Bekijk volle/desktop versie : Godsdienst is oprechtheid21-01-2007, 13:41
Godsdienst is oprechtheid
Aboe Roeqayyatah Tamiem ibnoe Aws ad-Daari overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: âGodsdienst is oprechtheid.â âTen opzichte van wie?â, vroegen wij. Hij (vrede zij met hem) zei: âTen opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en hun moslimonderdanen.â (al-Boechari en Moeslim)
Uitleg
âOprechtheid ten opzichte van Allahâ
Dit houdt oprechtheid in ten opzichte van Zijn godsdienst, dit door Zijn geboden na te komen en Zijn verboden te laten. Tevens houdt dit in dat wij in Zijn berichtgevingen dienen te geloven, wij ons tot Hem keren, op Hem vertrouwen en de Islamitische rituelen en voorschriften in acht nemen.
âOprechtheid ten opzichte van Zijn Boekâ
Dit houdt in dat je moet geloven dat de Koran het Woord van Allah is. Het bevat ware berichtgevingen, rechtvaardige wetten en leerzame verhalen. Tevens houdt het in dat je voor al je zaken terugkeert naar de Koran om hierover te oordelen.
âOprechtheid ten opzichte van Zijn Profeetâ
Dit houdt in dat je in de Profeet (vrede zij met hem) moet geloven, dat Hij de Boodschapper is van Allah, die naar de bewoners van alle werelden is gezonden en je hem als voorbeeld moet nemen. Je dient te geloven in alles wat hij heeft verteld, moet nakomen wat hij ons heeft opgedragen en vermijdt datgene wat hij verboden heeft en verdedigt zijn godsdienst.
âOprechtheid ten opzichte van de leiders van de moslimsâ
Dit houdt in dat je hen advies geeft, en de overige algemeen bekende rechten die hen toekomen. Je dient hen geen last te bezorgen en daarnaast moet je volharding tonen voor de last die zij jou wellicht bezorgen. Het houdt ook in dat je hen moet helpen en steunen in geval wanneer jouw hulp vereist is, zoals tijdens het bestrijden van de vijanden etc.
âOprechtheid ten opzichte van hun moslimonderdanenâ
Dit houdt in dat je jezelf oprecht bent tegenover hen door hen uit te nodigen naar Allah, tot het goede aanspoort, het verwerpelijke verbiedt, en hen het goede onderwijst en dergelijke. Op deze wijze is godsdienst oprechtheid geworden.
De eerste die tot de moslimonderdanen behoort, is jezelf. Anders gezegd, men dient allereerst oprecht te zijn tegenover zichzelf.
Wat leert deze overlevering ons?
-     De godsdienst is beperkt tot oprechtheid, dit op basis van de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): âGodsdienst is oprechtheid.â
-     Oprechtheid kan onderverdeeld worden in vijf categorieën, namelijk oprechtheid ten opzichte van:
1.       Allah
2.       Zijn Boek
3.       Zijn Boodschapper (vrede zij met hem)
4.       De moslimleiders
5.       De moslimonderdanen
- De nadruk die gelegd wordt op oprechtheid ten opzichte van de vijf genoemde categorieën, want als deze de godsdienst zijn, zal men ongetwijfeld zijn godsdienst in acht moeten nemen en daaraan vasthouden. Dit is de reden waarom de Profeet (vrede zij met hem) oprechtheid in deze vijf categorieën verdeelden.
- Het verbod op bedrog, want als godsdienst oprechtheid is, dan is bedrog het tegenovergestelde van oprechtheid en in strijd met de Islam. Tevens is er overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: âWie ons bedriegt, behoort niet tot ons.â

21-01-2007, 13:47


Gair inshallah


walikoem wasalam