Bekijk volle/desktop versie : Hoe Leer ik de ((KoRaN)) even klikken kost je niks!Pagina's : [1] 2 3 4 5

20-07-2003, 21:27
Assalamou alaikoum wa rahmatou Allahi wa barakatouh,

beste mensen,

voordat ik hiermee ga beginnen wil ik jullie alvast zeggen: "als je hier een gouden formule verwacht om morgen de hele koran uit je hoofd te kennen stop dan onmiddelijk met lezen want die heb ik niet voor je "

ook wil ik zeggen dat dit in fasen uitgevoerd gaat worden om zowel verveling tegen te gaan als spanning erin te houden! vinden wij dat goed? jaaaaaaaaaaaaaa! (alle stemmen voor/geen stem tegen)

verder is het mij ook opgevallen dat dit gedeelte van het forum nogal stilletjes is en wilde ik er inshallah wat leven in blazen ik vind het eigenlijk al heeeel tof van de Mod's dat ze het omhoog hebben gekickt. je zou zeggen iemand komt op Marokko community en begint ergens bovenaan met Islam en Ik en gaat zo langzamerhand naar beneden maar de cijfers en het verkeer op andere gedeeltes bewijzen het Tegendeel! maar jaaaaa dat is niet het onderwerp maar slechts een ei die we effe kwijt zijn!

(dat was effe offtopic ! nu we toch bezig zijn geldt in deze topic de profetische vuistregel "Zeg het Goede of Zwijg " en allen zijn we inshallah zo slim om dit te bevatten!)

en nu zeggen wij Bismillah en beginnen :

Alle lof zij Allah Hem loven wij en Hem vragen wij om hulp en Hem vragen wij om vergeving en Hem vragen wij om Leiding, wie Allah swt Leidt hem zal niemand doen dwalen en wie Allah swt doet dwalen niemand zal hem leiden, en ik getuig dat er geen andere god is dan Allah, de Enige zonder deelgenoten en ik getuig dat Mohammed (vzmh) zijn Dienaar en zijn Boodschapper is.

O Allah wij Vragen U met elke naam waarmee U Zichzelf heeft Genoemd of die U in uw boek heeft neergezonden of aan 1 van Uw dienaren heeft geleerd of in uw ongeziene kennis heeft opgenomen dat u de Koran het groen van onze harten doet zijn en het licht van onze borsten en een verwijdering van ons verdriet en het vergaan van zaken waarmee wij zitten! ameen ameen ameen

vandaag gaan wij ons inshallah richten op een onderwerp dat heel erg belangrijk is, wij zullen met elkaar kijken hoe we onze tijd kunnen benutten om het belangrijkste boek op aarde uit het hoofd te leren. Deze taak lijkt onmogelijk maar het is heel makkelijk voor wie Allah swt dit vergemakkelijkt heeft. Het lezen van de koran alleen al brengt een grote beloning met zich mee wat denken wij van het uit het hoofd leren daarvan?!

Imam Attirmidi (r.a) heeft overgeleverd van Ibn Mas'ud (R.A) dat de profeet vzmh heeft gezegd : "wie een Letter uit Allah's boek leest heeft daarmee een Hassanah verdiend en deze wordt vermenigvuldigd met 10 ik zeg niet Alif Laam Mim een letter, maar Alif is een letter, Laam is een letter en Mim is een letter "

Imam Moeslim (r.a) heeft overgeleverd van Aboe Usama Al bahili (R.A) dat de profeet vzmh zei: "leest de koran, het zal op de dag des oordeels als voorspreker voor de zijnen komen "

stel je eens voor! op de dag des oordeels als we het hard nodig hebben dat de koran als voorspreker komt!

mensen zijn vandaag de dag hard op zoek naar een wonder terwijl dat misschien in hun naaste omgeving is. wel's een kind van 7 gezien die de koran geheel uit het hoofd kent? of een vader die analfabeet is maar desondanks Het Boek van zijde tot Zijde kent!? wel's een indonesische buurman of een pakistaanse buurjongen meegemaakt die de Koran uit het hoofd kent?! ik beschouw dit als 1 van de wonderen van de koran! er is geen ander boek of het nou een neergezonden boek of niet dat door zoveel mensen uit het hoofd is geleerd!

voordat we gaan beginnen om de regels door te nemen die ons helpen om dit Grandioze boek inshallah uit het hoofd te leren wil ik even een blik werpen op de verantwoordelijkheid die dit met zich mee brengt.

1. de verantwoordelijkheid van praktizeren : iemand die de aya's uit de Edele koran leert en deze niet in de praktijk brengt of deze aya's vertalen zich niet in zijn doen en laten dat is een mens die het bewijs op zichzelf bevestigt. hier is het handig om te kijken hoe Abdellah Ibn Mas'ud (R.A) de drager van de Edele Koran heeft beschreven: "het past de Drager van de Koran om Gekenmerkt te worden met het waken als mensen slapen (uiteraard om het verrichten van Qiyam Allayl en niet om de Mexicaanse serie op RTM te kijken! etc etc etc....) en met zijn Vasten als mensen Eten en met zijn Verdriet als mensen Blij zijn en met zijn Gehuil als mensen lachen (de drager van de Edele koran weet tenslotte wat hem te wachten staat!!!) en met zijn Zwijgen als anderen graag praten en met zijn concentratie als mensen niet geconcentreerd zijn, en het past de Drager van de koran om soepel en zacht te zijn (in het goede natuurlijk en niet volgende week uitgaan en zeggen vreemdeling zegt dat je soepel en zacht moet zijn als drager van de koran want dan ken ik je niet!!) en het past hem niet om Hard te zijn of iemand die graag oppositie voert of een schreeuwerige type of een ruziende..."

Dus als wij de uitspraak van Ibn Mas'ud (R.A) begrjipen komen wij te weten dat het leren van koran op zich al een opvoeding is voor de individu en van daaruit een opvoeding voor de gemeenschap. Dus de verantwoordelijkheid van het praktiseren is het zich opvoeden en je Nafs eraan laten wennen aan de hand van wat je leert.

2. een andere grote verantwoordelijkheid is de verantwoordelijkheid van het Gebed , Imam Moeslim heeft overgeleverd van Abi Mas'ud Al Ansari (R.A) hij zei: de profeet vzmh zei: "de imam van een gemeenschap is degene die het beste onder hen is in het lezen van Allah's Boek (en dit is natuurlijk degene die het uit het hoofd kent!) "

3. Een andere belangrijke en gevaarlijke verantwoordelijkheid is de verantwoordelijk van Shoera (raad) en Fatwa's afgeven Imam Boekharie verhaalt dat Ibn Abbas zei: "Degenen die de meeste kennis van de koran bezaten vormden de Raadszitting van Omar (R.A) of ze nou Jong of oud waren"

wordt inshallah vervolgd.....

wat ik aan juistheid heb vermeld is van Allah swt en wat ik aan onjuistheid heb vermeld is afkomstig van mijzelf (nafs) en Shaytaan (Moge Allah swt ons allen daarvoor behoeden)

(aangezien wij moslims als spiegels voor elkaar dienen worden correcties, adviezen, toevoegingen en opbouwende kritiek met open armen ontvangen!)

wa salam

21-07-2003, 12:33


djazak allahoe gairan ..broeder vreemdeling 1977

ik hoop dat je met je text en jouw moeite ogen kunt open van mensen , dat is hard nodig in deze tijd...

