Bekijk volle/desktop versie : dames: wel/geen hoofddoek10-08-2004, 14:49

Citaat:
Origineel gepost door smileyy
ik wil je niet aanvallen maar IK heb nooit ontkend dat het niet zo is.
je hoor wel en hoofddoek te dragen,maar ik snap nog niet echt waarom
want dat je boezem en dergelijke bedekt moet zijn dat snap ik wel..
maar je haren niet echt..MAAR JE HOORT WEL EEN HOOFDDOEK TE DRAGEN DAT WEET IK!!maar als ik het zou ontkennen dan zou ik een kafir zijn,en dat ben ik
niet want ik geloof in soebhanna watahala,en als dat gezegt word dan
accepteer ik het..maar ik draag het nog steeds niet..

tot ik meer kennis van de islam heb ofzo..ik weet niet...

maar bedankt voor al je informatie!!

Ik heb ook nooit gezegd dat jij dat zei, ik sprak in t algemeen omdat ik zag dat er mensen waren die dingen zeiden die dicht bij het ontkennen kwamen.

Ik ben blij dat je t accepteert..

Moge Allah jou de imaan geven om een hoofddoek te dragen

10-08-2004, 15:16Citaat:
Origineel gepost door Khaled2000
Ik heb ook nooit gezegd dat jij dat zei, ik sprak in t algemeen omdat ik zag dat er mensen waren die dingen zeiden die dicht bij het ontkennen kwamen.

Ik ben blij dat je t accepteert..

Moge Allah jou de imaan geven om een hoofddoek te dragen
inshallah!

soekran!!

beslama

10-08-2004, 19:16

Citaat:
Origineel gepost door oem_rayan
Eigen mening? Het is niet de eigen mening van khaleed. Dit is wat de sunna zegt. Ontkent iemand een koranvers, dan is ie kafir. En weet je waarom? Degene die een koranvers ontkent, ontkent dus dat Allah swt dat gezegd heeft. Dat kan toch niet, iets ontkennen wat Allah swt gezegd heeft? Hij is Superieur en Alwetend. De koran is niet herschreven, dus kan men ook geen ayat ontkennen.

In de islaam is er wel ruimte voor een eigen mening, maar dit moet niet indruisen tegen de regels en wetten van Allah swt. In dit geval is het kafir verklaren van iemand die een koranvers ontkent, geen mening maar een feit. Khaleed heeftd de bewijzen aangevoerd...

Salaam aleikoum
oem_rayan. Maar dit is zo een typisch geval van "een open deur intrappen'.

Wat je hier neerzet heeft helemaal niets met de discussie te maken!

Het gaat erom dat je een broeder of zuster niet voor kafir mag uitmaken want alleen God kan dat !
Er is maar 1 God en sommigen vergeten dat!!

10-08-2004, 19:56

Citaat:
Origineel gepost door boeja
oem_rayan. Maar dit is zo een typisch geval van "een open deur intrappen'.

Wat je hier neerzet heeft helemaal niets met de discussie te maken!

Het gaat erom dat je een broeder of zuster niet voor kafir mag uitmaken want alleen God kan dat !
Er is maar 1 God en sommigen vergeten dat!!
Een typisch geval van al-amr bil ma3roof wa nahyoe 3ani moenkar

Een broeder of zuster mag je idd niet voor kafir verklaren, maar er zijn bepaalde dingen, als je die doet, ben je ongelovig in Allah!

