Bekijk volle/desktop versie : Dua die je moet lezen bij witr gebed18-01-2007, 18:35
kan iemand die posten in mp3 het begint allah huma innastainoeka wanastagfiroeka

19-01-2007, 01:15


Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, wa nu'minu bika, wa natawwakkalu alayika, wa nusni alayikal khaira, wa nashkuruka wa la nakforuka wa nakhla'u wa natruku manyafjoruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayika nasa wa nahfidu, wa narju Rahmataka wa nakhsha 'adhzabaka; inna adhabaka al-jidda bi al-kuffari mulhiq


19-01-2007, 17:13
Salam aleykum bedankt