21-07-2003, 15:38
ook een optie ...

Maar ik heb een bandje gekocht,
waar elke aya 3 maal wordt herhaalt.....


gewoon masha allah en het is een zuivere stem ook ja, van sheig saed ghamidi, met heel djuz 3mma daarin

22-07-2003, 20:04
Assalamou alaikoum wa rahmatou Allahi wa barakatouh,

beste mensen,

wij gaan inshallah verder vanaf het punt waar we gebleven zijn en inshallah zal ik elke keer gelegenheid geven aan de mensen om hun vragen neer te zetten over het stuk dat er al staat en Moge Allah swt mij in staat stellen om dit te beantwoorden! uiteraard wilt dit niet zeggen dat ik hier fatwa's ga geven maar hetgeen onbegrepen is uit mijn tekst toelichten.

Bismillah wa salatoe wa salamoe 3ala ashrafi khalqi Allah Mohammadin ibni Abdillah wa 3ala Alihi wa sa7bihi wa man walah wa man tabi3ahoem bi-ie7sanin ila yawmi din.

na de 3 eerste punten te hebben behandeld gaan we verder met (nog steeds de verantwoordelijkheden!) :

4. de verantwoordelijkheid om Djihad te voeren omwille van Allah swt (als ik morgen niet meer post dan weten jullie hoe laat het is! maar ja de waarheid moet vermeld worden hoe bitter het ook is, en hoeveel ziektes zijn er wel niet die alleen kunnen genezen door een bittere medicijn in te nemen ) de geleerden onder de metgezellen (Al Qoraa-e) in de slag bij Al Yamama waren degene die de vaandel van de Djihad droegen en telkens als er sprake was van terugtrekking waren zij degenen die opstonden en zeiden "O mensen van de Koran!" en dan stonden deze op! in deze slag hebben 500 moslims de Shahada behaald onder hen die de koran uit het hoofd kenden, zij hebben de gehele last van de slag op hun schouders genomen. Dit is de drager van de koran hij heeft een hoge positie in de islam en is altijd als eerste daar waar de Djannah te koop is. (vergeet morgen niet naar het nieuws te kijken! of de kranten te lezen "Vreemdeling1977 ronselt jongeren via marokko.nl voor Djihad" )

wetenswaardigheidje dat hiermee te maken heeft is dat er na de slag bij Uhud het dodental groot was en de profeet vzmh besloot om meerdere mensen in 1 graf te begraven (en hier komt het !) degene onder hen die de meeste kennis bezat over de koran werd als eerste begraven!

zo zijn we gekomen aan het eind van de verantwoordelijkheden en nu gaan we over op:Hoe leren wij de Edele Koran?


er zijn regels die we hierbij nodig hebben en niemand moet denken dat ik hier een recept ga neerzetten waarmee iedereen de koran uit het hoofd kan leren. het is natuurljik zoals ik al eerder heb gezegd een vermoeiende en vooral moeilijke taak waarbij iemand hard z'n best moet doen om de vruchten daarvan inshallah te kunnen plukken.

wij gaan elkaar helpen om een aantal regels neer te zetten die deze taak vergemakkelijken, deze regels vallen uiteen in 2 groepen:

1. BasisRegels (10)
2. HulpRegels (10)

dit zijn er 20

wij gaan vandaag afsluiten met basisregels nr 1

ik weet dat veel mensen zich gaan concentreren op de 10 hulpregels maar wees opgepast de 10 basisregels als je deze verwaarloost of niet tot je door laat dringen dan zal het onmogelijk voor je zijn om de Edele Koran te leren en het is mogelijk dat je het leert en is het straks een last dat op je schouders gaat rusten!

1. Ikhlas "Handelingen worden beoordeeld aan de hand van intenties en elke mens krijgt datgene wat overeenkomt met zijn intentie " ik hoef jullie uiteraard niet te vertellen dat dit de basis is voor alles in onze religie en geleerden hebben er boeken en boekdelen aan gewijd! wees opgepast om met datgene wat je leert uit de koran een status te willen behalen of daarmee boven anderen uit te komen of de imaamschap of Geld of complimenten of iets dergelijks van het wereldse!

Aboe Dawoed (r.a) heeft overgeleverd met een authentieke Isnad van Abi Huraira (R.A) hij zei: de profeet vzmh zei: "wie een wetenschap leert waarmee Allah's Gezicht gewild wordt alleen omwille van het wereldse zal de lucht van het paradijs niet ruiken op de dag des oordeels " heb dit bewust onderstreept om mezelf en jullie hieraan te herinneren en ik ga er inshallah telkens op terugkomen! dus laten we inshallah onze intenties raadplegen en vanaf dit moment dit puur en alleen omwille van Allah swt doen! Afgsproken?!

en allen kennen wij de gevaarlijke hadith van de 3 mannen die terecht staan voor De Rechter De Almachtige op de dag des oordeels en die 1 voor 1 gesleept worden op hun gezichten naar de hel terwijl de 1ste gesneuveld was en de 2de (en deze is voor ons belangrijk) een geleerde was en anderen leerde en de 3de vrijgevig was! de eerste deed het uiteraard opdat mensen zouden zeggen "Hij is dapper" dat is gezegd en hij is in Djahannam belandt omdat zijn daad ontdaan was van Ikhlas en de 2de (en ik zeg nogmaals deze is voor ons van belang) deed het opdat mensen zouden zeggen "O hij is geleerd en kan als geen ander de Koran Reciteren" dat is gezegd en hij is in het hellevuur belandt en de derde deed het inderdaad opdat mensen zouden zeggen "O hij is vrijgevig" dat is gezegd in deze wereld en het hiernamaals gold de formule: Daad - Ikhlaas = Lucht + Hellevuur. Dus laten wij beste mensen vaker hierbij stil staan en continu onze intentie corrigeren zodat ons (met de wil van Allah) dit niet overkomt.


een tip hier zou zijn: als je bezig bent met leren heb meer dan 1 goede intentie, want hoe meer goede intenties hoe meer goede beloningen en kan je hassanat-saldo inshallah groot worden neem bijvoorbeeld de volgende intentie:

1. leer koran met de intentie dat je veel koran kan lezen, in situaties en tijden waar je niet in staat zult zijn om de Moshaf te pakken, bijvoorbeeld als je buiten loopt, als je aan het rijden bent deze tijden zouden verloren kunnen gaan terwijl je juist in deze tijden koran kan lezen uit je Geheugen en de letter = 10 Hassanat een grote beloning dus.

2. leer koran met de intentie dat je veel nachtgebeden zult verrichten. hoe meer koran je uit het hoofd kent hoe meer je in staat zult zijn om nachtgebeden te verrichten ipv dat je elke dag kleine Soera's gaat staan reciteren dan zal je op den duur verveling gaan voelen kan je de hele koran bewandelen als je dit uit je hoofd kent.

