Bekijk volle/desktop versie : Tot hoe laat kunnen we morgenochtend eten?Fl0rid0
23-09-2006, 00:40


Tot hoe laat kunnen we morgenochtend eten?

strangerr
23-09-2006, 00:47
Vraag: In een overlevering van Zaid bin Thaabit, wordt verhaald dat de boodschapper van Allah stopte met het eten en drinken in een tijdspanne waarin men 50 verzen kan reciteren voor de komst van Fajr. In een eerdere uitspraak heeft u gezegd dat het (expres) stoppen met eten en drinken voor Fajr een bid’ah (vernieuwing) is, maar deze hadieth bewijst toch het tegendeel?

Antwoord:
Sheikh Mohammad Saalih’ al Moenadjied antwoordde hierop met het volgende:

Al Boekhaarie (1921) heeft van Anas overgeleverd, dat Zaid bin Thaabit zei: "wij aten soehoer met de boodschapper van Allah, daarna stond hij op om te bidden." Ik [Anas] zei: "hoe lang zat er tussen de adhaan en de soehoer?" Hij zei: "zo lang als het duurt om 50 verzen te reciteren."

Deze hadieth toont aan dat de boodschapper van Allah zijn soehoer at zoveel tijd voor de adhaan, en geenszins dat de boodschapper van Allah begon met vasten en dus stopte met eten en drinken zoveel tijd voor Fajr. Er is een verschil tussen het tijdstip van soehoer en het stoppen met eten en drinken, dat is duidelijk, Alle lof zij Allah. Het is net als het zeggen, "Ik at soehoer twee uur voor Fajr." Dit wil niet zeggen dat je begon met vasten vanaf dat tijdstip, maar dat je simpelweg aangeeft wanneer jij soehoer hebt gegeten,
Wat opgemaakt kan worden uit de hadieth van Zaid bin Thaabit (moge Allah tevreden met hem zijn), is dat het moestahabb is om de sahoer uit te stellen en dat het niet moestahabb is om te stoppen met eten en drinken zoveel tijd voor Fajr.

Allah heeft degenen die de intentie hebben om te vasten geboden om te eten en drinken, totdat zij er zeker van zijn dat de zonsopkomst gekomen is. Allah zegt: "...en eet en drinkt tot de witte draad (licht) en de zwarte draad (duisternis) van de Fajr (ochtendschemering) voor jullie te onderscheiden is. Maakt daarna het vasten vol tot zonsondergang..." [al-Baqarah 2:187]

(Vervaardigd door Aboe Bakr al-Jassaas in Ahkaam al-Qor-aan, 1/265)

Het is dus toegestaan om geslachtsgemeenschap te hebben, te eten en te drinken gedurende de nachten van de Ramadan, vanaf het begin van de nacht, tot zonsopkomst - hierna zijn wij geboden om te vasten totdat de nacht valt.

Al-Boekhaarie (1919) en Moesliem (1092) hebben van 'Aa-ishah overgeleverd, dat Bilaal gewoon was de adhaan te verrichten 's nachts en dat de boodschapper van Allah zei: "eet en drink, totdat Ibn Oemm Maktoem de adhaan verricht, want hij verricht de adhaan niet totdat de zonsopkomst komt."

An-Nawawi zei in al-Majmoe’ (6/406): “Onze metgezellen en andere geleerden hebben overeenstemming bereikt, over het feit dat soehoer Soennah is en dat het uitstellen ervan de voorkeur heeft. Het bewijs hiervoor zijn de authentieke overleveringen. Ook doordat de sahoer, en het uitstellen ervan, men helpt om te vasten en zij een onderscheid met zich mee brengen ten opzichte van de koeffaar. Bovendien is de dag het tijdstip van het vasten, dus zit geen logica in het uitstellen van de iftaar of het wegblijven van het eten van soehoer aan het einde van de nacht.”

Het Staande Committee (10/284) werd gevraagd: ik heb in sommige tafsiers (d.w.z. uitleg van de Qor-aan) gelezen, dat de vastende persoon dient te stoppen met eten en drinken, 20 minuten voor de adhaan van Fajr en dit is omschreven als het zich bevinden aan de veilige zijde. Hoeveel tijd dient er te zijn tussen het stoppen met eten en drinken en de adhaan van Fajr in de Ramadan? Wat is het oordeel over degene die de moeadhien (oproeper tot het gebed) hoort zeggen “as-salaatoe khayroen min an-nawm (het gebed is beter dan de slaap)" en hij drinkt totdat de adhaan ophoudt - is dit correct?

