Bekijk volle/desktop versie : LEVENSLANG SPiJT, WEET JiJ HOE DAT VOELT??Pagina's : [1] 2 3 4 5 6

09-07-2002, 23:01
LEVENSLANG SPiJT WEET JiJ HOE DAT VOELT??
NOU iK WEL, iK WAS NOG JONG EN VATBAAR VOOR ALLES, JE WEET JE BENT JONG ALLES WAT MENSEN TEGEN JE ZEGGEN GELOOF, OF JE GAAT ER OP iN.
iK WAS NOG 15 JAAR EEN MAANDJE LATER ZOU iK 16 ZiJN,iK HEB EEN ZUS ZiJ iS 3 JAAR OUDER DAN MiJ TOEN iK 15 WAS , WAS ZiJ NET 19.
MAART iN iEDER GEVAL,iK WAS VAAK OP STRAAT TE ViNDEN JE WEET ALTiJD ROTTiG HEiD UiT HALEN ENZO, ZO WAS HET OOK OP EEN DAG HOORDE iK VERHALEN VAN DE JONGENS UiT DE BUURT, DAT ZE MiJN ZUS HADDEN GEZiEN BiJ EEN JONGEN iN DE AUTO STAPPEN,HET WAS EEN NEDERLANDSE GOZER OFZO.
DUS iK WERD NATUURLiJK HELEMAAL PARANOiA,iK GELiJK NAAR HUiS NAAR MiJN ZUS TOE EN VERTELDE HAAR HET VERHAAL,ZE BEGEON iNEENS HEEL ZENUWACHTiG TE DOEN,EN ZiJ DAT iK NiET ALLES MOEST GELOVEN WAT MENSEN ZEGGEN,MAAR iK HAD HET VAN ME BESTE VRiENDEN GEHOORD,EN WiST DATZE NOOiT TEGEN ME ZOUDEN LiEGEN,EN ZEi HET OOK TEGEN HAAR.
iNEENS KWAM ME MOEDER DE KAMER BiNNEN EN VROEG ER WAT ER AAN DE HAND WAS iK VERTELDE HET VERHAAL TEGENME MOEDER EN ME MOEDER GiNG MET MiJN ZUS PRATEN, iK GiNG WEER DE STRAAT OP.
DE DAGEN GiNGEN VOORBiJ EN iEDERE KEER HOORDE iK STEEDS MEER, TOT DAT iK HET OP EEN DAG ZELF ZAG iK GELOOFDE MiJN OGEN NiET, iK VERSTOPTE ME ACHTER EEN MUURTJE,EN ME ZUS HAD ME NiET GEZiEN,iK ZAG ME EiGEN ZUSD DiE GOZER EEN KUS GEVEN.
iK WiST NiET WAT iK MOEST DOEN.
EN TOEN ZEi İK, iK GA DiE GOZER DOODSCHiETEN, MAAR MEENDE HET EERST NiET,MAAR JA EEN PAAR GOZERS ZEiDEN DAT iK HET GEWOON MOEST DOEN.
DUS iK VOELDE ME GEDWONGEN OM HET TE DOEN.
iK HAD WAT GELD HEB ER WAT BiJGEREGELD.
EN HAD EEN PiSTOOLTJE GEHAALD.
iK DROEG HEM HELE TiJD BiJ ME,TOTDAT iK DiE GOZER ZOU TEGEN KOMEN.
iK BEGON ME ZUS TE VOLGEN MAAR DATWAS ALTiJD TOT E BUS OF TREiN,WANT ANDERS ZOU ZE ME ZiEN EN iETS VERMOEDEN.
ANDERHALVE MAAND GiNG VOORBiJ EN iK WAS AL WEER AFGEKOELD.
TOT OP EENDAG iK TOEVALLiG MET MiJN ZUS TEGELiJK HET HUiS UiT GİNG,ZE ZAG ER NETJES UiT JE WEET OPGEMAAKT ENZO,DUS iK DACHT EFFE KiJKEN WAT ZE GAAT DOEN.
iK BEGON HAAR WEER TE VOLGEN,EN EEN PAAR STRATEN VERDER GEBEURDE HET JAHOOR.
ZE LiEP DiE GOZER TEGEMOET.
iK WERD HELEMAAL WOEDEND VAN BiNNEN EN ALLES OM ME HEEN WERD STiL,TENMiNSTE ZO LEEK HET.
WANT VAN BiNNEN HOORDE iK ALLEEN ME ZELF NOG.
ZONDER AARZELEN LiEP iK OP HUN AF,ME ZUS ZAG ME EN ZE WERD HELEMAAL WiT.
ZE ZEi DAT iK ME NERGENS MEE MOEST BEMOEiEN,MAAR iK ZAG ALLEEN DiE GOZER VOOR ME,VERDER NiKS.
iK LiEP OP HEM AF,EN ZEi TEGEN HEM WAT HiJ MET MiJN ZUS MOEST,HiJ BEGON TE LACHEN EN ZEi DAT iK OP MOEST ROTTEN.
EN TOEN HAALDE iK DiE PiSTOOL TE VOORSCHiJN,TOEN HiJ DAT ZAG WERD HiJ HELEMAAL WiT,HiJ WiST nİET WAT HiJ MOEST DOEN,EN BEGON DiE TE RENNEN.
iK RiCHTTE DiE PiSTOOL OP HEM EN SCHOOT EEN KEER HiJ WAS MiS,TOEN BEGON iK HEM ACHTERNA TE RENNEN.
EN iNEENS ViEL HiJ KEiHARD OP DE GROND, iK LiEP NAAR HEM TOE EN ZAG ALLEMAAL MENSEN MiJN KANT OPKOMEN,TORN iK BiJ HEM WAS HiJ LAG HiJNOG OP DE GROND OP ZiJN RUG iK RicHTTE DiE PiSTOOL OP HEM EN HOORDE ME ZUS NOG SCHREEUWEN,MAAR HET WAS AL TE LAAT VOORDAT iK HET WiST HAD iK 4 KEER GESCHOTEN MiJN ZUS JANKEND OP DE GROND BiJ HEM,ALLES WERD ZWART OM ME HEEN iK WiST NiET WAT TE DOEN.
OP EEN LEEFTiJD VAN 15 HAD iK ieMAND DOODGESCHOTEN......GA MORGEN WEER VERDER OKE MENSEN,KRiJG NU WEER ALLEMAAL HERiNNERiNGEN DOEi

