+ Reageer
Pagina 120 van 125 EersteEerste ... 70 95 110 118 119 120 121 122 ... LaatsteLaatste
1.786 tot 1.800 van 1869
  1. #1786
    MVC Lid

    Reacties
    1.375
    01-07-2013

    .

  2. #1787
    MVC Lid

    Reacties
    1.375
    01-07-2013

    .

  3. #1788
    MVC Lid

    Reacties
    664
    04-10-2012

    Sobhana Allah
    Alhamdoullilah
    La ielaha iella Allah
    Allah Akbar

    La illaha illa Allah !


  4. #1789
    Wahba-Allah

    Reacties
    10.269
    25-11-2013

    Reminder.

  5. #1790
    Wahba-Allah

    Reacties
    10.269
    25-11-2013

    Op gezag van Aboe Hurairah(Moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft,dat de Boodschapper van Allah(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:

    ’Toen Allah het bevel tot de schepping gaf,deed Hij een plechtige belofte door in Zijn boek dat bij Hem is te schrijven: Mijn genade zal over mijn wraak zegevieren’.

    Dit is overgeleverd door Moeslim(ook in Al-Boehari, an-Nasa’i en Ibn Maadjah).
    .

  6. #1791
    Wahba-Allah

    Reacties
    10.269
    25-11-2013

    Op gezag van Zaid ibn Chalid Al-Djoehaniyy(Moge Allah tevreden met hem zijn) die zei:

    De Boodschapper van Allah(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) leidde het ochtend gebed voor ons in al-Hoedaibiah, nadat het er s’nachts had geregend.Toen de profeet(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) klaar was [21] , keerde hij zich tot de mensen en zei tot hen:


    “Weten jullie wat jullie Heer heeft Gezegd?” Zij zeiden: “ Allah en Zijn Boodschapper weten het beste” Hij zei:”Deze ochtend is één van Mijn dienaren een gelovige in Mij geworden en één een ongelovige in Mij. Degene, die gezegd heeft:”Wij hebben regen gekregen door Allah en Zijn genade”, dat is de gelovige in Mij en een ongelovige in de sterren [22], en degene die zegt:”Wij hebben regen gekregen door die en die ster is een ongelovige in Mij en een gelovige in de sterren”

    Dit is overgeleverd door Al-Boechari(ook door Malik en an-Nasa’i)
    ___________
    21 Letterlijk verlaten had
    22 De pre-islamitische Arabieren geloofden, dat de regen veroorzaakt werd door de bewegingen van de sterren. Deze Hadith wijst ons erop dat wat ook de directe oorzaak van zo’n natuurlijke verschijnsel als regen is, het Allah de Almachtige is Die alles regelt.
    .

  7. #1792
    Wahba-Allah

    Reacties
    10.269
    25-11-2013

    Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn),die gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah),zei:“De eerste daad [32] waarvoor de dienaar van Allah op de Dag der Opstanding verantwoording moet afleggen is het gebed. Als het goed is, dan zal hij opbloeien en geslaagd zijn; en als het gebrekkig is [33] zal hij gefaald en verloren hebben. Als er iets aan de verplichte gebeden ontbreekt, dan zegt de Heer (de Almachtige en Verhevene): [34] “Kijk of Mijn dienaar nog vrijwillige gebeden heeft gedaan, die het ontbrekende in zijn verplichte gebeden kunnen aanvullen. Daarna wordt de rest van zijn daden op dezelfde manier beoordeeld”

    Dit is overgeleverd door at-Tirmidhi (ook door Aboe Dawoed, an-Nasa’i, Ibn Maadjah en Ahmad)

    ___________
    32 D.w.z. religieuze daad.
    33 D.w.z. als de verrichter van het gebed in zijn verplichte gebeden tekort schiet
    34 Hij zei tegen de engelen:
    .

  8. #1793
    MVC Lid

    Reacties
    1.375
    01-07-2013

    .

  9. #1794
    MVC Lid

    Reacties
    1.375
    01-07-2013

    *

  10. #1795
    Wahba-Allah

    Reacties
    10.269
    25-11-2013

    If a man comes out of his house carrying a burden of sins like the mountains of Tihamah, then when he hears some knowledge he fears Allah and repents, he will go back home with no sins on him. So do not forsake the gatherings of the scholars.
    ‘Umar Ibn Al-Khattab (radhiAllahu ‘anhu) [Miftah Dar as-Sa’adah, 1/122; Fara’id al-Kalam, p. 135].

  11. #1796
    Wahba-Allah

    Reacties
    10.269
    25-11-2013

    Dua


    "Allahoema faqihna fie din."

  12. #1797
    MVC Lid

    Reacties
    10.592
    01-08-2008

    De Profeet salallahu aleihi wa sallam zei:

    "De Quraan is een bemiddelaar, iets wat toestemming is gegeven om te bemiddelen, waar terecht in wordt geloofd. Wie dan ook die het voor zich legt, zal hem leiden naar het Paradijs. En wie het achter zich legt, zal hem sturen naar het Hellevuur."

    een authentieke hadith die gevonden is in Sahih Ibn Hibbaan #124 (1/330-331 uit Tartib Ibn Balbaan, geprindt door Ar Risaalah), op het gezag van Abdullaah ibn Masoed; Al Albaani verklaard het authentiek in Silsilatul-Ahaadithis-Sahihah #2019

  13. #1798

  14. #1799
    MVC Lid

    Reacties
    1.375
    01-07-2013

    Deze man meskin echt zielig. Hij heeft heel weinig maar tegelijkertijd ook alles. Hoe hij gelooft met zoveel overtuiging en vertrouwen SubhanAllah! Zou echt mooi zijn als we allemaal zo dachten. Moge Allah hem rijkelijk belonen met het geen dat hij wil en wenst voor hier en hierna.

  15. #1800
    MVC Lid

    Reacties
    1.375
    01-07-2013

    ^;^