geweldige uitstraling. De leergierige Abu Hanifa kon het niet beter treffen wat betreft het leefmilieu waarin hij leefde. Zoals alle grote geleerden begon Abu Hanifa met de Koran uit het hoofd te leren en het beheersen van de Arabische taal. Daarna verdiepte hij zich in Islamitische jurisprudentie waarin hij zich onderscheidde van zijn tijdsgenoten. De meesters van Abu Hanifa Abu Hanifa begon les te volgen bij de geleerde Hammad Ibnu Salamah, die op dat moment beschouwd werd als de grootste geleerde van Irak. Abu Hanifa heeft veel van hem geleerd en hij koesterde de ambitie voor zijn meester in te vallen bij diens afwezigheid. De kans deed zich voor toen op een dag zijn meester ziek werd en niet in staat was les te geven. Tijdens deze invallessen kreeg Abu Hanifa 60 vragen, die hij alle beantwoordde. Ter controle schreef hij de antwoorden op en liet ze nakijken door zijn meester. Deze keurde slechts 40 van de 60 antwoorden goed; Abu Hanifa kreeg hierdoor meer ontzag voor zijn meester en besloot bij hem te blijven tot de dood hen zou scheiden. Hammad Ibnu Salamah overleed in het jaar 737 A.D.. Andere meesters van Abu Hanifa waren: Atah Ibnu Abi Rabah Ikrimah Nafih Zaid Ibnu Ali Jafar Assadiq Abu Hanifa en de overleveringen van de Profeet (vzmh) Abu Hanifa was uiterst voorzichtig wat betreft het accepteren van een overlevering. Hij ging altijd na of de overleveraars betrouwbaar waren. Bovendien moest een overlevering door een groot aantal geleerden overgeleverd zijn eer hij deze accepteerde; of wanneer de geleerden één gezind waren over de betrouwbaarheid van een overleving. Door deze strenge voorwaarden gingen veel betrouwbare overleveringen aan Abu Hanifa voorbij. Positie van Abu Hanifa De gouverneur van Irak, Jazied Ibnu Hubairah, trachtte tevergeefs Abu Hanifa over te halen de functie van rechter te bekleden. De gouverneur zette zijn eis kracht bij door zelfs fysiek geweld te gebruiken. De geleerde Ashafi`i heeft gezegd: iedereen die na Abu Hanifa komt is een leek in vergelijking met hem op het gebied van islamitische jurisprudentie. Abu Hanifa wordt gezien als de grondlegger van de eerste van de vier geaccepteerde soennitische wetscholen. Degenen die in grote mate hebben bijgedragen tot de verspreiding van zijn wetschool zijn de geleerde Abu Joesoef en Mohammed Ibnu Alhassan Asheibani. Deze wetschool is tegenwoordig terug te vinden in Irak, Indonesië, Afghanistan, en vooral in Turkije.