09-07-2002, 23:12


Is dit echt gebeurd?

Wow.............................

09-07-2002, 23:14
Hey Allochtoon,
Ik ben er niet om je te veroordelen, ik wil je alleen laten weten dat het heel erg is wat er gebeurd is. Je heb het leven van die jongen kapot gemaakt, terwijl die misschien echt van je zus hield, en daarbij ook het leven van je zus, en die van jezelf.....
Nogmaals ik veroordeel je niet.
Sterkte

09-07-2002, 23:15

Citaat:
Origineel gepost door midaria
Is dit echt gebeurd?

Wow.............................
Ik hoop van niet.

09-07-2002, 23:32


wayooooo dit komt me bekend voor, je bent toch niet familie van me???

dit is namelijk ook in mijn familie gebeurt.

ik krijg ook allemaal herinneringen.

dag

10-07-2002, 00:05
ongeveer hetzelfde als wat allochtoon vertelde, wil er liever niet over hebbem, was een tragische moment uit het leven van mijn familie

10-07-2002, 00:12

10-07-2002, 14:37
Ohw ja hoor! Dit verhaal moet ik zeker geleven, je bent toch STOM als je iemand dood schiet.

PRATEN LOST MEER OP!

10-07-2002, 16:51
TJA MENSEN JULLiE DENKEN MiSSCHiEN iS NiKS VAN WAAR MAAR DiT iS iNDERDAAD ECHT GEBEURD WAS HET MAAR EEN VERZONNEN VERHAAL,DAN DACHT iK ER NiET DAGELiJKS AAN,DAN ZAG iK NiET DiE GOZER iN EEN PLAS BLOED LiGGEN,DAN HAD NiET MiJN JEUGDTiJDEN ACHTER GESLOTEN DEUREN DOOR GEBRACHT.
MAAR HET iS HELAAS EEN WAARGEBEURD VERHAAL WAARVAN iK JAMMER GENOEG DE HHOFDROL SPEEL.
MAAR ALS JULLiE WiLLEN VERTEL iK HET NOU VERDER OKE DOEi.

