+ Reageer
Pagina 3 van 20 EersteEerste 1 2 3 4 5 13 ... LaatsteLaatste
31 tot 45 van 294
 1. #31
  MVC Lid

  Reacties
  952
  16-11-2017

  Citaat Geplaatst door massin Bekijk reactie
  Wees niet bang voor mijn vragen en heb lef om te beantwoorden
  of toe te geven dat je geen bewijs hebt gevonden.

  Wat betreft jouw vraag zeg ik "Douae is de aanbiding", klopt.

  Nogmaals, ik wil uit de woorden van Allah of Zijn profeet zien dat douae doen
  bij de doden een moslim afvallig maakt.

  Of waar zei Profeet 3alaihi Assalaam dat bemiddeling vragen
  bij de doden shirk is?

  Ik hoef geen woorden te zien van je sekte geleerden, want daar is
  98% van de oemma
  het niet met hun eens.

  Ik hoop dat jij ook genoeg hebt aan enkel kitaab en sunnah ( zonder je eigen mening).
  Kijk. Jij hebt in een eerdere reactie gezegd dat diegene die iemand anders aanbidt naast Allah Shirk pleegt.

  Dus, aangezien een Dua een daad van aanbidding is, mag die alleen gericht worden aan Allah en alleen hem mag je vragen voor bemiddeling. Dus, diegene die de dode voor bemiddeling vraagt is een mushrik.

  Uitleg volgt hieronder.


  Als eerst Allah heeft ons bevolen om met bewijzen te komen als iemand waarachtig is en de haqq beweert te spreken:

  “Zeg (o Mohammed): “Breng jullie bewijzen als jullie waarachtig zijn.”
  (Soerat al-Baqarah: 111)


  Alle lof zij Allah.  Er zijn twee soorten van bidden bij graven.

  1. De eerste soort is het bidden naar de bewoner van het graf. Dit is grote Shirk waarmee iemand zich buiten de oevers van de Islam plaatst. Het gebed is namelijk een daad van aanbidding en het is niet toegestaan een daad van aanbidding te richten aan een ander dan Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe.”
  (Soerat an-Nisaa’: 36)

  En (interpretatie van de betekenis):

  “Zeker, Allah vergeeft niet dat Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, is zeker ver afgedwaald.”
  (Soerat an-Nisaa’: 116)

  2. De tweede soort is het aanbidden van Allah op de begraafplaats. Dit gebeurt in bepaalde gevallen.
  Dat is nu niet het onderwerp en niet van toepassing, daarin tegen geef ik wel wat erover:
  De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De gehele aarde is een moskee, behalve de begraafplaatsen en de wasruimten.”
  (at-Tirmidhi en Ibn Maadjah)

  Het verrichten van het gebed op de begraafplaatsen kan leiden tot het aanbidden van graven of het imiteren van degenen die dit doen.
  Daarom is het voor ons verboden. Net zoals het ons verboden is om het gebed te verrichten als de zon opkomt of ondergaat.
  Dit is om te voorkomen dat dit zou leiden tot het aanbidden van de zon in plaats van Allah. De ongelovigen knielen namelijk neer voor de zon als deze opkomt en ondergaat.

  Aboe Marthad al-Ghanawi heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Zit niet op graven en verricht het gebed niet richting hen.”
  (Moeslim)

  Wat betreft de kwestie van bemiddeling: ik zeg niet dat niemand zal bemiddelen op de Dag der Opstanding behalve de Profeet (vrede zij met hem). De Profeet zal namelijk bemiddelen en ook anderen behorende tot de gelovigen.

  Ik zal hier nog iets aan toevoegen, namelijk dat er voorwaarden zijn verbonden aan bemiddeling.

  1. Allah moet toestemming verlenen aan de bemiddelaar om te kunnen bemiddelen.
  2. Allah moet de bemiddeling, voor degene voor wie dit verricht wordt, goedkeuren.

