Bekijk volle/desktop versie : Godsdienst is oprechtheidpoedersuiker
21-01-2007, 13:41


Godsdienst is oprechtheid
Aboe Roeqayyatah Tamiem ibnoe Aws ad-Daari overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Godsdienst is oprechtheid.” “Ten opzichte van wie?”, vroegen wij. Hij (vrede zij met hem) zei: “Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en hun moslimonderdanen.” (al-Boechari en Moeslim)
Uitleg
“Oprechtheid ten opzichte van Allah”
Dit houdt oprechtheid in ten opzichte van Zijn godsdienst, dit door Zijn geboden na te komen en Zijn verboden te laten. Tevens houdt dit in dat wij in Zijn berichtgevingen dienen te geloven, wij ons tot Hem keren, op Hem vertrouwen en de Islamitische rituelen en voorschriften in acht nemen.
“Oprechtheid ten opzichte van Zijn Boek”
Dit houdt in dat je moet geloven dat de Koran het Woord van Allah is. Het bevat ware berichtgevingen, rechtvaardige wetten en leerzame verhalen. Tevens houdt het in dat je voor al je zaken terugkeert naar de Koran om hierover te oordelen.
“Oprechtheid ten opzichte van Zijn Profeet”
Dit houdt in dat je in de Profeet (vrede zij met hem) moet geloven, dat Hij de Boodschapper is van Allah, die naar de bewoners van alle werelden is gezonden en je hem als voorbeeld moet nemen. Je dient te geloven in alles wat hij heeft verteld, moet nakomen wat hij ons heeft opgedragen en vermijdt datgene wat hij verboden heeft en verdedigt zijn godsdienst.
“Oprechtheid ten opzichte van de leiders van de moslims”
Dit houdt in dat je hen advies geeft, en de overige algemeen bekende rechten die hen toekomen. Je dient hen geen last te bezorgen en daarnaast moet je volharding tonen voor de last die zij jou wellicht bezorgen. Het houdt ook in dat je hen moet helpen en steunen in geval wanneer jouw hulp vereist is, zoals tijdens het bestrijden van de vijanden etc.
“Oprechtheid ten opzichte van hun moslimonderdanen”
Dit houdt in dat je jezelf oprecht bent tegenover hen door hen uit te nodigen naar Allah, tot het goede aanspoort, het verwerpelijke verbiedt, en hen het goede onderwijst en dergelijke. Op deze wijze is godsdienst oprechtheid geworden.
De eerste die tot de moslimonderdanen behoort, is jezelf. Anders gezegd, men dient allereerst oprecht te zijn tegenover zichzelf.
Wat leert deze overlevering ons?
-xxxx De godsdienst is beperkt tot oprechtheid, dit op basis van de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Godsdienst is oprechtheid.”
-xxxx Oprechtheid kan onderverdeeld worden in vijf categorieën, namelijk oprechtheid ten opzichte van:
1.xxxxxx Allah
2.xxxxxx Zijn Boek
3.xxxxxx Zijn Boodschapper (vrede zij met hem)
4.xxxxxx De moslimleiders
5.xxxxxx De moslimonderdanen
- De nadruk die gelegd wordt op oprechtheid ten opzichte van de vijf genoemde categorieën, want als deze de godsdienst zijn, zal men ongetwijfeld zijn godsdienst in acht moeten nemen en daaraan vasthouden. Dit is de reden waarom de Profeet (vrede zij met hem) oprechtheid in deze vijf categorieën verdeelden.
- Het verbod op bedrog, want als godsdienst oprechtheid is, dan is bedrog het tegenovergestelde van oprechtheid en in strijd met de Islam. Tevens is er overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie ons bedriegt, behoort niet tot ons.”

sabrina_beauty
21-01-2007, 13:47
Gair inshallah


walikoem wasalam