3. leer koran met de intentie om Allah's kwellingen op de dag des oordeels te voorkomen Addarimi (r.a) heeft met een authentiek Sanad overgeleverd van Abi Umama Al bahili (R.A) dat hij zei: "leest de koran Allah zal geen Hart kwellen dat de koran bevat"

4. er is een grootse intentie en dat is dat je koran leert om de koran aan anderen te leren en kijk naar de beloningen die je hier zullen treffen! "de besten onder jullie zijn zij die de koran leren en het aan anderen leren " Aldus onze geliefde profeet vzmh

5. een andere intentie is dat je een goed voorbeeld zult zijn voor de moslims, wij willen de praktiserende Dokter die de koran uit het hoofd kent, de de praktiserende Architect die de koran uit het hoofd kent (en nu niet lachen jullie daar achter de schermen) de praktiserende Boer die de koran uit het hoofd kent (wie meldt zich aan?) en vooral als de moslim vakbekwaam is, mensen maken makkelijk de link tussen vakbekwaamheid en de islam/koran

dat was tot dusver het eerste punt en meteen de basis voor de rest we houden het vandaag hierbij en gaan een andere keer weer verder met punt 2 tot die tijd zeg ik Moge Allah swt ons vergeven en onze imaan versterken en ons fitnabestendig maken en ons het leven van de gelukkigen geven en de dood van de Shoehada-e. ameen ameen ameen

wa salam,

24-07-2003, 19:46


Assalamou alaikoum wa rahmatou Allahi wa barakatouh,

Alle lof zij Allah Hem loven wij en Hem vragen wij om hulp en Hem vragen wij om vergeving en Hem vragen wij om Leiding, wie Allah swt Leidt hem zal niemand doen dwalen en wie Allah swt doet dwalen niemand zal hem leiden, en ik getuig dat er geen andere god is dan Allah, de Enige zonder deelgenoten en ik getuig dat Mohammed (vzmh) zijn Dienaar en zijn Boodschapper is.

Allahoema ini ashhadoe annaka 7aq wa anna annabiyoena 7aq wa anna Al mala-iekata 7aq wa anna Al jannata 7aq wa anna Annara 7aq wa anna wa3daka 7aq wa anna liqa-aka 7aq wa anna Al Akhirata 7aq Allahoema ini as-aloeka an taghfira lana fi hadihi Alaylati ajma3in Allahoema j3alna miman koetiba ma3a sidiqina wa shohada-ie wa nabiyin wa 7shorna fi zomrati al motaqien ya raba Al 3alamien ameen ameen ameen

Beste broeder en zuster,

ik zie dat er geen vragen of opmerkingen zijn dus met Allah's wil en zegeningen gaan wij inshallah gelijk verder. Vorige keer zijn wij zover gekomen dat we de eerste basisregel hadden behandeld en vandaag gaan wij verder met basisregel 2 & 3:

2. Oprechte Vastbelotenheid

dit is ook van belang vooral omdat grote taken alleen mensen met vastbeslotenheid aankunnen. Probeer vandaag al een begin te maken jij en je vrouw, vrienden of anderen en stel dit niet uit. Er zijn mensen die de wil hebben om de Edele Koran uit het hoofd te leren maar de wil alleen is niet genoeg om dit doel te bereiken vastbeslotenheid is hierbij onontkoombaar. Sommige mensen wensen iets en daarna willen ze dit echt bereiken deze wil wordt omgezet in Echte vastbeslotenheid en dan naar daden en dan wordt dit geheel een gewoonte, een gewoonte om Te leren en te Repeteren.

hierover Zegt Allah swt: ((19. En wie in het Hienamaals wenst en er met een redelijke INZET naar streeft, en hij is gelovig: hij (behoort) tot degenen van wie hun streven wordt beloond )) Al Israa-e -17- dus behalve een streven moet men zich ook inzetten voor het beoogde doel dus daden.

en Attirmidi, Ibn Madjah en Ahmad (r.a) leverden over van Shadad Ibn Awss (R.A) dat hij zei: de profeet vzmh zei: "de verstandige is hij die zijn Nafs traint totdat het gehoorzaamt en zijn daden als voorbereiding voor wat er na de dood komt verricht en de nalatige is hij die de begeertes van zijn Nafs volgt en toch naar Allah's vergeving streeft " hij zegt ik hoop de Edele Koran uit het hoofd te leren maar ik begin morgen wel, ik begin volgende week, ik begin als ik klaar ben met die ene klus, ik begin volgend jaar na Hadj en zo blijft Shaytaan hem naar zich toe trekken door hem steeds het woord "ik Zal..." in de mond te leggen! wees beste broeder opgepast voor "ik zal..."

3. De waarde ervan kennen er zijn veel mensen die de Edele Koran graag uit het hoofd zouden willen leren maar ze excuseren zich door te zeggen "ik Heb geen tijd" en ik zeg als je echt op de hoogte bent van de waarde hiervan dan zou je er tijd voor maken. Mensen hebben het soms echt druk en dan kunnen ze voor verschillende dingen tijd vrij maken zoals een Uur uittrekken voor een voetbalwedstrijd of een paar dagen/weken op vakantie gaan Maar! dat halfuurtje of 3 kwartier per dag om Allah's Woord uit het hoofd te leren Ho maar! dat is natuurlijk teveel en dan hebben mensen ook ineeens een enorme dosis aan zelfmedelijden! en ja Stel je eens voor dat je even je hersenen laat kraken om die paar aya's per dag uit het hoofd te leren is vermoeiend zeg!!

en hier moeten we eens kijken naar de hadith overgeleverd door Al Boekharie en Moeslim (r.a) van Ibn Omar (R.A) hij zei: "de profeet vzmh zei: "geen jaloezie behalve om twee zaken (uiteraard is jaloezie hier positief bedoeld dus dat je op datgene hoopt wat diegene heeft zonder dat je hoopt dat het hem ontnomen wordt omdat de moslim niet jaloers wordt in de negatieve zin op zijn broeder) een man die van Allah swt de Koran heeft gekregen (dus uit het hoofd geleerd) en deze staat ermee te bidden gedurende de nacht en de dag en een man heeft van Allah swt bezittingen gekregen en deze gedurende de nacht en de dag uitgeeft (omwille van Allah)" dit zijn de gunsten waar men echt jaloers op moet zijn en niet omdat je buurman een vette wagen heeft gekocht van zijn Dealpraktijken of dat je buurvrouw een bruiloftsfeest geeft in een zaal die haar 6000 euro kost!