  Het bewijs voor deze twee voorwaarden zijn de verzen waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En hoeveel engelen zijn er niet in de hemelen wiens voorspraak niets baat, behalve nadat Allah toestemming geeft voor wie Hij wil en
  voor wie Hem behaagt?”
  (Soerat an-Nadjm: 26)

  En (interpretatie van de betekenis):

  “En zij zijn niet van voorspraak, behalve voor wie Hem welgevallig zijn.”
  (Soerat an-Anbiyaa’: 28)

  De denkbeeldige bemiddeling, waarvan de beeldenaanbidders denken dat hun goden dit zullen verrichten, is een ongeldige bemiddeling. Allah geeft namelijk geen toestemming voor bemiddeling als Hij niet tevreden is met de bemiddelaar en degene voor wie bemiddeling wordt verricht.


  In principe kunnen de doden de woorden van de levenden niet horen, want Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

  “…en jij kunt degenen in de graven niet laten horen.”
  (Soerat Faatir: 22)

  En ook (interpretatie van de betekenis):

  “Voorwaar, jij kunt de doden (het geroep) niet laten horen…”
  (Soerat an-Naml: 80)

  Zo zijn er nog meer bewijzen, (dit is geen algemeen antwoord, maar specifiek op het het onderwerp De doden vragen en als
  tussenpersoon nemen)

  Dan bij het punt Bemiddeling vragen is Duaa doen en is Duaa aanbidding of niet?

  Dua is zeker een aanbidding

  De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
  “De smeekbede is aanbidding.” 1

  Hierna reciteerde hij:
  En jullie heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden.” 2
  ___________________
  1. At-Thirmidhi en Aboe Dawoed
  2: Soerah Ghafir 40:60

  En SubhanAllah Zoals Allah zegt! “En de meesten van hen geloven niet in Allah, zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen.” (Qoer'aan 12:106) weet je dan niet dat het volk van Quraish geloofde in Allah en zijn Heerschappij, maar vanwege het aanbidden (vragen) van andere dan allah (afgoden) zijn ze ongelovige geworden, omdat ze niet de Recht van Allah op zijn aanbidding accepteerde en subhanallah is het niet allah die dit soort mensen 1400 jaar geleden heeft ontmaskert?? Subhnallah hun smoezen en excuses die toen werden gezegt en nu Weer hahah dan kunnen wij toch inzien dat het slecht is !! Allah zegt :

  “Zeg: “Roep degenen aan waarvan u beweert dat zij Goden zijn buiten Allah. Zij hebben zelfs geen macht over het gewicht van een atoom in de hemelen of op aarde noch hebben zij enig aandeel aan beiden, noch heeft Hij een enkele helper onder hen. Geen voorspraak geldt bij Hem, behalve voor degenen aan wie Hij het toestaat.”

  [Suurat Saba; 22-23]

  ik zal de rest gewoon engels doen kost me teveel tijd om die verzen te vertalen of op te zoeken in het nederlands

  "And when they embark on a ship, they invoke Allâh, making their Faith pure for Him only, but when He brings them safely to land, behold, they give a share of their worship to others." (29:65) Allah (azza wajal) talks about mushrikeen: "And the mosques are for Allâh (Alone), so invoke not anyone along with Allâh." (72:18)


  "And invoke not besides Allâh, any that will neither profit you, nor hurt you, but if (in case) you did so, you shall certainly be one of the Zâlimûn (polytheists and wrong-doers)." (10:106)
  "And those, whom you invoke or call upon instead of Him, own not even a Qitmîr (the thin membrane over the datestone)." (35:13)
  Allah (azza wajal) called it kufur.
  "And whoever invokes (or worships), besides Allâh, any other ilâh (god), of
  whom he has no proof, then his reckoning is only with his Lord. Surely! Al- Kâfirûn (the disbelievers in Allâh and in the Oneness of Allâh, polytheists, pagans, idolaters, etc.) will not be successful." (23:117)

  hoe duidelijk is het geen volgt :

