+ Reageer
1 tot 13 van 13
 1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  760
  24-05-2017

  De grote zonde: Az-Zina

  Het Arabische woord "Az-Zina" verwijst naar zowel een ongeoorloofde seksuele relatie tussen twee ongetrouwde mensen, als tussen twee getrouwde partners. Allah (SWT) zegt:

  "En komt niet naar Zina want het is een Fahishah (iets wat alle grenzen buiten gaat, een grote zonde), een slechte weg.." (Surat Al-Israa: 32)

  En ook zegt Allah (SWT):

  "En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand vermoorden die Allah heeft verboden, tenzij met recht, noch overspel (Zina) plegen; en hij die dat doet zal de straf ondergaan. De straf zal hem verdubbeld worden op de Dag der Opstanding en hij zal daar vernederd in vertoeven. Behalve degenen die berouw tonen en geloven en goede daden verrichten…" (Surat Al-Furqan: 70)

  En ook zegt Allah (SWT):

  "Geselt iedere echtbreker en echtbreekster die overspel (Zina) pleegt, met honderd slagen en laat medelijden met hen jullie niet afhouden van de gehoorzaamheid aan Allah indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. En laat een groep gelovigen (Mu'mineen) getuigen zijn van hun bestraffing…" (Surat An-Nur: 2)

  De geleerden zeggen dat de laatstgenoemde Ayah hierboven genoemd de straf is voor overspeligen die nooit getrouw zijn geweest. Als een persoon ooit getrouwd was voordat hij Zina pleegde dan wordt hij ter dood gestenigd.**. Dit is een ingesteld door de profeet (SAWS). Als zij in deze wereld niet gestraft worden en dood gaan zonder berouw zullen zij gestraft worden in het Vuur met zweepslagen en vuur.

  (** De straf van steniging is een zware straf en mag alleen opgelegd worden nadat vier gezonde volwassen mannelijke ooggetuigen oprecht getuigen dat zij de daad van overspel (penetratie) hebben gezien, een extreme of bijna onmogelijk situatie, of na een bekentenis van een van de beiden overspeligen. (Vertaler Mohammed Moinuddin Siddiqui)

  Abu Hurayra heeft overgeleverd dat de profeet (SAWS) heeft gezegd: " Een Zaani (iemand die overspel pleegt) is terwijl hij Zina bedrijft, geen gelovige; een dief is terwijl hij steelt geen gelovige; als iemand wijn (alcohol) drinkt is hij geen gelovige en als iemand bedriegt is hij geen gelovige. Daarom, pas op! pas op!" (Sahih Al-Bukhari en Muslim)

  De profeet (SAWS) zei: "Als een persoon zich inlaat met Zina, verlaat zijn imaan (geloof) hem, want het (zijn imaan) blijft als een scherm boven zijn hoofd en als hij stopt (met zina) zal zijn imaan naar hem terugkeren…" (Sunan At-Tirmithi en Abu Dawud)

  Hij (SAWS) zei ook: "Als iemand Zina bedrijft of wijn drinkt zal Allah zijn imaan bij hem weghalen, net als een persoon die zijn Qamis (Djilbaab) over zijn hoofd uitrekt.." (Sahih Al-Haakim, Ibn Hadjar Al-Haithamie, Ad-Dhahabi)

  En hij (SAWS) zei ook: "Op de Dag der Opstanding, zal Allah niet spreken tegen noch kijken naar, noch drie (soorten van) mensen reinigen; een oude man die Zina bedrijft, een koning die liegt en een hoogmoedig arm persoon. Er zal een bittere straf zijn voor hen.." (Sahih Muslim)

  Abdullah ibn Mas'ud (RA) zei dat hij vroeg: "O boodschapper van Allah (SAWS), wat is de grootste zonde bij Allah?" Hij (SAWS) antwoordde: "Dat je iemand gelijk aan Allah (SWT) behandelt, aangezien Hij jou heeft geschapen." Ibn Mas'ud (RA) zei: "Zeker, dat is het ergst, Wat volgt?" De profeet (SAWS) antwoordde: "Dat je je kind dood uit angst dat hij met je mee moet eten." Ibn Mas'ud (RA) zei: "Wat komt daarna?" Waarop de profeet (SAWS) antwoordde: "Dat je overspel (Zina) pleegt met de vrouw van je buurman." (Sahih Al-Bukhari en Muslim) En Allah (SWT) openbaarde de woorden met de gelijke betekenis: "En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand vermoorden die Allah heeft verboden, tenzij met recht, noch overspel (Zina) plegen; en hij die dat doet zal de straf ondergaan. De straf zal hem verdubbeld worden op de Dag der Opstanding en hij zal daar vernederd in vertoeven. Behalve degenen die berouw tonen en geloven en goede daden verrichten…" (Surat Al-Furqan: 70)


  Zie, moge Allah ons genadig zijn, hoe overspel met de vrouw van de buurma samen genoemd wordt met iets vereenzelvigen met Allah (SWT) (Shirk plegen) en met moord!