Daarbij zou je eerder de volgende vergelijking moeten maken: Attirmidi (r.a) heeft overgeleverd van Abdellah Ibn Abbas (R.A) dat hij zei: de profeet vzmh zei: "iemand waarbinnen geen koran zit is te vergelijken met een verlaten huis " SubhanAllah!!! en jah allen weten we wie er wonen in verlaten huizen!!! (Moge Allah swt ons daartegen Beschermen) en hoe meer je leert hoe meer inrichting je huis krijgt en wie het helemaal uit het hoofd geleerd heeft dat is pas een complete superdeluxe inrichting en dit is wat wij inshallah willen bereiken.

en om aan te geven wat de status is in het hiernamaals is de volgende hadith goed om even te bekijken: overgeleverd door Attirmidi (r.a) van ABdellah Ibn Amr Ibn Al'ass (R.A) dat hij zei: "Tegen de bezitter van de Koran wordt gezegd (als hij de Djannah betreedt) Lees, Ga Omhoog (in graden) en Reciteer zoals je in Dunya reciteerde jouw status zal zijn bij de laatste Aya die je leest " Hoe meer je uit het hoofd kent hoe Hoger je opkomt in Djannah (Ik vraag Allah swt dat we allen tot de bewoners daarvan zullen behoren ameeeen) dus wat wil je nog meer?! dit alleen al zou reden genoeg zijn om NU te beginnen!

we willen de echte waarde tot ons laten doordringen en daarom hebben we vandaag meer tijd aan dit punt besteed. Als wij de werkelijke waarde kennen dan zal het inshallah veel makkelijker voor ons zijn en zullen we ook niets liever willen.

tot dusver zijn we vandaag gekomen en de volgende keer gaan we inshallah verder met Punt 4 en die is niet minder belangrijk dan de rest dus wees erbij, neem het voorgaande door, laat het tot je doordringen en maak vanavond nog de start en vergeet vandaag of morgen niet Al Kahf -18- te Reciteren.

en om je een handje te helpen om vanaf het begin Goed te Reciteren want dat is natuurlijk ook belangrijk (komt later aan de orde!) heb ik hier een aantal links van perfectioniste als het gaat om het juist reciteren van de koran. Wel wil ik jullie alvast zeggen dat jullie vanaf nu ook het onderscheid moeten maken tussen Mooie Stem en Goed kunnen reciteren, niet elke recitator met een mooie stem is ook gelijk een Goede recitator dus wees hierop Attent!

Al Hussary (r.a)

Ali Al Hudaifi (h.a)

Abdelbaset Abdassamad (r.a)

Mohammed Ayoub (h.a)Moge Allah swt ons Ikhlas scheken en onze zielen reinigen en ons als oprechten laten leven en als oprechten tot Zich Nemen ameen ameen ameen!

Wa salam,

25-07-2003, 00:00
Salaam 3llikome

Allahuma ameen op je dua ja broeder,,

Djazaak allah o geirin voor zoveel informatie, het stimuleert me elhamdolilah insha allah ook onze andere broeders en zusters fi dien...

26-07-2003, 20:13
Assalamou alaikoum wa rahmatou Allahi wa barakatouh,

Alle lof zij Allah Hem loven wij en Hem vragen wij om hulp en Hem vragen wij om vergeving en Hem vragen wij om Leiding, wie Allah swt Leidt hem zal niemand doen dwalen en wie Allah swt doet dwalen niemand zal hem leiden, en ik getuig dat er geen andere god is dan Allah, de Enige zonder deelgenoten en ik getuig dat Mohammed (vzmh) zijn Dienaar en zijn Boodschapper is.

O Allah wij zijn Uw dienaren en de kinderen van Uw dienaren. Onze lot is in Uw handen. Uw beoordeling over ons is verzekerd. Uw bevel over ons is rechtvaardig. Wij vragen, met elke naam die U voor Uzelf hebt genomen, geopenbaard in Uw boek, onderwezen aan 1 van uw schepsels of door Uzelf, in het rijk van het onwaarneembare gehouden, om de Koran het groen van onze harten te maken en het licht van onze borsten en de verwijdering van onze droefheid en hetgeen ons bezighoudt.

Beste Medemoslims,

als aanvulling op vorige keer deze link met een antwoord van sheikh ibn uthaimeen (r.a) op een vraag:

http://www.islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=2911

vert: wat is het oordeel over het leren van sommige aya's en het vergeten daarvan?

antwoord: dit is zonder twijfel een verliezer een verliezer en handelt in strijd met de profeet vzmh's uitspraak: "Repeteert herhaardelijk de Koran, ik zweer bij degene bij wie mijn ziel in de Hand is het ontglipt meer dan de kamelen die vast zijn" en ik zeg als Allah swt hem begunstigd heeft met het leren van de koran laat hem dit herhaaldelijk repeteren omdat "de besten onder jullie zijn zij die de koran hebben geleerd en het aan anderen onderwezen"

Vandaag gaan wij inshallah verder met onze serie en zo te zien zijn er geen vragen/opmerkingen dus wij gaan inshallah snel verder met basisregel 4.

Zoals ik vorige keer al had aangegeven is deze regel niet minder belangrijk dan de rest en daar gaan we nu achterkomen:

4. Het praktiseren van wat je leert

wees opgepast beste broeder/zuster om de aya's te leren en deze vervolgens niet te praktiseren, hoe moeilijk zal dit wel niet zijn op de dag des oordeels? dat je bijvoorbeeld de aya's hebt geleerd die Rente verboden verklaren en toch rente bedrijft of dat je aya's hebt geleerd die jouw bevelen om je ogen neer te slaan en je ogen niet in bedwang houden maar deze bijna uit je hoofd komen als je halfnaakte vrouw ziet, je hebt aya's geleerd over het omwille van Allah uitgeven van geld terwijl je heel gierig bent, dit is een gevaarlijke zaak de mens praktiseert hier niet wat hij leert.

Anas Ibn Malik (R.A) zegt: "Voorwaar Een lezer van de koran die de Koran vervloekt" waarom? omdat hij leert en niet praktiseert en daardoor wordt hij vervloekt (Moge Allah swt ons vergeven en ons daartegen beschermen ameen) de koran is een wetboek de koran dragen zonder daden te verrichten is nutteloos het is geen boek voor zegeningen het is een boek dat geopenbaard is door Allah swt als Leiding voor de mensen en kijk hier naar Omar Ibn Al Khatab (R.A) hij leerde een soera pas als hij deze praktiseerde en dan pas ging hij verder naar de volgende.

Soufian Ibn 'Uyayna (r.a) zegt: "de meest onwetende onder de mensen is hij die datgene laat wat hij weet, en hij die praktiseert wat hij weet is degene die de meeste kennis onder hen bezit en de beste onder de mensen is de bezitter van de meeste vrees voor Allah swt "

er is ook een mooie uitspraak van Ali (R.A) hij zegt: "O dragers van kennis praktiseer het, de geleerde is degene die praktiseert wat hij weet en zijn kennis overeenkomt met zijn daden en er zullen mensen zijn die de kennis dragen terwijl deze kennis hun keelgaten niet passeert hun daden zijn in tegenstrijd met hun kennis en hun innerlijk is in tegenstrijd met hun uiterlijk zij zitten in kringen met elkaar te wedijveren de man onder hen wordt boos omdat een man van zijn kring in een andere kring gaat zitten de daden van deze mensen in hun kringen gaan niet omhoog naar Allah swt " SubhanAllah geen Ikhlas en zou me niks verbazen als we dit nu al meemaken en vooral onder de jongeren hier in Nederland heerst dit heel erg en ze claimen voor bepaalde sheikhs (die wij uiteraard respecteren) de volmaaktheid en hoeveel fitna's heeft dit wel niet met zich meegebracht en Allah is de helper!

