Bekijk volle/desktop versie : Overdadig, Buitensporig Lachen bederft het hart van de moslim! lees dit>>>>>12-06-2002, 11:42
Aoedoe bilahimina sjitan iraziem
Bismillah arahman arahim
Salam Alaikoem Broeders en zusters....
Deze informatie komt van de site http://www.eltawheed.nl


Overdadig, Buitensporig Lachen


Overdadig lachen is een probleem dat steeds vaker voorkomt, speciaal bij de jeugd. Iemand vroeg: “Onze samenkomsten met vrienden en collegae zijn gevuld met teveel lachen. Dit verschijnsel doet zich steeds vaker voor. Wat is de oplossing?”

In antwoord hierop kunnen we stellen dat de oplossing van dit probleem twee aspecten heeft: theoretisch en praktisch.

Het theoretische aspect kunnen we weer verder opdelen in twee punten:

Ten eerste moeten we weten hoe de profeet Mohammed zich gedroeg als het om lachen ging en hij is het beste voorbeeld in deze kwestie en in alle andere zaken.

Er is overgeleverd in een sahieh hadieth dat zijn lachen nooit meer was dan een glimlach (Ahmed, sahieh al-Djaamie 4861). Volgens een andere hadieth was hij voor langere perioden zwijgzaam en lachte weinig (Ahmed, sahieh al-Djaamie 4822).

Aisha heeft gezegd: “Ik zag de boodschapper van Allah nooit zo hard lachen dat hij zijn achterste tanden liet zien; hij glimlachte alleen.” (Aboe Dawoed 5098)

In een andere hadieth heeft de profeet gezegd: “Lach niet te veel, want overdreven lachen doodt het hart (geestelijk).”

(Ibn Maadjah; silsilah al-Sahiehah 506)

En volgens een andere overlevering: “…te veel lachen bederft het hart.”

Als een moeslim deze kennis bezit en toch overdreven veel lacht, is het alsof hij een reis onderneemt waarvan hij weet dat die reis tot zijn ondergang zal leiden.

Dit is in het kort het theoretische antwoord op dit probleem.

Voordat we nu naar de praktische aspecten kijken moeten we er op wijzen dat lachen niet haraam (verboden) is. Er wordt van een moeslim niet verwacht dat hij streng, hard en star is. Lachen is iets heel natuurlijks en Allah zegt in de Qoraan:

“En….het is Hij, Die laat (wie Hij wil) lachen en laat (wie Hij wil) huilen.” (Soerah al-Nadjm: 43)

Maar het probleem wat we hier behandelen – overdreven, buitensporig lachen – heeft vele slechte gevolgen, o.a.:

Het laat bijeenkomsten exploderen met luide onbeschaafde lach en laat rauw gelach weerklinken. Het hart van de gelovige wordt door te veel lachen bedorven en hij opent zijn mond te wijd in plaats van serieus en met een betrouwbaar karakter te zijn. Het leidt tot daa’iyahs (moeslims die uitnodigen tot de islaam) die het lachen gebruiken als een vorm van uitnodigen tot de islaam en invloed op de mensen te hebben. Wat zij zich niet realiseren is het feit dat mensen zich om hen heen verzamelen alleen om te lachen en zij verkrijgen hiermee geen enkel voordeel. Het probleem is dat sommige mensen lachen als een veilige uitlaatklep voor hun spanningen en problemen gebruiken. Zij nemen hun toevlucht liever tot inferieure middelen dan tot dat wat beter is. Ik herinner mij een jongeman die grote zorgen had. Hij liep achter met zijn studie, had familieproblemen en had ook nog andere problemen. Hij ging naar buiten en kwam zijn vriend tegen, die hem vroeg: “Waar ga je naar toe?” Hij zei: “Ik ben gespannen en maak mij zorgen, daarom ga ik naar die-en-die zodat hij mij aan het lachen kan maken en ik mijn zorgen vergeet…” Hij realiseerde zich niet dat zijn vriend’s vermogen hem aan het lachen te maken als een drug was die de mensen laat vergeten als ze onder de invloed ervan zijn. Maar als het weer verdwijnt is alles zoals daarvoor.