Ps. Gebruik ''Allah'' ipv ''God''

10-08-2004, 20:02


De zaken die de Islam verbreken

Dit zijn de zaken die de Islam verbreken en haar ongeldig maken. Hiertoe behoren vele zaken, maar de meest gevaarlijke en voorkomende zijn de volgende tien:

1. Shirk in de 3baadah van Allah. Dit betekent dat je anderen naast Allah aanbidt. Hieronder valt het brengen van offers aan een ander dan Allah. De bewijzen hiervoor zijn de volgende Woorden van Allah ( interpretatie van de betekenis ):

'' Waarlijk, Allah vergeeft niet dat deelgenoten aan hem worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten (alles) aan wie Hij wil. En wie aan Allah deelgenoten toekent heeft waarlijk een geweldige zonde verzonnen. ” ( Soerat An-Nisaa Aya 48 )

'' Waarlijk, degene die deelgenoten aan Allah toekent; waarlijk, Allah heeft voor hem het Paradijs verboden gemaakt en zijn bestemming zal het Vuur zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers. ” ( Soerat Al-Maidah Aya 72 )


2. Als je niet direct aan Allah vraagt, maar je neemt een bemiddelaar tussen jou en Allah. Bijvoorbeeld door hulp te vragen aan een profeet of een heilige, terwijl je denkt dat zij als bemiddelaar voor jou kunnen optreden bij Allah. Dit wordt ook wel voorspraak genoemd en in het Arabisch noemen we dit Shafaa3ah.


3. of je keurt sommige van hun stromingen goed. Door dit te denken negeer je het gebod van Allah dat een ongelovige, ook al kan hij in iemands ogen ‘goede daden’ verrichten, de grootste zonde begaat ( Shirk ) en altijd bestemd zal zijn voor het Vuur als zij hiervoor geen berouw tonen.


4. Wie ervan overtuigd is dat de leiding van een ander volmaakter is dan die van de Profeet ( 3eleyhie Salaatoe Wasalaam ) of dat andermans oordeel beter is dan die van de Profeet ( 3eleyhie Salaatoe Wassalaam ), deze persoon is een Kafier.


5. Als je een hekel hebt aan iets wat van de Profeet Mohammed ( 3eleyhie Salaatoe Wassalaam ) komt. De Soennah van de Profeet ( 3eleyhie Salaatoe Wassalaam ) vormt een belangrijk deel van ons geloof. De manier waarop hij heeft geleefd, is voor ons het beste voorbeeld om te volgen. Allah heeft ons bevolen om Mohammed ( 3eleyhie Salaatoe Wassalaam ) te volgen en te gehoorzamen. Dus als iemand hier een hekel aan heeft, dan is hij niet alleen ongehoorzaam tegenover de Profeet ( 3eleyhie Salaatoe Wassalaam ), maar ontkent hij bovendien een gebod van Allah. Deze persoon is Kafier, zelfs als hij zich houdt aan de rest van de geboden van Allah.


6. Als je de spot drijft met Allah en Zijn Profeet ( 3eleyhie Salaatoe Wassalaam ) of je de Islam of één van diens regels belachelijk maakt.

" Waren jullie de spot aan het drijven met Allah en Zijn Tekenen en Zijn Boodschapper? ” Verontschuldigt jullie maar niet. Voorzeker, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie gelovig waren. Als wij een groep van jullie vergeven dan zullen wij een andere groep bestraffen omdat zij misdadigers waren ''. ( Soerat Tauwbah Aya 65 / 66 )


7. Als je jezelf bewust bezig houdt met Sihr en je er tevreden mee bent.

Zij volgden hetgeen de Shayaatien ( Duivelen ) voorlazen tijdens het leven van Soelayman. Soelayman was geen ongelovige maar de Shayaatien geloofden niet; zij leerden de mensen magie en datgene dat nedergedaald is naar de twee engelen in Babylon, Haroet en Maroet. Maar geen van beiden ( Engelen ) leerde iemand ( Zulke dingen ) totdat zij zeiden: “ Wij zijn slechts een beproeving, dus weest niet ongelovig ( Door het leren van deze magie van ons ).” En van deze (engelen) leren mensen datgene wat een man van zijn vrouw scheidt, maar zij kunnen niemand schaden behalve met Allah’s toestemming. ( Soerat Al-Baqara Aya 102 )