5. Het laten van de Zonden

Het lichaam bezit een klein onderdeel als deze goed is, is het hele lichaam goed en als deze slecht is, is het lichaam slecht voorwaar dit is het hart. als het hart verslechtert door de vele zonden dan is het onmogelijk dat je de koran leert en allen kennen wij ongetwijfeld de uitspraak van Ashafi'ie (r.a) hij beklaagt zich daarmee bij Waki' (zijn sheikh) voor zijn verslechterde geheugenprestaties. Ashafi'ie beste mensen had een olifantengeheugen hij keek naar een pagina dan had hij deze al gelijk geleerd (SubhanAllah) een keer kon hij niet leren zoals hij gewend was toen is hij naar zijn leraar gegaan om zich daarover te beklagen deze heeft hem medegedeeld dat hij ongetwijfeld een zonde had begaan en dat dit de reden zou zijn Ashafi'ie ging zichzelf toen controleren en kwam erachter dat hij op een dag op straat liep en door de wind is een gewaad van een vrouw omhoog gekomen zijn blik is toen op een gedeelte van haar onderbeen gevallen en dit is de grote zonde die invloed had op zijn leerprestaties! en hier moet ik opmerken dat Als Ashafi'ie in deze tijd zou zijn dan zou hij helemaal niet meer kunnen leren!! op weg terug naar huis zei hij het welbekende couplet:

Ik heb me bij Waki' Beklaagd over mijn Verslechterde leerprestaties
en deze heeft me erop gewezen om de zonden te laten
en hij zei tegen mij "de kennis is een licht en Allah's licht wordt niet aan de zondaren gegeven"

het zou mogelijk zijn dat dit de reden is waarom velen onder ons de koran niet kunnen leren, het is mogelijk dat de zonden die zich opstapelen het hart vullen en deze niet meer in staat is om de koran te bevatten!

en kijk naar Addahak Ibn Mouzahim (r.a) -dit is een Tabi'ie- hij zei: "er is niemand die de koran heeft geleerd en dit daarna heeft vergeten behalve door een zonde die hij heeft begaan omdat Allah swt zegt: ((30. En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht )) Ashoera -42- en het vergeten van de koran behoort tot de grootste rampen "

dus de vijfde regel is het laten van de zonden of op z'n minst herhaaldelijk Tawbah verrichten "de beste zondaren zijn zij die Tawbah doen"

6. Opdringerig Du'a verrichten

dit klinkt heel gek en het woord opdringerig wordt eigenlijk als negatief ervaren in onze omgang met elkaar maar naar Allah swt toe is het juist positief want hoe opdringerig je bent in Du'a hoe meer kans je maakt dat je Du'a wordt verhoord. Hierbij is het handig om het voorbeeld te nemen van een kind dat verwend wordt door zijn ouders en iets moet hebben, deze blijft net zolang zeuren totdat hij krijgt wat hij wilt. Dus het is heel gepast om Allah vaker te vragen om je te begunstigen met het leren van de koran en om je Ikhlas te schenken en om je het verrichten van daden die daamee in overeenstemming zijn te vergemakkelijken. Let hier op broeder/zuster Allah swt heeft in tegenstelling tot zijn dienaren de opdringerige dienaar lief als deze Du'a verricht, blijf je Du'a herhalen. Neem ook Juiste momenten daarvoor zoals tijdens je Soedjoed, als je op reis bent, als er regen valt (regen is toch ergens goed voor dus ga je gang hier kan het bijna altijd), aan het eind van de gebeden kortom! de tijden die de profeet vzmh heeft geadviseerd.

Vandaag houden we het hierbij Moge Allah swt deze taak voor ons vergemakkelijken en ons daarbij steunen en ons ikhlas schenken Mijn Heer vergeef mij en mijn ouders en wie mijn huis binnentreedt als gelovige, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En doe voor de onrechtplegers slechts de vernietiging toenemen. O Onze Heer wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als U ons niet vergeeft en ons Uw barmhartigheid schenkt dan behoren wij tot de verliezers (ameen ameen ameen wa Sobhana rabika rabi Al 3izati 3ama yasifoen wa salamoen 3ala al morsalin wa Alhamdouillahi rabi Al3alamin)

wa salam

30-07-2003, 01:01
Assalamou alaikoum wa rahmatou Allahi wa barakatouh,

Alle lof zij Allah Hem loven wij en Hem vragen wij om hulp en Hem vragen wij om vergeving en Hem vragen wij om Leiding, wie Allah swt Leidt hem zal niemand doen dwalen en wie Allah swt doet dwalen niemand zal hem leiden, en ik getuig dat er geen andere god is dan Allah, de Enige zonder deelgenoten en ik getuig dat Mohammed (vzmh) zijn Dienaar en zijn Boodschapper is.

O Allah, ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de wanhoop en de droefheid, tegen de zwakheid en de luiheid, tegen de ellende en de lafheid, tegen de verwerping van het geloof en de overheersing van anderen

O Allah, ik hoop op uw genade, Beproef mij niet, zelfs niet voor een moment. Regel alle zaken voor mij. Er is geen god behalve U.

Beste moslim en moslima,

zoals beloofd gaan wij vandaag verder met onze serie en vandaag gaan wij inshallah verder met basisregel 7.

7. Het Juist begrijpen van Wat je leert

Hoe meer je begrijpt wat je leest hoe meer je vermogen om te leren zal toenemen als je de betekenis van de aya's kent zul je deze veel beter uit je hoofd kunnen leren, als een woord moeilijk te begrijpen is dan zal het ook moeilijker zijn om dit uit je hoofd te leren. Neem daarvoor 1 van de Tafseer samenvattingen neem als voorbeeld

- Mokhtasar Attabari
- Mokhtasar Ibn Katheer
- Tafseer Assa'die

kortom! er zijn vele boeken in de islamitische bieb, het gaat erom dat het een simpel boek is dat makkelijk te begrijpen is en die je in staat stelt om de betekenis van de woorden en de reden van openbaring (Asbaab Anoezoel) te begrijpen. Vooral bij de Verzen die een Verhaal behandelen is dit heel handig, als je deze begrijpt zal je deze makkelijk kunnen leren ook de aya's die een Shari'a oordeel behandelen, als je deze begrijpt en weet wat het oordeel inhoudt zul je deze makkelijk uit je hoofd kunnen leren. Als je daarna een bepaalde aya wat meer wilt begrijpen en inhoudelijk wilt bestudeen dan kan je je wenden tot 1 van de welbekende Tafseer-boeken.

8. Het perfectioneren van je manier van Reciteren (Tadjweed)

Koran beste mensen is een boek dat op een speciale manier gelezen wordt de zgn Tadjweed dit zijn regels die men in acht dient te nemen bij het lezen van de koran en deze niet zoals ieder ander boek gaat zitten lezen!

Overgeleverd door Al Boekharie en Moslim van Aisha (R.A) dat zij zei: de profeet vzmh zei: "wie de Koran leest en dit vlekkeloos doet is met de Edele profeten/engelen en wie Het met moeite leest en daarbij moeilijkheden ondervindt krijgt er 2 beloningen voor " De beloning voor het lezen en de beloning voor de moeilijkheden die hij daarbij ondervindt.

