Wie kent hem woont in hoograven
Heb hem nodig het is dringend
Moet wat nog krijgen van hem
Bedankt