8. Als je hulp en steun aan de Kafier tegen de Moslims geeft. In de Koran staat:

O, jullie die geloven! Neemt niet de joden en de christenen als Awliyaa’ ( Vrienden, beschermers , helpers , enz. ), zij zijn slechts elkaars Awliyaa’. En als iemand onder jullie hen als Awliyaa’ neemt, dan is hij voorzeker één van hen. ( Soerat Al-Maidah Aya 51 )


9. [SIZE=4]Wie ervan overtuigd is dat het voor iemand toegestaan is om buiten de regels van de Islam te leven is een Kafier. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“ En wie een andere Godsdienst dan de Islam zoekt, het zal van hem niet geaccepteerd worden en in het Hiernamaals behoort hij tot de verliezers. ” ( Soerat Imran Aya 85 )


10. Iemand die de Islam de rug toekeert, het geloof niet wil leren en niet wil toepassen.In de Koran staat wat als volgt vertaald kan worden:

En wie begaat er een groter onrecht dan hij die herinnerd wordt aan de Tekenen van zijn Heer, en zich er vervolgens van afkeert ? Voorzeker, Wij zullen wraak nemen op de misdadigers. ( Soerat Sadjdah Aya 22 )

Duidelijk???

10-08-2004, 20:14
ja super duidelijk!!

nou had ik een vraagje aan je,maar ik pm je wel


10-08-2004, 20:21

Citaat:
Origineel gepost door smileyy
ja super duidelijk!!
mooi

10-08-2004, 21:39

Citaat:
Origineel gepost door Khaled2000
Een typisch geval van al-amr bil ma3roof wa nahyoe 3ani moenkar

Een broeder of zuster mag je idd niet voor kafir verklaren, maar er zijn bepaalde dingen, als je die doet, ben je ongelovig in Allah!

Ps. Gebruik ''Allah'' ipv ''God''
Allah en God zijn 1!

Of geloof jij soms in meerdere goden?

10-08-2004, 21:42
Allah is een Arabische woord voor God!
God is een Nederlandse woord voor Allah!

Zie....we hebben het over 1 en dezelfde god!

10-08-2004, 22:18
Hij heeft Zich Allah genoemd, en zo noemen we Hem dan ook. Nergens in de Koran staat ''god''. We doen de kafirs niet na. Bovendien is ''god'' geen goede vertaling van ''Allah''..

Je kunt trouwens van ''god'', ''godin'' en ''goden'' maken..

10-08-2004, 22:18

Citaat:
Origineel gepost door boeja
Of geloof jij soms in meerdere goden?
A3oedhoe bilaah..

11-08-2004, 09:44

Citaat:
Origineel gepost door Khaled2000
Hij heeft Zich Allah genoemd, en zo noemen we Hem dan ook. Nergens in de Koran staat ''god''. We doen de kafirs niet na. Bovendien is ''god'' geen goede vertaling van ''Allah''..

Je kunt trouwens van ''god'', ''godin'' en ''goden'' maken..
Wat een hoop blabla en weinig inhoud.
Ik heb het over 1 en dezelfde God en dat weet je zelf ook! je moet niet gaan muggezifteren.

11-08-2004, 11:25


pfffff zo zo eindelijk klaar. heb een beetje globaal alles gelezen hier. en ik moet zeggen dat de meeste reacties gewoonweg lachwekkendd zijn!!!!Ik vroeg me eigenlijk af he... de dames die zeggen dat ze er NOOIT een gaan dragen. Hoe zij eigenlijk bidden?? Met hoofddoek of doe je dat ook zonder? Als het met is waarom zeg je dan NOOIT???

12-08-2004, 15:40

Citaat:
Origineel gepost door Islam4You
[Ik vroeg me eigenlijk af he... de dames die zeggen dat ze er NOOIT een gaan dragen. Hoe zij eigenlijk bidden?? Met hoofddoek of doe je dat ook zonder? Als het met is waarom zeg je dan NOOIT??? [/I] [/COLOR] [/B]
Misschien bidden ze nooit

12-08-2004, 15:56

Citaat:
Origineel gepost door miss_tetouan86
Misschien bidden ze nooit
wallahoe a3lam

Pagina's : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46