De moeslim moet beter weten en moet problemen en spanningen behandelen zoals de profeet heeft voorgeschreven. Als hij zich druk maakte over iets ging hij bidden (sahieh al-djaamie 4703) en als iets hem bedroefde zei hij: “Ya Hayyoe ya Qayyoem, bi rahmatika astaghieth (O Eeuwig Levende, O Eeuwige Ene, bij Uw Genade zoek ik hulp).”(Sahieh al-Djaamie 4777)

In de bekende doea om spanning en problemen te verlichten zegt hij : “Allahoemma inni ‘abdoeka, wa’bnoe ‘abdika wa’bnoe amatika… (O Allah, ik ben Uw slaaf, de zoon van Uw slaaf, de zoon van Uw dienares&hellip.”

De weg van de boodschapper van Allah moeten we goed begrijpen voordat we verder gaan met onze discussie over de praktische kant van het behandelen van buitensporig lachen, waar we op de volgende manieren mee om kunnen gaan:

Het herinneren van de dood, het graf, de Laatste Dag en zijn Afrekening, de brug over de Hel (al-siraat), het Vuur en alle andere kwellingen van het Hiernamaals. De manier om ons al deze zaken te herinneren is het lezen van de teksten die hierover gaan en de details en commentaren te bestuderen.

Na te denken over de situatie van de moeslims en hoe zij overal in de wereld lijden omdat zij zijn afgedwaald van hun religie. Zij lopen achter op ieder gebied, zij worden onderdrukt, gemarteld en vernietigd en zijn het doelwit van internationale samenzweringen.

De belangrijkheid van de grote verantwoordelijkheid te voelen voor de moeslim oemmah ( gemeenschap). De oemmah die grote inspanningen nodig heeft om het te redden van verval. Als dit voor de moeslim het belangrijkste doel wordt, zal hij proberen zijn familie en vrienden en de maatschappij waarin hij leeft, te veranderen. Hij zal geen tijd hebben voor stomme grappen of voor overdreven gelach of onbeduidende bezigheden.

Het vermijden van omgang met grappenmakers die erom bekend staan de mensen altijd aan het lachen te maken en die proberen altijd grappig te zijn. Weg te blijven van samenkomsten waar zij aanwezig zijn, terwijl men ook probeert hen en de mensen die bij hen zitten goede raad te geven. We hebben al eerder verwezen naar mensen die met grappen en lachen proberen de mensen naar de islaam uit te nodigen, en in sommige gevallen zullen de mensen zeggen: “Waar is de sheich die ons aan het lachen maakt?” Dit is een stap achterwaarts, waarvan we hopen dat onze oemmah die zal vermijden, omdat de religie van Allah groot en sterk is. Allah zegt:

“Dit (de Qoraan) is het Woord dat (de waarheid van de leugen) scheidt, En het is niet iets voor vermaak.”

(Soerah al-Taariq: 13)

“Houd vast aan dat wat Wij jou hebben gegeven…”

(Soerah al-Baqarah:93)

De profeet heeft gezegd: Als jullie wisten wat ik weet zouden julie weinig lachen en veel huilen…” Als we echt beseffen wat er van ons wordt verwacht en wat er voor ons wordt voobereid zouden we zelfs nooit meer vredig slapen.

Zich zoveel mogelijk verzetten tegen de aandrang om te lachen. Ook anderen proberen tegen te houden overdreven te lachen. Er is misschien een samenkomst waar veel wordt gelachen. De moeslim moet eerst zijn eigen gelach onderdrukken, net zoals hij gapen onderdrukt, en daarna kan hij de andere mensen adviseren en ze helpen zichzelf te beheersen. Dit vraagt een overtuigend, vastberaden en serieus karakter. Er is veel goedheid in de mensen en zij zijn klaar gehoor te geven aan degene die hen wil verbeteren. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt. Bijvoorbeeld door hen te vertellen hoe slecht dit overdreven lachen is. Want het kan zelfs leiden tot liegen en bedrog wanneer de ‘komiek’ geen waar verhaal kan vinden om te vertellen en vervolgens zelf een verhaal verzint om de mensen aan het lachen te maken. De profeet waarschuwde deze mensen :

Wee degene die praat en leugens vertelt om de mensen te laten lachen….wee hem, wee hem.” (Sahieh al-Djaamie 7136)

Ook kan er op zo’n persoon worden neergekeken door anderen, hij kan veracht worden zelfs als hij dit zelf niet door heeft. Zij hebben geen respect voor hem en hetzelfde geldt voor degene die te veel lacht.