  "And invoke not besides Allâh, any that will neither profit you, nor hurt you, but if (in case) you did so, you shall certainly be one of the Zâlimûn (polytheists and wrong-doers)." (10:106)
  "And those, whom you invoke or call upon instead of Him, own not even a Qitmîr (the thin membrane over the datestone)." (35:13)
  Allah (azza wajal) called it kufur.
  "And whoever invokes (or worships), besides Allâh, any other ilâh (god), of
  whom he has no proof, then his reckoning is only with his Lord. Surely! Al- Kâfirûn (the disbelievers in Allâh and in the Oneness of Allâh, polytheists, pagans, idolaters, etc.) will not be successful." (23:117)
  Allah (azza wajal) called them liars and kafiroon.
  "Surely, the religion (i.e. the worship and the obedience) is for Allâh only. And those who take Auliyâ' (protectors and helpers) besides Him (say): "We worship them only that they may bring us near to Allâh." Verily, Allâh will judge between them concerning that wherein they differ. Truly, Allâh guides not him who is a liar, and a disbeliever." (39:3)

  Allah (azza wajal) heeft ons getoond dat diegene die iemand buiten Allah (azza wajal) kiest dat die persoon hem in niets kan helpen. De mensen die shirk plegen hebben niets, zelfs geen dunne huid die de dadelzaad omhult.
  Dit soort shirk is populair geworden en de mushrikeen van vroeger en nu vallen in dezelfde val.
  Tegenwoordig is het gebruikelijk om bij begraafplaatsen mensen te vinden die de woorden te uiten zoals: "Oh zo en zo, geef mij die en die." Ze vragen om shifa3a (bemiddeling) of ze vragen om hulp bij het verbeteren van hun ellende. Degene die dit doet is een mushrik kafir . die persoon begaat shirk akbar.

  Sommige gemeenschappelijke dua'a van degenen die shirk in hun dua'a plegen, is "Madad, madad Ya Hussein", Ya ibn Alwan, Ya Nafseesah, Ya Abdelkader Jailany. Ya Dasooky, Ya badawy, etc. Betekenis, "meer kracht en kracht oh Hussein" enzovoort.
  Als iemand een levend persoon oproept iets te doen binnen zijn menselijke vermogens, is het toegestaan. Bijvoorbeeld, een goede vriend vragen om een ​​auto te repareren, of om een ​​lening te krijgen, of om gered te worden van een schijnbaar ongeluk, deze zijn allemaal acceptabel. Ze zijn acceptabel omdat de persoon die de ander kan helpen in leven is, in staat is om te helpen en de middelen om geholpen
  te worden en helpen duidelijk is.!!!

  ik heb nog geen enkele uitspraak geciteerd van de geleerden, en weinig Overleveringen. als wij dit bericht zouden willen versterken dan zijn er genoeg uitspraken van de geleerden van vroeger waaronder, Ibn Taymiyyah, ibn qayyim de geleerden van Najd dit dit duidelijk en duidelijk hebben uitgelegd en Takfir hebben gedaan op de Graven aanbidders!

 2. #32
  Aseb7aan

  Reacties
  5.487
  05-06-2002

  Citaat Geplaatst door Abu-Silaah Bekijk reactie
  Kijk. Jij hebt in een eerdere reactie gezegd dat diegene die iemand anders
  aanbidt naast Allah Shirk pleegt.

  Dus, aangezien een Dua een daad van aanbidding is, mag die alleen gericht worden aan Allah en
  alleen hem mag je vragen voor bemiddeling. Dus, diegene die de dode voor bemiddeling vraagt is een mushrik.

  Uitleg volgt hieronder.


  Als eerst Allah heeft ons bevolen om met bewijzen te komen als iemand waarachtig is en de haqq beweert te spreken:

  “Zeg (o Mohammed): “Breng jullie bewijzen als jullie waarachtig zijn.”
  (Soerat al-Baqarah: 111)


  Alle lof zij Allah.  Er zijn twee soorten van bidden bij graven.

