Bekijk volle/desktop versie : Vraagje over ontmoeting man en vrouw voor het huwelijk...03-09-2006, 14:10
Salaam

Zoals de titel al zegt vraag ik mij af wat is toegestaan m.b.t. ontmoeting tussen een broeder en zuster die elkaar niet persoonlijk kennen, maar mogelijk wel geintereseerd zijn in elkaar. (voor een huwelijk)

Je hebt dus een broeder en je hebt een zuster en die kennen elkaar niet, maar ze zien elkaar weleens omdat ze in dezelfde buurt/straat wonen of op dezelfde school zitten etc.

Vaak hoor je zij elkaar alleen persoonlijk kunnen ontmoeten in bijzijn van een mahram. (dus een 3de persoon....broer/vader of anders )

Heeft iemand hier een duidelijke antwoord op over wat wel mag en wat juist niet mag?
Als ze na die ontmoeting nog in elkaar geintereseerd zijn mogen ze dan wel telefonisch contact samen en zijn er meerdere ontmoetingen met een Mahram toegestaan?

Wat zegt de Islam hierover?


Bij voorbaat dank

03-09-2006, 14:27


beste,

Naar mijn kennis, en wat ik gelezen heb, het is toegestaan om je toekomstige te leren kennen, mits een 3de persoon aanwezig. Zie http://www.dimmadimma.nl of http://www.xxxxxxxxxx of http://www.walidin.com daar staan hadith met betekking tot jouw vraag

moge allah je helpe

03-09-2006, 14:57

Citaat door lemiyatje:
beste,

Naar mijn kennis, en wat ik gelezen heb, het is toegestaan om je toekomstige te leren kennen, mits een 3de persoon aanwezig. Zie http://www.dimmadimma.nl of http://www.xxxxxxxxxx of http://www.walidin.com daar staan hadith met betekking tot jouw vraag

moge allah je helpe
Dank je wel voor de moeite

Maar de eerste 2 linken doen het niet, en op de 3de link kan ik geen informatie vinden met betrekking tot dit onderwerp

03-09-2006, 15:03

Citaat door IrriteerMeNiet:
Alleen zijn met een niet-mahram vrouw

Shaytaan houdt er altijd van om mensen te verleiden en hen harame daden te laten doen. Om deze reden waarschuwt Allah ons (interpretatie van de betekenis):“O jullie die geloven! Volgt niet in de voetstappen van de Satan. En wie de voetstappen van de Satan volgt: voorwaar, hij (Satan) beveelt de gruweldaden en het verwerpelijke…” [1].

Shaytaan stroomt als bloed door de aders van de mens en één van de manieren waarop hij mensen verleidt om onzedelijke daden te plegen is door een man er toe te brengen om met een niet-mahram vrouw te zijn. Islam blokkeert deze weg door zulk gedrag te verbieden, zoals de Profeet heeft gezegd: “Geen man is alleen met een (niet-mahram) vrouw, maar Shaytaan zal de derde zijn tussen hen.” [2]. Ibn ‘Umar ( moge Allah tevreden met hem en zijn vader zijn) verhaalde dat de Profeet heeft gezegd: “Vanaf deze dag zou geen man binnen mogen gaan bij een vrouw wiens echtgenoot afwezig is tenzij er een andere man of twee met hem is.”[3]. Het is niet toegestaan voor een man om alleen in een huis, kamer of auto te zijn met een niet-mahram vrouw, de vrouw van zijn broer of een bediende inbegrepen. Een vrouwelijke patiënte zou evenzo niet alleen moeten zijn met een dokter, enzovoorts. Veel mensen zijn onverschillig over deze zaak, vanwege het vertrouwen in zichzelf of om een andere reden. Dit heeft als resultaat dat velen onzedelijke daden plegen of de stappen nemen die tot hen leiden. Op hun beurt resulteren deze in de tragedies van verwarde afkomst en onwettige geboorten.


--------------------------------------------------------------------------------

[1]Soerat al-Noor ayah 21)

[2] overgeleverd door al-Tirmidhi, 3/474; zie ook Mishkaat al-Masaabeeh, 3118

[3] overgeleverd door Muslim, 4/1711


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Het Verbod op het corresponderen van (jonge) mannen en (jonge) vrouwen op het internet e.d.

door Shaych Saalih al-Fauwzaan (hafidhahoellaah)

Arabische Bron: Uitgekozen Fataawa van Shaych Saalih al-Fauwzaan 3/160-161
en zie Fataawa al-Mar`a al-Moslimah blz.: 579.
Vertaald door: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah

Vraag:

“Wat is de regelgeving voor het corresponderen met (jonge) vrouwen? En wat is de regelgeving als deze correspondentie van nut is, zoals bij een literaire of poëtische correspondentie?”

