Bekijk volle/desktop versie : tachahoedPagina's : [1] 2

16-01-2007, 19:24
Salaam, ik heb een vraagje als je tachahoed doet tijdens het bidden

(At ta hijatoe lillahi was-salawatoe wa tajjibatoe
Assalamoe alaika ajoehan nabijoe Warahmatoelahhi wa barakatoehoe
Assalamoe alaina wa alaibadilla-hi-s-salihien
Ashadoe ella Ilaha Illa Allah
wa ashadoe enna Mohammeden âabdoehoe wa rasoeloeh...)

moet je dan naar je vinger kijken terwijl je dat zegt?
Iemand vertelde mij dat maar had geen bewijzen ofzo, nu zou ik het wel willen weten want ik doe dat nooit heb dat niet zo geleerd

16-01-2007, 19:32


Where should the worshipper look when he does sujood and says the tashahhud?

Question:
The worshipper looks at the place of his sujood whilst he is standing during the prayer. Where should he look when he is doing rukoo’ and sujood, and reciting the tashhahud?

Answer:

Praise be to Allaah.

When doing rukoo’, the worshipper should also look at the place of his sujood. When he is reciting the tashahhud, he should look at the finger with which he is pointing. When he is doing sujood he should look at the ground directly beneath his eyes.

And Allaah is the source of strength. May Allaah bless our Prophet Muhammad and his family and companions, and grant them peace.Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Iftaa, 7/25

16-01-2007, 19:34

Citaat door _Kawtar_:
Salaam, ik heb een vraagje als je tachahoed doet tijdens het bidden

(At ta hijatoe lillahi was-salawatoe wa tajjibatoe
Assalamoe alaika ajoehan nabijoe Warahmatoelahhi wa barakatoehoe
Assalamoe alaina wa alaibadilla-hi-s-salihien
Ashadoe ella Ilaha Illa Allah
wa ashadoe enna Mohammeden ‘abdoehoe wa rasoeloeh...)

moet je dan naar je vinger kijken terwijl je dat zegt?
Iemand vertelde mij dat maar had geen bewijzen ofzo, nu zou ik het wel willen weten want ik doe dat nooit heb dat niet zo geleerdSalaamoe Alaikoem Ought,

Ja volgens het boek 'Een beknopte beschrijving van de salaah van de Profeet Sallawaatoellaahoe Wa Salaamoe Alaih' staat er in vermeld dat je dat zo moet doen en de auteur is Sheich Mohammed nasir-Oeddien al-Albaanie.

Wa Alaikoem Salaam Wa Rahmatoellaah Wa Barakatu7oe

16-01-2007, 20:19

Citaat door _Kawtar_:
Salaam, ik heb een vraagje als je tachahoed doet tijdens het bidden

(At ta hijatoe lillahi was-salawatoe wa tajjibatoe
Assalamoe alaika ajoehan nabijoe Warahmatoelahhi wa barakatoehoe
Assalamoe alaina wa alaibadilla-hi-s-salihien
Ashadoe ella Ilaha Illa Allah
wa ashadoe enna Mohammeden ‘abdoehoe wa rasoeloeh...)

moet je dan naar je vinger kijken terwijl je dat zegt?
Iemand vertelde mij dat maar had geen bewijzen ofzo, nu zou ik het wel willen weten want ik doe dat nooit heb dat niet zo geleerd


dit is incorrect, het moet zijn 'ala want 'alaika zeiden de sahaba toen de profeet nog met hen was

De uitspraak van Ibn Mas'oed: Wij zeiden: ''Vrede zij met de Profeet'' verklaart waarom de metgezellen zeiden: ''Vrede met u, O Profeet'' in de tashahhoed, toen de Profeet nog leefde, maar toen hij stierf hielden zij daar mee op, en zeiden in plaats daarvan: ''Vrede zij met de Profeet''. Dit was ongetwijfeld met de bekrachtiging van de Profeet; dit wordt ondersteund door het feit dat 'Aicha de tashahhoed in het gebed hetzelfde onderwees met ''Vrede zij met de Profeet'' zoals overgeleverd door Siraaj in zijn Moesnad (9/1/2) en Moechlis in al-fawaa'id (11/54/1) met twee sahieh isnaads van haar.

Beschrijving van de salaah van de Profeet. Sheikh Mohammed Nasir-oeddien Al-Baani (rahimahullah) Blz 148.