Hier wil ik de nadruk leggen op iets belangrijks en dat is dat het Perfectioneren van je manier van lezen alleen kan door bij een Sheikh te studeren die de Koran Perfect kan Reciteren en die jou dit kan leren. Het leren van de Koran dient te gebeuren d.m.v overdracht, het is niet genoeg om je daarbij te wenden tot bandjes of computerprogramma's dit zijn slechts hulpmiddelen om de koran uit het hoofd te leren maar de regels dien je te krijgen van iemand die deze regels Goed onder de knie heeft totdat je deze beheerst en daarna kan je je uiteraard wenden tot andere middelen die je erbij helpen om te leren.

9. Herhaarldelijk Lezen

je moet de aya's vaker passeren en reciteren wees ijver en probeer elke maand de hele Koran te Reciteren. Dit is goed om je geheugen op te frissen en hoe vaker je de aya's ziet en reciteert hoe meer er van de koran in je Geheugen blijft. Tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden om dit doel te bereiken zo kan je in je auto Koran luisteren, thuis achter je pc en er zijn op de markt verschillende nuttige Digitale audio-apparaten verkrijgbaar de mooiste daarvan is wat ik laatst heb gezien bij een broeder in Walkmanvorm en op de Display wordt datgene wat door de recitator Gericiteerd wordt getoond dus luisteren en lezen tegelijk dat is heel bevorderend voor het geheugen om Bepaalde dingen op te slaan, hoe meer zintuigen je daarbij gebruikt hoe beter. En Alhamdoulilah hebben we ook de beschikking over internet en je kan van honderden recitatoren mp3 bestanden downloaden en vanuit je pc beluisteren.

http://www.islamway.com
http://www.islamweb.net

10. Geconcentreerd Gebeden verrichten met wat je hebt geleerd

Dus elke keer als je een Soera hebt geleerd probeer daarmee te bidden, probeer stil te staan bij de betekenis van wat je reciteert, probeer je te concentreren op elk woord dat je leest uit de soera die je pas hebt geleerd of wat je Repeteert van wat je al een tijdje terug had geleerd. Uiteraard is het Gezamenlijke gebed iets wat we niet uit het oog moeten verliezen en hier heb ik het over Nafila-gebeden omdat niet iedereen in staat zal zijn om als imam in het gebed voor te gaan. En de beste gebeden om je koran te repeteren zijn Nachtgebeden.

Zo zijn wij aan het eind gekomen van de eerste 10 Basisregels Volgende keer gaan we inshallah verder met de 10 Hulpregels Tot die tijd Wens ik jullie een Gezegende Tijd en ik vraag Allah swt om dit nuttig te laten zijn voor zowel de lezers als de poster en hen daarvoor te belonen met het goede inshallah.

wa salam,

ps: allen die gereageerd hebben Jazakoemoe Allahoe Khairan

01-08-2003, 23:50
Assalamou alaikoum wa rahmatou Allahi wa barakatouh

Alle lof zij Allah Hem loven wij en Hem vragen wij om hulp en Hem vragen wij om vergeving en Hem vragen wij om Leiding, wie Allah swt Leidt hem zal niemand doen dwalen en wie Allah swt doet dwalen niemand zal hem leiden, en ik getuig dat er geen andere god is dan Allah, de Enige zonder deelgenoten en ik getuig dat Mohammed (vzmh) zijn Dienaar en zijn Boodschapper is.

O Allah U alleen aanbidden wij en aan U dragen wij de gebeden op en buigen en knielen. Wij haasten ons om U te aanbidden en te dienen. Onze hoop is voor Uw genade en onze vrees is voor Uw bestraffing. Waarlijk Uw bestraffing van de ongelovigen is op komst. O Allah, wij zoeken Uw hulp en Uw vergiffenis en wij prijzen Uw goede werk. Wij onderwerpen ons aan U en verwerpen iedereen die ongelovig aan U is.

Broeder/Zuster,

vandaag gaan wij inshallah zoals beloofd verder met de 10 hulpregels die ons kunnen helpen om de koran te memoriseren. Waar ik alvast naar wil verwijzen alvorens daarmee te beginnen is dat we eerst de 10 basisregels moeten nakomen willen wij de 10 hulpregels kunnen gebruiken en met het geheel ons doel bereiken.

1. Een duidelijke plan van aanpak

In onze dagelijkse levens over het algemeen hebben we heel veel te maken met plannen. Voordat wij ergens aan beginnen maken wij voor onszelf een plan (soms onbewust) deze bevat het volgende: Doel, middelen, tijd. Dus jij wilt de Koran uit het hoofd leren dan moet je vanaf nu een plan van aanpak opstellen (schriftelijk is het beste) bijvoorbeeld "Ik wil de Edele Koran inshallah binnen 3 jaar uit het hoofd hebben geleerd" zonder plan van aanpak zal de shaitaan je van je doel weerhouden doordat je geen planning hebt waar je je aan houdt zul je bijvoorbeeld 2 dagen achter elkaar niet leren en voordat je het in de gaten hebt leer je helemaal niet meer. Deze plan van aanpak kan je binnen 1 uur opstellen en het zal je verder van nut zijn doordat je precies weet hoeveel tijd je per dag aan de koran besteedt, hoeveel je leert en wanneer je repeteert.

Een misstap die veel mensen maken is door heel erg enthousiast te beginnen en zodra ze een paar dagen verder zijn dan zakt deze enthousiasme af tot een dieptepunt en doen ze niks meer, het is beter dat zo iemand matig begint en dit steeds opbouwt dan dat hij met heel veel begint en dit in 1 keer afbouwt. Ook hebben veel mensen afspraken gemaakt met zichzelf om te beginnen en een planning gemaakt maar komen deze afspraken (met zichzelf) niet na en dat kan een demotiverende werking hebben en dat iemand zichzelf niet meer serieus neemt als gevolg hebben! Allemaal Tricks van de shaitaan om je te weerhouden van het goede maar ook voor een groot gedeelte afhankelijk van jezelf.

en hier geef ik een voorbeeld van een planning: (deze is uiteraard persoonsgebonden)

Tijd: 5 jaar

Hoeveelheid: 1 kwart Hizb per week (en zoals jullie al weten is de koran verdeeld in Kwart hizbs en Hizbs en Juz's)

Resultaat: 48 kwart Hizbs in 48 weken van de 52 weken dus 48 kwart hizbs in 11 maanden en je houdt 1 maand om te repeteren (het liefst de Ramadan) dus in 11 maanden zul je ongeveer 6 Juz's leren 1/5 van de Edele Koran dus in 5 jaar de hele Koran. En beste mensen dat lijkt nog ver weg maar hoevele jaren zijn voorbij gegaan zonder dat we maar 1 aya uit het hoofd hebben geleerd! en denk erom als je nu begint dan kom ik je inshallah na 5 jaar tegen en heb je het Edele Boek helemaal uit.