Antwoord:

“Als het corresponderen met (jonge) vrouwen bewerkstelt wordt door mannen die geen Mahram (naaste familielid) zijn van deze vrouwen dan is dit van oorsprong niet toegestaan! Omdat, dit fietnah en verboden zaken veroorzaakt, zelfs als deze jonge vrouw literair- of poëtisch kundig is. Want, [stelregel] het voorkomen van nadelen heeft voorrang op het bereiken van voordelen. En het is doorgaans zo dat dubieuze ontmoetingen en hetgeen resulteert uit correspondentie tussen jonge mannen en jonge vrouwen (erg) schadelijk is!!!”


(De onderste fatwaa heb ik erbij geplaatst omdat men vaak denkt dat het emailen wel is toegestaan)
Wa Allahu A3lem!
Hartelijk dank


Zonder een 3de persoon erbij is het dus niet toegestaan om elkaar te ontmoeten.

En als de broerder en zuster elkaar ontmoet hebben in bijzijn van een 3de persoon, en ze zien elkaar beiden wel zitten als huwelijkspartner, mogen ze dan wel bijv, telefonisch contact om elkaar nog beter te leren kennen of is dat dan nog steeds verboden?

03-09-2006, 16:01


ik heb een fatawa hierover wa ghair insa allah

Het is voor een man en vrouw toegestaan om een gesprek met elkaar te hebben om te weten te komen wie men aan de andere kant van de lijn heeft dit na het plaats vinden van het huwelijksaanzoek.
Dit gesprek moet geschieden in aanwezigheid van een mah'ram zodat er geen gelegenheid verleend wordt aan de influisteringen van de shaytaan.
Na de eerste gespreken waarin men onderzoekt hoe de andere persoon nadenkt en of men praktiserend is...etc heeft men geen reden de andere persoon nog telefonisch te spreken. Als u met deze persoon wilt trouwen dient u een huwelijkscontract te sluiten zodat alles toegestaan wordt, verder kunnen afspraken onderling gemaakt worden dat u nog uw studie wilt afronden.
Want weet beste zuster, dat de shaytaan diepe gedachten heeft, vandaag is het een telefonisch gesprek, morgen is het een ontmoeding en overmorgen treft men een zonde waardoor de Troon van Allah beeft.
En vaak is de vrouw hier de dupe van, nadat men een grote zonde getroffen heeft, kan de man de vrouw vaarwel zeggen en dan blijft de zuster met een grote probleem wachtend op een prins op een witte paard.
Sheikh Al-Fawzaan (moge Allah hem beschermen heeft gezegd): Het is toegestaan voor de Al-khateeb (degene
die een huwelijksaanzoek gedaan heeft) om zijn Khateebah (de vrouw waarmee hij wil trouwen) telefonisch te spreken als de voogd daar toestemming voor geeft. Het is toegestaan om haar te spreken als men antwoorden wil hebben over belangrijke zaken en het mag niet meer dan hiervoor gebruikt worden. Dit mag alleen als men ervan zeker is dat er geen aanleiding hierin zijn voor verboden gedachten en praktijken. Als deze gespreken via haar voogd geschieden is dit beter.
Wat betreft de gesprekken die tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen plaats vinden, waarbij er geen huwelijksaanzoek van te voren plaats heeft gevonden, en die de bedoeling dragen om verder kennis te maken en elkaar te leren kennen, zoals het wordt genoemd. Dit is een zonde en is verboden. Het is een aanleiding tot onzedelijkheid en het treffen van zondes.
Allah de Verhevene heeft gezegd: "Weest daarom niet minzaam in jullie manier van spreken, waardoor degene in wiens hart een ziekte is begeerte gaat voelen, en spreekt een juist woord." (Soerat Al-Ah'zaab, aayah 32).
De vrouw mag een vreemde man alleen spreken als daar een noodzaak en reden voor is en met normale woorden dat niet gepaard gaat met mooie verleidend woorden (stem). (Fatawa al-mar-ah al-moesliemah, 2/605-605).

03-09-2006, 23:30
Ik zie hier 3de persoon maar vergeet niet dat deze 3de persoon de mahram van de vrouw moet zijn.