  1. De eerste soort is het bidden naar de bewoner van het graf.
  Dit is grote Shirk waarmee iemand zich buiten de oevers van de Islam plaatst.
  Het gebed is namelijk een daad van aanbidding en het is niet toegestaan een daad van aanbidding
  te richten aan een ander dan Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe.”
  (Soerat an-Nisaa’: 36)

  En (interpretatie van de betekenis):

  “Zeker, Allah vergeeft niet dat Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil.
  En wie deelgenoten aan Allah toekent, is zeker ver afgedwaald.”
  (Soerat an-Nisaa’: 116)
  Je bent niet gekomen met Woorden van Allah en Zijn Profeet salla Allaho 3alaihi wasallam
  dat bemiddeling vragen bij de doden afvalligheid / shirk is!

  Shirk dat is wat jij & je geleerden zelf van hebben gemaakt, onze Profeet is hier stil over.
  Waarom praat je dan als de Profeet zwijgt?

  Onze Profeet heeft een aantal praktijken als shirk / kufr beschreven ( wat niet uit de geloof doen betreden),
  zoals het geloven in
  wat waarzeggers zeggen, het hangen van tamiema, het laten van het gebed, het in gevecht aangaan met de moslim, etc

  Maar nergens zien wij dat onze Profeet zegt dat Douae doen bij de dode of levende smeken een kufr of shirk is!
  Daarom, zwijg waar de Profeet achter een punt heeft gezet!

  Ik heb het over een moslim die bemiddeling zoekt bij de dode.
  Een moslim ziet een dode niet als god maar als vrome dienaar. Jullie probleem is dat jullie de verzen die spreken
  over pure mushrikien ( zoals
  abu Lahab & abu Jahl ) plakken bij onwetende moslims die een zonde begaan door naar de graf te stappen
  en bemiddeling te vragen bij de "vrome" dode volgens hun.

  Jullie regel houdt in: "elke daad van aanbidding die je richt naar iemand anders dan Allah is shirk / kufr."
  Jullie verbannen iemand die een zonde begaat uit de Islam.
  Dit is precies hoe khawaaridj handelen! Als dit geen kharidji sekte is, wat dan wel?
  Dit is het poort om moslimbloed halal te verklaren en jullie zelf
  als enige bewoners van het Paradijs te zien.

  Jullie zien een lijst lang daden als aanbidding, maar ik geef je een voorbeeld die wij allebei tot aanbidding
  rekenen en dat is
  sujud.

  Als moslim sujud doet bij de graf of bij de koning, dan is hij volgens jullie ideologie kafir en uit de Islam geschopt.

  Mo3ad ibn jabal deed sujud voor de Profeet 3alaihi Assalaam en zei niet tegen hem dat hij Kafir/ Mushrik is, maar
  adviseerde hem om het niet meer te doen! Mu3ad moest niet nog geen n keer de shahada uitspreken en is niet
  verbannen zoals jullie doen! Het doen van sujud door een moslim voor iemand anders dan Allah, is een zonde en
  ongehoorzaamheid van de Profeet 3alaihi Assalam.

  Wij zeggen wat Allah en Zijn Profeet zegt, zonder nog iets aan toe te voegen of te verminderen of te manipuleren.

  Denk aan de Woorden van Allah: "maakt geen god naast Allah." ( Surat al Israe)

  Woorden van Aboe Bakr: "De shirk ( grote shirk) is slechts wanneer iemand naast Allah een god neemt."

  Zelfs een onwetende moslim ziet een dode vrome man nooit als god!

  Fi amani Allah,
  Mijn Profeet vzmh zei: “Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt...() (Moslim)

 3. #33
  MVC Lid

  Reacties
  952
  16-11-2017

  Bismillah Ar Rahman Ar Rahim

  Ik heb jou bewijzen geven van de Quran en Sunnah zonder dat ik je heb verwezen naar de Mufasireen.
  Ik zoek toevlucht bij Allah over het liegen over صلى الله عليه و سلم aangezien degene die liegt over de Profeet zich moet voorbereiden
  op zijn plek in het hellevuur.

  Ik vind het grappig dat je elke keer zegt dat je niks wilt horen van wat de 'Ulama hierover zeggen.
  Aangezien jij niets wilt horen van de geleerden, wil jij ook niets te maken hebben met de Tafsir van Ibn Kafir, of wat de grote geleerden
  Zoals Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim zeggen etc etc.