Veranderen van het onderwerp dat tot gelach leidde. Als je ziet dat mensen te ver zijn gegaan met lachen probeer ze dan, op de juiste wijze, weer tot bedaren te brengen en een serieus onderwerp te introduceren. Help hen hun tijd gote gebruiken door goede islamitische boeken te bestuderen, te praten over belangrijke onderwerpen, ideeën uit te wisselen of stel goede werken voor, waar Allah van houdt. Als laatste hulpmiddel, als je alles hebt geprobeerd en je hebt hen juist geadviseerd, sta op en verlaat de samenkomst om jezelf te beschermen van slechte zaken.

“…en geen drager van lasten zal de last van een ander dragen..” (Soerah al-An’aam: 164)uit: ‘Problems and solutions’ door Sheich Mohammed Al-Munajjid

A. Rabe


--------------------------------------------------------------------------------

Terug Home Zoek Kaart

© 1421-1422 A.H. Stichting El Tawheed.
Laatst bijgewerkt: 12 Rabia al-auwel 1422

12-06-2002, 12:27


mijn motto:
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd..........................need I say more......


maar ik wil wel erbij zeggen dat ik overdreven luid gelach(wat je vaak merkt bij groepje meiden in de stad) ook onacceptabel...en zie het als puur aandachttrekkerij.....................

maar als ik thuis ben of bij een van mijn vriendinnen thuis....eerlijk is eerlijk...als ik een lachbui heb...dan is er geen houden aan!

12-06-2002, 15:03

Citaat:
Origineel gepost door bentaibgirl
he butterfly, weet je dat je ook geen wieli mag zeggen.
er zijn echt veel mensen die dat woordje gebruiken, maar het is niet goed om het te zeggen.
dat klopt ik dacht dat ik de enige was die dat wist aangezien iedereen het hier te pas en onpas eruit gooit...............,maar om heel eerlijk te zijn weet ik niet echt waarom het niet goed is om awiellie te zeggen.

weet jij dat???

12-06-2002, 15:24

Citaat:
Origineel gepost door bentaibgirl
nee ik weet het ook niet precies. als ik het zei,zeiden mijn ouders dat ik het niet moest zeggen. ik ben er zelf nooit verder op ingegaan, van waarom niet.
moet ik dus eigenlijk wel gaan doen.
He bentaib en Ouididi...
Wielie betekent zoiets als 'errrrrrrgggggggg' of 'ohmijngodddd' etc.
Het is een Arabisch woord dat verbasterd is in de Maghreb streek; in het arabisch zeg je: Ya Wailateee... Je vindt het meerdere malen in de Koran terug, en het is helemaal NIET Haram! Ya Wailateee aldus de mufassir al-Tabari, Ibn Kathir e.a. is afgeleid van het 'Wad al-Wiel', oftwel (vrij vertaald) 'Rivier van de Wiel' en 'Wiel' betekent geklaag... Ik meen in Surat al-Moe'minun en Surat al-Nur vind je het in de laatste verzen vaak terug... Het is een uitspraak dat je ook in veel poezie tegenkomt (zie bijv. de Maqamat) en er is niks mis mee: misschien hebben de Marokkanen er een eigen betekenis aan gegeven (mijn vader zegt ook dat het verboden is om in huis het te zeggen, maar wat is er niet verboden? hahaha), maar het is een juiste uitspraak en niet verboden.
Salamu alaikum... the Player for Life

12-06-2002, 15:50Citaat:
Origineel gepost door Habibanta3k


He bentaib en Ouididi...
Wielie betekent zoiets als 'errrrrrrgggggggg' of 'ohmijngodddd' etc.
Het is een Arabisch woord dat verbasterd is in de Maghreb streek; in het arabisch zeg je: Ya Wailateee... Je vindt het meerdere malen in de Koran terug, en het is helemaal NIET Haram! Ya Wailateee aldus de mufassir al-Tabari, Ibn Kathir e.a. is afgeleid van het 'Wad al-Wiel', oftwel (vrij vertaald) 'Rivier van de Wiel' en 'Wiel' betekent geklaag... Ik meen in Surat al-Moe'minun en Surat al-Nur vind je het in de laatste verzen vaak terug... Het is een uitspraak dat je ook in veel poezie tegenkomt (zie bijv. de Maqamat) en er is niks mis mee: misschien hebben de Marokkanen er een eigen betekenis aan gegeven (mijn vader zegt ook dat het verboden is om in huis het te zeggen, maar wat is er niet verboden? hahaha), maar het is een juiste uitspraak en niet verboden.
Salamu alaikum... the Player for Life
aha dat is nou duidelijk........maar uit gewoonte en op aandringen van mijn ouders zeg ik het toch liever niet

