Bekijk volle/desktop versie : Boek of site met koran in nederlandse letters??Pagina's : 1 [2]

01-07-2002, 08:47
106. Qoraisj
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 4 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Ter bescherming van de Qoraishieten,

2. Ter bescherming op hun zomer- en winterreis.

3. Laten zij derhalve de Heer van dit Huis aanbidden.

4. Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd.

01-07-2002, 08:48


107. De Noden van Buren (Al-Maa'oen)
--------------------------------------------------------------------------------

De eerste helft van dit hoofdstuk werd gereveleerd voor de Hijrah. Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 7 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Hebt gij hem gezien die deze godsdienst loochent?

2. Het is degene die de wees verstoot,

3. Hij wekt anderen niet op de armen te voeden.

4. En wee degenen die bidden,

5. En de gebeden achteloos opzeggen.

6. En zij, die er mee te koop lopen.

7. En zich er van weerhouden de behoeftige vriendelijkheid te betonen.

01-07-2002, 08:48
108. Overvloed (Al-Kausar)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 3 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven.

2. Bid daarom tot uw Heer en offer.

3. Voorzeker, uw vijand zal uitsterven.

01-07-2002, 08:49
109. De Ongelovigen (Al-Kaafiroen)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 6 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "O gij ongelovigen,

2. Ik bid niet aan, wat gij aanbidt,

3. Noch gij bidt aan, wat ik aanbid.

4. Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt,

5. Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.

6. Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst."

01-07-2002, 08:50


110. De Overwinning (An-Nasr)
--------------------------------------------------------------------------------

Dit hoofdstuk werd gereveleerd tijdens of na de Afscheidspilgrimage, 632 A.D. Het is de laatste groep van de strofen, die in een stuk, aan de profeet, salla Allah u alihi wa sallam, gereveleerd zijn voor zijn dood. Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 3 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Als de hulp van Allah en overwinning komt,

2. En gij de mensen groepsgewijze ziet binnentreden tot Allah's godsdienst,

3. Roem dan uw Heer met de lof, die Hem toekomt en vraag vergiffenis van Hem; voorzeker Hij is Berouwaanvaardend.

01-07-2002, 08:50
111. De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 5 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. De macht van Aboe Lahab en hijzelf zullen vergaan.

2. Zijn rijkdommen en daden zullen hem niet baten.

3. Weldra zal hij in een laaiend Vuur branden.

4. Ook zijn vrouw, de draagster van brandstof,

5. Om haar hals zal een koord van palmvezels hangen.

01-07-2002, 08:51
112. Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 4 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "Allah is de Enige.

2. Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."

01-07-2002, 08:52
113. De Dauw (Al-Falaq)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 5 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad.

2. Tegen het kwade van wat Hij heeft geschapen

3. En tegen het kwade van de duisternis wanneer deze zich verspreidt

4. En tegen het kwade van degenen die vaste banden door boze inblazingen willen ontbinden

5. En van het kwade van de benijder wanneer deze benijdt."

01-07-2002, 08:53
114. De Mensheid (An-Naas)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 6 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen,

2. De Koning der mensen,

3. De God der mensen.

4. Opdat Hij mij bevrijde van het kwade der inblazingen van de duivel.

5. Die in het hart der mensen fluistert

6. Vanuit het midden der djinn en mensen."

01-07-2002, 12:00

Citaat:
Origineel gepost door Al-Amin
Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Geachte zuster,

Hieronder de link naar een site waar (een interpretatie van) de quraan in het fonetisch schrift is opgesteld. Neem bij het lezen van de suraa's wel het orginele schrift (het arabisch) erbij of beluister deze op band of cd.

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/transliteration/index.html

Moge Allah ons leiding en veeel meer kennis schenken, amin.

Wa salaamu alaikum

Al Amin
Dank je wel!!!!!! Dit is precies wat ik zocht, ik heb lang gezocht en nu heb ik het eindelijk, nogmaals erg bedankt en inschallah zal allah je hiervoor belonen

En ook jij uitgeblust bedankt voor het plaatsen van die vertaalde souraat

01-07-2002, 14:04
asaalaam
ik zou iets willen weten over de dag des oordels en over wat er in de hemel en de hel bevind weet iemand een site of eenplekwaar je die boeken kan kopen en over dat meisje die de vertaald zoekt ,ik heb hem via de bibiotheek geleend

01-07-2002, 14:46

Citaat:
Origineel gepost door bouchra1012
asaalaam
ik zou iets willen weten over de dag des oordels en over wat er in de hemel en de hel bevind weet iemand een site of eenplekwaar je die boeken kan kopen en over dat meisje die de vertaald zoekt ,ik heb hem via de bibiotheek geleend
Wa Salaam

Er is hier bij Yasmina ook een online boekenwinkel.

Als je iets meer over het boek kan vertellen kan en wil ik het wel voor je opzoeken, Insja Allah .

As Salaam aleikoem

01-07-2002, 14:53


volgens mij heet het boek had ik gehoord in de moskee
de troon der de volgers maar zeker weet ik heet niet maar bedankt ieder geval . ik wil eigenlijk naar zo winkeltje in de buurt weet ik niet waar ik heen moet

01-07-2002, 15:20

Citaat:
Origineel gepost door bouchra1012
asaalaam
ik zou iets willen weten over de dag des oordels en over wat er in de hemel en de hel bevind weet iemand een site of eenplekwaar je die boeken kan kopen en over dat meisje die de vertaald zoekt ,ik heb hem via de bibiotheek geleend
Wa Salaam

Dag des Oordeels, de Hel - het Paradijs

Aardse leven: het scheppingsdoel - satan - de waarde v.h. huidige leven - de beproeving / Dood:het intreden - de deur naar het hiernamaals - de toestand na de dood / Laatste uur: het einde v.d. schepping - de aankondiging / Wederopstanding:.... / Berechting:... / Paradijs:... / Hel:.


http://members.tripod.com/kibooks/mbc/mbc.htm
Je kunt hier gaan kijken of je het desbetreffende boek hier kunt vinden, eventueel opschrijven en via je gewone boekenwinkel bestellen. Ik zag dat je in Zoetermeer woont en dat is iets te ver hier vandaan om je verder te kunnen helpen.
Als je hier toch boeken mocht bestellen worden ze keurig bij je thuis afgeleverd.

Ik hoop je hiermede voldoende te hebben ingelicht. Sterkte

As salaam aleikoem

01-07-2002, 18:45
Salaam zuster, ik heb zelf een Koran die in Nederlands is vertaald, je kunt de Koran kopen bij Donner boekhandel! Moge Allah je naar het paradijs leiden, insallah! Beslama lieve zuster!

Pagina's : 1 [2]