  Jij hebt vast het verhaal van Nuh vrede zij met hem, Ibrahim 'Alaihi Salatu Salaam en de mensen van Quraysh in de tijd van Muhammed صلى الله عليه و سلم.

  Heeft het jou niet bereikt dat alle mensen in die tijden de doden aanriepen in vormen van afgoden en ze gebruikten daar stenen voor en sommigen bomen. Sommigen maakten afbeeldingen van vrome mensen wat tot aanbidding heeft geleid.
  En laten we natuurlijk niet de standbeelden vergeten.

  Heeft het jou niet bereikt dat Allah al die mensen tot mushrikeen heeft verklaard en dat de Profeten zich hebben gedistantieerd daarvan?

  Heeft het jou niet bereikt dat de Profeet صلى الله عليه و سلم en de Sahaba hun eigen graven wilden verbergen zodat niemand na hun dood
  bij hun graven zouden gaan vragen voor bemiddeling wat shirk is.
  Als er tijdens het leven van de Profeet صلى الله عليه و سلم enkele moslims waren die andere vrome mensen of afgoden als heer naast Allah namen door hun te vragen na hun dood voor zegeningen, hulp en steun.. dan is het logisch dat dat ook in deze tijd plaatsvindt.

  Het aanroepen van bemiddelaars tussen hem en Allah is kufr en dat is een unanieme overeenkomst van de Geleerden en dit is overgeleverd door Ibn Taymiyyah.

  Hoe duidelijk zijn de bewijzen die ik nu ga aanhalen?
  En alsjeblieft aangezien jij een moefasier bent, weerleg deze woorden en leg uit hoe deze begrepen dient te worden..

  Surah Yunus Ayah 106

  Surah Al Furqan Ayah 3

  Surah Al A'raf Ayah 188

  Surah Jinn Ayat 21-23

  Deze verzen zijn voldoende bewijs voor de onechtheid voor het aanroepen van anderen naast Allah.

  Bekijk deze verzen alsjeblieft:

  5:76

  6:71

  10:106

  6:40-41

  13:14

  72:18

  19:48-49

  19:4

  7:55-56

  39:14

  En hoe duidelijk is dit?
  10:18

  27:62

  6:63-64

  10:106

  10:107

  39:38

  35:2

  29:17

  46:5-6

  17:56

  46:7

  25:17-18

  Dit is al genoeg aangezien de hele Quran gebasseerd is op Tawheed.

  Nu moet jij oprecht zijn en deze verzen bekijken met de uitleg ervan van de Moefasireen.

  Ik heb je de woorden van de Profeet صلى الله عليه و سلم bespaard en dit is ook het laatste wat ik jou zal sturen.

  Ik vraag Allah oprecht om jou te leiden naar de waarheid en jou te beschermen tegen de dwaling.
  Ameen.

  En tot slot: Alle lof aan Allah

  Allah weet het beste.

 4. #34
  MVC Lid

  Reacties
  258
  25-07-2009

  Citaat Geplaatst door Abu-Silaah Bekijk reactie
  Bismillah Ar Rahman Ar Rahim

  Ik heb jou bewijzen geven van de Quran en Sunnah zonder dat ik je heb verwezen naar de Mufasireen.
  Ik zoek toevlucht bij Allah over het liegen over صلى الله عليه و سلم aangezien degene die liegt over de Profeet zich moet voorbereiden
  op zijn plek in het hellevuur.

  Ik vind het grappig dat je elke keer zegt dat je niks wilt horen van wat de 'Ulama hierover zeggen.
  Aangezien jij niets wilt horen van de geleerden, wil jij ook niets te maken hebben met de Tafsir van Ibn Kafir, of wat de grote geleerden
  Zoals Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim zeggen etc etc.

  Jij hebt vast het verhaal van Nuh vrede zij met hem, Ibrahim 'Alaihi Salatu Salaam en de mensen van Quraysh in de tijd van Muhammed صلى الله عليه و سلم.