2. Afspraken maken met 1 of meerdere personen .

Het is aan te raden om te leren in groepsvorm omdat dit bevorderend is vooral omdat er sprake zal zijn van concurrentie en in groepsvorm zul je elkaar aanmoedigen terwijl je dit in je eentje mist en meer kans is dat je opgeeft. Een andere voordeel dat je hieruit haalt is dat je de beloning verkrijgt voor het aansporen tot het goede.

en wees attent op de uitspraak van de profeet vzmh: "De satan is met 1 persoon en hij is bij de 2 ver verwijderd "

3. Draag altijd een kleine zakformaat Koran bij je

Er zijn in het leven momenten en tijden die onbenut aan ons voorbij gaan en die men uitdrukt als "verloren tijd" deze tijden zou je heel goed kunnen benutten als je een pocket-koran hebt die je altijd bij je draagt en die je altijd in dit soort gevallen tevoorschijn kan halen om eruit te lezen/leren/repeteren. voorbeelden van deze tijden zijn: tijden in het openbaar vervoer, wachttijden bij instellingen, pauzes, wachttijden bij je huisarts of tandarts enz.

4. Zorg ervoor dat je de Imam volgt tijdens gebeden .

Tijdens gebeden waarin de Imam hardop reciteert is het raadzaam om deze te volgen alsof je mee leest op voorwaarde dat deze imam goed reciteert en de regels die hiermee te maken hebben goed onder de knie heeft want aan een imam die fouten maakt en de regels niet beheerst en maar een paar hizbs uit zijn hoofd kent heb je niet zoveel.

5. Begin met de makkelijke Juz's

Begin met de makkelijke delen van de koran en dit zijn de laatste delen omdat deze korte soera's bevatten en over het algemeen door iedereen worden gericiteerd of veelvuldig worden beluisterd. Ook is het makkelijk om Soera's te leren die een verhaal bevatten zoals Yusuf (12) en begin met Soera's die de profeet vzmh heeft genoemd of aanbevolen zoals Al Kahf (18) -en deze reciteren we elke vrijdag dus waarom niet gelijk leren!- en Al Molk (67) -als je deze elke dag in de avond leest zal het je beschermen tegen de kwellingen van het graf- in het begin hoeft het leren niet geordend te zijn, als je op deze manier leert zal je onopgemerkt een grote hoeveelheid Soera's uit het hoofd leren en dan is de stap daarna veel makkelijker om de rest ook mee te nemen om de delen aan elkaar te plakken om er een geheel van te maken.


Dit was het voor vandaag volgende keer gaan we inshallah verder met de volgende 5 en misschien een afronding van deze serie tot die tijd wens ik jullie Gezegende tijden en Moge Allah swt ons allen leiden en vergeven en het ware laten volgen en de weg van de oprechten bewandelen en tegen alle soorten fitna's beschermen ameen ameen ameen.

Wa salam,

07-08-2003, 21:16
de eigenaar van deze topic is er even tussenuit. Zijn pc en hijzelf hebben het heet.

Maar schaam jullie niet om te reageren

08-08-2003, 09:11
waar haal je het vandaan dat A L M alif laam miem is?
dat is erbij verzonnen, ze weten niet waar ze het over hebben de betekenis is anders denk ik.

09-08-2003, 17:19
Salaam aleikoum broeder vreemdeling

Wij vonden het echt prachtig. Moge Allah uw beschermen en je goede daden belonen.
Doe zo verder, we leren alsmaar bij!!
Allahoe akbar

Je zusters in de Islaam

11-08-2003, 04:09


Assalamou alaikoum wa rahmatou Allahi wa barakatouh wa maghferatouh,

Alle lof zij Allah Hem loven wij en Hem vragen wij om hulp en Hem vragen wij om vergeving en Hem vragen wij om Leiding, wie Allah swt Leidt hem zal niemand doen dwalen en wie Allah swt doet dwalen niemand zal hem leiden, en ik getuig dat er geen andere god is dan Allah, de Enige zonder deelgenoten en ik getuig dat Mohammed (vzmh) zijn Dienaar en zijn Boodschapper is.

Allahoema Inna nas-alouka moudjibati rahmatika wa 'aza-iema maghfiratika wa salamata min kouli ithm wa alghanimata min kouli birr wa alfawza bildjannah wa nadjata mina nnar
Beste mensen,

Allereerst wil ik mij excuseren voor het feit dat ik niet in staat was om verder te gaan met deze serie en aaleiding daarvoor was inderdaad een pc die op hol was geslagen! maar Alhamdoulilah alles is weer in orde en kan ik met Allah's wil weer verder. Akhi Zubair Jazaka Allahou Khairan voor je mededeling en ik vraag hierbij Allah de Verhevene om je Familielid te Genezen en in een betere gezondheidstoestand te laten verkeren en je daarmee blij te maken ameen ameen ameen en alle anderen Jazakomoe Allahoe Khairan voor jullie geduld en reacties.

Esau begrijp niet zo goed wat je met je reactie wilt zeggen dus wil je aub wat duidelijker zijn dan kan ik dat ook inshallah naar jou toe zijn

Sadgirl blijf upen zo kan de topic maximaal benut worden Jazaki Allahoe Khairan

Falak Ameeeeeeen en Moge de Engel zeggen "en voor jou hetzelfde"

En nu gaan we inshallah snel verder! vandaag met de overige 5 hulpregels!

6. Houd 1 soort Moshaf aan er zijn verschillende moshafs op de markt verkrijgbaar qua grootte, caligrafie en recitatiemanier (7) dit houdt dus in dat je 1 moet aanhouden zodat je daarmee vertrouwd raakt en de mens leert d.m.v zijn oren, ogen en tong dus je moet jezelf helpen met deze zintuigen door een vaste moshaf te hebben waaruit je leert en leest zodat je ook de pagina's als het ware als een foto in je geheugen opslaat aanrader is natuurlijk de welbekende Groene Moshaf van Al Madina Almonawarah en deze is overal verkrijgbaar en vrijwel in alle moskeeen kun je deze vinden. voordelen van deze moshaf is dat het duidelijk is gedrukt en de letters ook niet ingewikkeld zijn en het is overal verkrijgbaar zoals ik al eerder zei en het is zo verdeeld dat elke pagina ervan eindigt met het einde van een aya.

7. Overschrijd je weekplanning Niet totdat je het zo goed uit het hoofd hebt geleerd als Al Fatiha anders heb je kans dat je het binnen de kortste tijd weer zult vergeten "Allah Houdt ervan als 1 van jullie iets doet dat hij dit Vlekkeloos doet " soms zijn we heel erg enthousiast en willen we de Edele Koran zo snel mogelijk afronden dan leren we een kwart binnen de kortste tijd en denken we dat het al opgeslagen is in het geheugen terwijl dit niet het geval is en gaan we over op de andere kwart om bijvoorbeeld de planning van 2 weken in 1 week te doen en wat blijkt achteraf! we zijn het meerendeel van wat we hebben geleerd vergeten! wat je met gemak hebt geleerd zul je ook met gemak vergeten, dus mijn advies is voordat je overgaat van de ene Kwart naar de andere wees er zeker van dat je het Uitmuntend hebt geleerd.

