Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Steeds meer allochtone ouderen afhankelijk van bijstandMiss_Naks
31-08-2006, 15:19


Het aantal 65-plussers dat een beroep moet doen op de bijstand, is de afgelopen twaalf maanden met 7 procent gestegen naar 27.000 mensen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepresenteerd. Het gaat om mensen die door langdurig verblijf in het buitenland minder rechten hebben op de AOW. Voor elk jaar dat iemand tussen zijn 15e en 65e in het buitenland woont, wordt hij met 2 procent gekort op de AOW-uitkering. „Het overgrote deel van de 65-plussers met bijstand is van allochtone herkomst. Zij zijn vaak pas op latere leeftijd naar Nederland gekomen. Zij hebben daardoor geen volledige AOW en hebben minder werknemerspensioen kunnen opbouwen”, aldus het CBS. Van de 27.000 gepensioneerden in de bijstand wonen er 11.000 in een van de vier grote steden. Dat is ruim 4 procent van de bevolking van 65 jaar en ouder in die steden. De FNV keert zich al langer tegen het zogeheten AOW-gat. De vakcentrale wil dat mensen niet vijftig maar veertig jaar in Nederland moeten hebben gewoond voor een volledige AOW-uitkering. De FNV wordt daarin gesteund door onder meer PvdA, GroenLinks, SP en D66. Volgens cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW uitvoert, hebben 380.000 65-plussers een AOW-gat. Van hen wonen er 200.000 in Nederland. Volgens de PvdA weten veel allochtone ouderen niet dat ze in aanmerking kunnen komen voor aanvullende bijstand. In tegenstelling tot het aantal 65-plussers neemt het totaal aantal mensen in de bijstand gestaag af. In het tweede kwartaal daalde het aantal uitkeringen aan personen onder 65 jaar met bijna 5000 tot een totaal van 322.000. „Dit is het vijfde achtereenvolgende kwartaal dat het aantal bijstandsuitkeringen daalt”, stelt het CBS. „Eind juni was het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder 65 jaar bijna 16.000 lager dan een jaar eerder”. De daling is voor het grootste deel te danken aan mensen onder de 35. Zij zorgden in de afgelopen twaalf maanden voor een daling van 13.000. http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article467989.ece/Steeds_meer_allochtone_ouderen_afhankelijk_van_bij stand_laatste_nieuws