16-01-2007, 20:23Citaat door Walid_A:
Salaamoe Alaikoem Ought,

Ja volgens het boek 'Een beknopte beschrijving van de salaah van de Profeet Sallawaatoellaahoe Wa Salaamoe Alaih' staat er in vermeld dat je dat zo moet doen en de auteur is Sheich Mohammed nasir-Oeddien al-Albaanie.

Wa Alaikoem Salaam Wa Rahmatoellaah Wa Barakatu7oejah deze boek is heel goed oeghtie, inshallah kan je het aanschaffen.

16-01-2007, 20:34

Citaat door IslamicGirl:
dit is incorrect, het moet zijn 'ala want 'alaika zeiden de sahaba toen de profeet nog met hen was

De uitspraak van Ibn Mas'oed: Wij zeiden: ''Vrede zij met de Profeet'' verklaart waarom de metgezellen zeiden: ''Vrede met u, O Profeet'' in de tashahhoed, toen de Profeet nog leefde, maar toen hij stierf hielden zij daar mee op, en zeiden in plaats daarvan: ''Vrede zij met de Profeet''. Dit was ongetwijfeld met de bekrachtiging van de Profeet; dit wordt ondersteund door het feit dat 'Aicha de tashahhoed in het gebed hetzelfde onderwees met ''Vrede zij met de Profeet'' zoals overgeleverd door Siraaj in zijn Moesnad (9/1/2) en Moechlis in al-fawaa'id (11/54/1) met twee sahieh isnaads van haar.

Beschrijving van de salaah van de Profeet. Sheikh Mohammed Nasir-oeddien Al-Baani (rahimahullah) Blz 148.

Attahijjatoe lillahi wash salawátoe. wath thajjibátoe,assalámoe ajjoehan-Nabijjoe wa rahmatoellahi wa barakátoe,assalámoe 'alainá wa 'alá 'ibadillahish shalahihien.Ajs-hadoe al lá iláha illalláhoe wa asj-hadoe anna Moehammadan 'abdoehoe wa Rasoeloehoe.(68. Al-Boechari,Moeslim)

wa 'alaykum as salam

16-01-2007, 20:41

Citaat door IslamicGirl:
heb je de uitleg van deze hadieth gelezen?

ik raad je aan om het boek te lezen inshallahHeb het gelezen en ben op de hoogte,en voeg daarom geen letter erbij,die door moderne geleerden erbij gevoegt zijn,ik neem aan dat ik duidelijk ben.Maar goed ieder zen manier.

wa 'alaykum as salam

16-01-2007, 20:57

Citaat door OemAicha_Aliraq:
Macha'Allah Macha'Allah de geleerden worden Modeeren genoemd Macha'AllahLeer het eerst goed spellen.En je mag je reactie gewoon naar mij toe richten,omdat je mij hiermee bedoelde,ja dat zei ik.Met moderne geleerden bedoel ik geleerden van deze eeuw.je hebt ook klassieke geleerden.ik dat moeilijk te begrijpen of wat.En die ecoontje mag je bij je laten.Het had ook normaal gekunt.

wa 'alaykum as salam

16-01-2007, 21:01

Citaat door IslamicGirl:
waak over je tong

men neemt liever sheikh al baani (rahimahullah) dan een meid dat een hadeeth op haar eigen manier interperteertWaak jij maar over jou tong,en ik begrijp niet waarom jij op je teentjes bent getrapt.En als je een beetje hersens had dan begreep je dat dit niet mijn interpretatie is maar die van Al Boecharie.

Dat Al-baanie(rahimhuLaah) dit op een andere manier interepreteerde is mijn probleem niet.En ik volg gewoon de Kitaab en de Sunnah,en niet 'blindelings' een geleerde.

Dat jij Al-banie(rahimhuLaah)als meer vertrouwt neemt dan Al-boecharie goed moet jij weten veel su6!

wa 'alaykum as salam

16-01-2007, 21:04

Citaat door OemAicha_Aliraq:
Als je iemand Nasehaa wilt gewoon, Moet je InchjAllah altijd bij je zelf begingen dan pas bij anderen.
Welke nasee7a gaf jij aan mij?wat jij deed was alles behalve een nasee7a,je richtte jou reactie niet eens naar mij,terwijl je mij hiermee bedoelde.En nasee7a's op een normale manier zijn altijd welkom,En het zou fijn zijn als jij ook bij jezelf begon.En als jij zo moe bent,moet je naar bed gaan.