8. Koppel het begin van de Soera aan het eind ervan voordat je de overstap maakt naar de volgende Soera dien je de verschillende delen ervan die je hebt gemaakt zodat je deze makkelijk kunt leren aan elkaar te koppelen en zo dus het begin aan het eind koppelen. Als Voorbeeld geef ik Soerat Annissa-e (1 van de moeilijkste Soera's Die vrouwen ook Alles is aan hun moeilijk zelf de Soera op hun naam ) het is onderkbaar dat je even ervoor gaat zitten en deze binnen een paar uur uit je hoofd gaat leren (als je dat kan dan wil ik graag weten hoe!) maar in normale gevallen zul je deze in 12 delen moeten verdelen zodat je het makkelijk kan leren dus beetje bij beetje als het goed is na 12 weken heb je deze hele soera uit het hoofd geleerd alleen heb je het nu in 12 delen geleerd en niet als geheel nu is het dus tijd voor een gehele Repetitie van de hele soera, wees erop attent! als je een soera in delen hebt geleerd zal dit ook zo opgeslagen worden in je geheugen dit merk je als je eens een grote soera hebt geleerd als je bij een bepaalde Aya stopt en niet verder kan dan is dit de laatste aya van het deel wat je hebt geleerd, dus wij willen niet dat je stopt maar dat je als een trein verder gaat tot het eind!

9. Voor mensen die De Edele Koran bijna hebben Afgerond een advies om speciale aandacht te schenken aan Aya's en Woorden die op verschillende plaatsten voorkomen maar of bijna hetzelfde zijn of identiek hetzelfde zijn (Al Motashabihat) of soms bijna hetzelfde lijken maar er een heel klein verschil is, als je de koran reciteert en je maar een fout maakt in 1 letter dan zit je ineens een andere Soera te reciteren en dan is het moeilijk om weer vanaf de plaats te beginnen waar je de fout hebt gemaakt ik wil hier graag voorbeelden geven maar aangezien onze arabisch niet toereikend is om dit te bevatten laat ik dat achterwege inshallah als jullie al zover zijn dan begrijpen jullie het vanzelf! Mijn advies aan mijn broeders en zuster is echter zich niet hiermee al vanaf het begin bezig te houden omdat je anders gewoon onnodig in de war raakt! ook is het raadzaam om Soera's die een beetje op elkaar lijken niet achter elkaar te leren.

10. Doe mee aan Wedstrijden en ja niet alleen voor de pijs ik heb persoonlijk vorig jaar zomer een kinderwedstrijd bijgewoond in een moskee in A'dam en het was Mashallah!! zowel meisjes als jongens hadden heel wat koran in hun bolletjes zitten en er waren er ook een paar die Heel goed reciteerden ik was om eerlijk te zijn onder de indruk . dus mocht je kinderen hebben is dit een middel om ze ertoe te bewegen om meer koran te leren en jah voor oudjes hebben we helaas niet zoiets, daarvoor zou je naar saudi arabie of zo moeten gaan! of misschien dat er wel zoiets is en dat ik er niet van op de hoogte ben! als je deel kan nemen aan zoiets moet je het zeker doen omdat je door concurrentie ertoe bewogen wordt om meer je best te doen om te leren.

dit waren er 10 + de eerste 10 zijn het er 20 inshallah als je je hieraan houdt dan wil ik je met Allah's wil na 5 jaar tegenkomen en kun je me blij maken met het feit dat je het Edelste boek op aarde in je Geheugen en in je Hart Draagt

aan het eind van deze serie heb ik even 4 wensjes

1. mensen die dit hebben kunnen volgen neem het nog's door en verspreid het zoveel mogelijk (Hij die naar het goede wijst Krijgt dezelfde beloning ) en mensen die het niet hebben doorgenomen neem het alsnog door wie weet zal het inshallah een startpunt voor je zijn naar de 60 Hizb

2. Dat je gelijk na het afronden van deze serie begint met leren verzet dit niet tot een andere dag omdat de kans groot is dat de Vervloekte bij je langs komt en je plannen gaat zitten wijzigen! en jah nu ben je misschien enthousiast maar na 2 dagen zal dit niet meer het geval zijn Dus Nu!

3. Dat je dit wat je hebt geleerd verspreidt

4. Als Allah swt jullie begunstigt door het Leren van Zijn Boek vergeet mij dan niet in jullie Du'a dat heb ik Hard nodig Inshallah zal de Engel dan Zeggen "En voor jou hetzelfde"

Ik vraag Allah de Verhevene om mij en jullie te vergeven en alle moslims en om de Grandioze Koran een Bewijs voor ons te laten zijn en niet tegen ons en om het een voorspreker te laten zijn voor ons op de dag des oordeels en om mij en jouw metgezellen van de profeet Mohammed vzmh in de Djannah te laten zijn en om dit te zuiveren van Riyaa-e en om ons Pure Ikhlaas te schenken Jazakoemoe Allahoe Khairan

wa Assalamou alaikoum wa rahmatou Allahi wa barakatouh wa Maghferatouh.

iets om je Enthousiasme mee omhoog te krikken:

http://forums.marokko.nl/showthread.php?s=&threadid=18231


Ps: beste mensen alleen door jullie reacties kan deze topic bovenaan blijven en benut worden dus wees niet te gierig om af en toe een Up'je te geven!

15-08-2003, 18:09
Assalaam oualeekom wr wb mensen


beste vreemdeling (illegale ) esau ofzoiets bedoelt denk ik dat alief lem miem niet drie letters inhoud (soura alief laam miem) niemand weet echter wat de betekenis is vqn die drie letters daar komt niemand ook achter tot de dag der oordeels

===========================================

ik zelf heb de koran in de moskee geleerd in die jaar heb ik 30 hisab uit mijn hoofd geleerd ik ben net voor de vakantie gestopt met moskee, omdat er geen meisjes van mijn leeftijd op de moskee zaten , (niemand is daar ouder dan 14 jaar, alleen ik zelf ben 14 er zijn wel jongens die ouder zijn dan ik , maar daarom be,n ik er ook mee gestoipot. IK GA THUIS INSHA-ALLAH Wel verder leren. en vreemdeling ik vind het echt goed dfat je onze broeders en zusters wilt leren Macha allah!
ik zelf heb niet met behulp van de tien basis regels en de tien hulpregels
geleerd, alleeen met klappen hahaha mijn meester sloeg hard joh, maar je leerde wel van diue klappen , en elke week moest ik weer die hisabs die ik uit mijn hoofd geleerd had uit mijn ghoofdlezen en hij luisterede, en al maakte ik een fout dan kreeg ik een klap,en ik kreeg best veel jklappen ,maar dat was allezen maar goed want als je die klappen kreeg ga je weer beter leren om die klapjes te voorkomen....
maar goed dat was miojn levensverhaal kort omschreven in de moskee ik ga nu stoppennnnnnnn en mensen succes met leren er is me verteld dat als je de Koraan alleen al reciteerd op de dag desoordeels daarmee wordt begeleid naar Allah swt.... prachtig of niet??????

ps SORRUY VOOR DE TYPFOUTEN IK ZIT NU NAMELIJK IN MAROKKO EN DAAR ZITTEN DE LETTERTJES OP HET TOETSENBOORD ALLEMAAL OP EEN ANDERE PLAATS
Ik ga nu echt stoppen wa3aleekoem salaam wr wb

15-08-2003, 19:42
Djazaak Allahoe ghayran

Pagina's : [1] 2 3 4 5