Bekijk volle/desktop versie : Sbar Sbar..geduld!!14-01-2007, 22:46
[B]SABR (GEDULD)


Bismillahi Arrahmani Arrahiem

Alle lof behoort toe aan Allah, wij danken Hem voor Zijn overvloedige zegeningen, en wij getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah.
Wij getuigen ook dat Mohammad Zijn dienaar en boodschapper is. Allah’s vrede en zegeningen zij met hem, zijn familieleden en zijn metgezellen.

Beste broeders en zusters !

Allah Soebhanahoe Wa Ta3ala zegt in de Koran:
“O, jullie die geloven, zoekt hulp doormiddel van geduld en de Shalat. Voorwaar, Allah is met de geduldigen.
En zegt niet over degenen die zijn gedood (gesneuveld) op de Weg van Allah, dat zij dood zijn. Nee, zij leven, maar jullie beseffen het niet.
En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen,
Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: "Inna lillahi wa inna ilaihi radji3oen" “Voorwaar, aan Allah behoren wij, en voorwaar, tot Hem zullen we terugkeren”.
Zij zijn degenen op wie de zegeningen en van hun Heer neerdalen en Barmharigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen”.2:153-157

Er zijn drie vormen van Sabr:
1) Geduldig zijn met ongevallen.
2) Geduldig zijn om zondes te negeren.
3) Geduldig zijn om goede daden verrichten.


1) Geduldig zijn met ongevallen:
Zoals het verliezen van een dierbare iemand, kan familielid zijn, maar ook vriend(in) of kennis.
Aboe Hoerairah verhaalt dat de profeet Sallah Allahoe 3alaihi wa Sallam zei:
(Allah de Verhevene zegt: “Ik heb geen andere beloning dan het Paradijs voor een gelovige dienaar van Mij, die geduldig blijft wanneer ik één van zijn geliefden wegneem van de bewoners de wereld&rdquo. Boekharie


2) Geduldig zijn om zondes te negeren:
Dan verwijs ik mijn broeders en zusters naar het verhaal van Youssef (3alaihi Assalam) met de vrouw van Al Azeez en vervolgens de vrouwen in de stad.

3) Geduldig zijn om goede daden verrichten:
En deze vorm van Sabr is de belangrijkste; namelijk Sabr hebben in de gehoorzaamheid aan Allah.
Wanneer de moslim volhardt in geduld met betrekking tot de verplichtingen van Allah, zal het uiteindelijk een onderdeel van zijn instinct en aard worden. Door zijn geduld zal de moslim altijd diepe voldoening en tevredenheid voelen.

Allah Soebhanahoe Wa Ta3ala zegt tegen de profeet Sallah Allahoe 3alaihi wa Sallam en vervolgens wij:
“En wees zelf geduldig met degenen die hun Heer 's morgens en 's avonds aanroepen, zij wensen Zijn Aanzicht. En wend niet jouw ogen af van hen”. 18:28

En het alle hoogste niveau van deze vorm van Sabr, is geduldig zijn met de moeilijkheden die je meemaakt wegens de islam, en dat is namelijk de Sabr die de profeten hadden.

Een voorbeeld hiervan is familie van Yassier, toen ze door de Moechrikeen van Qoeraish werden gestraft.

Het enigste wat de profeet Sallah Allahoe 3alaihi wa Sallam heeft gezegd, toen hij dat zag, was:
Wees geduldig familie Yassier, jullie bestemming is het Paradijs.


- Wat zijn de dingen waarmee de moslim(a) rekening mee moet houden bij Sabr?

1) Geduld hebben bij de eerste schok:
Anas verhaalt dat de profeet Sallah Allahoe 3alaihi wa Sallam langs een graf kwam waar een vrouw zat te huilen, en zei: “Vrees Allah en wees geduldig”.
Zij zei tegen hem: “Ga van mij weg, er is jou niet de ramp overkomen die mij is overkomen”.
De vrouw werd later vertelt dat hij de profeet was geweest.
Daarop ging ze naar de deur van de profeet Sallah Allahoe 3alaihi wa Sallam waar zij geen wachter trof. Ze zei: “Ik heb u niet herkend”. Hij zei: “Geduld is alleen van de eerste schok van het verdriet”. Boekharie en Moeslim.

2) Het zeggen van Inna Lillahi wa Inna ilaihi Radji3oen, Allahoemma Adjirnie fy moessibaty waghloefny ghairan minha.

Wat betekent :
(Wij komen van Allah en tot Hem zullen wij terugkeren. O Allah ! Neem mij uit mijn benarde positie weg en geef mij iets beters).

3) Sabr hebben zonder te klagen.

Ten slotte een paar dingen die ons kunnen helpen om geduld te hebben:

1) Beseffen dat dit leven kort is, en dat alle moeilijkheden een einde hebben.
2) Geloven dat je van Allah komt, en uiteindelijk naar Hem terug zal keren.
3) Gedenken aan de beloning van de geduldigen.
4) Zekerheid hebben dat Allah jouw problemen gemakkelijk kan verlossen.
5) De hulp vragen van Allah doormiddel van het gebed en smeekbeden enz...

Moge Allah Soebhanahoe Wa Ta3ala ons tot de geduldigen laten behoren ![/B]