Fie amaan Allah

ps.geef de salam voortaan terug.Het zou zeer gepast zijn.

wa 'alaykum as salam

16-01-2007, 21:14

Citaat door IslamicGirl:
mijn lieve zuster, weet je dan niet dat een geleerde een hadieth uitlegd?

eigenlijk om te lachen, maar ghair lees het boekJawel lieve zuster,dat weet ik,maar het staat bij al-boecharie glas helder vermeld.En bovendien heb ik zelfs de interpretatie.Dus hieraan valt niks meer te interpreteren.

En Al-baanie (rahimhuLaah)heeft een andere interpretatie,goed maar ik ben vrij om dit niet aan te nemen.En dit boek van Al-baanie heb ik ook,en heb die ook gelezen.En ik vindt het ook om te lachen.Omdat Jij doordraait alleen maar omdat iemand het niet met jou eens is.Nogmaals je moet zelf weten wat je wil volgen suc6 ermee.


ps.Geef ook voortaan de salam terug,het zij ook voor jou zeer gepast zijn als 'zuster'.

Fie amaan Allah

wa 'alaykum as salam

16-01-2007, 21:22

Citaat door OemAicha_Aliraq:
Als je goed had gelezen naar jou eigen bericht dan had je kunnen lezen dat je mij een Nasehaa had gegeven, en toen zij ik tegen u Als je Nasehaa aan iemand wilt geven beging dan InchjAllah met je zelf en dan bij andere.

Ik beging altijd bij me zelf Elhamdoelillah..

P.s geef inchjAllah eerst een correcte Nasehaa aan je zuster, voor dat iemand jou gepaast nasehaa volgt moet het met manier zijn InchjAllah.

Ik had het tegen een andere zuster,(en jij vond het nodig om je ermee te bemoeien)En toen reageerde jij 2 keer,en jij richtte jou reactie niet naar mij,terwijl het wel aan mij gericht was.En een nasee7a doe je niet door een icoontje 'moe' te gebruiken,dat doe je met 7ikma,dan heb je meer kans dat iemand het aanneemt.En het is altijd makkelijk te roepen dan men bij zen eigen begint zou ik ook zeggen,walakin kheir insha'Allah.Ik laat het hierbij.

wa 'alaykum as salam

16-01-2007, 21:28


rustig aan mijn lieve zusters

16-01-2007, 21:28

Citaat door IslamicGirl:
plaats de interpertatie en natuurlijk de meningen van geleerdenDie had ik al geplaatst,Het stond precies hoe je het moest uitspreken niet meer of minder(van Al-boecharie).En jij bent vrij om dit te doen of niet.En trouwens jij citeerde dat Al-banie 'ala interpreteerde.Ik had even gekeken en er stond 'alan.Nu ga ik twijfelen of jij zen boek wel had gelezen aangezien je claimt dat je hem interpretatie volgt.Lachwekkend. Het gemiddelde hier loopt te juichen dat ze hem volgen,maar ik twijfel of ze ooit een boek van hem hebben gelezen.En je bent vrij om te volgen wie je wilt.suc6 ukhty,ik heb geen zin in een discussie die al met een leugen begint.(kom aub niet aan met het was een zogenaamde'typfout')Ik laat het hierbij.

Wa 'alaykum as salam

16-01-2007, 21:28

Citaat door shanice:
Ik had het tegen een andere zuster,(en jij vond het nodig om je ermee te bemoeien)En toen reageerde jij 2 keer,en jij richtte jou reactie niet naar mij,terwijl het wel aan mij gericht was.En een nasee7a doe je niet door een icoontje 'moe' te gebruiken,dat doe je met 7ikma,dan heb je meer kans dat iemand het aanneemt.En het is altijd makkelijk te roepen dan men bij zen eigen begint zou ik ook zeggen,walakin kheir insha'Allah.Ik laat het hierbij.

wa 'alaykum as salam


Ghair inchjAllah, ik had jou geen Nasehaa gegeven, als dat wel zo was dan had ik het zeker met 7ikma gedan, je moet gewoon even terug lezen naar jou eigen reactie, dan begrijp je het..dan lees je ook even hoe jij Nasehaa geeft inchjAllah zul je van je eigen fouten leren..en InchjAllah ik ook met die van mij.

Ja, dat is zeker makkelijk, je moet het zelf voelen maja.. ik laat het hier ook bij.

Assalaam Alaikoem warahmtoelahi wabaraktoe

Pagina's : [1] 2