Zij antwoordden: het basisprincipe betreffende de vastende persoon, wanneer hij dient te beginnen en stoppen met eten en drinken, is de vers waarin Allah zegt: "...en eet en drinkt tot de witte draad (licht) en de zwarte draad (duisternis) van de Fajr (ochtendschemering) voor jullie te onderscheiden is. Maakt daarna het vasten vol tot zonsondergang..." [al-Baqarah 2:187]

Het is toegestaan om te eten en drinken tot zonsopkomst, hetgeen dat de witte draad van licht impliceert; dat is het uiterste tijdstip tot wanneer men mag eten en drinken. Wanneer de tweede zonsopkomst komt, is het haraam om te eten en drinken en andere zaken te verrichten die het vasten verbreken. Degene die drinkt, terwijl de adhaan van de Fajr verricht wordt: indien de adhaan komt na de tweede zonsopkomst, dan dient hij de dag in te halen, maar indien dit was voor de (eerste) zonsopkomst, dan dient hij niets in te halen.

Sheikh ibn Baaz (moge Allah tevreden met hem zijn) werd gevraagd over het stoppen met eten en drinken 15 minuten voor de Fajr. Hij (moge Allah hem genadig zijn) antwoordde: ik ken hiervoor geen basis, in tegenstelling hiertoe toont de Qor-aan en de Soennah ons aan dat wij dienen te stoppen met eten en drinken wanneer de zonsopkomst komt, omdat Allah zegt: "...en eet en drinkt tot de witte draad (licht) en de zwarte draad (duisternis) van de Fajr (ochtendschemering) voor jullie te onderscheiden is. Maakt daarna het vasten vol tot zonsondergang..." [al-Baqarah 2:187]

De boodschapper van Allah zei ook: "De zonsopkomst is van twee typen, een zonsopkomst wanneer het haraam wordt om te eten en toegestaan is om te bidden en een zonsopkomst wanneer je niet dient te bidden (d.w.z. het Fajr-gebed) en het toegestaan is om te eten." Overgeleverd door ibn Khoezaymah en al-Haakiem, die het als sahieh heeft geclassificeerd in Boeloegh al-Maraam.

Tevens zei de boodschapper van Allah: Bilaal verricht de adhaan 's nachts, dus eet en drink totdat Ibn Oemm Maktoem de oproep tot het gebed verricht." De overleveraar zei: Ibn Oemm Maktoem was een blinde man die de oproep tot het gebed niet verrichte, totdat iemand tegen hem zou zeggen, 'de morgen is gekomen, de morgen is gekomen.'" Sahieh - Moettafaqoen 'aleih

(Uit: Majmoe’ Fataawa Ibn Baaz, 15/281)

Sorry best lang, maar is belangrijk

Hierzo (Amsterdam) 05.49 u (staat op gebedstijdenkaart)

Fl0rid0
23-09-2006, 00:51
dus zo een kwartier na het el fadjr gebed?

OemmyAicha
23-09-2006, 05:26
Het is toch een kwartier tot 20 minuten voor het fajr gebed?

strangerr
23-09-2006, 11:46


nee, tot al fadjr mag je eten insha Allah
als ik het fout heb, verbeter me dan (IEMAND??)

wa Allahoe a3lam

moslima_maryam
23-09-2006, 18:46
assalaam aleikoem,

je mag eten tot het fadjr gebed. Veel mensen denken dat je een kwartier daarvoor al niet mag eten, maar dit is niet volgens de soennah. Het is juist soennah om nog zo laat mogelijk iets te eten of te drinken, maar wel voor fadjr!!! AllahoeAlim

Oegt_Rachida
24-09-2006, 16:27
Stranger dit is wat jijzelf citeert in je stuk:

Al Boekhaarie (1921) heeft van Anas overgeleverd, dat Zaid bin Thaabit zei: "wij aten soehoer met de boodschapper van Allah, daarna stond hij op om te bidden." Ik [Anas] zei: "hoe lang zat er tussen de adhaan en de soehoer?" Hij zei: "zo lang als het duurt om 50 verzen te reciteren."

Mr_daoudi
10-09-2009, 06:10

Citaat door OemmyAicha:
Het is toch een kwartier tot 20 minuten voor het fajr gebed?

Best broeders en zusters,

Voor alle duidelijkheid de imsaak hebben ze niet voor niets uitgevonden, ze hebben de imsaak uitgevonden omdat men vaak ging twijfelen of ie wel op tijd is gestopt met het eten en door dat de gebedstijden tijden van verschillend steden verschillend zijn en vak niet echt presies kloppen. En aangezien er geen adhaan in nederland is, hebben ze voor de zekerheid de imsaak uitgevonden, als je daar aan houdt dan ben je zeker van je zaak dat je niet laat bent begonnen met vasten.

Wel je zeker van je zaak zijn hou de 10 minuten voor alfajr aan.

Salaam ohaliakom,