12-06-2002, 18:27
Salaam

wallie betekent zoals Itzme al zei een rivier in de hel waar mensen terecht komen die niet op tijt bidden


besalaam

19-10-2003, 16:37

Citaat:
Origineel gepost door Habibanta3k
He bentaib en Ouididi...
Wielie betekent zoiets als 'errrrrrrgggggggg' of 'ohmijngodddd' etc.
Het is een Arabisch woord dat verbasterd is in de Maghreb streek; in het arabisch zeg je: Ya Wailateee... Je vindt het meerdere malen in de Koran terug, en het is helemaal NIET Haram! Ya Wailateee aldus de mufassir al-Tabari, Ibn Kathir e.a. is afgeleid van het 'Wad al-Wiel', oftwel (vrij vertaald) 'Rivier van de Wiel' en 'Wiel' betekent geklaag... Ik meen in Surat al-Moe'minun en Surat al-Nur vind je het in de laatste verzen vaak terug... Het is een uitspraak dat je ook in veel poezie tegenkomt (zie bijv. de Maqamat) en er is niks mis mee: misschien hebben de Marokkanen er een eigen betekenis aan gegeven (mijn vader zegt ook dat het verboden is om in huis het te zeggen, maar wat is er niet verboden? hahaha), maar het is een juiste uitspraak en niet verboden.
Salamu alaikum... the Player for Life
Sorry Broeder.....Een juiste Uitspraak....((confused))
Kijk naar wat Itzme zegt:


Citaat:
Origineel gepost door Itzme

Hallo allemaal,
Even over dat wailie, ik heb van iemand gehoord dat wail een hele hete rivier in de hel is en als je wailie zegt dan betekent dat wail(rivier)van mijn en dan zegt Allah s.a.w.t. je wilt lwail dan krijg je lwail en je wordt er dan steeds terug in gegooit (even vaak als je het hebt gezegt).
Maar zoals ik het al zei ik heb het ook maar gehoord dus Allah wa rlem.
Dus goed om het te zeggen, is het zeker niet akhie

19-10-2003, 22:04
da van willie eh
toen ik vroeger nog naar marokaanse les ging was er een meisje die da vaak zei,en mijn leraar zei dat je dat nie mocht zeggen omdat da de naam was van de vrouw van de duivel. I don't know
ene zegt dit, ene zegt dat
da is gewoon beter dat je da helemaal nie zegt.
beslama

20-10-2003, 12:50

Citaat:
Origineel gepost door alhoceima
Aoedoe bilahimina sjitan iraziem
Bismillah arahman arahim
Salam Alaikoem Broeders en zusters....
Deze informatie komt van de site http://www.eltawheed.nl


Overdadig, Buitensporig Lachen


Overdadig lachen is een probleem dat steeds vaker voorkomt, speciaal bij de jeugd. Iemand vroeg: “Onze samenkomsten met vrienden en collegae zijn gevuld met teveel lachen. Dit verschijnsel doet zich steeds vaker voor. Wat is de oplossing?”

In antwoord hierop kunnen we stellen dat de oplossing van dit probleem twee aspecten heeft: theoretisch en praktisch.

Het theoretische aspect kunnen we weer verder opdelen in twee punten:

Ten eerste moeten we weten hoe de profeet Mohammed zich gedroeg als het om lachen ging en hij is het beste voorbeeld in deze kwestie en in alle andere zaken.

Er is overgeleverd in een sahieh hadieth dat zijn lachen nooit meer was dan een glimlach (Ahmed, sahieh al-Djaamie 4861). Volgens een andere hadieth was hij voor langere perioden zwijgzaam en lachte weinig (Ahmed, sahieh al-Djaamie 4822).

Aisha heeft gezegd: “Ik zag de boodschapper van Allah nooit zo hard lachen dat hij zijn achterste tanden liet zien; hij glimlachte alleen.” (Aboe Dawoed 5098)

In een andere hadieth heeft de profeet gezegd: “Lach niet te veel, want overdreven lachen doodt het hart (geestelijk).”