10-07-2002, 16:56
ja vertel eens verder, ik wil wel weten hoe dit afloopt en of dit hetzelfde is als wat ik ken

10-07-2002, 17:35
:tionk:>>>>>:schok:ZoOoOo, maar wat maakte jou dan zo boos omdat ze jou zus was en een vriend had??? Zo jong en al iemand doodgeschoten meidd!!! vraag om vergevenis bij de ALMACHTIGE, en ik kan wel inzien dat je spijt hebtt!!!!!! zo jong, luister meissie je moet niet alles geloven wat je hoort, misschien was het dit keer waar maar het kan zijn dat het de volgende keer een leugen is dan doe je mischien weer iets geksss
ThiNk>>>. kuzzzzzzz

10-07-2002, 18:32

Citaat:
Origineel gepost door Miss_Nerd
:tionk:>>>>>:schok:ZoOoOo, maar wat maakte jou dan zo boos omdat ze jou zus was en een vriend had??? Zo jong en al iemand doodgeschoten meidd!!! vraag om vergevenis bij de ALMACHTIGE, en ik kan wel inzien dat je spijt hebtt!!!!!! zo jong, luister meissie je moet niet alles geloven wat je hoort, misschien was het dit keer waar maar het kan zijn dat het de volgende keer een leugen is dan doe je mischien weer iets geksss
ThiNk>>>. kuzzzzzzz
meissie?? het is een jongen hoor !

10-07-2002, 19:38


SORRY MENSEN MAAR TOEN iK BiJNA KLAAR WAS MET DE REST,LiEP ME PC VAST DUS iK MOET HELMAAL OVERNiEUW BEGiNNEN HEB GEDULD OKE.

10-07-2002, 19:47

Citaat:
Origineel gepost door Sophialaaroussi
salaam alochtoon,

Ik vind het erg dat je dit meegemaakt hebt en ik wil je
ook niet nog slechter laten voelen (anders maak je mij ook nog dood)
Maar dit is een typische mentaliteit in onze cultuur.
Je zegt zelf dat je zus al 19 was als ik juist ben?
Denk je dan niet dat ze best wel meer weet dan iemand van 15
en dat ze wel in staat was om voor zich zelf uit te maken
of het goed of slecht was wat ze deed?
Maar er zijn veel alochtonen (mannen) die met hetzefde
gedacht rond loopt zoals jij voordien. Ze luisteren naar raad van de
zogezegde vrienden ...
Zou je het opnieuw doen als je dit nog eens mee zou maken?
Ook zou ik nog willen zeggen dat het geen kwaad zou kunnen om een
psychiater op te zoeken. (Helpt inzicht krijgen op je problemen)

Mijn excuses als dit te provocerend over komt of zo want dat is
absoluut niet mijn bedoeling.MEiD JE HEBT HET EROVER DAT iK NAAR EEN PSyCHiATER MOET,TOEN MET DiE UiTSPRAAK HEB iK OOK P.i. GEHAD DAT iS ONGEVEER HET ZELFDE ALS T.B.S. VOOR VOLWASSEN.
MOEST 3 KEER PER WEEK MET ZOEEN PSyCHiATER PRATEN.
EN OF iK HET OPNiEUW ZOU DOEN WEET iK NiET KAN NiET ZEGGEN WEL OF NiET, iK GEEF VEEL OM MiJN EER EN WAT iK DAAR DEED WAS OOK OM ME EER.