  Heeft het jou niet bereikt dat alle mensen in die tijden de doden aanriepen in vormen van afgoden en ze gebruikten daar stenen voor en sommigen bomen. Sommigen maakten afbeeldingen van vrome mensen wat tot aanbidding heeft geleid.
  En laten we natuurlijk niet de standbeelden vergeten.

  Heeft het jou niet bereikt dat Allah al die mensen tot mushrikeen heeft verklaard en dat de Profeten zich hebben gedistantieerd daarvan?

  Heeft het jou niet bereikt dat de Profeet صلى الله عليه و سلم en de Sahaba hun eigen graven wilden verbergen zodat niemand na hun dood
  bij hun graven zouden gaan vragen voor bemiddeling wat shirk is.
  Als er tijdens het leven van de Profeet صلى الله عليه و سلم enkele moslims waren die andere vrome mensen of afgoden als heer naast Allah namen door hun te vragen na hun dood voor zegeningen, hulp en steun.. dan is het logisch dat dat ook in deze tijd plaatsvindt.

  Het aanroepen van bemiddelaars tussen hem en Allah is kufr en dat is een unanieme overeenkomst van de Geleerden en dit is overgeleverd door Ibn Taymiyyah.

  Hoe duidelijk zijn de bewijzen die ik nu ga aanhalen?
  En alsjeblieft aangezien jij een moefasier bent, weerleg deze woorden en leg uit hoe deze begrepen dient te worden..

  Surah Yunus Ayah 106

  Surah Al Furqan Ayah 3

  Surah Al A'raf Ayah 188

  Surah Jinn Ayat 21-23

  Deze verzen zijn voldoende bewijs voor de onechtheid voor het aanroepen van anderen naast Allah.

  Bekijk deze verzen alsjeblieft:

  5:76

  6:71

  10:106

  6:40-41

  13:14

  72:18

  19:48-49

  19:4

  7:55-56

  39:14

  En hoe duidelijk is dit?
  10:18

  27:62

  6:63-64

  10:106

  10:107

  39:38

  35:2

  29:17

  46:5-6

  17:56

  46:7

  25:17-18

  Dit is al genoeg aangezien de hele Quran gebasseerd is op Tawheed.

  Nu moet jij oprecht zijn en deze verzen bekijken met de uitleg ervan van de Moefasireen.

  Ik heb je de woorden van de Profeet صلى الله عليه و سلم bespaard en dit is ook het laatste wat ik jou zal sturen.

  Ik vraag Allah oprecht om jou te leiden naar de waarheid en jou te beschermen tegen de dwaling.
  Ameen.

  En tot slot: Alle lof aan Allah

  Allah weet het beste.

  +++

  'Lach, ookal huilt je hart.


 5. #35
  Aseb7aan

  Reacties
  5.487
  05-06-2002

  Ik heb nog steeds het woord kufr en shirk niet uit de mond van de Profeet gezien & ik lees het ook niet in al die
  verzen die je opsomt.

  Als je iets zegt in NAAM VAN ALLAH ( daar begin je mee), dan schrijf je alles wat je daarna zegt aan Allah toe.
  Wat je doet is heel gevaarlijk.

  Als jij Ibn Taymiah lief hebt, dan dien je te weten dat hij degene is die zei: "bij meningsverschil mag je niet
  refereren naar geleerden, maar slechts naar de woorden van Allah en zijn Profeet."


  Dat is heel erg wijs van hem, want als jij de meningen van je geleerden citeert terwijl ik er tegen ben en andersom,
  dan komen we nooit vooruit. Maar over de Profeet zijn we het allemaal mee eens, snap je!?

  Ik was duidelijk en hoef het verhaal van Noeh en onze Profeet niet te weten.

  Je zei: "Het aanroepen van bemiddelaars tussen hem en Allah is kufr en dat is een unanieme overeenkomst van de
  Geleerden en dit is overgeleverd door Ibn Taymiyyah."


  Welke geleerden? Als dat sahaba zijn dan wel. Want hun consensus is voor ons Dien.
  Maar sahaba zijn niet zo achterlijk.