(Ibn Maadjah; silsilah al-Sahiehah 506)

En volgens een andere overlevering: “…te veel lachen bederft het hart.”

Als een moeslim deze kennis bezit en toch overdreven veel lacht, is het alsof hij een reis onderneemt waarvan hij weet dat die reis tot zijn ondergang zal leiden.

Dit is in het kort het theoretische antwoord op dit probleem.

Voordat we nu naar de praktische aspecten kijken moeten we er op wijzen dat lachen niet haraam (verboden) is. Er wordt van een moeslim niet verwacht dat hij streng, hard en star is. Lachen is iets heel natuurlijks en Allah zegt in de Qoraan:

“En….het is Hij, Die laat (wie Hij wil) lachen en laat (wie Hij wil) huilen.” (Soerah al-Nadjm: 43)

Maar het probleem wat we hier behandelen – overdreven, buitensporig lachen – heeft vele slechte gevolgen, o.a.:

Het laat bijeenkomsten exploderen met luide onbeschaafde lach en laat rauw gelach weerklinken. Het hart van de gelovige wordt door te veel lachen bedorven en hij opent zijn mond te wijd in plaats van serieus en met een betrouwbaar karakter te zijn. Het leidt tot daa’iyahs (moeslims die uitnodigen tot de islaam) die het lachen gebruiken als een vorm van uitnodigen tot de islaam en invloed op de mensen te hebben. Wat zij zich niet realiseren is het feit dat mensen zich om hen heen verzamelen alleen om te lachen en zij verkrijgen hiermee geen enkel voordeel. Het probleem is dat sommige mensen lachen als een veilige uitlaatklep voor hun spanningen en problemen gebruiken. Zij nemen hun toevlucht liever tot inferieure middelen dan tot dat wat beter is. Ik herinner mij een jongeman die grote zorgen had. Hij liep achter met zijn studie, had familieproblemen en had ook nog andere problemen. Hij ging naar buiten en kwam zijn vriend tegen, die hem vroeg: “Waar ga je naar toe?” Hij zei: “Ik ben gespannen en maak mij zorgen, daarom ga ik naar die-en-die zodat hij mij aan het lachen kan maken en ik mijn zorgen vergeet…” Hij realiseerde zich niet dat zijn vriend’s vermogen hem aan het lachen te maken als een drug was die de mensen laat vergeten als ze onder de invloed ervan zijn. Maar als het weer verdwijnt is alles zoals daarvoor.

De moeslim moet beter weten en moet problemen en spanningen behandelen zoals de profeet heeft voorgeschreven. Als hij zich druk maakte over iets ging hij bidden (sahieh al-djaamie 4703) en als iets hem bedroefde zei hij: “Ya Hayyoe ya Qayyoem, bi rahmatika astaghieth (O Eeuwig Levende, O Eeuwige Ene, bij Uw Genade zoek ik hulp).”(Sahieh al-Djaamie 4777)

In de bekende doea om spanning en problemen te verlichten zegt hij : “Allahoemma inni ‘abdoeka, wa’bnoe ‘abdika wa’bnoe amatika… (O Allah, ik ben Uw slaaf, de zoon van Uw slaaf, de zoon van Uw dienares&hellip.”

De weg van de boodschapper van Allah moeten we goed begrijpen voordat we verder gaan met onze discussie over de praktische kant van het behandelen van buitensporig lachen, waar we op de volgende manieren mee om kunnen gaan:

Het herinneren van de dood, het graf, de Laatste Dag en zijn Afrekening, de brug over de Hel (al-siraat), het Vuur en alle andere kwellingen van het Hiernamaals. De manier om ons al deze zaken te herinneren is het lezen van de teksten die hierover gaan en de details en commentaren te bestuderen.

Na te denken over de situatie van de moeslims en hoe zij overal in de wereld lijden omdat zij zijn afgedwaald van hun religie. Zij lopen achter op ieder gebied, zij worden onderdrukt, gemarteld en vernietigd en zijn het doelwit van internationale samenzweringen.

De belangrijkheid van de grote verantwoordelijkheid te voelen voor de moeslim oemmah ( gemeenschap). De oemmah die grote inspanningen nodig heeft om het te redden van verval. Als dit voor de moeslim het belangrijkste doel wordt, zal hij proberen zijn familie en vrienden en de maatschappij waarin hij leeft, te veranderen. Hij zal geen tijd hebben voor stomme grappen of voor overdreven gelach of onbeduidende bezigheden.

