Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Vasten in De Maand Sha3baan ....iwiss_n_tmezirt
25-08-2006, 21:06


salam alikoem wrhmatoe allhi wbrakteoh, beste broeders en zusters ,eerst en voraal hoop dat ik jullie in goed gezondheid en sterke iman verkeren...inshallh.. voor de broeders en zusters die hier gebleven zijn... hoop ik dat ze zich hebben geamuseerd van hen vakantie ... en degene die naar het buitenland zijn gegaan, insha'allah hebben jullie je ook geamuseerd... insha'allah heeft allah jullie bijgestaan en zijn jullie goed aangekomen... zowel op de heenweg als de terugweg... amine .... Ik wilde hierbij ter gelegenheid van de maand sha’baan dat over een dag (morgen inshallh ) zal aanvangen, elkaar herinneren aan de sunna van het vasten in deze belangrijke maand. Insha Allah kunnen we elkaar hierin stimuleren: In de sahih van imam Boechari en imam Muslim (moge Allah hen genadig zijn) vinden we terug dat de profeet (salla Allaahoe 'aleihi wa sallam) deze maand (sha'baan) helemaal of het meeste ervan vastte. Het is tevens overgeleverd dat Oesaamah ibn Zayd (moge Allah tevreden met hen zijn) zei: "Ik zei, 'O boodschapper van Allah, ik zie u niet vasten in een andere maand zoals ik u zie vasten in Sha'baan.' Hij (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) zei, 'Dat is een maand waaraan mensen geen aandacht besteden, tussen Radjab en Ramadan, en het is een maand waarin de handelingen opgeheven worden naar de Heer der Werelden. Ik hou ervan dat mijn daden opgeheven worden terwijl ik vast.'" Overgeleverd door Imam Annasaa-i (moge Allah hem genadig zijn) Imam Ibn Radjab (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Het vasten in Sha'baan is beter dan het vasten in de Heilige Maanden, en de beste van de vrijwillige vasten zijn die, die het meest dichtbij de Ramadan zijn, voor of na. De status van deze vastdagen zijn zoals as-Soenan ar-Rawaatieb die verricht worden voor en na verplichte gebeden, en die gebreken in het aantal verplichte gebeden goedmaken. Hetzelfde geldt voor vastdagen die verricht worden voor en na Ramadhaan. Zoals as-Soenan ar-Rawaatib beter zijn dan andere vrijwillige vasten, zo zijn vastdagen voor en na Ramadhaan beter dan vastdagen op andere tijdstippen." Imaam Ibn H'adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Hij (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) verrichtte meer vrijwillige vasten in Sha'baan dan in andere maanden, en hij had de gewoonte het grootste gedeelte van Sha'baan te vasten." *Het vasten na de helft van Sha’baan: Het vasten in de 2e helft is enkel toegestaan voor degenen die doorgaan met vasten nadat zij aan het begin van Sha’baan waren begonnen met vasten, tevens is het toegestaan voor degenen die een vast patroon hebben in hun vastendagen (zoals degene die gewoonlijk elke maandag en donderdag vast, of een dag wel en een dag niet vast) Imam an-Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) zei in Riyaadh as-Saalih’ien “Hoofdstuk over het verbod op het anticiperen van de Ramadhaan door te vasten na de helft van Sha’baan, behalve door degene die doorgaat met vasten (waarmee hij begonnen is) vóór de helft van de maand, of degene die een regelmatig patroon heeft van vasten, zoals het vasten op maandagen en donderdagen." Moge Allah swt jullie vasten accepteren en het belonen met Jannah El Firdaus Allahoema Ameen.

iwiss_n_tmezirt
12-08-2008, 23:52
assalamoe alikoem wrhmatoe allah iwbrakteoh .. ik wilde hierbij, ter gelegenheid van de maand sha’baan, elkaar herinneren aan de sunna van het vasten in deze belangrijke maand. Insha Allah kunnen we elkaar hierin stimuleren..Moge Allah swt jullie vasten accepteren en het belonen met Jannah El Firdaus Allahoema Ameen. Vermaan (hen) dan, want de vermaning baat de gelovigen. Koran, 51:55 Mensen die nog op vakantie zijn Rust maar goed uit! Moge Allah jullie beschermen en goed en wel brengen en terugbrengen. Ameen ...