Bekijk volle/desktop versie : 'De herinnering baat de Gelovige..'13-01-2007, 23:08
Al-Hamdulillâhi Rabbi l-'Aalamîn, was-Salâtu was-Salâmu 'ala l-Haadi l-Aameen, Rasûlin 'âlaminah wa l-Umiyyîn.. al-Mursalâti rahmatan li l-'Âlamîn..."En voor ieder mens hebben Wij zijn lotsbestemming aan zijn hals vastgemaakt. En Wij voorzien hem op de Dag der Opstanding van een boek dat hij opengeslagen aantreft. (Er wordt tegen hem gezegd) "Lees jouw boek." Op deze Dag is jouw eigen ziel voldoende als berekenaar tegen jou." [Surah al-Israa: ayaat 13-14]