Het vermijden van omgang met grappenmakers die erom bekend staan de mensen altijd aan het lachen te maken en die proberen altijd grappig te zijn. Weg te blijven van samenkomsten waar zij aanwezig zijn, terwijl men ook probeert hen en de mensen die bij hen zitten goede raad te geven. We hebben al eerder verwezen naar mensen die met grappen en lachen proberen de mensen naar de islaam uit te nodigen, en in sommige gevallen zullen de mensen zeggen: “Waar is de sheich die ons aan het lachen maakt?” Dit is een stap achterwaarts, waarvan we hopen dat onze oemmah die zal vermijden, omdat de religie van Allah groot en sterk is. Allah zegt:

“Dit (de Qoraan) is het Woord dat (de waarheid van de leugen) scheidt, En het is niet iets voor vermaak.”

(Soerah al-Taariq: 13)

“Houd vast aan dat wat Wij jou hebben gegeven…”

(Soerah al-Baqarah:93)

De profeet heeft gezegd: Als jullie wisten wat ik weet zouden julie weinig lachen en veel huilen…” Als we echt beseffen wat er van ons wordt verwacht en wat er voor ons wordt voobereid zouden we zelfs nooit meer vredig slapen.

Zich zoveel mogelijk verzetten tegen de aandrang om te lachen. Ook anderen proberen tegen te houden overdreven te lachen. Er is misschien een samenkomst waar veel wordt gelachen. De moeslim moet eerst zijn eigen gelach onderdrukken, net zoals hij gapen onderdrukt, en daarna kan hij de andere mensen adviseren en ze helpen zichzelf te beheersen. Dit vraagt een overtuigend, vastberaden en serieus karakter. Er is veel goedheid in de mensen en zij zijn klaar gehoor te geven aan degene die hen wil verbeteren. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt. Bijvoorbeeld door hen te vertellen hoe slecht dit overdreven lachen is. Want het kan zelfs leiden tot liegen en bedrog wanneer de ‘komiek’ geen waar verhaal kan vinden om te vertellen en vervolgens zelf een verhaal verzint om de mensen aan het lachen te maken. De profeet waarschuwde deze mensen :

Wee degene die praat en leugens vertelt om de mensen te laten lachen….wee hem, wee hem.” (Sahieh al-Djaamie 7136)

Ook kan er op zo’n persoon worden neergekeken door anderen, hij kan veracht worden zelfs als hij dit zelf niet door heeft. Zij hebben geen respect voor hem en hetzelfde geldt voor degene die te veel lacht.

Veranderen van het onderwerp dat tot gelach leidde. Als je ziet dat mensen te ver zijn gegaan met lachen probeer ze dan, op de juiste wijze, weer tot bedaren te brengen en een serieus onderwerp te introduceren. Help hen hun tijd gote gebruiken door goede islamitische boeken te bestuderen, te praten over belangrijke onderwerpen, ideeën uit te wisselen of stel goede werken voor, waar Allah van houdt. Als laatste hulpmiddel, als je alles hebt geprobeerd en je hebt hen juist geadviseerd, sta op en verlaat de samenkomst om jezelf te beschermen van slechte zaken.

“…en geen drager van lasten zal de last van een ander dragen..” (Soerah al-An’aam: 164)uit: ‘Problems and solutions’ door Sheich Mohammed Al-Munajjid

A. Rabe


--------------------------------------------------------------------------------

Terug Home Zoek Kaart

© 1421-1422 A.H. Stichting El Tawheed.
Laatst bijgewerkt: 12 Rabia al-auwel 1422
MassAllah prachtige tekst.

13-11-2008, 03:00

Citaat door Soufiane_A:
...


Pff jouw OT. Echt weer typisch. Ik vraag me toch af waarom wij vrouwen zo hard worden afgestraft als sekse en niet zoals de mannen individueel. Echt belachelijk.

13-11-2008, 03:19

Citaat door TellMeWhy...:
Pff jouw OT. Echt weer typisch. Ik vraag me toch af waarom wij vrouwen zo hard worden afgestraft als sekse en niet zoals de mannen individueel. Echt belachelijk.


Ik vraag mij dat ook af...

13-11-2008, 09:04

Citaat door Soufiane_A:
Ik vraag mij dat ook af...


Dus mannen zijn gewoon heel zwak op dat gebied..geef toe?