  Zoals ik je zei: Ibn Taymiah is geen bewijs aangezien 98% van de moslims hem niet als hun imam hebben aangesteld.
  Verder zei Ibn Taymiah dat we hem niet mogen citeren bij meningsverschil.
  Ibn Taymiah is pas 7 eeuwen na de Profeet geboren, zo ook zijn student Ibn Qayyim en Ibn Kathier.
  Je doet alsof moslims nooit Tauwheed hebben gekend pas nadat Ibn Taymiah is geboren, die van Tauwheed (wat één
  maken betekent),
  drie eenheid van heeft gemaakt ( drie tauwheed soorten), want een grote innovatie aller tijden is!

  Terug naar jouw takfier op moslims die uit onwetendheid bij de graf om bemiddeling vragen.

  Waarlijk, heb al jou verzen doorzocht...in geen één zie lees ik shirk en kufr.
  Ook spreken die verzen de pure mushrikien aan en niet moslims die overtuigd zijn van LA ILAHA ILLA ALLAH, maar uit
  onwetendheid om bemiddeling vragen bij de doden. Verder gaan een aantal verzen helemaal niet over ons
  onderwerp van gesprek.

  Ik laat je een voorbeeld van jouw vers zien die het meest mee te maken heeft:

  10:106 En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en niet kan schaden.
  Als jij dat deed, voorwaar, dan zou jij tot de onrechtplegers behoren.


  Allah noemt ze onrechtplegers en niet mushrikien of kuffar!

  Ik daag je uit, als Allah of Profeet 3alaihi Assalaam zeiden dat zij die Douae doen bij de doden
  kuffar of mushriekien zijn, dan pas geef ik je gelijk.

  Als je niets vindt en zult ook niets vinden, wees dan dapper door te zeggen....ze zijn onrechtplegers en zondig.
  En geef toe dat je fout zat of zwijg en vertrek.

  Ik laat je weer herinneren aan de woorden van de Profeet 3alaihi Assalaam
  toen hij sprak over het fundament van de Imaan zeggend:
  "afblijven van iemand die la ilaha illa Allah zei,
  wij doen geen tafkier op hem om een zonde en wij verbannen hem niet uit de Islam om een daad."


  Moge Allah ons leiden. Ameen
  Mijn Profeet vzmh zei: “Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt...() (Moslim)

 6. #36
  MVC Lid

  Reacties
  4.289
  08-01-2017

  Moge Allah deze man leiden die jullie uitnodigt naar dwaling.

  Negeer deze man en lees niets van hem. Neem jullie kennis van de betrouwbare geleerden die bekend staan dat ze uitnodigen naar Allah en niet naar het aanbidden van anderen.

  ''O jullie die gelovig zijn! Als een zondaar een bericht naar jullie brengt, trek dat dan na.''

  يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٍ۬ فَتَبَيَّنُوٓاْ
  (الحُجرَات -6)


 7. #37
  MVC Lid

  Reacties
  952
  16-11-2017

  Wallahi ik zoek toevlucht bij Allah tegen jou.
  Massin, hierbij zeg ik: Jij bent geen Moslim.

  Ik waarschuw iedereen om uit de buurt te blijven van deze massin.
  Hij is een vernietiger van Al Islam.

 8. #38
  MVC Lid

  Reacties
  5.790
  18-06-2010

  massin heeft gelijk , moge Allaah hem belonen en vermeerderen in kennis , Amien.

  Hij is in lijn met wat de klassieke juristen afgelopen 1400 jaar hebben gezegd.

  Wat massin zegt is wat elke Sunni gelooft.

  De Wahaabiyah zijn de enigen die nog wakker moeten worden ....

  Ilhaad = 0 god
  Tawhid = 1 god
  Shirk = 1+ goden

  Simpel!!

  Shirk is wanneer je een andere God naast Allaah plaatst , zoals Abu Bakr zegt en alle Moslims weten.

  Dat zijn de ABC's van religie die Wahabis niet begrijpen , met hun doolhof definitie van 'shirk'.

