Bekijk volle/desktop versie : Soebhanallah ze zoeken echt een manier om ons uit te zetten!12-07-2006, 23:23
ambtsbericht

Uitzetten mag op advies van AIVD


Door onze redacteur Ahmet OlgunAmsterdam, 12 juli. Een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Opsporingsdienst (AIVD) is voldoende om een persoon tot ongewenst vreemdeling te verklaren en hem het land uit te zetten. Dat heeft de Raad van State vorige week bepaald in de zaak van Fahmi B., een veroordeeld lid van het islamitische terreurnetwerk Hofstadgroep.

Volgens de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mag de minister voor Vreemdelingenzaken zonder meer afgaan op adviezen van de AIVD, zonder dat de dienst inzage geeft in de bronnen die de grondslag vormen voor het ambtsbericht. Van de raad hoeft de minister geen eigen onderzoek in te stellen naar de betrouwbaarheid van de AIVD-informatie. De inlichtingendienst is, zo oordeelt de Raad van State, de bevoegde instantie om te onderzoeken of iemand een gevaar vormt voor de nationale veiligheid.

Hiermee gaat de Raad van State in tegen een uitspraak van de rechtbank van Den Haag. Deze oordeelde in februari 2006 dat de minister niet zonder meer mag afgaan op een ambtsbericht van de veiligheidsdienst. De rechtbank wees op de ‘vergewisplicht’ van de minister. Minister Verdonk (VVD, vreemdelingenzaken) moest onderzoeken of het ambtsbericht op een „onpartijdige, objectieve en inzichtelijke wijze informatie verschaft” voordat zij besluit of B. staatsgevaarlijk is. In geval van een ander veroordeeld lid van de Hofstadgroep oordeelde de rechtbank afgelopen maand gelijkluidend. Ook deze zaak is inmiddels voorgelegd aan de Raad van State.

„We zijn erg opgelucht door deze uitspraak van de raad”, zegt een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), belast met onder andere het uitzetten van ongewenste vreemdelingen. „We mogen nu afgaan op de vertrouwelijkheid van de informatie van de AIVD. We hoeven geen nader onderzoek naar ambtsberichten te plegen.”

Het was volgens de IND „ondoenlijk” geweest om de bronnen van de AIVD te controleren. Nu Fahmi B. door de uitspraak van de Raad van State ‘verwijderbaar’ is geworden, kan hij wat de IND betreft elk moment worden uitgezet. B. werd op 10 maart van dit jaar veroordeeld tot 18 maanden cel wegens deelname aan de Hofstadgroep. In december 2004 werd hij op grond van een ambtsbericht van de AIVD tot ongewenst vreemdeling verklaard.

Dat B. tot ongewenst vreemdeling werd verklaard gebeurde kort na de moord op cineast Theo van Gogh. Daarop werd B.’s verblijfsvergunning ingetrokken. Het ambtsbericht meldde onder andere dat B. een gevaar voor de nationale veiligheid vormt wegens de centrale rol die hij volgens de dienst bekleedde binnen de terroristische organisatie.

Anders dan de rechtbank meent de raad dat het ambtsbericht van de AIVD op „inzichtelijke wijze” duidelijk maakt welke feiten en omstandigheden de veiligheidsdienst hebben geleid tot de conclusie dat B. gevaar oplevert. De conclusie van de AIVD is niet onbegrijpelijk zonder nadere toelichting, aldus de raad. „Vermelding van de aan het ambtsbericht ten grondslag liggende bron dan wel bronnen, mocht achterwege blijven vanwege de vertrouwelijkheid ervan.”

Niels van Wersch, de advocaat van Fahmi B., noemt de uitspraak van de raad „schokkend en zorgwekkend”. Van Wersch: „Op basis van vage ambtsberichten van de AIVD kunnen nu vreemdelingen erg makkelijk ongewenst worden verklaard en uitgezet.” Deze uitspraak geeft de IND volgens de advocaat een vrijbrief om zich blind te staren op de informatie van de inlichtingendienst.

http://www.nrc.nl/binnenland/article385757.ece

12-07-2006, 23:25


Voor rechtvaardigheid opkomen wordt nu als terrorisme beschouwd, maar dat zal ons inscha´allah niet verhinderen om ons mening te geven of onze zusters en broeders op bepaalde manieren te helpen.

13-07-2006, 00:21
ewa ja joden he

13-07-2006, 01:14
Niks aan te doen eh sahbi..

13-07-2006, 09:01


soebhanallah.

13-07-2006, 13:19

Citaat door nordin_nador:
Niks aan te doen eh sahbi..
nehr joden ik haat ze. Nu in libanon zijn ze ook bezig zusters en broeders te vermoorden.

13-07-2006, 13:20
soebhana allah