  In een hadith verzameld door Al-Bukhari en overgeleverd door Samoerah ibn Djoendoeb (RA) betreffende een droom van de profeet (SAWS) waarin de profeet de engelen Djbriel en Mikaiel (AS) vergezelde, zei de profeet (SAWS): "We gingen verder en bereikten een oven van boven smal en de bodem breed en waaruit we geluiden hoorden. We keken erin en zagen naakte mannen vrouwen die het uitschreeuwden daar vlammen hen van onderen bereikten. Ik vroeg: "Wie zijn dat, O Djibriel?" Hij (AS) antwoordde: "Mannen en vrouwen die overspel (Zina) gepleegd hebben.." (Sahih Al-Bukhari)


  De profeet (SAWS) zei: "Iblies (Satan la'natu Allah 'alayh) stuurt zijn troepen over de aarde met de belofte dat degenen die een gelovige het meest misleidt bekroond zal worden met een kroon, want de grootste onruststoker onder hen is hem het meeste lief. Dan komt een van hen terug naar hem en zegt: "Ik heb die en die die niet verlaten totdat hij scheidde van zijn vrouw." Shaytaan zegt: "Je hebt niets gedaan; hij zal een ander trouwen!" Een ander kwam bij hem en zei: "Ik heb die en die niet verlaten totdat hij en zijn broer vijanden werden." Iblies zegt: "Je hebt niets gedaan; zij zullen verzoend worden met elkaar!" Toen kwam een ander bij hem en zei: "Ik heb die en die niet verlaten totdat hij Zina bedreef." Iblies zegt: "Goed gedaan!" Dan zet hij hem naast zich en bekroond hem…" (Sahih Muslim)

  Moge Allah ons beschermen tegen Iblies en zijn troepen, en moge Allah hen vervloeken….

  Anas (RA) heeft overgeleverd dat de boodschapper (SAWS) heeft gezegd: "Geloof (imaan) is een dekmantel waarmee Allah (SWT) ons bekleedt zoals Hij wil. Als een dienaar van Allah zina bedrijft, neemt Allah (SWT) de dekmantel van imaan weg. Als hij daarna berouw woont, geeft Hij de dekmantel terug aan hem…" (Ibn Hadjar Al-Haithami)

  De meest weerzinwekkende soort Zina is incest met iemands moeder, zuster dochter, stiefmoeder, (en voor een vrouw met de mannelijke (bloed) verwanten), of met een van de andere verboden (bloed) verwante (Al-Mahaariem).

  Haakim was correct door te zeggen: "Als iemand incest pleegt, doodt hem…" (Ibn Maadjah en At-Tirmithi)

  Baraa (RA) heeft overgeleverd dat de profeet (SAWS) zijn oom naar een man stuurde die getrouwd was met de vrouw van zijn vader, hij beval zijn oom de man te doden en zijn eigendommen te verbeuren…" (Abu Dawud en At-Tirmithi)

  We vragen Allah (SWT) ons onze zonden te vergeven, Hij is waarlijk de Goedgeefse en de Barmhachtige..

  Bekijk ook deze:http://www.al-islaam.com/qa_details.php?id=1327

 2. #2
  MVC Lid

  Reacties
  760
  24-05-2017

  Up

 3. #3
  MVC Lid

  Reacties
  760
  24-05-2017

  Up

 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  760
  24-05-2017

  Up

 5. #5
  MVC Lid

  Reacties
  760
  24-05-2017

  Up

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  760
  24-05-2017

  Up

 7. #7
  MVC Lid

  Reacties
  760
  24-05-2017

  Up

 8. #8
  MVC Lid

  Reacties
  760
  24-05-2017

  Up

 9. #9
  MVC Lid

  Reacties
  760
  24-05-2017

  Up

 10. #10
  MVC Lid

  Reacties
  760
  24-05-2017

  Up

 11. #11
  MVC Lid

  Reacties
  760
  24-05-2017

  up

 12. #12
  MVC Lid

  Reacties
  760
  24-05-2017

  up

 13. #13
  MVC Lid

  Reacties
  760
  24-05-2017

  up