 9. #39
  MVC Lid

  Reacties
  952
  16-11-2017

  Hij is in lijn met soefies ja.

  De geleerden hebben Ijma' dat het shirk is.
  Maar jullie zijn vervloekt. Verdorven hart.
  Mushrikeen bah

 10. #40
  MVC Lid

  Reacties
  5.790
  18-06-2010

  Als je een afgod vraagt: "geef ons regen", dat is aanbidding ervan, dus Shirk.

  Maar als je een cloud-seeding company vraagt : "geef ons regen!" dat is geen shirk.  De reden is : Omdat je in de GODDELIJKHEID van de eerste gelooft, en niet in de GODDELIJKHEID van de tweede.

  Daarom zijn de Moslims die de Awliyaa om wonderen vragen niet Moshrikieen, want zij zien deze Awliyaa niet als goden (aaliha / arbaab) naast Allaah, maar gewoon slaven, waarmee Allaah wonderen doet, zoals Jezus de zoon van Mariah.

  Het is MUNKAR, want er is geen bewijs daarvoor , maar het zijn geen Moshrikeen.

  Zij zijn zoals mensen die regen vragen aan die cloud-seeding company.

  Tot zij goddelijke eigenschappen aan die mensen toekennen, zoals alhorend, alwetend, alziend, almachtig , etc.

  Dat is Shirk.

  Niemand doet dat , walilahilhamd.

 11. #41
  MVC Lid

  Reacties
  5.790
  18-06-2010

  Citaat Geplaatst door Abu-Silaah Bekijk reactie
  Hij is in lijn met soefies ja.

  De geleerden hebben Ijma' dat het shirk is.
  Maar jullie zijn vervloekt. Verdorven hart.
  Mushrikeen bah
  O abu jahl , kan jij aan ons een jaami' maani' ta'rif van 'ibaadah' geven?

  Wat/wanneer is iets 'ibaadah'?

  Dat is een simpele vraag , waarmee jou hele takfiri kaarthuis neerstort.

 12. #42
  MVC Lid

  Reacties
  952
  16-11-2017

  Lees al mn reacties maar terug. Maar dat heb je denk ik al gedaan gravenaanbidder.
  Moge Allah jullie mushrikeen vernietigen doormiddel van mijn hand!
  Ameen!

  Deze discussie hebben we al gehad. Je bent en blijft een koppige mushrik die graag bemiddeling vraagt bij de doden.
  En je maakt Halal wat Allah Haram heeft gemaakt en dat is namelijk ANALE GEMEENSCHAP.
  Je bent geen moslim.

 13. #43
  Soufiane.

  Reacties
  9.500
  28-09-2005

  Citaat Geplaatst door Abu-Silaah Bekijk reactie
  Lees al mn reacties maar terug. Maar dat heb je denk ik al gedaan gravenaanbidder.
  Moge Allah jullie mushrikeen vernietigen doormiddel van mijn hand!
  Ameen!

  Deze discussie hebben we al gehad. Je bent en blijft een koppige mushrik die graag bemiddeling vraagt bij de doden.
  En je maakt Halal wat Allah Haram heeft gemaakt en dat is namelijk ANALE GEMEENSCHAP.
  Je bent geen moslim.
  die durani is sws niet serieus te nemen. Misleider.
  Lam yansahu Lmalakaani hiena nasietahu, bal athbataahu wa anta laahin tal3abu.

 14. #44
  MVC Lid

  Reacties
  5.790
  18-06-2010

  Je weet dus niet wat 'ibaadah' is ? hahaha

  Mischien moet je dat eerst uitzoeken , voordat je takfir als snoep uitdeelt ?

  Ahmaq.

 15. #45
  MVC Lid

  Reacties
  5.790
  18-06-2010

  Abu Jahl kan niet zeggen wat 'shirk' eigenlijk is , maar bestempelt 99.99% van de ahl alqilab als 'moshrikeen'.

  O dwaas , ga je ABC's leren , verspil onze tijd en jou miezerige leven niet .