+ Reageer
Pagina 3 van 3 EersteEerste 1 2 3
31 tot 33 van 33
 1. #31
  Be yourself

  Reacties
  1.354
  28-10-2012

  Overgeleverd door Anas ibn Malik (radiAllahu anhu) dat de Profeet (sallaAllahu alayhi wa salam) heeft gezegd:

  None of you will believe until you love for your brother what you love for yourself.’ (Overgeleverd door al-Bukhari en Muslim)

  Ga eens bij jezelf na beste Moslim, voldoe jij aan de eisen voor het hebben van een compleet imaan in het licht van het voor je broeders en zusters wensen wat je voor jezelf wenst? Voldoe jij aan de eisen voor het hebben van een compleet imaan in het licht van het staan met en het opkomen voor dienaren van Allah (azza wa djal) die worden vastgehouden in de gevangenissen van de ongelovigen? Voldoe jij aan de eisen voor het hebben van een compleet imaan in het licht van het troosten en/of (onder)steunen van de gebroken en verdrietige families (en dan met name hun ouders en kinderen) die achter blijven?

  Ibn Rabab overlevert dat in AHmad via Umamah ibn Sahl via zijn vader wordt overgeleverd dat de Profeet (sallaAllahu alayhi wa salam) heeft gezegd:

  If in someone’s presence a mu’min is humiliated and he doesn’t help him even though he is able to help him, Allah will humiliate him in front of all people on the Day of Rising.

  Ibn Rajab overlevert dat in al-Bazzar via Imran bin Husayn wordt overgeleverd dat de Profeet (sallaAllahu alayhi wa salam) heeft gezegd:

  Whoever helps his brother in his absence while he is able to help him, Allah will help him in the dunya and the akhirah.

  And Allah will aid His slave so long as he aids his brother.’ (Dit citaat is onderdeel van een langere Hadith in saHiH Muslim die via Abu Hurayrah (radiAllahu anhu) van de Profeet (sallaAllahu alayhi wa salam) is overgeleverd)

  Zolang de dienaar van Allah (azza wa djal) zijn broeder helpt zal Allah (azza wa djal) hem ook helpen. Deze woorden zijn algemeen veel omvattend en duiden op rechtschapenheid, oprechtheid, het houden van elkaars als broeders/zusters. Wie zijn broeder/zuster op een der welke wijze helpt zal door Allah (azza wa djal) geholpen worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het iets uitleggen, iets goeds adviseren, het helpen met geld, het helpen met kracht (door bijvoorbeeld iets op te tillen voor iemand die hier de kracht niet voor heeft), het iemand de weg wijzen, het voor hun du’a doen, het geven van morele en emotionele support, etc. Alles wat een dienaar aan het goede jegens zijn broeder/zuster doet en hen daarmee helpt zal door Allah (azza wa djal) vergolden worden en Allah (azza wa djal) zal deze dienaar ook helpen net zoals hij zijn broeder/zuster hielp.

  And Allah will aid His slave so long as he aids his brother.

  Laat degene die de Hulp van Allah (azza wa djal) wil zijn broeder/zuster helpen. Is degene die de Hulp van Allah (azza wa djal) niet verzekert van succes?

  'Is not Allah sufficient for His Servant [Prophet Muhammad]?' (Surah 39:36)

  “O you who are patient! Bear a little more, just a little more remains.”


 2. #32
  Be yourself

  Reacties
  1.354
  28-10-2012

  “O you who are patient! Bear a little more, just a little more remains.”


 3. #33
  Be yourself

  Reacties
  1.354
  28-10-2012

  Aanstaande woensdag zijn Abou hafs en Sheikh Abdelhamid 'Ayn Al-Hayaat in shaa Allah te gast bij de Arabisch/Belgische zender Al-Mouwatin in Brussel om te spreken over de situatie van moslims in Nederland, en in het bijzonder de omstandigheden op de TA Vught en onze campagne daartegen.  Moslims die 'hun nek uitsteken' om voor andere Moslims op te komen. Laten wij hun in de steek of zullen wij hun steun en support geven en hun bijstaan in hun missie (al is het alleen maar middels het hun woorden met onze vrienden en kennissen delen)? Dat Allah (azza wa djal) het van hun moge accepteren.

  “O you who are patient! Bear a little more, just a little more remains.”