groetjes

10-07-2002, 20:14
TOEN iK DiE GOZER DAAR ZAG LiGGEN iN DiE PLAS BLOED, EN ME ZUS JANKEND ERBiJ WERD HET TOTAAL ZWART OM ME HEEN.
WiST NiET WAT TE DOEN,EN RENDE TOEN WEG, WiST EERST NiET WAARHEEN BEN TOEN NAAR HUiS GEREND.
GELUKKiG WAS ER NiEMAND THUiS BEN GELiJK NAAR MiJN KAMER GEGAAN.
iK HEB UREN iN MiJN KAMER OP DE GROND NAAST MiJN BED GEZETEN,HET WAS AL DONKER GEWORDEN, EN VOND HET VREEMD DAT MiJN MOEDER NOG NiET THUiSD WAS GEKOMEN.
iK ZAT HEEL DE TiJD AAN DiE GOZER EN DiE PLAS BLOED TE DENKEN.
EN HOOPTE DAT HiJ NiET DOOD ZOU ZiJN MAAR HELAAS HET WAS WEL ZO.
iNEENS HORDE iK DE DEURBEL GAAN, iK DURFDE NiET OPEN TEDOEN, DUS KEEK iK STiEKEM UiT HET RAAM iK SCHROK ME ROT HEEL DE STRAAT WAS AFGESLOTEN EN HET STOND VOL MET POLiTiE.
TEON BEGONNEN ZE DOOR DE BRiEVENBUS TE ROEPEN DAT ZE WiSTEN DAT iK THUis WAS EN DAT iK OPEN MOEST DOEN.
MAAR iK HiELD ME DE HELE TiJD STiL, iN DE HOOP DAT ZE WEG ZOUDEN GAAN.
MAAR TEVERGEEFS,NA EEN PAAR HARDE KLAPPEN OP DE DEUR HOORDE iK DE DEUR OPENBREKEN, ENTOEN iK ALLEMAAL VOETSTAPPEN HOORDE WiST iK DAT HET EFGELOPEN VOOR ME WAS.
TOEN ME KAMER DEUR OPEN ZWAAiDE ZAG iK ALLEMAAL SPECiAAL GEKLEDE AGENTEN BiNNENSTORMEN,EN ALLEMAAL RiCHTTEN ZE HUN GEWEER OP ME.
ZE SCHREEUWDEN DAT iK OP DE GROND MOEST GAAN LiGGEN, MAAR VOORDAT iK DE KANS JREEG OM DAT TE DOEM WERD iK KEiHARD OP DE GROND GEGOOiD.
ZE BEHANDELDEN ME NET OF iK EEN EXTREEM GEVAARLiJKE TERORRiST WAS OFZO.
TEON iK OP DE GROND LAG KWAMEN ER 3,4 MAN OP ME ZiTTEN, EN KREEG iK HANDBOEiEN OM,EN HOE MEER iK SCHREEUWDE DAT ZE RUSTiG MOESTEN DOEN HOE HARDER HUN ME BEHANDELDEN EN SCHREEUWDEN DAT iK MiJN KOP MOEST HOUDEN.
iK KREEG HANDBOEiEN EN EEN BLiNDDOEK OM.
EN TOEN ZE HET PiSTOOL HADDEN GEVONDEN,DEDEN ZE ME BLiNDOEK AF OM TE VRAGEN OF HET DiE PiSTOOL WAS,WAT iK TOEN ZAG HAD iK NOG NOOiT GEZiEN,HET WAS NET EEN FiLM OVERAL WAS ER POLiTiE iN HET HUiS ER LiEPEN ZELFS HONDNE ROND.
iK KREEG DiE BLiNDDOEK WEER OP EN TOEN iK BUiTEN WAS HOORDE iK ALLEMAAL MENSEN ROEPN ENZO, ZO HOORDE iK OOK EEN PAAR VRiENDEN ROEPEN,DAT iK VOL MOEST HOUDEN, DAT ZE ME NiKS KONDEN MAKEN OMDAT iK NOG JONG WAS.
EN TOEN, TOEN HOORDE iK EEN MOEDER SCHREEUWEN EN HUiLEN OM HAR ZOON, DiE MOEDER WAS JAMMER GENOEG MiJN MOEDER.
TOEN iK HAAR HOORDE KNAPTE ER iETS VAN BiNNEN,EN KON iK ER OOK NiET MEER TEGEN, EN BGON OOK TE HUiLEN.
TOEN iK iN HET BUSJE GEZET WAS WERD iK MET SPEOD NAAR HET POLiTiEBURO GERBRACHT JE WEET MET SiRENES ENZO.
OP HET BURO AANGEKOMEN WERD iK NAAR EEN CELLETJE GEBRACHT EN MOEST DAAR AL MiJN KLEREN UiT DOEN,iK KREEG TOEN EEN PAPiEREN PAK AAN,ER KWAMEN DAARNA EEN PAAR MENSEN VAN DE RECHERCHE NAAR ME TOE OM SPORENONDERZOEK TE DOEN.
DAARNA WERD DE DEUR GESLOTEN,HET WAS EEN KOUD CELLETJE VAN 2 BiJ 3 METER.
EN OP DE STALEN BED LAG EEN ViEZE OUDE MATRAS EN EEN PAPiEREN DEKBED.
iN EEN PAAR DAGEN TiJD HADDEN ZE ME MiSSCHiEN AL 20 KEER MEEGENOMEN VOOR VERHOOR.
NA EEN DAG KWAMEN ER EEN PAAR MENSEN VAN BEPAALDE iNSTANTiES ZOALS KiNDERBESCHERMiNG EN JEUGDZORG ENZO.
OOK MiJN ADVOCAAT KWAM,eN HiJ CONFRONTEERDE ME MET DE REALiTEiT, HiJ ZEi DAT iK EEN ZWARE STRAF KON KRiJGEN.
MAAR DE PERSOON DiE iK HET MEEST MiSTTE : MiJN MOEDER HAD iK NOG STEEDS NiET GEZiEN.
NA PRECiES 7 DAGEN, WERD iK OVERGEPLAATST NAAR EEN JEUGDGEVANGENiS.
GELUKKiG MOCHT iK VLAK DAARVOOR EVENTJES MiJN MOEDER ZiEN.
iK WiST NiET WAT iK ZAG, GELOOFDE MiJN EiGEN OGEN NiET.....

Pagina's : [1] 2 3 4 5 6